Pondělí, 20 března, 2023
Home NWO Trump: Zabráním Spojeným národům ve vytvoření ‚jediné světové vlády‘

Trump: Zabráním Spojeným národům ve vytvoření ‚jediné světové vlády‘

December 26, 2018 Sean Adl-Tabatabai

Prezident Donald Trump slíbil, že Spojeným národům zablokuje to formování ‚jediné světové vlády‘.

Když Trump naposledy promlouval k OSN, tak naléhal na ostatní národy, aby odmítly ten tlak směřující k jediné globalistické vládě a radši aby vyznávaly patriotismus a suverenitu.

Trump během tohoto letošního historického projevu zdůraznil úspěchy svého prezidentství, když útočil jak proti odpůrcům Ameriky, tak proti těm elitám, jejichž konečným cílem je globalistická antiutopie.

„Americe vládnou Američané,“ řekl Trump.

„Odmítáme ideologii globalismu a vyznáváme doktrínu patriotismu.“

„Odpovědné národy celého světa se musí bránit proti ohrožení své suverenit nejen ze strany globálního vládnutí, ale i ze strany jiných nových forem donucování a dominance.“


OSN plánuje stát se jedinou světovou vládou do roku 2030

V 60. letech jsem se jako sice informovaný ale naivní bakalářský student potuloval po univerzitním kampu v Pennsylvánii s vedoucím katedry chemie profesorem Charlesem C. Pricem. Ten mi povídal, že byl prezidentem Federalistů sjednoceného světa a ptal se mi, zda vím, co je ta organizace zač. Když jsem řekl, že nevím, odpověděl, že oni věří v jedinou světovou vládu, do které přeroste Organizace spojených národů. Byl jsem zmatený, protože jsem nikdy předtím neslyšel, že by takový nápad někdo navrhoval. Podle mě byly Spojené národy benevolentní organizace zasvěcená tomu, aby světovou komunitu tlačila směrem k míru a provozovala charitativní programy na pomoc chudých lidí v potížích po celém světě. OSN jsem si představoval jako něco na způsob Jednotného propojení cest v celosvětovém měřítku.

Jak se vůbec ta vize profesora Price o nové světové vládě objevila? Ač se od zakládajícího dokumentu Spojených národů táhla jakási socialistická nit, zformovaly se Spojené národy na základě vize lidských práv prezentované v „Univerzální deklaraci lidských práv“ (UDHR), která předkládala koncept práv jako vodítka k pokroku tohoto světového orgánu. A práva jsou hlavním tahounem k posílení lidské svobody a důstojnosti člověka. Dokument UDHR následoval spoustu úžasných dokumentů, které představovaly práva jako ústřední koncept myšlení post-feudálního světa: Anglická deklarace práv 1689, Americká deklarace nezávislosti se svým důležitým a silným prosazováním nezcizitelných přirozených práv, mocná Listina práv zavedená roku 1791 a francouzská Deklarace práv člověka a občana 1789.

Slovo „práva“ se objevuje v téměř každé větě dokumentu OSN ve znění z roku 1869. Ten dokument je doslova právy posedlý a člověk musí předpokládat, že jsou stejně posedlí právy jako nástupci těch, co to kdysi manifestovali ve Spojeném království, Spojených státech a ve Francouzské republice. Jsou v tom však určité odchylky od používání práv tak, jak jsme na to bývali zvyklí. V Článku místo nezcizitelných práv na „život, svobodu a cestu ke štěstí“ nacházejících se v Prohlášení nezávislosti, OSN deklaruje, že všichni mají právo na „život, svobodu a osobní bezpečnost.“ Naznačují snad, že bezpečnost přinese štěstí? Nebo spíš naznačují, že štěstí je příliš prchavá hodnota a příliš Západní? Třeba jsou pro zbytek světa vhodnější trochu obyčejnější cíle běžného přežití.

Vidíme v tom určitou reprízu stejných položek jako v Listině práv, jako je odsouzení krutých a neobvyklých trestů (Článek 5), řádný proces (Články 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17), ilegálních prohlídek a zabavování, (Článek 12) a svobodu slova a shromažďování (Články 19, 20). Jsou v tom ale zavedena i nová práva, která se už od roku 1945 předváděla jako způsoby, jakými OSN intervenovala do každodenních životů lidí celého světa. V celém dokumentu prosazovali práva na jídlo, oděv, zdravotní péči, sociální služby, sociální podporu v nezaměstnanosti a při invaliditě, péči o děti a vzdělání zdarma plus právo na „plný osobní rozvoj“ (představte si, že OSN říká, že mám právo, abych byl mnou) a „právo svobodně se účastnit kulturního života komunity… užívat si umění“ (všichni máme právo těšit se z obrazů a z filmů). Neuvádí však právo objevit se v „Show dnešní noci“ nebo v „Sobotním nočním životě“, takže jejich velkorysost má přeci jen své hranice.

V roce 2015, sedmdesát let po jejich původním na právech založeném dokumentu, učinila OSN svůj první krok ke globální vládě, který byl předložen jen jako jejich první organizační dokument. Dokument, který vydali, se jmenoval „Transformace našeho světa: Agenda 2030 za trvale udržitelný rozvoj.“ Tento dokument má 91 číslovaných kapitol programu světové vlády OSN. UDHR je v celém dokumentu zmiňována jen jednou v Kapitole 19. Na rozdíl od původního „mateřského dokumentu“, který neměl ani 1900 slov, má tento dokument 14 883 slov. Těch 91 položek se zabývá problémy pod nadpisy pěti dílů Lidé, Planeta, Prosperita, Mír a Partnerství. Dokument navíc stanovuje 17 cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) ke zlepšení života na planetě.

A co myslí tím výrazem „trvale udržitelný?“ Nejčastěji uváděná definice pochází od Světové komise OSN pro životní prostředí a rozvoj: „Trvale udržitelný rozvoj je rozvojem, který plní potřeby současnosti, aniž by narušoval schopnost budoucích generací splnit potřeby jejich.“ Ty původní ideje práv, svobod, rovnosti a spravedlnosti se podřizují splnění potřeb a prosazování ekologismu, který zdůrazňuje vyhýbání se rabování vzácných zdrojů planety. Samozřejmě, že tohle převzetí otěží stojí na marxistickém axiomu, že společnost by měla být organizována kolem myšlenky „brát od každého podle jeho schopností a dávat každému podle jeho potřeb.“ Takže z té trvalé udržitelnosti čouhá marxismus, je však přemodulován svým propojením s tím, co se předvádí jako vědecké zdůvodnění a s cíli spojenými s environmentalismem. Ten technický žargon je ve slitině s marxistickým internacionalismem, aby se tak vzbudil dojem užitečnosti a moderní pokrokovosti.

Celá ta „Transformace našeho světa“ je dokument zapadající to proudu uvědomělého oddání se svatouškovským klišé svaté víry v utopickou budoucnost. Je to utopický sen monstrózních proporcí. Pět ze 17 položek se věnuje životnímu prostředí. Jsou v tom cíle pro města, pro ženy, pro chudé a dokonce i pro život pod vodou. Už vůbec žádná sféra lidské činnosti nemá být vyňata z kontroly OSN. Klíčovým slovem samozřejmě už nejsou jako kdysi „práva“, kromě obligátních odkazů v Kapitole 19. Tento pisatel ve skutečnosti v tomto dokumentu slovo práva neutrousil ani jednou, ač toto slovo se kdysi objevovalo prakticky v každé větě původního dokumentu OSN.

Ti vyznavači jediného světa z 50. a z počátku 60. let teď v OSN sedí u kormidla a řídí to svým směrem. To převrstvení marxistickými řečmi o „splnění potřeb“ zaujalo na tomto jevišti ústřední místo. OSN si stanovila časový rozvrh, jak bude postupovat vpřed se svými plány na planetární hegemonii.

Tento projekt rozvádějící (ač bez podrobností) transformaci planety na nový světový řád ekologické odpovědnosti a na výrazné omezení chudoby a hladu ani nemluvě o praktických rozměrech rozsáhlé manipulace s lidmi cynickými vůdci a ignorantskými byrokraty, kteří se drží na svých postech pomocí terorismu a úplatků. Nikdy se nezabývají nekompetencí a korupcí, těmito dvojčaty z rodiny zaprodaných. Tento dokument líčí svět Mirků Dušínů, kde všichni u moci chtějí jen pomáhat lidstvu, i přes každodenní důkazy o jejich samolibosti, korupci, vražedných úmyslech, ďábelských manipulacích, zlodějinách, osobní zkaženosti, nenávisti a naprosté zvrácenosti mnoha vládních vůdců všech zemí světa a stejně tak mezi vůdci businessu. Takže není ta Agenda trvale udržitelného rozvoje sama jen jednou z těch ďábelských manipulací?

Idea trvalé udržitelnosti nijak nevyrůstá z křesťanského světového názoru; naopak je o tom, jak svobody jednotlivců podřídit vědecky vytyčované kolektivistické věrouce s tím, že konečná rozhodnutí budou v rukou ďábelských, vševědoucích Velkých bratrů.  Význam jednotlivce je snižován. Tím se předvádí, jak OSN už dávno není pro-Západní a jak je to daleko zbytnělejší orgán, než jakým byl v roce 1945. Přijmete to, nebo už nastal čas s daleko větší naléhavostí než kdykoliv předtím začít znovu zvažovat význam členství v takto dlouhodobě neudržitelném orgánu?

Sources: Americanthinker.com

Zdroj: https://newspunch.com/trump-stop-united-nations-one-world-government/

4
1
vote
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

EU v rámci Velkého resetu odhlasovala zavedení digitální identity k čínizaci Evropy

Europarlament pro celý blok odhlasoval digitální identitu jakožto poslední krok k „čínizaci Evropy“, říká europoslanec. Poslanec Europarlamentu Cristian Terhes...

Zatykač mezinárodního soudu na Putina komplikuje mír, říká srbský prezident

BELGRADE, Serbia (AP) – Vydání zatykače na ruského prezidenta bude mít negativní dopady a válku na Ukrajině jen prodlouží, řekl v neděli srbský...

Strana holandských traktorových protestujících to natřela Zelené agendě vlády a EU

Vzrůstající populistická pro-zemědělská strana Selské občanské hnutí (BBB) přes noc otřásla v Nizozemsku základy politiky, jelikož si uprostřed rostoucí zatrpklosti proti globalistické vládě...

Most Popular

Necelých 20 % amerických studentů si vybralo užitečné (STEM) diplomy

Po absolventech v oborech jako věda, technologie, inženýrství a matematika – zkratka STEM – je globální sháňka, obvykle je jich ale nedostatek. Mnohé...

EU v rámci Velkého resetu odhlasovala zavedení digitální identity k čínizaci Evropy

Europarlament pro celý blok odhlasoval digitální identitu jakožto poslední krok k „čínizaci Evropy“, říká europoslanec. Poslanec Europarlamentu Cristian Terhes...

Žurnalistům během protestů proti Macronovi říkají, že ty skutečné násilnosti ještě neviděli

Francie ty skutečné násilnosti ještě teprve zažije, říká žurnalistům během bouří probíhajících v zemi proti Macronovi francouzský Bernie Sanders. Prominentní...

Zatykač mezinárodního soudu na Putina komplikuje mír, říká srbský prezident

BELGRADE, Serbia (AP) – Vydání zatykače na ruského prezidenta bude mít negativní dopady a válku na Ukrajině jen prodlouží, řekl v neděli srbský...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x