Úterý, 7 února, 2023
Home POLITIKA Evropská Unie Farma-giganti mají v EU neúměrný vliv na veřejné zdravotnictví

Farma-giganti mají v EU neúměrný vliv na veřejné zdravotnictví

Farma-giganti obchodující v Evropské unii mají „neúměrný“ vliv na záležitosti veřejného zdravotnictví tohoto bloku, tvrdí studie.

Zpráva sestavená francouzskou neziskovkou Advokáti globálního zdraví a britskou charitou STOPAIDS dospěla k závěru, že velké nadnárodní korporace ve farmaceutickém průmyslu mají v Evropské unii „neúměrný“ vliv na záležitosti veřejného zdravotnictví, zvláště zřejmé to bylo při pandemii COVID, kdy si malá skupinka společnosti urvala ještě větší moc nad zdravotní péčí v tomto bloku.

Zpráva přichází v době pokračující kontroverze v EU točící se kolem opatřování vakcín, kdy jsou mnozí činitelé a politici v Bruselu nespokojeni s netransparentností činností Evropské komise kolem činností probíhajících během pandemie. Taková kritika se převážně opakovala i v té minulý pátek publikované studii, kdy obě tyto neziskovky varují, že „průmyslový vliv“ farma-gigantů zjevně vedl k určitým „havárii přinášejícím rozhodnutím“ přijímaným těmi u moci.

„Zjišťovali jsme to, když vliv tohoto průmyslu působil už před pandemií, ten vliv se však znásobil v době, kdy kontinent potýkající se s novým virem pro své obyvatelstvo zoufale sháněl vakcíny,“ praví se v souhrnu rozvádějícím nálezy této zprávy.

„To vedlo ke vstřícnosti vůči požadavkům tohoto průmyslu v řadě záležitosti od oceňování, odpovědnosti, transparentnosti až po intelektuální vlastnictví,“ publikovalo se v Euraktivu s popisem, jak ony skupiny zlořečí „neúměrnému vlivu“ farma-gigantů na osoby v tomto bloku přijímající rozhodnutí.

Tyto skupiny zvláště zdůrazňovaly přehnaně úslužné chování Evropské unie vůči farma-gigantům na úkor lidí jak v EU, tak mimo ni, kdy obě skupiny tvrdí, že přístup k vakcínám byl v rozvojovém světě nejspíš omezen v důsledku smlouvy bloku podle ziskuchtivých požadavků některých výrobců.

Zpráva rovněž značně kritizovala cenzuru EU ohledně smluv na nákupy vakcín dohodnutých mezi Evropskou komisí a dodavateli vakcín jako Pfizer, které vedly k tomu, že některé dokumenty byly pro politiky a veřejnost nečitelně „začerněny“.

Z takové cenzury se v Bruselu stala hrozná noční můra, takže teď je Komise pod neustálou palbou za svoji odmítavost ke zveřejňování necenzurovaných verzí dokumentů pro volené zástupce v Evropském parlamentu.

Páteční zpráva nejspíš tuto kontroverzi jen posílí, když ty neziskovky kritizují cenzuru oněch smluv jako nejenže rozsáhlou, nýbrž i údajně svévolnou a v rozporu se zákony EU o transparentnosti.

„Zadržování informací bylo často svévolné, nekonzistentní a ne podle výjimek uplatnitelných podle existujících zákonů o ospravedlnitelném tajemství,“ tvrdily ohledně cenzurovaných dokumentů tyto neziskovky s tvrzením, že EU byla ohledně těchto kontraktů „více tajnůstkářská“ než jiné mocnosti.

„Evropská komise rovněž s farmaceutickými korporacemi dohodla rozsáhlé požadavky na utajování, které asi nejsou plně v souladu s legislativou EU,“ tvrdí zpráva.

Podíváme-li se však na historii, tak dopad práva EU na ty v Komisi nikdy moc významný nebyl, když ombucman rozhodl, že Komise postupovala nepatřičně, když nezveřejnila textové zprávy mezi svojí předsedkyní Ursulou von der Leyen a generálním ředitelem Pfizeru Albetem Bourlou, což však pro tento orgán zjevně nemělo jakékoliv právní důsledky.

Hristo Rusev/Getty Images

PETER CADDLE

24 Jan 2023

Zdroj: https://www.breitbart.com/europe/2023/01/24/big-pharma-has-disproportionate-say-on-public-health-affairs-in-the-eu-report/

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Polští konzervativci zlořečí pokusu EU uchvátit kontrolu nad lesy

EU se ve svém posledním uchvacování moci pokouší převzít kontrolu nad lesy všech zemí. Komise Evropského parlamentu pro životní...

Německo uvažuje o přesměrování proti-uhelných ‚Zelených‘ dotací do výroby zbraní

Německo v současnosti uvažuje o nižším zaměření na ten dlouhý humbuk ‚Zelených‘ iniciativ, neboť se chvatně snaží vystupňovat zaostávající obrannou výrobu, když nedávno...

Německá AfD v zemském parlamentu volá po diplomatických hovorech s Ruskem

Vůdce parlamentní skupiny AfD v Sasku Jörg Urban řekl, že tu válku značně financují němečtí daňoví poplatníci. Vůdce parlamentní skupiny...

Most Popular

Polští konzervativci zlořečí pokusu EU uchvátit kontrolu nad lesy

EU se ve svém posledním uchvacování moci pokouší převzít kontrolu nad lesy všech zemí. Komise Evropského parlamentu pro životní...

Německo uvažuje o přesměrování proti-uhelných ‚Zelených‘ dotací do výroby zbraní

Německo v současnosti uvažuje o nižším zaměření na ten dlouhý humbuk ‚Zelených‘ iniciativ, neboť se chvatně snaží vystupňovat zaostávající obrannou výrobu, když nedávno...

Německá AfD v zemském parlamentu volá po diplomatických hovorech s Ruskem

Vůdce parlamentní skupiny AfD v Sasku Jörg Urban řekl, že tu válku značně financují němečtí daňoví poplatníci. Vůdce parlamentní skupiny...

Rakouská strana FPÖ vyzývá k národnímu referendu o sankcích na Rusko

Dostane-li se FPÖ k moci, bude národní referendum o sankcích na Rusko na stole. Rakouská strana svobodných (FPÖ), tj. v současnosti...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x