Náš symbol

Původ symbolu

Základní strukturu našeho loga jsme si vypůjčili od organizace Freedom Force International (Mezinárodní síla svobody), jejíž jsme členy. Jak se můžete na stránkách této organizace dočíst, jedná se vlastně o převrácenou variantu satanistického symbolu smrti – obraceného kříže se zlomenými pažemi.  Mnoho lidí věří, že tento symbol je kombinace písem N a D (Nuclear Disarmament) pro jaderné odzbrojení a symbol míru.  Tento symbol má podstatně delší historii a kořeny především v okultizmu. Symbol jsme tedy obrátili zpět tak, aby symbolizoval člověka s rozpřaženými pažemi.

Barvy symbolu

Bystřejší vlastenci si jistě všimnou, že barvy symbolu jsou svisle překlopené oproti české vlajce. V USA je tradicí, že obracené věšení vlajky znamená, že země je v ohrožení. Je to volání všech patriotů k obraně své zemé a svobody. V tomto duchu jsme barvy obrátili i my. Původ slova “reformy” také v podstatě znamená “navracet do původní formy”.

Symbol obrátíme zpátky v době, kdy budeme mít pocit, že je nebezpečí zažehnáno

logo na Vaší plochu

0 0 votes
Article Rating