Úterý, 7 února, 2023
Home POLITIKA Domácí Jak by dnes dopadl T. G. Masaryk, otec toho zastaralého zpátečnického útvaru,...

Jak by dnes dopadl T. G. Masaryk, otec toho zastaralého zpátečnického útvaru, kterému se říká vlast a pro který v tom novém lepším euro-globalistickém světě už není místo

Tomáš Tyl

Myslím si, že Tomáš Garrigue Masaryk by si dneska ani neškrtl. ČT by ho označila za extrémního nacionalistu, Český rozhlas s Lídou Rakušanovou v čele by mu dal nálepku xenofoba, který utlačuje menšiny a boří takzvané evropské hodnoty (kterými bylo v jeho době Rakousko-Uhersko), různé pseudofeministické spolky a zejména iniciativa “Jsme fér!” (která vůbec není fér, protože zvýhodňuje jednu skupinu obyvatel vůči jiným) by jej žalovaly za to, že hovoří o rodině jako svazku muže a ženy, kteří plodí děti a taková – mravná a pracující – rodina je základem státu.
Kdyby svou řeč „o potřebách národa a státu“, kterou pronesl 7. března 1935 na Pražském hradě ve Vladislavském sále v den svých 80. narozenin, pronesl dnes, tak mu ze sálu odejde celý Demobloček i s Piráty a média na něj budou týdny, měsíce plivat. Ale – posuďte sami – citace je na konci.

Masaryk, prezident, který založil náš stát, řekl i tato slova, která jsem z velké řady jeho citátů pro Vás vybral – posuďte, kdyby to řekl dnes, mohl by se vůbec stát prezidentem?! (mimochodem 4x zvoleným s mandátem 17 let, ale je potřeba říci, že už jako poslanec Říšské rady Předlitavska byl ve funkci 3x a to již od roku 1891!).

Toto pravil zakladatel našeho státu a myslím, že nám dnes chybí takový Masaryk, protože…

“Kdyby mě někdo napadl, umlátím ho třeba cihlou, i kdybych ji měl ze zdi vyrvat.“

„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“

„Člověk je tím, co vyrábí.“

„Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím – je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.“

„Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.“

„Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.“

„Demokracie pravá spočívá v mravnosti.“

„Žena mužovi je úplně rovná, jen rozdíl fyzický budiž uznáván: ona je slabší.“

„Kritika není negace.“

„Násilná revoluce branná nebrání politické svobody, naopak je poškozuje.“

„Člověčenstvo je organizace z národů, ne ze států, stát je něco umělého, historického, národ je něco přirozeného.“

„Náboženství je život pod zorným úhlem věčnosti.“

„Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými – problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní.“

„Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác.“

„Jen ať jsou spory, ale ať se bojuje s rozumem a poctivě.“

„Zejména malý národ má svatou povinnost vychovávat si pokolení silné a mužné – silné a mužnost ducha, těla jen čistota zabezpečuje.“

„Dělej, pracuj, dokud tvé minuty plynou.“

„Člověk bez národa byl by ničím.“

„Svět stál a stojí na práci, ne na náladě, svět udržuje se jen prací, a to prací drobnou, prací stálou.“

A v roce 1935 přednesl ke svým 80. narozeninám následující řeč, z níž mne zaujalo:
“Demokracie není jen parlamentní a volební technikou, nýbrž vzájemným dopřáváním svobody a jejím ústavním hájením. Demokracie je loajálním uznáváním občanských osobností a umožňováním jejich součinnosti. A není nikdy a nikde zbytečno si uvědomit, že demokracie nesmí zvrhat v demagogii a zaměňovat s anarchií. Demokracie je vládou lidu, ale není žádné vlády bez poslouchání a kázně. Pozor na rozmanité náhražky v pravé demokracii!”

Co dodat? Nic moc. Dnes by ho pseudožurnalisté usmýkali za jeho výroky a postoje k smrti. Možná by na něho zaklekl i speciální útvar proti předsudečné nenávisti. A nejedno aktivistické hnutí by ho ubilo v EU placených médiích, kdyby jim do očí řekl “Svět stál a stojí na práci, ne na náladě, svět udržuje se jen prací, a to prací drobnou, prací stálou.”, zatímco “My máme právo na dávky a gadžové mají povinnost nám je platit.cz” (tak nějak se to jmenuje, ne?) by ho vymazala ze světa za výrok “Člověk je tím, co vyrábí.”

Tak skvělého jsme měli prezidenta. No nic, půjdu si koupit lístek na film “Havel”, abych viděl, kdo byl náš nejlepší prezident a kdo byl Váklaf Hejvl (sponzorují cigaretky s vembloudem?). Nevíte, kde se dá sehnat fermetráček, abych byl jako Váklaf?!

Zdroj: Nalezeno na Facebooku ve skupině Za národ, vlast a svobodu

5 1 vote
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Polští konzervativci zlořečí pokusu EU uchvátit kontrolu nad lesy

EU se ve svém posledním uchvacování moci pokouší převzít kontrolu nad lesy všech zemí. Komise Evropského parlamentu pro životní...

Německo uvažuje o přesměrování proti-uhelných ‚Zelených‘ dotací do výroby zbraní

Německo v současnosti uvažuje o nižším zaměření na ten dlouhý humbuk ‚Zelených‘ iniciativ, neboť se chvatně snaží vystupňovat zaostávající obrannou výrobu, když nedávno...

Německá AfD v zemském parlamentu volá po diplomatických hovorech s Ruskem

Vůdce parlamentní skupiny AfD v Sasku Jörg Urban řekl, že tu válku značně financují němečtí daňoví poplatníci. Vůdce parlamentní skupiny...

Most Popular

Polští konzervativci zlořečí pokusu EU uchvátit kontrolu nad lesy

EU se ve svém posledním uchvacování moci pokouší převzít kontrolu nad lesy všech zemí. Komise Evropského parlamentu pro životní...

Německo uvažuje o přesměrování proti-uhelných ‚Zelených‘ dotací do výroby zbraní

Německo v současnosti uvažuje o nižším zaměření na ten dlouhý humbuk ‚Zelených‘ iniciativ, neboť se chvatně snaží vystupňovat zaostávající obrannou výrobu, když nedávno...

Německá AfD v zemském parlamentu volá po diplomatických hovorech s Ruskem

Vůdce parlamentní skupiny AfD v Sasku Jörg Urban řekl, že tu válku značně financují němečtí daňoví poplatníci. Vůdce parlamentní skupiny...

Rakouská strana FPÖ vyzývá k národnímu referendu o sankcích na Rusko

Dostane-li se FPÖ k moci, bude národní referendum o sankcích na Rusko na stole. Rakouská strana svobodných (FPÖ), tj. v současnosti...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
1
0
Would love your thoughts, please comment.x