Úterý, 7 února, 2023
Home EKONOMIKA Naléhavá potřeba intelektuální změny

Naléhavá potřeba intelektuální změny

Existují intelektuální a kulturní problémy vznikající z těch mizerných politik, které zavedly vlády celého světa. Musí se řešit hlubší problémy. Politiky vypracované a zvolené vládami a přijaté masami voličů se zakládají na daleko základnějších myšlenkových přístupech, které lze myslím roztřídit do čtyř skupin.

  • Matematika a statistika rizika

Co mají 11. září a současná koronavirová panika společného, je nepochopení základů matematické analýzy rizik. Lidé neměli v roce 2001 ani ponětí, že riziko smrti kvůli teroristickému útoku je tak minimální, že je statisticky nevýznamné (v porovnání se smrtí při automobilové nehodě nebo při pádu ze žebříku doma). Ale i tak byli voliči svolní s novou ohromnou vládní byrokracií, s vybudováním TSA za ohromné náklady; se schválením zákona PATRIOT Act; s invazí do Afghánistánu a Iráku; a se všemi dalšími opatřeními, která jsme nakonec začali nenávidět.

Podobně jako při koronavirové panice. Lidé nemají ponětí o jakémkoliv hodnocení, kolik lidí zemře během typické chřipkové sezóny (zvláště ošklivá byla 2017-18), a tak je třeba současnou epidemii posuzovat ve světle těchto minulých událostí, které musela naše společnost přijmout jako normální a které nevyžadují kompletní karanténu lidí a devastaci obrovských ekonomických sektorů.

  • Morální cenění si práva na život, svobodu a majetek a odmítání podvolit se

V krizi se lidé zhroutí do své výchozí morální pozice, což je v moderním světě pláč „vládo, dělej něco.“ To, jak libertariáni vědí (a nejspíš to vědí jen libertariáni) je voláním k vládě, aby použila svých donucovacích pravomocí, aby lidi donutila dělat určité věci (nebo aby určité věci nedělali), aby zdaňovala, utrácela, „stimulovala“ (tedy deformovala) ekonomiku atd. Mají-li lidé odlišnou výchozí morální pozici – která tvrdí, že vynucování je špatně, že práva jednotlivců na život, svobodu a majetek jsou „posvátná“ – tak by neměli tolerovat vládní porušování takových věcí.

  • Historie chování vlády a provozu trhů

V posledních několika letech zažíváme explozi zájmu o „socialismus“ a podpory pro něj, zvláště mezi mladými lidmi, jelikož příznivci socialismu nemají ani ponětí o strašlivých ztrátách na životech a o ničení bohatství způsobeném ve 20. století uvalováním socialismu / Marxismu. Ani o ekonomické katastrofě, kterou znamenalo centrální plánování. Lidé jako Hayek poučení o své ekonomii ze studia historie namítali, že jejich nepochopení důsledků vládních intervencí do ekonomiky způsobovalo recese/deprese,  že kontroly cen (stejně jako kontrola rent) vždy zkrachovaly, a že navíc ještě vedou k volání po „regulaci“ kapitalismu, aby se zabránilo jeho negativním dopadům.  Podobný problém existuje kvůli tomu, že veřejnost moc nechápe historii procesu, v němž trhy přivodily to, že blahobyt běžných občanů v posledních 200 letech dramaticky narůstal, tedy už od Velkého obohacení.

  • Základní koncepty ekonomické teorie

Události let 2008-9 a teď (a také bych přidal po hurikánu Katrina) ukazují podobné mezery v chápání základních ekonomických konceptů běžnými lidmi. Volání po skoncování s „úpravami cen“, po zákazu zvyšování cen pro supermarkety u věcí jako toaletní papír, která tudíž způsobí vyprázdnění regálů, výzvy vládě, aby převzala výplaty mez pracovníkům, výzvy vládě, aby platila péči o děti těm, co jsou vysazeni z práce, ohromné injekce nových peněz do ekonomiky, aby se podpořily krachující podniky atd.

Spousta lidí zjevně pořád nemá ponětí o vzájemném nahrazování faktorů, o nákladech příležitostí, o roli cen při přenosu informací, o přirozené povaze peněz, uvedu-li jen pár příkladů.

Dospívám k závěru, že opětovné vybudování svobodné společnosti, až tento chaos skončí, bude vyžadovat ohromnou práci v těch čtyřech výše uvedených oblastech: matematice, morální filosofii, historii a ekonomii. Ve svých temnějších okamžicích si myslím, že ve skutečnosti se ve všech těchto oblastech vracíme k počátku naprosté negramotnosti v uvedených oborech.

David Hart 

– April 24, 2020

Zdroj: https://www.aier.org/article/the-urgent-need-for-intellectual-change/

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Jak by vypadala inflace v ekonomice skutečného volného trhu

Není nic podstatnějšího než výchozí předpoklad Bernankeho sledujícího situaci s nasliněným prstem ve vzduchu, že centrální banka Fed potřebuje polštář 200 bazických bodů...

Cenový šok teprve začíná, německý průmysl platí za energie o 40% více než před energetickou krizí

V srpnu 2022 publikoval guru na repo-sazby Zoltan Pozsar fascinující graf předvádějící jako „2 biliony $ Německem produkované hodnoty závisí na 20 miliardách...

Čína vede s USA válku státních dluhů

Hegemonie US dolaru je už dávno standardem globálního finančního a ekonomického systému. Ale vývoj v posledních letech a měsících (týdnech a událostech) poukazuje,...

Most Popular

Polští konzervativci zlořečí pokusu EU uchvátit kontrolu nad lesy

EU se ve svém posledním uchvacování moci pokouší převzít kontrolu nad lesy všech zemí. Komise Evropského parlamentu pro životní...

Německo uvažuje o přesměrování proti-uhelných ‚Zelených‘ dotací do výroby zbraní

Německo v současnosti uvažuje o nižším zaměření na ten dlouhý humbuk ‚Zelených‘ iniciativ, neboť se chvatně snaží vystupňovat zaostávající obrannou výrobu, když nedávno...

Německá AfD v zemském parlamentu volá po diplomatických hovorech s Ruskem

Vůdce parlamentní skupiny AfD v Sasku Jörg Urban řekl, že tu válku značně financují němečtí daňoví poplatníci. Vůdce parlamentní skupiny...

Rakouská strana FPÖ vyzývá k národnímu referendu o sankcích na Rusko

Dostane-li se FPÖ k moci, bude národní referendum o sankcích na Rusko na stole. Rakouská strana svobodných (FPÖ), tj. v současnosti...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x