Pondělí, 6 února, 2023
Home MULTIKULTURALISMUS Migrace „Otevřeme svá srdce uprchlíkům,“ káže papež František

„Otevřeme svá srdce uprchlíkům,“ káže papež František

ŘÍM – Papež František vyzval v neděli během účasti na oslavách Světového dne uprchlíků Spojených národů k větší otevřenosti k migrantům a k uprchlíkům.

„Otevřeme svá srdce uprchlíkům; nechť se jejich smutek i jejich radost stanou i našimi vlastními pocity; naučme se od nich smělé odolnosti!“ naléhal papež na davy shromáždění na Náměstí Svatého Petra při svém každotýdenním andělském poselství a požehnání.

„A tímto způsobem všichni spolu přimějeme lidstvo, aby více srůstalo do lidské komunity, do jediné velké rodiny,“ dodával pontifik.

František tvrdil, že migranti a uprchlíci představují všechny ty, kdo jsou v dnešní společnosti vyloučeni, utiskováni a marginalizováni.

„Není to jen o migrantech,“ řekl ve svém každoročním poselství k Světovému dni migrantů a uprchlíků roku 2019. Je to i o „našich obavách; je to o „laskavosti“; o „naší lidskosti“; o „snaze, aby nikdo nebyl vyloučen.“

Je to o „postavení těch posledních na první místo,“ pokračoval. Je to o „celistvosti osobnosti, o všech lidech“; je to o „budování města Božího a lidského“; je to o „nás všech a o současnosti a budoucnosti lidské rodiny.“

Odmítání migrantů a uprchlíků se váže na „extrémní individualismus,“ tvrdil František, který následně vede ke „globalizaci lhostejnosti.“

„Ty ekonomicky nejrozvinutější společnosti zažívají rostoucí trend k extrémnímu individualismu, který v kombinaci s mentalitou utilitarismu posilovanou médii vytváří ‚globalizaci lhostejnosti‘,“ říkal papež.

„V tomto scénáři se migranti, uprchlíci, vyhnanci a oběti pašování stali emblémem vyloučenosti,“ řekl. „Navíc k těžkostem, jaké s sebou nesou jejich podmínky, se na ně často pohlíží svrchu a jsou považováni za zdroj všech potíží společnosti.“

„Proto to není jen o migrantech,“ řekl. „Když o ně vyjadřujeme starost, tak rovněž vyjadřujeme starost o sebe samé, o každého; v péči o ně rovněž všichni rosteme; když jim nasloucháme, tak rovněž dáváme hlas části sebe samých, kterou držíme skrytou, protože se na ni moc dobře nepohlíží.“

Papež ve svém poselství zopakoval přesvědčení, že odpor k masové migraci je nakonec živen strachem.

„Ty projevy skrblictví, které kolem sebe vidíme, v nás vybičují strach z ‚ostatních‘, z neznámých, marginalizovaných cizinců,“ říkal. „Vidíme to dnes zvláště tváří v tvář s příchodem migrantů a uprchlíků klepajících na naše dveře při hledání ochrany, bezpečnosti a lepší budoucnosti.“

Tyto pochybnosti a obavy „podmiňují náš způsob myšlení a jednání do té míry, že nás činí netolerantními, uzavřenými a snad i – aniž bychom si to uvědomovali – rasistickými,“ řekl. „V tomto smyslu nás strach zbavuje touhy a schopnosti střetnout se s jinými, s osobami odlišnými od nás.“

„Migranti, zvláště ti, co jsou nejzranitelnější, nám pomáhají číst příznaky doby,“ řekl na závěr. „Přes ně nás Pán volá k přeměně, abychom se osvobodili od výlučnosti, lhostejnosti a kultury zavrhování.“

Zvláště stěžejním rokem v papežově kampani ve prospěch migrantů a uprchlíků byl rok 2016. Toho roku si po návštěvě řeckého ostrova Lesbos jako „gesto přivítání“ papežským letadlem do Říma přivezl 12 muslimských uprchlíků.

Ve stejném roce František sloužil ve čtvrtek Mši Svatou uprostřed azylového centra místo ve Vatikánu, v níž jako součást ceremonie umyl dvanácti mladým uprchlíkům nohy.

V té době prezident Pontifikální rady pro povyšování nové evangelizace arcibiskup Rino Fisichella papežovo gesto nazval „prostým, leč výmluvným projevem“ pokorné služby a starosti o útrapy migrantů.

Také generální tajemník OSN Antonio Guterres nesmírně papeže Františka chválil za jeho úsilí imigrantům a uprchlíkům pomáhat.

Guterres v interview roku 2019 Františka chválil, zdůrazňujíc jeho „silný hlas ke klimatické krizi, k chudobě a nerovnosti, k multilateralismu, k ochraně uprchlíků a migrantů, k odzbrojování a k mnoha dalším důležitým otázkám.“

„Papež svou prací přispívá k dosahování mnoha našich cílů včetně trvale udržitelného rozvoje, boje s klimatickou změnou a s propagací kultury míru,“ řekl.

Guterres s papežem sdílí víru ve větší otevřenost k migrantům.

Počet lidí, kteří jsou nuceně vysídleni je „šokující a hrůzný,“ řekl. „Konflikty se stávají složitějšími a kombinují se s trendy jako klimatická změna, růst populace, rychlá urbanizace a chybějící potravinová bezpečnost, takže bohužel musíme předpokládat, že nucená vysídlení a humanitární zbídačení budou narůstat.“

„Věřím, že musíme splnit sliby sdílení odpovědnosti stanovené Globálním paktem o uprchlících,“ řekl. „Musíme obnovit plnění režimu mezinárodní ochrany uprchlíků.“

ANDREAS SOLARO/AFP/Getty

THOMAS D. WILLIAMS, PH.D.

21 Jun 2021

Zdroj: https://www.breitbart.com/immigration/2021/06/21/pope-francis-let-us-open-our-heart-to-refugees/

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Německá AfD v zemském parlamentu volá po diplomatických hovorech s Ruskem

Vůdce parlamentní skupiny AfD v Sasku Jörg Urban řekl, že tu válku značně financují němečtí daňoví poplatníci. Vůdce parlamentní skupiny...

Rakouská strana FPÖ vyzývá k národnímu referendu o sankcích na Rusko

Dostane-li se FPÖ k moci, bude národní referendum o sankcích na Rusko na stole. Rakouská strana svobodných (FPÖ), tj. v současnosti...

Jak by vypadala inflace v ekonomice skutečného volného trhu

Není nic podstatnějšího než výchozí předpoklad Bernankeho sledujícího situaci s nasliněným prstem ve vzduchu, že centrální banka Fed potřebuje polštář 200 bazických bodů...

Most Popular

Německá AfD v zemském parlamentu volá po diplomatických hovorech s Ruskem

Vůdce parlamentní skupiny AfD v Sasku Jörg Urban řekl, že tu válku značně financují němečtí daňoví poplatníci. Vůdce parlamentní skupiny...

Rakouská strana FPÖ vyzývá k národnímu referendu o sankcích na Rusko

Dostane-li se FPÖ k moci, bude národní referendum o sankcích na Rusko na stole. Rakouská strana svobodných (FPÖ), tj. v současnosti...

Jak by vypadala inflace v ekonomice skutečného volného trhu

Není nic podstatnějšího než výchozí předpoklad Bernankeho sledujícího situaci s nasliněným prstem ve vzduchu, že centrální banka Fed potřebuje polštář 200 bazických bodů...

Volební kampaň gmail.com

Přemysl Janýr, Vídeň, únor 2023 18. ledna, několik dní před prezidentskými volbami, jsem z nepolitické skupiny přátel obdržel mail s protibabišovským...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
1
0
Would love your thoughts, please comment.x