Úterý, 7 února, 2023
Home NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NOVINKY Papež František říká, že globální Sever dluží ekologické odškodné globálnímu Jihu

Papež František říká, že globální Sever dluží ekologické odškodné globálnímu Jihu

ŘÍM – Papež František ve čtvrtek finančníkům řekl, že musí pomoci vypočítat „ekologický dluh,“ který globální sever dluží globálnímu jihu.

Nemůžeme přehlížet „ekologický existující dluh, zvláště mezi globálním severem a jihem,“ uvedl pontifik v dopise účastníkům shromáždění Skupiny Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.

„Máme ve skutečnosti dluh i k přírodě samotné,“ tvrdil papež, „stejně jako k lidem a zemím postiženým člověkem způsobenou ekologickou degradací a ztrátou biodiverzity.“

„Věřím, že finanční průmysl, který je uznáván pro svou velkou kreativitu, se v tomto smyslu ukáže být schopný vyvinout agilní mechanismus pro výpočet tohoto ekologického dluhu tak,“ pokračoval František, „aby ho rozvinuté země mohly platit a ne jen výrazně omezit svoji spotřebu neobnovitelné energie nebo pomáhat chudším zemím zavést politiky a programy trvale udržitelného rozvoje, ale také aby pokryly náklady na inovace k tomuto účelu potřebné.“

Papež v tomto dopise uvedl, že odpovídá na pozvání, aby promluvil k účastníkům Jarního shromáždění těchto finančních skupin roku 2021.

Papež, stejně jako to to činil při jiných příležitostech, také vyzval k novému modelu globální ekonomiky, takovému, který nabídne „nové, inkluzivnější a trvale udržitelnější řešení na podporu reálné ekonomiky, aby pomohl lidem a komunitám dosáhnout jejich nejhlubších aspirací a univerzálního obecného blaha.“

Zotavení z koronavirové pandemie „se nemůže omezovat na návrat k nerovnému a nikoliv trvale udržitelnému modelu ekonomického a sociálního života, v němž nepatrná menšina populace světa vlastní polovinu jeho bohatství,“ vyhlásil.

Přes všechno to hluboké přesvědčení, že všichni muži a ženy jsou stvořeni rovní, řekl František, „je mnoho našich bratrů a sester v lidské rodině, zvláště těch na okraji společnosti, v podstatě vyloučeno z finančního světa.“

„Jako experti ve financích a ekonomii dobře víte, že důvěra ve zrození do vzájemné provázanosti mezi lidmi je základním kamenem všech vztahů včetně finančních vztahů,“ řekl, když na své posluchače naléhal, aby použili svoji vynalézavost k vypracování nového, daleko rovnějšího systému.

„Zůstává ještě splnit naléhavou potřebu globálního plánu, který vytvoří nové nebo regeneruje existující instituce, zvláště instituce globální vlády a pomůže vybudovat nové pletivo mezinárodních vztahů pro k prosazování integrálního lidského rozvoje všech lidí,“ požadoval papež.

„To nezbytně znamená, že dát chudším a méně rozvinutým národům silný podíl na rozhodování a zařídit jim přístup k mezinárodnímu trhu,“ řekl, stejně jako odpuštění dluhů a „přístup k vakcínám, zdravotnictví, vzdělání a pracovním místům.“

„Kvůli tomu zvláště potřebujeme spravedlivě financovanou vakcínovou solidaritu, neboť nemůžeme dovolit, aby měl zákon volného trhu přednost před zákonem lásky a zdraví pro všechny,“ řekl.

František svůj dopis uzavřel vyjádřením naděje v budoucnost, „v níž finance slouží obecnému blahu, kde ti zranitelní a ustrčení budou stěžejní a kde se pečuje i o náš společný domov zemi.“

ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images

THOMAS D. WILLIAMS, PH.D.

8 Apr 2021

Zdroj:  https://www.breitbart.com/environment/2021/04/08/pope-francis-says-global-north-owes-ecological-debt-to-global-south/

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Polští konzervativci zlořečí pokusu EU uchvátit kontrolu nad lesy

EU se ve svém posledním uchvacování moci pokouší převzít kontrolu nad lesy všech zemí. Komise Evropského parlamentu pro životní...

Německo uvažuje o přesměrování proti-uhelných ‚Zelených‘ dotací do výroby zbraní

Německo v současnosti uvažuje o nižším zaměření na ten dlouhý humbuk ‚Zelených‘ iniciativ, neboť se chvatně snaží vystupňovat zaostávající obrannou výrobu, když nedávno...

Německá AfD v zemském parlamentu volá po diplomatických hovorech s Ruskem

Vůdce parlamentní skupiny AfD v Sasku Jörg Urban řekl, že tu válku značně financují němečtí daňoví poplatníci. Vůdce parlamentní skupiny...

Most Popular

Polští konzervativci zlořečí pokusu EU uchvátit kontrolu nad lesy

EU se ve svém posledním uchvacování moci pokouší převzít kontrolu nad lesy všech zemí. Komise Evropského parlamentu pro životní...

Německo uvažuje o přesměrování proti-uhelných ‚Zelených‘ dotací do výroby zbraní

Německo v současnosti uvažuje o nižším zaměření na ten dlouhý humbuk ‚Zelených‘ iniciativ, neboť se chvatně snaží vystupňovat zaostávající obrannou výrobu, když nedávno...

Německá AfD v zemském parlamentu volá po diplomatických hovorech s Ruskem

Vůdce parlamentní skupiny AfD v Sasku Jörg Urban řekl, že tu válku značně financují němečtí daňoví poplatníci. Vůdce parlamentní skupiny...

Rakouská strana FPÖ vyzývá k národnímu referendu o sankcích na Rusko

Dostane-li se FPÖ k moci, bude národní referendum o sankcích na Rusko na stole. Rakouská strana svobodných (FPÖ), tj. v současnosti...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x