Pondělí, 20 května, 2024
Home EKONOMIKA Bílá nadřazenost ne, nadřazenost osvícenosti ano

Bílá nadřazenost ne, nadřazenost osvícenosti ano

Víra v bílou nadřazenost je to tom, že běloši jsou z podstaty nadřazení ostatním a měli by nad nimi nějak nadřazeně vládnout. Dnes už žádný slušný člověk takovou ideu nepodporuje; dokonce i Donald Trump shledal jako nezbytné ji odsoudit.

Jakýkoliv takový pokus shrnout charakteristiky jedné rasy versus jiné povede přímo do ničivé pasti. Prvním problémem je rozhodnout, kdo zapadá do něčí oblíbené rasové či etnické kategorie a kdo ne. To bylo velkým problémem i pro nacisty, kteří museli racionálně zdůvodnit vyloučení anglických lidí z jejich tzv. árijské rasy, přičemž Japonce do ní protlačili. Je Barack Obama černý nebo bílý? Měl jednoho rodiče z každé z těchto kategorií. Když je polovina Mexičanů z poloviny potomky Evropanů a z poloviny Mayů, jsou takoví lidé bílí? Shodou okolností všichni, kdo mi chtějí přišít rasovou značku, mohou říci, evropský Američan a ne bílý, moc vám děkuji.

I kdybychom se nějak rozhodli, kdo je bílý a kdo není, jaké charakteristiky činí z konkrétní osoby nebo skupiny nadřazenou? Inteligenci lze s jistou mírou přesnosti měřit, ale co soucit, empatii, houževnatost, statečnost? Takové věci prakticky měřit není možné. A i kdyby to měřit šlo, člověk by dostal jen průměr mezi různými rasami.

Bílá nadřazenost patří na smetiště myšlenek a i idea toho zlého „bělošství“ tak, jak ji zastávají mnozí levičáci, je úplně stejná jako nazývat všechny černochy lenochy. Ne, žádná nadřazenost; je třeba, abychom se opět uchýlili k ideálům Osvícenosti, jak je šikovně a odvážně vysvětlil Steven Pinker v knize Osvícenost teď: Obhajoba rozumu, vědy, humanismu a pokroku.

Co je to ta Osvícenost a proč je nadřazená jiným formám sociální organizace? Immanuel Kant to nazval vynoření se lidstva z podřízenosti náboženským a politickým autoritám a jeho obrat k mottu „Odvážit se chápat!“ Osvícenectví se umisťuje zhruba do druhé poloviny osmnáctého století a má kořeny v přechozím Věku rozumu. Doprovodný intelektuální rozvoj byl na vzestupu v severní Evropě v tom, co ekonom a historik Deirdre McCloskey nazval „buržoazní cností.“ Tato fráze poukazuje na úctu, jaké se začalo dostávat výrobcům a obchodníkům spolu s postupným úpadkem věky trvající dominance aristokratů, náboženských a vojenských autorit. Ač třebas jen nepřímo, lidé začali chápat, že obchod je založen na vzájemném prospěchu a nese s sebou mír a prosperitu. Příkazy a kontrola, ať už uplatňovaná šlechtou, kněžími, politiky nebo byrokraty, jsou pro mír a prosperitu ničivé.

Ač ideje Osvícenství začaly v severní Evropě, tak se rozlily do všech částí světa: do Afriky, Indie, Japonska a ve větší či menší míře všude. Ideje Osvícenství jsou univerzální, překlenující rasu či etnicitu.

Co Osvícenství a jeho plody přineslo nám? Pinker dává jednoduchý příklad: „Když chci trochu mléka, mohu si zajít do večerky a krabice bude v regálu, mléko nebude ředěné ani zkažené, na prodej bude za cenu, jakou si mohu dovolit, a vlastník mi s ním dovolí odejít po mávnutí kartou.“ Představte si cestu časem o dvě staletí dříve a vysvětlit to běžnému Joevi nebo třebas královně Anglie! Kde je naše pochopení, kde je naše vděčnost za naše četná taková požehnání, velká i malá, která nám Osvícenství a jeho důsledky přinesly?

Většina z nás v současné Americe opravdu své životy žije v komfortu s příležitostmi u našich předků nepředstavitelnými nebo i u našich současníků ve značné části našeho světa. McCloskey vysvětluje, že naše životní úroveň je nejlepší, je nejméně třicetinásobně lepší, než byla před dvěma staletími. Ne o třicet procent lepší, třicetkrát lepší! A rozložená samozřejmě nerovnoměrně mezi převážnou částí populace.

Pokrok! General Electric kdysi zobrazoval svůj slogan: „Pokrok je naším nejdůležitějším produktem.“ Už tomu tak není. Svět už zase upadá a žádná skupina ho nesrazila tolik jako moderní „progresivisté.“ Je nutno dodat, že pokrok není jen o více věcech, okázalejších věcech, šikovnějších udělátkách, ale také zahrnuje lepší zdraví, čistší vodu, lepší školy, bezpečnější ulice atd. To vše po Osvícenství dramaticky postoupilo vpřed. Takové trendy zahrnující téměř veškerý lidský blahobyt, které lze zhruba kvantifikovat, jsou numericky velmi rozsáhle a rozmanitě zadokumentovány v předchozí Pinkerově knize Lepší andělé naší přirozenosti.

Bereme to do velké míry jako dané. Zatímco to píši, očekávám spolehlivý elektrický proud se správným napětím a frekvencí. Očekávám neustálé rychle internetové připojení. Čistou vodu z kohoutku, bezpečné a účinné tabletky pro své neduhy a spoustu věcí dále. Tyhle věci nám nedali politici nebo duchovní; ty přišly od kreativních myslitelů a zhotovitelů. Jsou součástí odkazu Osvícenství.

Progrese není automatická a co hůř, může dojít k regresi. Musíme ideje Osvícenství pochopit a propagovat je a praktikovat: Rozum, vědu, humanismus a pokrok.

Warren C. Gibson 

– October 29, 2020

Zdroj: https://www.aier.org/article/white-supremacy-no-enlightenment-superiority-yes/

5 1 vote
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x