Registrace do Klubu Reformy.cz

Plánovaná setkání klubu

26. února 2015 Klub s Lukasem Reimannem švýcarským radním a zakladatelem Zlaté iniciativy – více zlatainiciativa.ch

  • Řádné členství je pro soukromé osoby, které finančně podporují fungování Občanského sdružení Reformy.cz. Cena členství je 250Kč měsíčně. Cena ročního členství je 3000Kč. Cena celoživotního řádného členství je 25000Kč
  • VIP členství je udělováno osobnostem veřejného života, které se již významně zasloužily o ochranu české suverenity.
  • Čestné členství získávají osoby, které svojí prací pravidelně přispívají k fungování aktivit občanského sdružení Reformy.cz (překladatelé, autoři a ostatní přispěvovatelé – jak se stát čestným členem zde)
  • Členství pro organizace a firmy s individuální výší pravidelného členského příspěvku

V případě jakýchkoliv problému kontaktujte klub(@)reformy.cz nebo telefonicky 608 131 130