Citáty

 • „Kdo v demokracii spí, probudí se v diktatuře.“ – Johann Wolfgang von Goethe
 • „Nejdříve Vás ignorují, potom zesměšňují, pak s vámi bojují a následně vyhrajete.“ – Gandhi
 • „Čím více zákonů a nařízení se stanoví, tím více je zlodějů a lupičů.“ – Lao-c’
 • „V době všeobecného klamu říkat pravdu znamená revoluční čin.“ – George Orwell´
 • „Stát je velká fikce, pomocí níž se každý snaží žít na úkor všech ostatních“ – Frédéric Bastiat
 • „Když se rabování stane způsobem života pro skupinu lidí ve společnosti, časem si pro sebe vytvoří právní systém, který to autorizuje, a morální kód, který to glorifikuje.“  – Frédéric Bastiat
 • „Jenom svoboda a dobré státní zřízení příčinou jest blahobytu a růstu a jmenovitě ta část a stránka svobody, která k tomu vede, aby každý pokud možná jen pro sebe pracoval, a celý výnos přičinění svého sám pro sebe zachoval, neživě z toho žádných zahalečů.“ – Karel Havlíček Borovský
 • „Ono je to těžké. Kde hrozí bída, tam hrozí socialismus. A kde hrozí socialismus, tam hrozí bída.“ – Alois Rašín
 • „Stateční lidé zajisté dají přednost svobodě v počestné chudobě před hanebným a blahobytným otroctvím” – Edmund Burke
 • “Cena za apatii vůči politice je to, že vám vládnou zlí lidé” – Platón
 • „Pouze národ dobře informovaných občanů, kteří znají cenu svých práv, nemůže být zotročen. Jenom tam, kde převládne ignorance, vzniká tyranie.“ – Benjamin Franklin
 • “Ve všech zemích teď probíhá zápas mezi těmi,kdo kladou vlast na první místo a těmi kdo tvrdí, že věk národů musí skončit a že jen světová vláda může vést ke světovému míru. To je světový zápas, který vystřídal studenou válku a který rozhodne o osudu lidstva. V takovém světě jsou globalisté našimi protivníky a našimi spojenci v každé zemi jsou vlastenci.” – Pat Buchanan
 • „Nejmenší menšinou na světě je jednotlivec. Ti, kdo popírají práva jednotlivců, se těžko mohou pasovat na obhájce menšin.“ – Ayn Randová
 • „Dokud budeme volit menší zlo, bude vítězit jen zlo. Sice menší, ale pořád zlo.“ — Petr Mach
 • “Nejstrašnější jest, když stát nebo církev zakládá svou moc na nevědomosti člověka.” – Komenský
 • Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. – (List Jakubův, 1,25)
 • „Většina politické energie je věnována tomu, jak napravit důsledky špatných vládních rozhodnutí.“ – Milton Friedman
 • „Jediným způsobem, jak by vláda mohla snížit množství monopolů, je když odstraní všechny monopolní výsady, které sama vytvořila.“ – Murray N. Rothbard
 • „Totalisté se vždy tváří jako humanisté.“ – Edward Griffin
 • „Nikdo není tak beznadějně zotročený jako ti, kdo falešně věří, že jsou svobodní“ – Johann Wolfgang von Goethe
 • „Kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí.“ – Benjamin Franklin
 • Měřítkem úspěchu státu je, že slovo anarchie lidi děsí, zatímco slovo stát ne.“ – Joseph Sobran
 • Pokud jste zastáncem státních intervencí v tuzemsku, jste levičák. Pokud jste zastáncem státních intervencí v zahraničí, jste pravičák. Pokud jste zastáncem státních intervencí kdekoliv, jste umírněný. Pokud státní intervence kdekoliv odmítáte , jste extremista.“ – Joseph Sobran
 • „Skutečně efektivní totalitní stát by byl takový, kde všemocná exekutiva politických bossů a jejich armáda manažerů kontrolují populaci otroků, kteří nemusí být korigováni, protože milují své služebnictví. Přimět je k tomu, aby je milovaly, je současném totalitních státech úkol přidělen ministerstvům propagandy, novinovým editorům a učitelům…” Aldous Huxley, The Ultimate Revolution
 • “Se státními investicemi je to podobné jako s povodněmi. Zvyšují sice zaměstnanost a HDP, ale kdo má potom uklízet tu zkázu.” – Vít Jedlička
 • “Mezi státními dotacemi, krádeží a korupcí je hlavní rozdíl v tom, že to první je legální.” – Vít Jedlička
 • “Socialismus je falešná víra, že stát rozhodne o vašich penězích lépe než vy sami.” – Vít Jedlička
 • „Mír, obchod a čestné přátelství se všemi národy – zavazující vojenské aliance s žádným“ – Thomas Jefferson

„Nepomůžeme chudým likvidací bohatých. Nepomůžeme slabým oslabením silných. Nezvýšíme příjmy snížením zisků. Bratrství neposílíme skrze třídní nenávist. Morálku, charakter a odvahu neposílíme, když lidem vezmeme iniciativu a nezávislost.“ – Abraham Lincoln

“Individual rights are not subject to a public vote; a majority has no right to vote away the rights of a minority; the political function of rights is precisely to protect minorities from oppression by majorities (and the smallest minority on earth is the individual)” – Ayn Rand.

“If you want government to intervene domestically, you’re a liberal. If you want government to intervene overseas, you’re a conservative. If you want government to intervene everywhere, you’re a moderate. If you don’t want government to intervene anywhere, you’re an extremist.” ― Joseph Sobran
“By today’s standards King George III was a very mild tyrant indeed. He taxed his American colonists at a rate of only pennies per annum. His actual impact on their personal lives was trivial. He had arbitrary power over them in law and in principle but in fact it was seldom exercised. If you compare his rule with that of today’s U.S. Government you have to wonder why we celebrate our independence..” ―Joseph Sobran
“The measure of the state’s success is that the word anarchy frightens people, while the word state does not.” ― Joseph Sobran

‎”The budget should be balanced, the Treasury should be refilled, public debt should be reduced, the arrogance of officialdom should be tempered and controlled, and the assistance to foreign lands should be curtailed—lest Rome become bankrupt. People must again learn to work, instead of living on public assistance.”
— Cicero (55 B.C.)

“Educate and inform the whole mass of the people. They are the only sure reliance for the preservation of our liberty.” – Thomas Jefferson

“First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win.” – Mahatma Gandhi

“We fight not to enslave, but to set a country free, and to make room upon the earth for honest men to live in” — Thomas Paine, “The American Crisis No. 4,” September 11, 1777.

“If freedom of speech is taken away then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter.” – George Washington

“The price of apathy towards public affairs is to be ruled by evil men.” – Plato

“Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.” – Benjamin Franklin

“And it seems to me perfectly in the cards that there will be within the next generation or so a pharmacological method of making people love their servitude, and producing … a kind of painless concentration camp for entire societies, so that people will in fact have their liberties taken away from them but will rather enjoy it, because they will be distracted from any desire to rebel by propaganda, brainwashing, or brainwashing enhanced by pharmacological methods.” – Aldous Huxley

“You get mad at your neighbour if they park in your parking spot; you get mad at your neighbour’s dog if it craps in your yard; but you don’t get mad when a bunch of mad dog killers are building FEMA camp control grids, brainwashing police, banning protest, having door-to-door gun confiscations?” – Alex Jones

“The first requisite of a sound monetary system is that it put the least possible power over the quantity or quality of money in the hands of the politicians” – Henry Hazlitt.

“A nation of well informed men who have been taught to know and prize the rights which God has given them cannot be enslaved. It is in the region of ignorance that tyranny begins.” – Benjamin Franklin

“The American Republic will endure until the day Congress discovers that it can bribe the public with the public’s money.” – Alexis de Tocqueville

“The welfare state is not really about the welfare of the masses. It is about the egos of the elites” – Thomas Sowell

“By a continuing process of inflation, government can confiscate, secretly and unobserved, an important part of the wealth of their citizens….The process engages all the hidden forces of economic law on the side of destruction and does it in a manner that not one man in a million is able to diagnose” – John Maynard Keynes.

“Modern civilization is a product of the philosophy of laissez faire. It cannot be preserved under the ideology of government omnipotence” – Austrian economist Ludwig von Mises

“I am not sure that the dictatorship of proletariate, especially if led by an elite, will solve the problem of social justice; I am certain starvation will not solve the problem of overpopulation.” – Tom O’Brien

“An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it. Truth stands, even if there be no public support. It is self sustained.” – Gandhi

“Political tags — such as royalist, communist, democrat, populist, fascist, liberal, conservative, and so forth — are never basic criteria. The human race divides politically into those who want people to be controlled and those who have no such desire. The former are idealists acting from highest motives for the greatest good of the greatest number. The latter are surly curmudgeons, suspicious and lacking in altruism. But they are more comfortable neighbors than the other sort.” ― Robert A. Heinlein

“This country would not be a land of opportunity, America could not be America, if the people were shackled with government monopolies.” ―Calvin Coolidge

“It is much more important to kill bad bills than to pass good ones.” ― Calvin Coolidge

“I favor the policy of economy, not because I wish to save money, but because I wish to save people.” ― Calvin Coolidge

“Civilization and profits go hand in hand” ― Calvin Coolidge

“I want the people of America to be able to work less for the government and more for themselves. I want them to have the rewards of their own industry. This is the chief meaning of freedom.

Until we can reestablish a condition under which the earnings of the people can be kept by the people, we are bound to suffer a very severe and distinct curtailment of our liberty.” ― Calvin Coolidge

 

“The budget should be balanced, the Treasury should be refilled,
public debt should be reduced, the arrogance of officialdom should be
tempered and controlled, and the assistance to foreign lands should
be curtailed lest Rome become bankrupt. People must again learn to
work, instead of living on public assistance.” – Cicero 55 BC

 • “Dokud budou existovat ochranná cla a zákazy migrace, povinné školy a povinné vyučování, intervencionismus a etatismus, budou stále znovu vznikat konflikty vedoucí k válečným zápletkám.” – Ludwig von Mises
 • “Zvláštní úlohou ekonomie je ukázat člověku, jak málo ve skutečnosti ví o tom, co si představuje, že by mohl řídit a plánovat.” – Friedrich August von Hayek
 • “Jediným způsobem, jak by vláda mohla snížit množství monopolů, je když odstraní všechny monopolní výsady, které sama vytvořila.” – Murray N. Rothbard
 • “Tu a tam se již v mracích státní regulace začínají objevovat trhliny. Stále více lidí si začíná uvědomovat, že vláda jim nemůže dát nic, co by dříve nevzala někomu jinému – nebo přímo jim samým.” – Henry Hazlitt
 • “Je právem každého člověka vybrat si svou cestu do pekel.” – David Friedman
 • “Povinná vojenská služba je nejskandálnější znásilnění práva na majetek a všech přirozených práv.” – Jean-Baptiste Say
 • “Pro levici je nejhorší, když jsou lidé bohatí a nezávislí. Levice je nejraději, když všechny věci může pro lidi dělat sama, ovšem za peníze těchto lidí.” – Roger Douglas
 • “Postavení v mocenské hierarchii s sebou přináší sotva něco lákavého pro ty, kteří vyznávají morální hodnoty… Jediné tužby, které jsou uspokojovány, jsou touha po moci jako takové, rozkoš z toho, že je člověk poslnuchán, a pocit pílslušnosti k dobře fungující a nesmírně mocné mašinérii, před kterou se musí všechno ostatní sklonit… Ochota provádět zločiny se stane cestou k povýšení a moci.” – Friedrich August von Hayek
 • “Socialismus, podobně jako starodávné myšlenky, ze kteých pramení, zaměňuje pojmy vláda a společnost. V důsledku toho pokaždé, když odmítáme, aby byla věc provedena vládou, socialisté dojdou k závěru, že odmítáme, aby byla provedena vůbec. Nesouhlasíme se státním vzděláním. Socialisté potom tvrdí, že jsme proti jakémukoli vzdělání… Jsme proti státem vynucené rovnosti. Socialisté potom tvrdí, že jsme proti jakékoli rovnosti. A tak dále a tak dále. Je to totéž, jako kdyby nás socialisté obviňovali, že nechceme, aby lidé jedli, jelikož odmítáme státem organizované pěstování obilí.” – Frédéric Bastiat
 • “Lidé, kteří nechtějí číst knihy psané komunisty (nebo liberály) nebo sledovat hororové filmy či stahovat z internetu pornografické fotky, to dělat nemusí. Nemají ale právo v tom bránit jiným.” – David Boaz
 • “Sociální dávky jsou ze své podstaty zrádné. Mohou být užitečné, mohou být potřebné, mohou být odůvodněné. Ale měli bychom k nim přistupovat tak, jak dobrý lékař používá nebezpečný lék – pokud možno nepoužívat vůbec a v nutných případech jen nezbytné minimum.” – Charles Murray
 • “Existují v zásadě tři způsoby, jak získat od druhých to, co chceme: láska, násilí a směna.” – David Friedman
 • “Prvním předpokladem zdravého peněžního uspořádání je, že moci ovládat kvantitu a kvalitu peněz dává politikům co nejméně.” – Henry Hazlitt
 • “… obchod, před nímž se nás „protekcionismus“ pokouší ochraňovat a bránit, není jako záplava, zemětřesení či tornádo, jako něco, co přichází bez lidského přičinění. Obchod předpokládá rozhodnutí lidí. … Ke každému obchodu je třeba dvou stran, které si skutečně obchodovat přejí a jejichž rozhodnutí jsou ve vzájemné shodě. … Kdyby naši krajané nechtěli kupovat zahraniční zboží, nemohlo by zde být toto zboží prodáváno, i kdyby žádná cla neexistovala. Skutečnou příčinou obchodu, jejíž existenci se clo snaží potlačit, je přání našich lidí kupovat zahraniční zboží, nikoliv přání cizích výrobců toto zboží prodávat… „Protekcionismus“ nás tedy neochraňuje a nebrání před cizinci. Chrání nás před sebou samými.” – Henry George
 • “Žadná jiná instituce se netěší takové důvěře veřejnosti, jako centrální banka. A žádná jiná instituce také nikdy tolik neminula dokonce své vlastní cíle.” – Milton Friedman
 • “Sociální stát, který přímo zasahuje a olupuje společnost o její odpovědnost, způsobuje ztrátu lidské energie a přebujelost statních aparátů, které ovládá více byrokraticka logika než snaha sloužit občanům; ruku v ruce s tím jde nesmírné zvyšování výdajů.” – Papež Jan Pavel II.
 • “Každý krok lidstva, dokonce i v dobách, jež se nazjvají osvícené, je učiněn se stejnou nevědomostí budoucnosti; a lidé různých národů narážejí na instituce, které jsou sice výsledkem lidského jednání (human action), nikoliv však provedením jednoho lidského záměru (human design).” – Adam Ferguson
 • “Na trhu se vyrovnává nabídka s poptávkou. Pokud by se najednou zítra přestal vyrábět chleba z pšenice, bude za rok na světě méně pšenice. Pro vztah mezi papírem a stromy platí stejn logika. 87% stromů se pěstuje právě na papír. Jaké z toho plyne ponaučení? Je-li vaším cílem maximalizovat počet stromů, nerecyklujte papír.” – Roy E. Cordato
 • “Co jiného je ctnost, nežli svobodná volba toho, co je dobré?” – Alexis de Tocqueville
 • “Byrokracie jest ten nepřirozený způsob vlády, při kterém se vlády do všeho občanského života míchají, všechno občanům předepisují, žádnou svobodnou vůli a samosprávu jim nenechávají… Něco jiného jest úřednictvo a něco zcela jiného byrokracie, úřednictvo můsí býti v každém dobře zřízeném státu, byrokracie jest neštěstím každého…” – Karel Havlíček Borovský
 • “Podnikatelé postupně přemisťují výrobu ze zemí, které díky nim již zbohatli, a směřují do jinjch zemí, které je přitahují lacinějším materiálem a levnější pracovní silou. To vede následně i v těchto zemích k růstu bohatství a ze stejných důvodů jsou i ony nakonec opouštěny.” – David Hume
 • “Hlavní zdroj námitek proti svobodnému hospodářství spočívá ve skutečnosti právě v tom, že poskytuje lidem to, co si přejí, a nikoliv to, o čem si nějaká zvláštní skupina myslí, že by měli dostat. Za mnoha argumenty proti svobodnému trhu se skrývá nedostatek víry v samotnou svobodu.” – Milton Friedman
 • “Neupírám socialistům jejich právo na vymýšlení sociálních konstrukcí, na jejich propagaci, obhajobu a na jejich zkoušení na sobě samých na své vlastní riziko. Upírám jim ale jejich pnávo na vnucování těchto projektů prostřednictvím zákona – mocí – a na to, aby nás nutili platit jim na ně prostřednictvím daní.” – Frédéric Bastiat
 • “Své instituce musíme uspořádat tak, aby odpovídaly našim instinktům. To v prvé řadě znamená, že musí podporovat svobodnou směnu mezi sobě rovnými jednotlivci.” – Matt Ridley
 • “Současný stát blahobytu – tzv. welfare state – je spíše než cokoliv jiného komplikované uspořádání, kde nikdo neplatí vzdělání svých vlastních dětí, ale všichni platí vzdělání dětí všech ostatních; kde nikdo neplatí účty za své zdravotní výdaje, ale všichni platí zdravotní výdaje všech ostatních; kde se nikdo nestará o zajištění svého stáří, ale všichni se starají o zajištění stáří všech ostatních.” – Henry Hazlitt
 • “Nikdo se nemůže schovat před svým dílem odpovědnosti, pokud společnost směřuje k destrukci. Jediné, co může zastavit směřování k socialismu a totalitě, je zdravý rozum a morální odvaha.” – Ludwig von Mises
 • “Nelze společnosti přinést větší změny a většího zla než přeměny zákona v nástroj loupeže.” – Frédéric Bastiat
 • “Nejstrašnější slova v našem jazyce jsou: Jsem z vládní agentury a jsem tu, abych Vám pomohl.” – Ronald Reagan
 • “Jakpak by asi dopadlo Deset přikázání, kdyby je musel Mojžíš nechat schvalovat v parlamentu.” – Ronald Reagan
 • “Vláda je jako batole. Neomezená žravost na příjmové straně, nulová odpovědnost na výdajové straně.” – Ronald Reagan
 • “Jestli se na této Zemi něco přibližuje Nesmrtelnosti, pak jsou to vládní programy.” – Ronald Reagan
 • “Říká se, že politika je druhé nejstarší řemeslo. Ponaučil jsem se, že se tomu prvnímu podezřele podobá.” – Ronald Reagan
 • “Vládní pohled na ekonomiku lze shrnout následovně: Pokud se to hýbe, zdaňme to. Pokud se to stále ještě hýbe, regulujme to. Pokud se to přestane hýbat, dotujme to.” – Ronald Reagan
 • “Jenom svoboda a dobré státní zřízení příčinou jest blahobytu a vzrůstu a jmenovitě ta část a stránka svobody, která k tomu vede, aby každý pokud možná jen pro sebe pracoval, a celý výnos přičinění svého sám pro sebe zachoval, neživě z toho žádných zahalečů.” – Karel Havlíček Borovský
 • “Svobodu zřídkakdy ztrácíme celou najednou.” – David Hume
 • “Svoboda není prostředkem k vyšším politickým cílům. Svoboda je nejvyšší politický cíl.” – Lord Acton
 • “Žádné okrádání skrze zákony. To je princip spravedlnosti, míru, řádu, stability, harmonie a logiky. Tento princip budu hájit až do smrti, co mi plíce budou stačit.” – Frédéric Bastiat
 • “Jediné, co zlu stačí k vítězství, je, aby dobří lidé zůstali pasivní.” – Edmund Burke
 • “Když budete mít deset tisíc nařízení, zničíte jakýkoliv respekt k právu.” – Winston Churchill
 • “Systém soukromého vlastnictví je nejdůležitější zárukou svobody, a to nejen pro ty, kdo vlastní majetek, ale neméně pro ty, kdo jej nevlastní.” – Friedrich August von Hayek
 • “Když vláda narůstá, svoboda se snižuje.” – Ronald Reagan
 • “Trocha ekonomie může vést k paradoxním a nesmyslným závěrům. Ale hluboké pochopení ekonomie nás přivede zpět ke zdravému rozumu.” – Henry Hazlitt
 • “Ceny a zisk jsou vším, co výrobci potřebují k tomu, aby mohli účinně uspokojovat potřeby neznámých lidí.” – Friedrich August von Hayek
 • “Největší zvýšení produktivní síly práce a větší díl dovednosti, zručnosti a důvtipu jsou výsledkem dělby práce.” – Adam Smith
 • “Existuje jen jeden rozdíl mezi špatnou a dobrou ekonomií: špatná se omezí jen na viditelný užitek, kdežto dobrá ekonomie bere do úvahy i ty účinky, které nejsou vidět a které musejí být pouze předvídány.” – Frédéric Bastiat
 • “Vedle bombardování je regulace nájemného nejúčinnější způsob pustošení měst.” – A. Lindbeck
 • “Náš problém není v tom, že toho víme málo. Náš problém je, že mnoho z toho, co víme, není pravda.” – Will Rogers
 • “Odpůrci svobody jsou zejména intelektuálové a obchodníci. Ti první proto, že chtějí svobodu pro sebe, ale nepřejí ji ostatním, a ti druzí proto, že chtějí volný trh pro své konkurenty, ale ne pro sebe.” – Milton Friedman
 • “Skutečná konkurence je konkurence nového produktu, nové technologie, nového zdroje nabídky, nového typu organizace.” – Joseph A. Schumpeter
 • Jestliže dohody o sladění politiky uzavírají vlády, nemluví nikdo o ,kartelech’, ale o ,mezinárodní spolupráci’. Jenomže mezinárodní spolupráce – taková, jaká nyní existuje v rámci G20 – není ničím jiným než kartelem vlád a světové vládnutí neznamená nic jiného než kartelizaci vlád světových zemí.” – Pascal Salin.
5 1 vote
Article Rating