Free Porn
Úterý, 28 května, 2024
Home EKONOMIKA 14% Američanů vlastní kryptoměny a tady jsou profily, jací Američané to jsou

14% Američanů vlastní kryptoměny a tady jsou profily, jací Američané to jsou

Podle poslední zveřejněné zprávy O stavu krypto-trhu od Gemini, 2020, která se dotazovala 3 000 amerických dospělých ve věku 18 až 65 let s příjmem domácnosti 40 000 $ (850 000 Kč) či více (kdy dotazování respondenti byli zpovídání od 19. října do 16. listopadu 2020 a patřilo k nim 921 takových, kteří se označovali za vlastníky krypto-měn a 1 697 spotřebitelů, kteří se o krypto-měny zajímali, aby se o nich dověděli více), takže tito směnárníci odhadují, že zhruba 14% americké populace krypto-měny vlastní. To znamená 21,2 milionu amerických dospělých, kteří  krypto-měny vlastní, kdy jiné studie odhadují, že toto číslo je dokonce vyšší. Očekává se, že to číslo se během roku 2021 zdvojnásobí.

Gemini pak vypracovala profil, kdo přesně je takový průměrný krypto-držitel. Zde máte, k jakému zjištění došli:

Ke kryptu mají sklony mladí, muži a bílí: 74% krypto-držitelů jsou muži, 77% všech krypto-vlastníků je ve věku do 45 let a 71% jsou bílí. Data ukazují, že „průměrný“ vlastník krypto-měn je 38letý muž vydělávající zhruba 111 tisíc $ (2 340 000 Kč) ročně.

Závěry v grafu:

Aby bylo jasno, ne všichni jsou DRŽITELI: existuje zhruba 4,5 krát více lidí, kteří jsou „krypto-zvědavci.“

Jako sledující krypto-zvědavci jsou definováni ti, kdo v současnosti krypto-měny nevlastní, ale projevují, že by se o tom buď chtěli více dovědět, nebo si je brzy plánují koupit. Tato skupina představuje značné množství lidí skládající se z 63% amerických dospělých a má potenciál převrátit vzhůru nohami to, co si o „průměrném“ krypto-držiteli myslíme.

Graf odleva: krypto-vlastníci, krypto-zvědavci, lhostejní.

Co nejvíce svědčí pro nárůst krypta? Zhruba 13% amerických dospělých si v následujících 12 měsících plánuje krypto-měny koupit. To by přidalo zhruba 19,3 milionu dospělých, čímž by se současná populace investorů do krypta skoro zdvojnásobila. Podíváme-li se důkladněji na „krypto-zvědavce“, tak uvidíme určité vynořující se trendy, které mají potenciál změnit profil průměrného krypto-držitele.

Zatímco 26% držitelů krypta jsou ženy, tak je tu potenciál to značně změnit. Na ženy připadá více než polovina (53%) těch, kteří mají zájem se brzy do krypta pustit, což představuje potenciálně značný posuv. Další vlna krypto-kupců také nejspíš bude o trošku starší než současní držitelé krypta – s průměrným věkem 44. Ti také nejspíš budou mít daleko méně peněz k investování než ti, kteří už držiteli krypta jsou, a s větší pravděpodobností žijí v malém městě nebo ve venkovské oblasti, než ve velkoměstské oblasti, kdy za povšimnutí stojí také to, že i sledovači z řad krypto-zvědavců pořád převážně zůstávají bílí: 76% krypto-zvědavců se identifikuje jako bílých nebo kavkazských (tj. ta forma bílé rasy jako původní Evropané).

Podíváme-li se podrobněji na složení krypto-zvědavých spotřebitelů, tak si Gemini povšimla zajímavého posuvu ve věku: 45% současných ženských vlastnic krypta má do 35 let věku a jen 4% má 55 nebo více. Ale mezi krypto-zvědavými ženami jich je asi čtvrtina do 35 let a kupodivu 25% jich má 55 let či více. Ženy nejenže jsou nasměrované, aby vytvořily velkou část krypto-kupců příští vlny, také jsou to častěji ženy před důchodem. Tento posuv v pohlaví, věku, průměrném příjmu a lokalitě poukazuje, že přitažlivost krypta se rozšiřuje, takže už to není rezervované jen pro investory s velkým majetkem, a začíná se to stávat hlavním proudem a záležitostí přístupnou pro běžného člověka.

Zde je úplné demografické rozložení současné populace investorů (nahoře) oproti krypto-zvědavcům (dole):

Při pohledu na výsledky průzkumu, začne být jasné, že povědomí o kryptu se šíří a jeho akceptování se stává čím dále víc záležitostí hlavního proudu; průzkum odhalil, že existuje daleko více lidí, kteří jsou krypto-zvědavci, než těch, kteří o krypto nemají vůbec žádný zájem, což je slibné pro budoucnost růstu krypta.

Vycházíme-li z procenta respondentů vyjadřujících se, že plánují nakoupit krypta během příštích 12 měsíců, tak by to mohlo znamenat, že brzy na krypto-trh vstoupí 19,3 milionu amerických dospělých. A vzhledem k tomu, co víme o demografii krypto-zvědavých účastníků, tak by se profil průměrného držitele krypta mohl brzy velice příjemným způsobem změnit. Budoucnost krypta vypadá světlá a my se těšíme na příliv více diverzifikovaných zájemců, kteří v budoucnu budou tvořit tuto populaci.

Vrátíme-li se k tomu průzkumu, tak další otázka zkoušela zjistit, co průměrný americký dospělý o kryptu ví. Vůbec nepřekvapuje, že všechno je všechno převážně o bitcoinu, ač se v posledních týdnech stalo nejvíce lákavým titulem Ethereum tak, jak už jsme dopředu psali, že takovým titulem se Ethereum stane. Některé další údaje z této zprávy:

Ač skupina krypto-zvědavých dospělých Američanů narůstá, tak to vypadá, že znalost o krypto-měnách je zrcadlem toho, co slyšíme ve zprávách: Bitcoin se stal téměř synonymem pro krypto, kdy jen málo vůbec o jiných coinech slyšelo. Velká většina krypto-vlastníků nebo krypto-zvědavců (95%) slyšela o bitcoinu, zatímco jen něco přes jednu třetinu slyšelo o Ethereum.

Zjevně je to poučení, co hraje ústřední roli při změně krypto-zvědavců z řad spotřebitelů, kteří se jen prostě o krypto zajímají, na držitele krypta. Více než třetina (39%) těch, kdo ještě krypto-měny nevlastní, se považuje za „poněkud nebo za velice“ znalé kryptoměn. Což ukazuje, že spotřebitelé se pokouší, než do toho po hlavě skočí, se nejdříve dovědět něco více: 60% krypto-zvědavců se dnes prohlašuje za „ne moc“ obeznámené nebo za „vůbec neobeznámené“ s krypto-měnami. Více než dvě třetiny amerických dospělých (77%) se vyjadřuje, že jsou otevřeni tomu, aby se o digitálních aktivech dověděli více, ať už krypto-měny vlastní nebo ne. Jelikož je současná generace držitelů krypta dobře poučených – 90% se označuje za přinejmenším poněkud znalé a 45% se považuje za extrémně či velice obeznámené – tak nám to ukazuje, že krypto-kupci potenciální „příští vlny“ budou s věcí nadále obeznámení a budou mít účel a potenciál krypto-měn dobře prozkoumaný.

Co je možná nejpřekvapivější, je to, že úroveň hlášených znalostí ukazuje, že velká většina investorů do krypta věnuje čas snaze, aby důkladně tomuto prostředí porozuměla, než začne investovat. Jsou přemýšliví a sází na reálné sliby a nikoliv, že by zkoušeli něco, co je tak nějak trendy a zábavné. Také krypto-zvědaví účastníci zaujímají podobný přístup: ti, kdo chtějí nebo plánují brzy nakupovat, zjevně také věnují čas, aby se o tomto průmyslu nejdříve poučili. Stojí za povšimnutí, že ti už existující krypto-držitelé nejsou jen ti, co se k tomu přidali hned na začátku a měli roky na to, aby se v tomto prostředí pohybovali: 26% současných krypto-vlastníků si poprvé krypto koupili během uplynulého roku. To opět ukazuje, že tento trh, jak se dalo čekat, se skládá z lidí, kteří než do krypta investují, tak tomu věnují čas, aby tomu porozuměli a prozkoumali to.

Stupnice s procenty od extrémně znalých vlevo nahoře až po vůbec neznalé vpravo dole.

Další průzkum se podíval na to, jaká krypta jejich držitelé vlastní a jak s nimi obchodují.

Ten zjistil, že více než čtvrtina (26%) současných vlastníků si poprvé krypto opatřila v uplynulém roce a celých 68% nakoupilo krypto během posledních dvou let. To ukazuje, že krypto už není investičním výklenkem vyhrazeným jen těm, co se k tomu přidali na začátku. Všeobecný zájem nejenže narůstá, ale narůstá i rychle.

V grafu řádky – Vlastnili, V současnosti vlastní, Průměrně vlastněno; sloupce jsou loga a názvy krypto-měn.

Ač se nové krypto-měny objevují téměř každý den, tak zatím jako nejvyšší vládne bitcoin, nejen jako coin, o kterém většina lidí už slyšela, ale také jako coin, který většina krypto-držitelů vlastní. Skoro 9 z 10 současných krypto-vlastníků v současnosti bitcoin vlastní nebo vlastnilo (87%) v porovnání s ethereem 36%, bitcoin cash 22% a litecoinem 21%. Bitcoin má také zjevně největší sílu si investory udržet, když 87% hlásí, že v určitém okamžiku bitcoin vlastnilo, kdy 84% ho pořád má ve svém portfoliu. V porovnání 21 krypto-investorů vlastnilo litecoin a jen 15% ho v současnosti pořád vlastní.

A jedno závěrečné zjištění a možná to nejméně překvapující pro toto notoricky likviditu postrádající prostředí, kde nárůsty jsou jen nepatrným zlomečkem všech vložených sázek, je to, že více než dvě třetiny investorů do krypta jich ve skutečnosti pořád zůstává DRŽITELI.

Velká většina současných vlastníků krypta říká, že krypta kupují a drží kvůli jejich dlouhodobému investičnímu potenciálu. Přes dvě třetiny (69%) je nakupuje a drží v porovnání s 36%, kteří je jak aktivně nakupují, tak i prodávají, aby tak dosáhli zisků, a 27% je aktivně používá k nákupům na internetu.

Ukazuje to následující graf, kdy navíc jsou dole položky použití k vyššímu soukromí nákupů a použití k osobním nákupům v kamenném obchodě.

Podíváme-li se na zúčastněné krypto-zvědavce, tak se nám objeví podobné dělení: polovina krypto-zvědavců (54%) údajně chce krypto nakupovat a držet jako dlouhodobé investice, přičemž 39% vyjadřuje zájem aktivně obchodovat k dosažení zisků.

Co se týče možností k obchodním aktivitám, mají investoři široký výběr: čtvrtina krypto-investorů obchoduje, nakupují a prodávají jen několikrát ročně, přičemž více než další čtvrtina (27%) nakupují nebo prodávají nejméně několikrát měsíčně. To poukazuje, že existuje mix strategií „nákupů a držby“, kdy existují krypto-držitelé, kteří dále hlavně nakupují a ti, kteří experimentují s pravidelným obchodováním k dosažení krátkodobých zisků.

Source

BY TYLER DURDEN

MONDAY, MAY 10, 2021 – 07:30 PM

Zdroj: https://www.zerohedge.com/crypto/14-americans-own-crypto-here-profile-average-hodler

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
1
0
Would love your thoughts, please comment.x