Pondělí, 27 března, 2023
Home NWO Globální oteplování Už se objevuje opozice, němečtí konzervativci zavrhují ten „Nový Zelený úděl“, který...

Už se objevuje opozice, němečtí konzervativci zavrhují ten „Nový Zelený úděl“, který ohrožuje svobodu, prosperitu a ekonomiku

Tiskové prohlášení od WERTEUNION Z BAVORSKA: „Klima řídí Slunce, ne CO2.“ Tato Werte Union (čili Unie hodnot) z Bavorska rozhodně zavrhuje ten „Zelený úděl“ a zpoplatňování CO2.

Tip dala: EIKE

Klima řídí Slunce

Mnichov, 30. prosince 2019 lidová iniciativa WerteUnion v Bavorsku – zvaná Konzervativní start – považuje za dokázané, že je to Slunce, co kontroluje klima, a není to žádný oxid uhličitý (CO2). Ty nové klimatické zákony jsou tudíž pro klima naprosto nepodstatné, jenže „ohrožují základy svobody, prosperity a tržní ekonomiky,“ kdy k tomuto hnutí se připojují i členové místní zemské vlády.

Zvláště členové CSU (Křesťanskosociální unie) začlenění do tohoto lidového hnutí kritizovali ten „Zelený úděl“ prezentovaný Evropskou komisí a její předsedkyní Ursulou von der Leyen a zpoplatnění CO2 stanovené v německém vládním klimatickém balíčku, který byl nedávno ještě utužen zvýšením ceny za CO2 na více než 25 euro za tunu.

De-industrializace: průmysl se prostě odstěhuje

WerteUnion z Bavorska to vidí jako krok k de-industrializaci Německa. Místopředseda WerteUnion D. Thomas Jahn to vysvětluje: „Uzavření našich závodů opravdu povede ke snížení emisí CO2 v Německu, ale na prostředí to nebude mít jakýkoliv pozitivní účinek. Spíše tím vzniklá de-industrializaci Německa a průmysl přesune do zemí s nižším environmentálními standardy, především do Čínské lidové republiky. WerteUnion Bavorska na to tedy pohlíží jako na hrozbu základním hodnotám svobodného světa, zvláště pak tržní ekonomice.“

Chemik Dr. Christian Steidl, člen Spolkové správní rady WerteUnion e.V. a Zemské správní rady WerteUnion v Bavorsku kritizoval zpoplatnění CO2 z následujících důvodů: „Ceny energií posilují procesy jako zákonité zrychlování průmyslové migrace. I kdyby ta opatření nevyústila jen do přestěhování průmyslu, ale způsobila by úspory CO2, tak by to bylo pro naše klima bezvýznamné, protože to je řízeno Sluncem. CO2 v posledních 600 milionech letech prokazatelně klima nekontrolovalo a neexistuje žádný vědecký důkaz, proč by s tím zrovna teď mělo začít.“

Vzdělávací kampaň k tématu: „Klima, sluneční cykly a oxid uhličitý“

Werte Union v Bavorsku tudíž oznámila vzdělávací ofenzivu pod vedením Bohdana Kalwarowského, Dr. Christiana Steidla a Dr. Ellen Walther-Klaus o vědeckých základech klimatické změny, neboť ty se zejména ve školách zanedbávají.

Ve skutečnosti ty dob ledové nespustilo nějaké snížení obsahu CO2 v atmosféře, jak to už v roce 1913 dokázal profesor mineralogie z Marburgu Emanuel Kayser (Zentralblatt für Mineralogie etc., 1913, strana 769). Tato už před dávnými časy vyvrácená teorie o skleníkovém plynu CO2 byla v 80. letech z politických důvodů znovu vzkříšena a uměle vyživována cílovým naléváním peněz na výzkum.

Rostoucí disent

Avšak na základě kvantové fyziky, atmosférických a astronomických studií čím dál více a více vědců odporuje těm tezím o klimatické změně jako „člověkem způsobené“ pomocí emisí CO2 – např:

  • Rer. Nat. Siegfried Dittrich, jeden z největších znalců účinků CO2 je prezentoval v článku ve vědeckém žurnálu FUSION Svazek 39. 2018, poč. 2 strany 6ff způsobem, který je velice snadno pochopitelný a názorný.
  • Vyvrácení teorie anglických klimatických učenců zastávajících CO2 teorii diskutoval Martin Durkin v roce 2007 ve filmu „Velký švindl s globálním oteplováním
  • Silnou korelaci mezi klimatem a intenzitou slunečních skvrn v posledních 100 letech podrobně dokázal Prof. Dr. Henrik Svensmakr, který studoval vliv slunečních cyklů na klima a vliv kosmického záření na formování mraků. Časopis WELT o tom referoval už v roce 2009 pod nadpisem „Ein Physiker erschüttert die Klimatheorie“ (Fyzik otřásl klimatickou teorií.)
  • Velice informativní je také video konverzace mezi Dipl. Ing. Michael Limburgem z Institutu pro klima a energii EIKE a  Karl-Herrmann Steinbergem, tj. posledním ministrem životního prostředí NDR.

Klimatický výzkumník Rex Fleming to nedávno shrnul ve své nově publikované knize: ,,[D]ie vorherrschende Definition des Klimawandels – wie sie von den Vereinten Nationen vertreten und durch einen C02-Ausstoß verursacht verstanden wird – ist ein Mythos“ (Ta převažující definice klimatické změny – jak ji prosazují Spojené národy a jak je chápána jako způsobená emisemi CO2 – je mýtus) – Rex J. Fleming: Vzestup a pád teorie o oxidu uhličitém za klimatickou změnou, Springer Nature Switzerland, Cham (CH), 2019.

Volání po novém otevření debaty

WerteUnion Bayern – Konservativer Aufbruch tedy na této vědecké báze přijala klimatický manifest volající po stažení se z plánů na zpoplatňování CO2 a po otevření debaty o skutečných příčinách klimatických fluktuací. Tento dokument je dostupný na webové stránce WerteUnion Bavorska (https://konservativeraufbruch.de/).

By P Gosselin on 4. January 2020

Zdroj: https://notrickszone.com/2020/01/04/opposition-emerges-german-conservatives-reject-eus-green-new-deal-threatens-freedom-prosperity-economy/

5 1 vote
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Trable amerických bank znamenají konec systému rezervní měny dolaru

Tato bankovní krize není problémem kvality úvěrů, nýbrž vyvěrá z financování amerického neustále nafukovaného zahraničního dluhu, který už nejde financovat.

Populismus roste: Strana holandských sedláků ohromně zvítězila, ač deset další stran mělo větší rozpočet

Holandská populistická strana odporu Selské občanské hnutí (BBB) minulý týden dominovala v provinčních volbách do té míry, že se stala nejsilnější stranou v zemi,...

G7 versus BRICS – jsou naplno ve střetu

Náhledový obrázek: Vůdci G7 na zasedání 28. června 2022 ve Schloss Elmau v německém Krünu. (White House/Adam Schultz) Ekonom,...

Most Popular

Trable amerických bank znamenají konec systému rezervní měny dolaru

Tato bankovní krize není problémem kvality úvěrů, nýbrž vyvěrá z financování amerického neustále nafukovaného zahraničního dluhu, který už nejde financovat.

Populismus roste: Strana holandských sedláků ohromně zvítězila, ač deset další stran mělo větší rozpočet

Holandská populistická strana odporu Selské občanské hnutí (BBB) minulý týden dominovala v provinčních volbách do té míry, že se stala nejsilnější stranou v zemi,...

G7 versus BRICS – jsou naplno ve střetu

Náhledový obrázek: Vůdci G7 na zasedání 28. června 2022 ve Schloss Elmau v německém Krünu. (White House/Adam Schultz) Ekonom,...

Zelená diktatura? Holandští politici se zodpovídají EU, ne voličům

Citát z Breitbart: I přes drtivé odmítnutí zemědělské politiky EU v nedávných volbách nevidí EU žádný důvod, proč by měla Holandsku...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
1
0
Would love your thoughts, please comment.x