Úterý, 7 února, 2023
Home NWO Cenzura a informační manipulace Liberalismus se zrodil a vyrůstal během staletí pandemií

Liberalismus se zrodil a vyrůstal během staletí pandemií

„Při epidemii žádní libertariáni nejsou,“ vyhlašoval v březnu hrdě Atlantic. Toto poselství se od té doby často vracelo a vždy bylo tak nějaké stejné: pro klasické liberály (tedy o nás v těchto esejích prostě mluvili jako o „liberálech“) už v tomto světě není místo. Globální pandemii je nutno porazit globální akcí, kterou mohou koordinovat jedině vlády. Ten individualismus a liberalismus není takové problémy schopen řešit, protože jsou v tom externality nebo protože u nich jde o čisté sobectví.

Jedinou cestou, jak postupovat vřed, je socialismus, ať v otevřené formě Levice nebo v zastřeně implicitní formě jako že Pravice. Zkombinujte si tuhle pandemii s politicky se měnícím světem (se vzestupem Číny a nárůstem agresivity Ruska) a liberalismus se musí vydat na smetiště historie. Je to taková filosofie, co se dávno už přežila od časů své užitečnosti, a tak teď už potřebujeme něco modernějšího, nebo radši post-moderního, nějaké pokrokové filosofie, která nás povedou ke šťastným zítřkům.

Takoví kritikové však neprosto nechápou historii a formování liberalismu. Liberalismus se neformoval v pohodlíčku míru a bezpečnosti. Pravdou je, že v poslední době míru a prosperity obecně vládl nad světem. Od 40. let nebyla žádná větší válka a poslední hrozba velké války tu byla v 50. letech. Samozřejmě, že mezitím byly války a konflikty, z nichž některé trvaly dlouhou dobu (mám teď spolužáky na vysoké škole – je to doktorand – jejichž rodiče sloužili v Afghánistánu). Studenti na středních školách a na začátku vysoké školy už nepamatují časy světa, kdy USA neokupovaly Irák a Afghánistán. Ale tyhle konflikty jsou v rozsahu celkové situace malého rozsahu. Nic srovnatelného s válkami, které probíhaly v 19. století nebo v první polovině století 20.

Po skoro století relativního míru a prosperity, které do velké míry přineslo rozšíření liberálních idejí, tvrdí kritici liberalismu, že tyto ideje musí spoléhat na mírový svět. Že ale takové liberální ideje nemohou být odpovědí na politické bouře a epidemie. To je ale úplně ulítlá argumentace a nepochopení podstaty.

Liberalismus, jak jej známe, se neformoval v poslední době míru a prosperity, ale byl ukut z ohně konfliktů 17. a 18. století. A ve skutečnosti někteří autoři dohledávají stopy kořenů liberalismu až do pádu Říše Římské (viz např. Vynalezení individua od Larryho Siedentopa). 17. století zažilo některé z nejstrašnějších náboženských válek, jaké kdy svět zažil; byly to nebezpečné časy, hodně odlišné od relativně mírumilovného světa, jaký tu teď máme: Třicetiletá válka, opakované invaze Otomanského impéria, Defenestrace v Praze, České stavovské povstání, Anglická občanská válka a Anglická restaurace, když jich jmenuji jen pár. Ani nemluvě o Sevillském moru (vymřelo asi 25% obyvatel) nebo Velký požár Londýna.

Během těchto pohnutých událostí psal Hugo Grotius své pojednání Práva války a míru, jednu z nejohromnějších liberálních prací politické filosofie. John Locke ve svých pojednáních psal. Samuel Pufendorf pracoval na různých pojednáních právní vědy. Základy a argumentace liberalismu však byly položeny v reakci na neklidné časy jakožto na způsob, jak dosáhnout značně mírumilovné koexistence.

V 18. století to bylo zhruba to samé. V té době došlo k povstání Jakobínů a k politickým bouřím v Anglii, které dělaly velké starosti Adamu Smithovi a Davedu Humemu. Došlo k Americké revoluci a k Francouzské revoluci, které rozšířily spoustu liberálních spisů a diskurzů, zvláště mezi Edmundem Burkem a Thomasem Painem. Tito vůdčí liberálové té doby se aktivně zapojovali do bouří jejich dní a nesnažili se před nimi unikat. V dobách, kdy smrtonosné epidemie procházely velkými městy, tito myslitelé dále přemýšleli a šířili liberální ideje. A jejich ideje se šířily velice dobře.

19. století zažilo některé z nejničivějších epidemií, jaké lidstvo kdy zažilo, jelikož značnou část světa zachvátila cholera. Liberalismus to však nezastavilo; spíše jej posílilo. Když v roce 1854 zachvátila cholera londýnské SoHo, tak prosazoval Richard Cobden svobodný obchod, aby ulevil chudým. S tím, jak se ve Francii zmocňovaly moci různé vlády a zase padaly (kdy některé trvaly jen pár měsíců), tak agitoval Frederic Bastian za liberálnější a kosmopolitnější Francii. Ideje a snahy těchto dvou mužů nakonec zformovaly jednu z prvních smluv o volném obchodu mezi Anglií a Francií a položily základy k tomu, aby se z těchto dvou starých nepřátel v následujícím století stali zavilí spojenci.

S tím, jak se v Londýně choroba šířila vadnou kanalizací, tak pracoval AV Dicey na svém Úvodu do studia ústavního práva, který se na nadcházející staletí stal učebnicí pro studium liberální vlády zákona. Dicey, Cobden a Bastian, ti všichni, když psali, tak neignorovali události kolem sebe, nýbrž se jich aktivně účastnili.

Dvacáté století přineslo dvě ohromné světové války a vzestup socialismu. A během tohoto období pisatelé moderního liberalismu, jako FA Hayek a Ludwig von Mises debatovali se socialisty jako Abba Learner a Oskar Lange o praktičnosti socialismu. Tato debata známá jako velká Socialistická kalkulace skončila tak mohutným vítězstvím liberálů, že socialisté museli změnit definici tohoto slova. Bohužel ne příliš známý americký badatel v oboru právní vědy James Coolidge Carter v době, kdy kolem něj řádila španělská chřipka, připravoval své Přednášky o právu: Jeho původ, Růst a Funkce (ale Carter, než mohl ty přednášky přednést, tak bohužel zemřel).

V průběhu těchto čtyř turbulentních století liberalismus rostl a v těchto časech se uchycoval. Tyto ideje zprvu vyhrazené jen pro diskuse učenců zabývajících se právní teorií a politickou ekonomií se začaly stávat běžně rozšířenými. Jak uvádí výše uvedený Dicey ve svých Přednáškách o vztahu mezi právem a veřejným míněním v devatenáctém století, liberalismus se stal hlavní myšlenkovým proudem anglického práva počátku 19. století a do velké míry to bylo kvůli veřejnému mínění.

COVID-19 zase jednou přinesl unikátní výzvy pro liberální myšlení. Ale COVID-19 nebyl naší první epidemií. Liberalismus přežil a prospíval přes Velký sevillský mor, Epidemii cholery z Broad Street, Španělskou chřipku a přes ostatní nesčetné epidemie a časy zkázy. Epidemie jsou v lidské historii tíživě časté. Tím, co činilo některé předchozí epidemie neobvyklé, nebyla jejich vzácnost, nýbrž spíše jejich zkázonosnost nebo časový průběh.

Např. Epidemi z Broad Street nebyla tak ničivá proto, že to byla cholera (Londýn tehdy zažíval téměř každoroční epidemie cholery) nebo kvůli svému počtu úmrtí (jiné epidemie postihly Londýn ještě tvrději), nýbrž v drsnosti, s jakou zabíjela. COVID-19 podle předběžných ukazatelů není nejničivější pandemií, co kdy postihla svět; nejspíš by se nedostala ani mezi prvních 10 soutěžících o takový titul. Co ji činí unikátní a vzácnou je její novost. Ale liberalismus se potýkal s novostmi už dříve.

Liberalismus není jen nějaká filosofie pro vrtkavé chvilkové uspokojení, která se vyvinula v bublině světa bez válek, chorob a nepokojů. Byl ukut v těžkých časech 17. a 18. století. Přežil četné pandemie, epidemie, světové války, akademické boje a politické rozvraty. Abych si půjčil a trochu poupravil frázi od Davida Hendersona: liberalismus je nezničitelný plevel, ne křehká květinka.

Jon Murphy

Jon Murphy 

– May 26, 2020

Zdroj: https://www.aier.org/article/liberalism-was-born-and-grew-during-centuries-of-pandemics/

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Polští konzervativci zlořečí pokusu EU uchvátit kontrolu nad lesy

EU se ve svém posledním uchvacování moci pokouší převzít kontrolu nad lesy všech zemí. Komise Evropského parlamentu pro životní...

Německo uvažuje o přesměrování proti-uhelných ‚Zelených‘ dotací do výroby zbraní

Německo v současnosti uvažuje o nižším zaměření na ten dlouhý humbuk ‚Zelených‘ iniciativ, neboť se chvatně snaží vystupňovat zaostávající obrannou výrobu, když nedávno...

Německá AfD v zemském parlamentu volá po diplomatických hovorech s Ruskem

Vůdce parlamentní skupiny AfD v Sasku Jörg Urban řekl, že tu válku značně financují němečtí daňoví poplatníci. Vůdce parlamentní skupiny...

Most Popular

Polští konzervativci zlořečí pokusu EU uchvátit kontrolu nad lesy

EU se ve svém posledním uchvacování moci pokouší převzít kontrolu nad lesy všech zemí. Komise Evropského parlamentu pro životní...

Německo uvažuje o přesměrování proti-uhelných ‚Zelených‘ dotací do výroby zbraní

Německo v současnosti uvažuje o nižším zaměření na ten dlouhý humbuk ‚Zelených‘ iniciativ, neboť se chvatně snaží vystupňovat zaostávající obrannou výrobu, když nedávno...

Německá AfD v zemském parlamentu volá po diplomatických hovorech s Ruskem

Vůdce parlamentní skupiny AfD v Sasku Jörg Urban řekl, že tu válku značně financují němečtí daňoví poplatníci. Vůdce parlamentní skupiny...

Rakouská strana FPÖ vyzývá k národnímu referendu o sankcích na Rusko

Dostane-li se FPÖ k moci, bude národní referendum o sankcích na Rusko na stole. Rakouská strana svobodných (FPÖ), tj. v současnosti...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x