„Dolar začíná být toxický“ – ruský zpravodajský šéf mu zlořečí jako nástroji „nepředvídatelně agresivního amerického chování“

S tím, jak poslední data TIC ukazují, že Čína se přidala k Rusku a snižuje svoji zranitelnost vystavením americkým dluhopisům (s dosažením dvouletého minima), zatímco zvyšuje svoje zlaté rezervy (po šest po sobě jdoucích měsíců), tak ten unipolární hegemon USA se potýká se stejným trendem i ve zbytku světa, který se pokouší o de-dolarizaci, přičemž ředitel ruské … Pokračování textu „Dolar začíná být toxický“ – ruský zpravodajský šéf mu zlořečí jako nástroji „nepředvídatelně agresivního amerického chování“