Pondělí, 20 března, 2023
Home EKONOMIKA Prorok daňového kultu papež František

Prorok daňového kultu papež František

Hned v patách po svolání konference marxistické ekonomie na tento březen („Františkova ekonomie“) se zase jednou Jorge Bergoglio (čili „papež František“) vyjádřil k finančním záležitostem. Tato údajná hlava Katolické církve teď určila „snížení daní“ jako hříšné jednání zjevně srovnatelné s kradením, lhaním a cizoložstvím:

K dnešní struktuře hříchů patří opakované snižování daní nejbohatším lidem často ospravedlňované ve jménu investic a rozvoje.

Bergoglio neuvedl, do jaké kategorie prosazování nižších daní patří – zda spadá mezi všední hříchy nebo smrtelné hříchy.

Možná, že podrobnosti o tom, jak taková politika představuje narušení Spravedlnosti Boží, budou ukuty na nadcházejícím piklení Sleziny Františkova ekonomie!

V Bergogliově kolektivistické mysli jsou ti, kdo se pokouší si své bohatství udržet uchráněné před lačností Státu, kýmsi, kdo chudým odpírá jejich spravedlivý podíl:

Každý rok se stovky miliard dolarů, které by měly být zaplaceny na daních, aby financovaly zdravotní péči a vzdělání, hromadí na účtech v daňových rájích, čímž brání možnosti, aby všichni sociálně potřební mohli mít důstojný a trvale udržitelný rozvoj.

Jenže to, co Bergoglio a jeho spolu-socialisté nechápou, je to, že krácení daní vede k ekonomickému růstu, ať už je to dopřáno vyšším příjmovým skupinám nebo těm nižším. Když stát zkonfiskuje méně bohatství, tak je ho více k dispozici, aby se použilo pro úspory a investice – tedy pro dva klíče k ekonomickému růstu. Boháči své peníze nehromadí, nýbrž je rozšiřují a vytváří podniky, které vedou ke vzniku více a lépe placených pracovních míst pro skupiny s nižšími příjmy, které by podle Bergoglia chtěly pomoci.

Chudí budou pozdviženi jedině vyšší výrobou, z níž bude dostupného více zboží a služeb za nižší ceny. Přerozdělování příjmů přes zdanění nové bohatství nevytvoří, nýbrž jen provede transfer už existujícího bohatství od produktivní třídy. Zdanění má navíc na lidi odrazující účinek, aby produkovali méně, jelikož jim plody jejich úsilí utíkají pod hrozbou síly. Větší zdanění znamená méně produkce a tudíž méně zboží a za vyšší ceny i pro ty chudé.

Taková je samozřejmě základní ekonomická teorie, kterou chápe každý svéprávný člověk, pokud náhodou člověk nebyl promován na nějaké takové Západní univerzitě, která věnuje pozornost i takovým velikánům ekonomické ignorance jako Jorge Bergoglio!

Ta neustálá pozornost, jakou Bergoglio věnuje útrapám chudiny spolu s ostatními sociálními problémy (ta bájná „klimatická změna“, ekologie, imigrace) nějak moc nezapadá do vize, kterou měla na mysli, ta Entita, která ten úřad, jenž Bergoglio v současnosti zastává, vytvořila.

Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále. (Matouš 26:11)

Nech mrtvé pohřbít jejich mrtvé; ty však jdi a rozhlašuj Boží království. (Lukáš 9:60)

Ač Církev vždy usilovala o ochranu a pomoc chudým, vdovám, sirotkům a utiskovaným, je její primární misí hlásat Evangelium. Ovšem od času Druhého vatikánského anti-koncilu 1962-65 a zvláště pod „panováním“ papež Františka, se stala evangelizace odsuzovanou a stejně jako snižování daní je teď považována za hříšnou činnost.

Bergogliova kritika snižování daní je bezpochyby zaměřena proti plánu Trumpovy administrativy na další kolo daňových škrtů. Avšak snižování daní bez krácení vládních výdajů jen dále přináší explozi rozpočtového deficitu, který by teď už nemusel být udržitelný.

Bez odpovídající redukce výdajů budou daňové škrty znamenat, že Federální rezervy budou muset ten schodek dohnat dalším tiskem peněz. Těžko můžete mít tu Monstrózní vládu a zároveň krátit daně. To pak z té nevyhnutelné monetární krize obviní ty daňové škrty a to zase bude hrát do ruky Bergogliovi a těm, s nimiž je na palubě.

To, že Bergoglio tráví většinu svého času jako bojovník za sociální spravedlnost, místo aby působil jako údajný „Kristův vikář“ na zemi, ukazuje na stav moderní Církve. O co hůř, když mluví o záležitostech víry, jsou jeho slova a činy plná kacířství.

Pro všechny ty, kterým to dělá starost, bude nejlepší „papeže Františka“ ignorovat, a to nejen kvůli tomu falešnému učení, které šíří o křesťanství, nýbrž i jako sociální teoretik. Jeho doporučení ohledně té sociálnosti by vedla jen k ožebračení chudých i zbytku společnosti, spolu s čímž by podněcovala třídní konflikt mezi těmi, kdo si chtějí uchránit své bohatství a těmi, kdo touží více ho konfiskovat.

by Tyler Durden

Fri, 02/21/2020 – 22:05

Authored by Antonius Aquinas via AnotoniusAquinas.com,

Zdroj: https://www.zerohedge.com/political/pope-francis-taxman

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Sankce na Rusko znamenají, že je zaštítěné proti Západní bankovní krizi, chechtá se Putin

Západní sankce uvalené na Moskvu za válku na Ukrajině izolovaly ruský finanční systém od potenciálních dopadů možné bankovní krize, tvrdí Kreml.

Americká bankovní krize se rozlévá do Evropy

V pondělí se propadly akcie evropských bank, když se po zhroucení Silicon Valley Bank zhroutily i evropské dluhopisy, což by mohlo centrální banky...

USA zavírají oči nad rozpadem dominance petrodolaru kvůli sankcím na Rusko

Pamatujete, jak (tehdejší prezidentka americké centrální banky Fed a současná ministryně financí) Janet Yellen roku 2017 hrdě vyhlašovala, že „během našich životů“...

Most Popular

Necelých 20 % amerických studentů si vybralo užitečné (STEM) diplomy

Po absolventech v oborech jako věda, technologie, inženýrství a matematika – zkratka STEM – je globální sháňka, obvykle je jich ale nedostatek. Mnohé...

EU v rámci Velkého resetu odhlasovala zavedení digitální identity k čínizaci Evropy

Europarlament pro celý blok odhlasoval digitální identitu jakožto poslední krok k „čínizaci Evropy“, říká europoslanec. Poslanec Europarlamentu Cristian Terhes...

Žurnalistům během protestů proti Macronovi říkají, že ty skutečné násilnosti ještě neviděli

Francie ty skutečné násilnosti ještě teprve zažije, říká žurnalistům během bouří probíhajících v zemi proti Macronovi francouzský Bernie Sanders. Prominentní...

Zatykač mezinárodního soudu na Putina komplikuje mír, říká srbský prezident

BELGRADE, Serbia (AP) – Vydání zatykače na ruského prezidenta bude mít negativní dopady a válku na Ukrajině jen prodlouží, řekl v neděli srbský...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
1
0
Would love your thoughts, please comment.x