Drony, roboty, lasery, hypersonické kluzáky aj. high-tech zbraně: Putin odhaluje hlavní směřování modernizace ruských ozbrojených sil

Plány na posílení ruských ozbrojených sil do roku 2033 se budou soustřeďovat na umělou inteligenci a zbraně založené na „nových fyzikálních principech,“ odhalil Vladimir Putin.

„Vidíme, že svět se potýká se závažnými hrozbami a výzvami. Hraje v něm roli řada faktorů nejistoty. Technologie se rychle vyvíjí, včetně vojenských technologií, přičemž konkurence a rivalita zesilují a přetváří se do nových forem. V různých oblastech planety doutnají staré konflikty a k nim přibývají nově se objevující konflikty. Vůdčí země aktivně vyvíjí své ofenzivní zbraně. Rád bych dodal, že jak dobře víte, tzv. „jaderný klub“ dostává nové členy. Rovněž nám vážné starosti dělají infrastruktury NATO, které nám přistrkují k hranicím, stejně jako pokusy militarizovat vesmír.

 Systému kontroly zbrojení zasadily těžkou ránu USA stažením se ze Smlouvy o jaderných zbraních středního doletu provedené pod dost za vlasy přitaženou záminkou. Hrozba šíření takovýchto střel v různých částech světa, ještě zvýšila napětí.

Za takovýchto podmínek je důležité zařídit si adekvátní předpovědi, analyzovat možné změny globální situace a využívat takovýchto předpovědí a závěrů k vývoji svého vojenského potenciálu,“ řekl Putin během zasedání Federální bezpečnostní rady, kdy se diskutoval výhled na vývoj Ozbrojených sil a jiných vojsk, vojenských jednotek a agentur nasazených k obraně pro období do roku 2030.

„Rád bych zdůraznil úspěšnou realizaci Státního zbrojního programu, který umožnil začít s výrazným technickým přezbrojováním vojsk. Na sdílení pokročilých zbraní mezi Armádou a Námořnictvem dnes připadá 68 procentní podíl a spousta té techniky je řadu let ve vývoji před jejími zahraničními analogy.“

Tento ruský vůdce řekl, že sdílení nejnovějších zbraní a techniky v držení Armády a Námořnictva země je v současnosti na výše než 68 procentech. Tento podíl se musí zvýšit na nejméně 70 procent a na této úrovni udržovat.

„V první řadě je podstatné zajistit vyvážený vývoj všech složek obranného průmyslu, v první řadě přes kompetentní a racionální využití rozpočtu a materiálních a technických zdrojů. Ty nejsou příliš velké – porovnáme-li to s tím, kolik jiné vůdčí země na tyto účely vyčleňují.

Zadruhé musíme zlepšit systém managementu obranného průmyslu. Tento systém by měl být moderní, spolehlivý, multifunkční a měl by využívat pokročilých informačních a analytických systémů, komunikací a zpravodajství. Abychom obranné a bezpečnostní problémy řešili efektivně, měly by se mezi agenturami a úřady prosazování zákona na všech úrovních stanovit jasné postupy vzájemných interakcí.

Zatřetí v nadcházejících letech se musí podíl moderních zbraní a technicky v Ruské armádě a Námořnictvu a v dalších službách zvýšit, měl by dosáhnout 70 procent a na této úrovni by se měl nadále udržovat.“

Putin zdůraznil, že „v novém období je hlavním záměrem Ruska zlepšit kvalitu zbraní a techniky a zvýšit jejich výrobu. Mluvím o moderních a pokročilých vysoce přesných zbraních a prostředcích protiletecké obrany, stejně jako o širokém nasazení umělé inteligence při výrobě vojenských produktů. Zvláště musíme rozšířit výrobní linky průzkumných a útočných dronů, laserů a hypersonických systémů a zbraní založených na nových principech fyziky stejně jako na robotických systémech schopných na bojišti provádět rozmanité úkoly.“

Bojový robot Uran-9:

23. listopadu Ruská státní tisková agentura s odvoláním na zdroje ve vojenském průmyslu hlásila, že ruská vojska plánují do roku 2025 zřídit skupiny multifunkčních robotů schopných řešit bojové mise.

Podle tohoto zdroje se plánuje, že skupinu pěti takových robotů bude řídit jeden operátor, který jim bude doplňovat palivo, nasazovat je do provozu a samy se budou dávat do práce.“

Zdroj: https://southfront.org/drones-robots-lasers-hypersonic-gliders-other-high-tech-weapons-putin-reveals-main-direction-of-russian-military-modernization/