Sobota, 3 prosince, 2022
Home Nezařazené Dějiny 5.1. - Luther, Kalvín a státní absolutismus

Dějiny 5.1. – Luther, Kalvín a státní absolutismus

Mises.cz: 14. února 2013, Murray N. Rothbard (přidal Dominik Stroukal)

[Tento článek je kapitolou knihy Murrayho N. Rothbarda „Ekonomické myšlení před Adamem Smithem: Dějiny ekonomického myšlení pohledem Rakouské školy“. Všechny dosud vydané kapitoly naleznete v sekci Literatura.]


Viděli jsme, že protireformace šestnáctého století s sebou musela nést v otázce scholasticismu a přirozeného práva intelektuální válku na dvou frontách – proti protestantům a krypto-protestantům a proti sekulárním obhájcům absolutního státu. Tyto dvě zdánlivě odlišné skupiny měly společného mnohem více než jen nepřítele. V mnoha ohledech byly dvojčaty, nikoliv jen náhodnými spojenci.

Přes mnoho rozdílů se spolu Martin Luther (1483-1546), syn německého horníka, a Jan Kalvín (narozen jako Jean Cauvin, později latinizován jako Calvin) (1509-1564), syn francouzského právníka a předního městského úředníka, jejichž nové náboženské sekty si rozdělily severní Evropu, v některých hlavních myšlenkách shodli. Zejména jejich společenská filozofie a teologie spočívala na základní myšlence, že člověk je mravně zkažený a poznamenaný hříchy. Pokud tomu tak je, potom nikdo nemůže dosáhnout spasení ani částečně skrze vlastní úsilí a spasení nevychází z neexistující svobodné vůle člověka, ale z arbitrárního a nesrozumitelného daru nezasloužené vděčnosti Boha, jenž tak učinil z vlastních důvodů pouze u vybraných předurčených. Všichni nevybraní jsou zatraceni. Navíc, jelikož je člověk zcela mravně zkažený a otrokem Satana, jeho rozumu, neřku-li smyslům, nelze nikdy věřit. Ani rozumu ani smyslům nelze nikdy věřit při formování společenské etiky, ta může sestoupit pouze z boží vůle v biblickém zjevení.

Dodnes jsou kalvínští fundamentalisté učeni shrnovat své učení pod akronym TULIP, možná také odkazující na moc kalvínismu v Nizozemí:

T – Total damnation (úplná zkaženost)
U – Unconditional election (nepodmíněné vyvolení)
L – Limited atonement (ohraničené smíření)
I – Irresistible grace (neodolatelná milost)
P – Perseverance of the saints (zachování svatých)

Člověk je ve stručnosti úplně zkaýžený, jeho odčinění může být pouze omezené a nedostatečné a jediná věc, která může člověka nepodmíněně zachránit a vyvolit je neodolatelná Boží milost.

Pokud nelze rozumu užít k ohraničení etiky, potom museli Luther i Kalvín v podstatě zahodit přirozené právo a tím rozmetali po staletí odhalovaná základní kritéria kritiky despotického jednání státu. Luther a Kalvín tak ve spoléhání se na izolované biblické pasáže spíše než na integrovanou filozofickou tradici tvrdili, že existující moci jsou ustaveny Bohem, pročež je král, radno jak tyranský, vyvolen Bohem a musí být poslouchán.

Taková doktrína pochopitelně hrála do karet sílícím absolutistickým monarchům a jejich teoretikům. Tito sekularisté, jak katolíci, tak protestanté, upozadili ve svém životě náboženství a společensky a politicky věřili, jak uvidíme níže, že stát a jeho panovník jsou absolutní, že vládce se musí snažit o zachování a rozšíření své moci a že jeho diktáty musí být poslouchány. Jsou to právě jezuité protireformace, kteří spatřili a analyzovali zásadní spojení mezi protestantskými vůdci a natolik amoralistickými sekularisty, jako byl Niccolo Machiavelli. Jak píše profesor Skinner:

„Ranní jezuitští teoretici zjevně rozpoznali stěžejní bod, ke kterému politické teorie Luthera a Machiavelliho konvergovaly – oba dva se stejně snažili, i když každý z jiného důvodu, zamítnout myšlenku přirozeného práva jako vhodného mravního základu politického života. Proto si můžeme v dílech raných jezuitů poprvé všimnout známého spojování Luthera a Machiavelliho v pár otců zakladatelů bezbožného moderního Státu.“ [1]

Luther musel navíc spoléhat v rozšiřování svého náboženství na německé a další evropské monarchy a jeho kázání o plné poslušnosti panovníkovi byla tímto praktickým ohledem jen posíleno. K tomu měli sekulární vládci sami příjemný důvod pro konverzi k protestantismu – konfiskace často bohatých klášterů a jiného církevního majetku. Alespoň částečným motivem monarchů a šlechty nových protestantských států bylo vábení hrabivosti. Když se švédský král Gustav Vasa v roce 1524 stal luteránem [2], okamžitě přetvořil církevní poplatky na státní daně a o tři roky později konfiskoval veškerý majetek katolické církve. Obdobně zabírali klášterní pozemky a pozemky a léna katolických biskupů noví luteránští králové v Dánsku. V německu Albert Braniborský [3] spojil svou konverzi k luteránství se zabráním pozemků katolického Řádu německých rytířů a Filip I. Hesenský si vzal veškeré klášterní pozemky v zemi, přičemž velká část šla přímo do osobní pokladny.

K zabírání půdy a výnosů přebrali vládci jednotlivých zemí moc v církvi samotné a konvertovali luteránskou církev na státem řízenou církev k potlesku Martina Luthera a jeho žáků, kteří prosazovali myšlenku státem ovládaného církve. V Ženevě zavedl na chvíli Jan Kalvín a jeho žáci totalitní teokracii, avšak státem řízená církev se ukázala být odchylkou v kalvinismu hlavní proudu, který zavládl především ve Skotsku, Holandsku a Švýcarsku a měl významný vliv ve Francii a Anglii.

Výjimečným případem státem řízené církve jako motivu k reformaci bylo založení anglikánské církve v Anglii. Zběhnutí Jindřicha VIII. od katolicismu bylo doprovázeno konfiskací klášterů, rozparcelování těchto pozemků a jejich rozdání jako daru či prodej za nízkou cenu oblíbeným skupinám šlechticů a panstva. Kolem dvou tisíc mnichů a jeptišek po celé Anglii a kolem osmi set pracovníků v klášterech tak bylo vyvlastněno ve prospěch nové třídy velkostatkářů zavázaných koruně a nebylo jim v Británii dovoleno učinit jakýkoliv návrat k římskokatolické církvi.


[1] Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought: vol. II, The Age of Reformation (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), p. 143. Tuto kritiku započali zejména dvou autoři pozdního šestnáctého století a jejich práce: italský jezuita Antonio Possevino (1534-1611), Posouzení spisů Jeana Bodina, Philippa Mornaye a Niccola Machiavelliho (Lyons, 1594); a španělský jezuita Pedro de Ribadeneyra (1527-1611), Religion and the Virtues of the Christian Prince against Machiavelli (Madrid, 1595, v překlad a editace George A. Moore, Maryland, 1949).

[2] Korunován byl v roce 1523 a některé zdroje datují konverzi na rok korunovace, pozn. překl.

[3] Albert Hohenzollern, pozn. překl.

Originální článek naleznete zde:

Dějiny 5.1. – Luther, Kalvín a státní absolutismus

0
0
votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Liberlend u lobističkim dokumentima SAD, Vojvodina glavni partner te „države“

VESTI Autor:Radio Slobodna Evropa20. jul. 202217:3912 komentara Izvor: N1 Poluostrvo od sedam kvadratnih kilometara na reci Dunav...

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidávají k holandským protestům: „Nejsme otroci“

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidali k holandským sedlákům, aby protestovali proti ‚Zeleným‘ vládním regulacím, které decimují jejich průmysl, když je nutí...

Předurčená k válce?

Přemysl Janýr, Vídeň, březen 2022 Europe: Destined for Conflict? (Evropa: předurčená ke konfliktu?) byl titul referátu, který přednesl George...

Most Popular

Touha EU stát se ‚společenstvím dluhů‘, aby platila Ukrajině, Evropu zruinuje, varuje Orbán

Viktor Orbán Evropu varoval před tím, aby pomocí Ukrajině ve vedení války sama sebe nedohnala k bankrotu. Náhledový obrázek: Maďarský...

Velká výměna obyvatel je ‚fakt‘. Velice mě šokovalo, že to prohlašovali za teorii, není to žádná teorie, je to fakt

Největší francouzský žijící spisovatel říká, že Velká výměna obyvatel je fakt. Náhledový obrázek: Kopie románu „Serotonin“ spisovatele Michela Houellebecqa...

Německo v rámci Velkého resetu zakazuje sedlákům řádně hnojit pole kvůli Zelené agendě

Německo v jedné ze svých spolkových zemí zakázalo řádně hnojit velké rozsahy pozemků kvůli požadavkům Zelené agendy EU. V Severním Porýní...

Šéfová EU von der Leyen tvrdí, že Ukrajina potřebuje 600 miliard €

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ve středu řekla, že Ukrajina bude na přestavbu potřebovat nejméně 600 miliard € a že...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
12
0
Would love your thoughts, please comment.x