Středa, 30 listopadu, 2022
Home EKONOMIKA Bitcon je nejzazší svoboda, tvrdí Nigel Farage

Bitcon je nejzazší svoboda, tvrdí Nigel Farage

Bývalý poslanec Europarlamentu položil paralely mezi vedením k „politické vzpouře“ Brexitem a tažením proti Bitcoinu, které zažíváme dnes.

Jakýkoliv nový nápad automaticky u establishmentu narazí na odpor, řekl ve čtvrtek na panelu o Bitcoinu v Amsterodamu bývalý europoslanec Nigel Farage.

Tento argument sloužil jako úvod k Faragově tématu táhnoucímu se celým rozhovorem, když kladl paralely mezi Bitcoinem a svou zkušeností s protlačováním tehdy nepopulární myšlenky Brexitu, tj. odchodu Velké Británie z Evropské unie.

„Vedl jsem politickou vzpouru, šel jsem proti establishmentu,“ vzpomínal Farage.

„U Bitcoinu si myslím, že zažíváme podobný typ vzpoury, ekonomickou vzpouru, kterou táhnou lidé a je jimi vedena, kterým dělá starosti už samotná velikost a rozsah velké vlády.“

Téma svou úvodní otázkou vyvolal další panelista a moderátor podcastu „Co Bitcoin udělal“ Peter McCormack. „Co děláte na konferenci o Bitcoinech?“

Farage to vysvětlil, že je to kvůli vazbám mezi jeho minulou zkušeností a dnešním bitcoinovým hnutím, takže to je „perfektní a přirozené místo, kde má být.“

Tento politik rozšířil svoji argumentaci rozvedením svých dalších názorů na establishment a na to, proč může být těžké se mu vymykat.

Ti, kdo jsou součástí establishmentu a udržují ho, argumentoval, „vlastní a nastavují panující poměry, které jsou pro ně velice pohodlné, a ti nechtějí, aby přišlo cokoliv, co je rozvrátí.“

„A myslím si, že s Bitcoinem to zažíváme.“

Paralely mezi Faragovou minulostí, kdy vedl hnutí Brexitu, a současnou realitou rozmáhající se technologie se nadále rozšiřovaly, když začal diskutovat o volnosti a svobodě. Farage komentoval Evropskou komisi a její vztahy se zákonodárci, kdy tvrdil, že skutečnost, že tuhle loď kormidlují byrokraté, v jeho mysli nepodněcuje obrázek EU, který by byl zrovna hezký.

„Věřím v to, že je to svoboda, věřím v to, že je to volnost a věřím v to, že je to národní stát, co v tomto okamžiku představuje nejlepší cestu vpřed,“ řekl Farage.

„Jsem absolutně hrdý na kampaň za Brexit, na dosažení Brexitu, a věřím, že to je první kostka k vydláždění cesty z globalistického EU světa.“

Podobně Farage věří, že bitcoin lidem pomůže získat zpět kontrolu nad svými financemi a nakonec nad svými životy.

„Vláda k Bitcoinu vlézt nemůže,“ argumentoval.

„Nemohou mi říci, co mohu a co nemohu s bitcoinem dělat a v tomto smyslu je to nejzazší svoboda, je to nejzazší volnost.“

Dalším důvodem, proč Farage věří v Bitcoin, je ten, že „tato technologie se ukázala být funkční a ještě se zlepšuje.“

Aby Bitcoin dosáhl svého plného potenciálu, argumentoval Farage, tak by občané měli zákonodárce podněcovat, aby tuto technologii a její přínosy plně pochopili tak, aby mohli dávat dohromady odpovídající legislativu.

„Kdybychom se zákonodárci pracovali chytře, tak v Americe, Británii a snad i Jižní Americe existuje dobrá šance, že bychom skutečně mohli dosáhnout rozumné úrovně regulace.“

Jak Farage vysvětloval problémem je udržovat znalost, kdy vzpomínal, jak to bylo, když byl mladý a vídával zákonodárce hlasovat o zákonech týkajících se záležitostí, o kterých moc nevěděli.

„Úroveň znalostí těch, kdo budou Bitcoin regulovat, je hodně, hodně nízká. Zákonodárci by potřebovali nějaké skutečné vzdělání a to zařídit není snadné,“ řekl.

Nedostatek řádného pochopení je nejspíš tím, co vede tolik světových vůdců, aby uvažovali o CBDC (digitálních měnách centrálních bank), o nichž říká, že patří k hlavním zdrojům jeho strachu. „Tím nám seberou naši ekonomickou svobodu.“

Ale nenechte se odradit, řekl Farage, když použil slavné pořekadlo Mahátmy Gándhího, že „nejdříve se vám vysmívají, pak proti vám bojují a pak zvítězíte.“

„Víte, podle toho poznáte, že vítězíte, když na vás začnou být opravdu hnusní,“ řekl.

BY TYLER DURDEN

SATURDAY, OCT 15, 2022 – 02:10 PM

Authored by NAMCIOS via BitcoinMagazine.com,

Zdroj: https://www.zerohedge.com/crypto/nigel-farage-bitcoin-ultimate-freedom

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

2 miliony migrantů se přes noc stanou občany, Německo znásobuje úsilí o velkou výměnu obyvatel

Nový německý zákon o občanství radikálně Německo transformuje na generace. Německo se blíží k úplnému přetvoření zákonů o občanství a...

Holandská vláda sedlákům zruší 3 000 farem, aby vyhověla Zeleným předpisům EU

Tato vláda vyčlenila 24,3 miliardy € na kompenzace podnikům za jejich plánované vyvlastnění a zrušení provozu tohoto soukromého vlastnictví.

Bidenův gender-fluidní šéf jaderného úřadu obviněn z trestného činu krádeže

Vedoucí činitel Ministerstva energetiky vedoucí jaderný úřad byl obviněn z trestného činu krádeže, neboť na letišti v Minneapolis v září ukradl zavazadlo a krátce nato...

Most Popular

2 miliony migrantů se přes noc stanou občany, Německo znásobuje úsilí o velkou výměnu obyvatel

Nový německý zákon o občanství radikálně Německo transformuje na generace. Německo se blíží k úplnému přetvoření zákonů o občanství a...

Holandská vláda sedlákům zruší 3 000 farem, aby vyhověla Zeleným předpisům EU

Tato vláda vyčlenila 24,3 miliardy € na kompenzace podnikům za jejich plánované vyvlastnění a zrušení provozu tohoto soukromého vlastnictví.

Bidenův gender-fluidní šéf jaderného úřadu obviněn z trestného činu krádeže

Vedoucí činitel Ministerstva energetiky vedoucí jaderný úřad byl obviněn z trestného činu krádeže, neboť na letišti v Minneapolis v září ukradl zavazadlo a krátce nato...

Školy vyznávající zásluhy, férovost a rovnost by měly zvítězit nad těmi vyznávajícími diverzitu, rovnost a inkluzivitu

Před asi stoletím rozběhli „pokrokoví“ uchvácení amerického vzdělávacího systému. Chtěli vymýtit individualismus, který byl vždy puncem lidského charakteru, aby tak lidé byli...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x