Free Porn
Sobota, 13 července, 2024
Home NWO Globální oteplování 17. listopadu slavíme 10. výročí aféry Climategate, která odhalila zrůdné spiknutí globálních...

17. listopadu slavíme 10. výročí aféry Climategate, která odhalila zrůdné spiknutí globálních oteplovačů proti světu

Klimatičtí alarmisté stále propagují svoji psedudovědu podvrhovanou místo vědy, zákazy fosilních paliv a přerozdělování bohatství.

17. den tohoto měsíce bude znamenat desáté výročí aféry „Climategate“, tj. zveřejnění tisíců emailů mezi klimatickými pseudovědci, kteří tehdy, stejně jako to dělají i dnes, kolaborovali a kuli pikle za účelem vytvoření člověkem způsobené klimatické krize existující v jejich patologických představách a počítačových hrách vydávaných za modely, nikoliv však v reálném světě. Ten skandál by měl ve zdravé společnosti s klimatickým katastrofismem skoncovat. Místo toho jej velmi snaživě pohřbili političtí komisaři progresivního liberalismu, doktrináři progresivních pseudověd, aktivisté a korporativisté zavádějící ten tzv. kamarádíčkovský „kapitalismus“, kteří z přehánění a podstrkování falešné pseudovědy hrabou tisíce miliard dolarů a užívají si za ně pohodlíčka, které upírají běžným rodinám, na které tím uvalují zbytečné zbídačení.

Jen málo lidí opravdu zná ta Nepohodlná fakta o údajné člověkem zaviněné „krizi“ klimatu a počasí. Např., že od roku 1998 průměrné globální teploty vzrostly pouze o pár setin stupně. (V poslední době dokonce maličko poklesly.) Ale stejně pořád slyšíme ty nepodložené kecy o člověkem vyvrhovaném oxidu uhličitém, co vyvolává globální oteplování a klimatické změny, které představují existenční hrozbu pro lidstvo, divokou přírodu a planetu. A na základě takových keců nám vnucují, že se musíme vzdát používání fosilních paliv, která jsou nenahraditelným tahounem ekonomického růstu a lepší životní úrovně. A to je pro Afriku (autor je Jihoafričan) a svět děsná zpráva.

Bezustání slyšíme, jak ta narůstající koncentrace atmosférické oxidu uhličitého vyvolává nárůst globálních teplot. Ale satelitní data nic takového neukazují. Ve skutečnosti jsou ty jejich počítačové predikce pro rok 2019 skoro o půl stupně Celsia nad skutečnými satelitními měřeními. A co je horší, když jakýkoliv vědec vznese otázku ohledně toho, jak to vlastně s tou údajnou krizí je, tak je okamžitě očerňován jako „popírač klimatické změny“.

Většina datových zdrojů na podporu propozic o lidským CO2 způsobeném oteplování vzešla z Jednotky klimatického výzkumu (CRU) na University of East Anglia ve Velké Británii.

Pak ale 17. listopadu 2009 na světové scéně rupla ta Pandořina skříňka s trapnými informacemi z CRU. Počítačový hacker pronikl do počítačového systému této university a zmocnil se 61 Megabytů materiálů, které ukazovaly, jak CRU manipuluje vědeckými informacemi, aby to vypadalo, že globální oteplení je hříchem lidstva a průmyslového CO2. Mezi dalšími skandály tyto šokující uniklé emaily ukázaly, jak se tehdejší ředitel CRU Prof. Phil Jones ostatním manipulantům vychloubá využitím statistických „triků“, aby se odstranily důkazy o pozorovaných poklesech globálních teplot.

V dalším emailu prosazoval vymazání určitých dat, místo aby byly poskytnuty vědcům, kteří nesdíleli jeho postoj a mohli by jeho analýzy kritizovat. Nealarmističtí vědci museli vymáhat tyto informace pomocí britského Zákona o svobodném přístupu k informacím. Jones byl později suspendován a bývalý britský kancléř lord Lawson se dožadoval vládního vyšetřování tohoto trapného exposé.

Aféra se stala známá jako „Climategate“ a skupina amerických univerzitních studentů dokonce vystavila na YouTube písničku „Skryjte pokles,“ aby zesměšnili CRU a klimatického modeláře Dr. Michaela Manna, který v té hacknuté emailové korespondenci používal fráze „skrýt pokles“.

Tak, kde je pravda? Když člověk uváží složení atmosféry a přirovná jej k výšce Eiffelovy věže v Paříži, tak je to dodatečné hnojivo pro rostliny, čili CO2, které narostlo v atmosféře od času, kdy se v roce 1850 stala Kalifornie 31. státem Spojených států, menší než tloušťka dlaždice pod touto Věží.

Může tento nepatrný nárůst opravdu vysvětlit pozorované globální oteplení od konce Malé doby ledové do začátku moderní průmyslové éry? Než se Kalifornie stala státem, byl měřený vzestup globálních teplot v atmosféře menší než 1°C. Ale k většině tohoto vzestupu došlo před rokem 1940 a pak od roku 1943 do roku 1978 globální teploty klesaly, což tehdy vyvolaly hrůzu z globálního ochlazování. Pak teploty do roku 1998 maličko vyrostly, od té doby zůstávají převážně stabilní, i když koncentrace oxidu uhličitého stále rostou. Vzestup CO2 a variabilita teploty vůbec nejsou v žádné řádné korelaci.

Navíc během dobře zadokumentované Středověké teplé periody asi mezi lety 950 až 1350, kdy vyšší globální teploty umožnily vikingským zemědělcům pěstovat plodiny a chovat dobytek v Grónsku. Stejně dobře je zadokumentovaná 500 letá Malá doba ledová, která hladem a zimou vyhnala Vikingy z Grónska, než dosáhla svého nejchladnějšího období během Maunderova slunečního minima v letech 1645-1715. To bylo v době, kdy anglická řeka Temže pravidelně zamrzala, norští zemědělci se dožadovali kompenzací za půdu, kterou pohřbily rostoucí ledovce, a kněží prováděli rituály vymýtání ďáblů, aby odvrátili rostoucí alpské ledovce, neboť ty tehdy pohlcovaly vesnice. Malby z této doby ukazují davy lidí jak na Temži bruslí a koňská spřežení, jak po tom ledě přes Temži převáží náklady.

Žádné průmyslové a automobilní emise přeci ve Středověké teplé periodě nebo v Malé době ledové roli nesehrály.

Tyto dramatické události by měly být varovným signálem pro každého poctivého vědce. Pokud se Středověká teplá perioda objevila, aniž by byla tažena CO2, proč by oteplení dneška mělo způsobovat průmyslové CO2? Během Malé doby ledové Velká morová rána vyhubila skoro čtvrtinu Evropské populace. Teplá perioda přinesla prosperitu a rekordní úrody, zatímco studené roky přinášely bídu, hlad a smrt.

Dr. Mann deset let před aférou Climategate zveřejnil počítači vygenerovaný graf, o kterém tvrdil, že zobrazuje průběh teplot v předchozích 1500 letech. V jeho grafu se Středověká teplá perioda, Malá doba ledová a extrémně chladné období během Maudredova slunečního minima záhadně ztratily – a planetární teploty pak náhle vyletěly vzhůru až v posledních desetiletích dvacátého století. Tento graf ve tvaru hokejky roztrubovali po celém světě a stala se z něj hlavní ikona Mezivládního panelu o klimatické změně.

Mnoho vědců bylo k veškeré poznatky o dávném klimatu popírajícímu hokejkovému grafu velice podezíravých. Dva z nich Steven McIntyre a Ross McKitrick totálně Mannův počítačový program a revizionismus historie roznesli na kopytech. To ale samozřejmě nezastavilo bývalého amerického viceprezidenta Al Gora, aby ten zdiskreditovaný graf nepoužíval ve svém ohavném filmu s proroctvím zkázy Nepohodlná pravda.

Hacknuté emaily z CRU také ukázaly výměny zpráv mezi Mannem a Jonesem, v nichž diskutovali, jak zastrašovat redaktory, kteří chtěli vydávat vědecké názory odporující těm jejich pseudovědám, aby potlačovali jim odporující studie. V jednom z emailů vyjádřil Jones svou touhu zbavit se „potížistického redaktora“ žurnálu Climate Researche, neboť se opovažoval zveřejňovat i jiné názory. Redaktora pak tedy vyhodili.

Když klimaskeptik z University of Colorado profesor Roger Pielke, Jr. požádal, aby mu CRU předala svá původní data, z nichž vycházeli, tak mu řekli, že data (šikovně) ztratili. Ztratili!?! Ztratili by snad profesionálové něco tak cenného, jako originální data? Mnozí je tedy podezírají, že prostě jen nechtěli, aby pak někdo odhalil jejich rafinované manipulace a fabrikace.

Ale jestli nedávné globální oteplování nezpůsobil průmyslový oxid uhličitý, co to bylo? Dánská výzkumná skupina vedená Prof. Henrikem Svensmarkem našla velice věrohodnou shodu mezi úrovní aktivity slunečních skvrn (ohromných magnetických bouří) na našem Slunci a globálními teplotami v posledních patnácti stech letech. Tento čistě přirozený mechanismus ve skutečnosti perfektně zapadá do důkazů! Ó, jak strašlivě nepohodlná pravda pro ty alarmisty.

Kosmické paprsky z hlubokého vesmíru neustále bombardují horní atmosféru Země a vytváří mraky dost podobným způsobem, jako vysoko letící tryskáče, které za svými motory táhnout bílé kondenzované čáry. Více mraků dovede jednak globální ochlazování, protože ne už tolik slunečního svitu dopadá na Zem. Více slunečních skvrn znamená silnější magnetický štít, tudíž méně kosmických paprsků dopadá na Zem, a tak je menší nízká oblačnost a větší globální oteplování. Slunce je zrovna v období skoro rekordně slabé aktivity slunečních skvrn.

Všemožné druhy zájmový skupin tuto informaci potlačují. Co je na tom asi nejhorší se ukazuje, na takových událostech, jako když při propuknutí Climategate otevřeně vykecala kampanistka za „klimatickou spravedlnost“ ze skupiny Přátelé Země Emma Brindal, o co jim jde:

„Reakce na klimatickou změnu musí mít ve svém srdci redistribuci bohatství a zdrojů.“ Ne ochranu Země před člověkem vyvolanými emisemi CO2 nebo před přírodní a člověkem způsobenou klimatickou změnou – nýbrž redistribuci bohatství a zdrojů podle vzorů, které samozvaná vládnoucí elita prohlásí za „sociálně spravedlivé.“

Klimatičtí kampanisté rovněž odporují „nadměrnému“ cestování letadlem, ať už kvůli businessu nebo rekreačně, proti autům se spalovacím motorem jakožto „zbytečnému luxusu“ a proti modernímu bydlení pro Afričany. Někteří dokonce říkají, že Afričané musí žít dále v chatrčích z bláta a vyhýbat se používání elektřiny a moderních zemědělských technologií. Dospívající herec Ed Begley řekl: „Afričané by měli mít jen solární elektřinu k nejdůležitějším potřebám v jejich chatrčích.“ Oni, Al Gore, Phil Jones a Mike Mann jsou samozřejmě z těchto omezení vyjmuti.

Skutečná sociální spravedlnost a lidská práva znamenají, že všichni musí mít přístup k hojné, spolehlivé a levně dostupné energii. Ne k té předražené, vrtkavé ze zdrojů závislých na počasí, jako jsou větrné turbíny a solární panely. Z fosilních paliv, z jaderných a přehradních elektráren.

My v rozvojovém světě (autor je Jihoafričan) už nesmíme dovolovat, aby nám potlačovali klimatickou pravdu. Nesmíme dovolit, aby radikální aktivisté nasazovali brzdy na africký ekonomický rozvoj, tvorbu pracovních míst a aby nám ochuzovali zdravotní systém a životní úroveň ve jménu prosazování jejich protihumánní agendy redistribuce bohatství.

Guest Blogger /  November 1, 2019

Dr. Kelvin Kemm

Redakční poznámky:

Po propuknutí Climategate se staly nejvíce zprofanovanými podfuky známé jako Hokejkový graf totálně popírající skutečnou historii minulých teplot na planetě a výrok „hide the decline“ – skrýt pokles, z korespondence těch pachatelů podfuku s člověkem způsobenou klimatickou změnou, neboť k jejich hlavním snahám patřilo skrýt minulé klimatické výkyvy. Po tomto zprofanování dali chvilku pokoj, teď si ale asi myslí, že už se na Climategate zapomnělo a zkouší tu zprofanovanou hokejkovou křivku znovu oživit. A samozřejmě spolu s tím rozpoutat informační útlak a cenzuru, která potlačí jakékoliv pochybnosti o fatwach klimatických kazatelů a zelených džihádistů.

Proto, když náš web převzal článek Vítězslava Kremlíka z vědu popularizujícího webu Osel, tak Facebook pohrozil vymazáním stránky Reformy.cz ze své platformy, neboť prý „nezávislý“ ověřovatel „vědeckých faktů“ sciencecheck ověřil, že popírání hokejkového grafu (usvědčeného při Climategate, že vznikl protivědeckým spiknutím) je šířením „fake news“.  Také následně vymazali 8 facebookových profilů, které články webu Reformy.cz přenášeli na stránku ve Facebooku, která tedy dost zamrzla.

Tady je ten článek:

Této problematiky se rovněž týká následující článek o falšovateli klimatické historie Mannovi:

Na tento web také pravidelně útočí kavárenský web „ověřovatelů“ fake news a to zejména právě za klimasketpicismus ale také euroskepticismus:

Útočili na nás za tento článek:

Útok manipulátorů euroskepticismus této stránky:

Zdroj: https://wattsupwiththat.com/2019/11/01/climategate-ten-years-later/

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x