Úterý, 21 března, 2023
Home POLITIKA Evropská Unie Globální média o ‚neomezené‘ moci Orbána podle zákona o nouzovém stavu lžou

Globální média o ‚neomezené‘ moci Orbána podle zákona o nouzovém stavu lžou

Většina těch liberálních médií nám bulíkuje, že maďarský nouzový stav je úchvat moci, ale žádný faktický podklad to nemá.

Média dala do oběhu spoustu falešných senzacechtivých tvrzení o maďarském prodloužení jeho nouzového stavu, během něhož dostala maďarská vláda zvláštní pravomoci k boji s koronavirovou krizí.

V pondělí schválil maďarský parlament prodloužení nouzového stavu v Maďarsku, když ten byl původně schválen jen na dobu 15 dnů. Účelem „Koronavirového zákona“ je pomoci vládě s rychlou reakcí na epidemii koronaviru.

Od jeho včerejšího schválení spousta médií chrlí propagandu se zavádějícími informacemi, kdy EU Observer píše, že maďarský ministerský předseda Viktor Orbán obdržel „neomezenou autoritativní moc,“ kdy jiní otevřeně Orbána očerňují jako „diktátora“, když zavedl legislativu, která je podobná opatřením přijímaným v mnoha jiných evropských zemích.

Média o neomezené moci Orbána lžou

Preambule tohoto zákona jasně uvádí, že Maďarský parlament může přijímat nezbytná nouzová opatření jen „aby bránil lidské epidemii COVID-19 a reagoval na ni.“ Krátce řečeno, výslovně se vládě uložilo, aby reagovala na epidemii koronaviru.

Zákon dále jasně uvádí, že pokud by vláda chtěla vydat zákonné dekrety překračující působnost Zákona o správě ve stavu nouze, tak je pořád zapotřebí dvoutřetinové většiny Parlamentu, která to schválí.

Podle tohoto zákona může vláda uplatnit své mimořádné pravomoci jen ve vztahu k prevenci, léčbě a k odstranění škodlivých účinků koronavirové epidemie, jak je uvedeno v paragrafu 2§ (2) tohoto zákona.

Mediální tvrzení, že Orbán má najednou diktátorskou pravomoc, nejsou v souladu s realitou a tento vůdce se i nadále zodpovídá parlamentu.

Maďarská vláda pořád musí dodržovat „Základní zákon“, přičemž se stanovuje, že tento zákon nemůže být suspendován nebo zrušen. V Maďarsku stále bez omezení pracuje Ústavní soud a vláda nemá žádnou pravomoc omezit základní lidská práva.

Všechna tato fakta se z mediálních zpráv zřetelně vytratila, čímž se jen ukazuje, že ti novináři, co se předhání v démonizaci Orbána, si ve skutečnosti ten zákon ani nepřečetli.

Ne, Orbán parlament ‚nerozpustil‘

Ta nová legislativa parlament nesuspendovala, naopak od Orbánovy vlády vyžaduje, aby parlament o aktivitě své vlády přijaté ke zvládnutí krize informoval. I kdyby vláda nezasedala, musí stejně poskytovat aktualizace mluvčímu sněmovny a šéfům všech politických seskupení.

Je Orbánova moc podle nouzového zákona neomezená?

Povídačky těch médií se točí hlavně kolem toho, že podle nového „Koronavirového zákona“ má Orbán údajně neomezenou moc. Podle Mikóse Szánthó, ředitele Centra pro základní práva, to prakticky není vůbec pravda:

„Otázka, kdy epidemiologická situace umožní zavedení nebo zrušení stavu nouze není právní otázka. Parlament nad tím uplatňuje kontrolu a dohlíží nad tím, protože ten také bude pokračovat během uplatňování stavu ohrožení ve svých zasedáních. Ač je pravda, že zákon nestanovuje konečné datum prodloužení těchto mimořádných opatření, tak je může kdykoliv zrušit maďarský parlament, když stáhne svůj souhlas při zasedání s usnášeníschopným kvorem.“

Ač není stanoven žádný časový rámec, má parlament plnou kontrolu a možnost omezit Orbánovy pravomoci a kdykoliv zrušit jeho možnost vládnout pomocí dekretů.

„Parlament musí mít kdykoliv možnost vládě zase vzít právo k tomuto rozhodování,“ řekl 23. března ministerský předseda Orbán maďarskému Národnímu shromáždění. „Já nepotřebuji pevně stanovený termín. Jakmile to budete považovat za neadekvátní, tak mi to můžete vzít, třeba zítra ráno.“

Dále k té věci, Orbán má v parlamentu dvoutřetinovou většinu, což je skutečnost, kterou média ráda přehlíží. Orbánova strana Fidesz s Křesťanskými demokraty už má v maďarském parlamentu většinu, aby v podstatě schválili jakoukoliv legislativu, jakou si přejí, pokud bude v souladu s ústavou země a s dalšími mezinárodními rámci.

Szánthó argumentuje, že z politického hlediska neexistuje důvod, aby Orbán naneurčito suspendoval parlament. Konec konců on už má potřebné hlasy ke schválení jakékoliv legislativy, jakou si schválit přeje.

„Proč by proboha měla vláda ignorovat parlament, kde má dvoutřetinovou většinu nebo ho zkoušet vylučovat z procesu tvorby rozhodnutí?“ píše.

Krátce ta tzv. legislativa s údajně neomezenou povahou ve skutečnosti nijak neomezená není. Parlament pořád ještě rozhoduje, kdy stav nouze skončí a kdy se fungování vlády vrátí k normálu.

Aby Orbán takovou situaci prodlužoval, i když stav nouze pomine, by nedávalo politicky žádný smysl. Ta možnost dočasně parlament obcházet mu prostě jen umožňuje, aby v reakci na koronavirouvou krizi jednal rychleji a zajistil, že vláda bude fungovat efektivně, i kdyby se parlament nebyl schopen svolávat, což je během epidemie reálná možnost.

Maďarská vláda nezačne věznit opoziční žurnalisty

Některé mediální kanály začaly tvrdit, že Maďarsko může podle těch nových opatření začít věznit žurnalisty. Takové tvrzení je velice zavádějící. Nový zákon činí trestný čin z šíření falešných informací, které by mohly podvrátit nebo poškodit vládní snahy o zastavení šíření koronaviru.

Tato legislativa je zavedena kvůli záležitostem, které jsou daleko nebezpečnější než „šíření falešných zpráv a fám“. Vláda tohoto nového zákona používá ve snaze zabránit šíření informací jen konkrétně se týkajících koronaviru, což je legitimní cíl pro jakoukoliv vládu.

Maďarsko těchto speciálních pravomocí k vládnutí používá stejně jako mnoho jiných evropských zemí

V době, kdy se evropské země potýkají s koronavirem, i mnoho jiných vlád zavedlo nouzové pravomoci, které jsou podobné těm, které vidíme v Maďarsku.

K zemím, kde byly zavedeny vládní vyhlášky nebo vyhlášení nouzového stavu, patří Itálie, Španělsko, Francie i mnoho středoevropských států.

Ve Velké Británii dokonce ministerský předseda Boris Johnson v dubnu svou legislativou zavře parlament na čtyři týdny. Ten rovněž britské vládě uděluje mimořádné pravomoci, které obchází tradiční parlament. V této zemi vláda taková opatření v časech míru nikdy předtím nezavedla.

Ty pravomoci udělené vládě by tam mohly trvat až dva roky a patří k nim spousta nových opatření včetně poskytování pravomoci policii, aby lidi umisťovala do izolace a dokonce i zavírala v Británii dopravní sítě.

Hlasování o tom se bude v Dolní sněmovně opakovat každých šest měsíců a bude tedy záviset na těchto hlasováních parlamentu, což ovšem ukazuje, že Orbánovy speciální pravomoci jsou během této krize těžko v něčem unikátní.

Ve Francii prezident Emmanuel Macron sice parlament nesuspendoval, ale využívá krize k protlačování mimořádných opatření. Macron ale v souladu s francouzskou ústavou parlament k přijímání takových opatření nepotřebuje, i když parlament stále zasedá.

Ten už dlouho lobboval za skoncování s tím 35 hodinovým pracovním týdnem a s dalšími reformami pracovního právy, které se ukázaly být nepopulární a vedly k mohutným protestům Žlutých vest, které už více než rok zmítají jeho vládou.

Macron je teď obviňován, že když třímá nové „drakonické“ pravomoci, které mu byly uděleny během koronavirové krize, tak jich zneužije k protlačení svých nepopulárních reforem, „včetně pravomoci zaměstnavatelů jednostranně změnit pracovní podmínky a vůbec, že zavede obecné omezení občanských svobod.“

Samozřejmě, že všemožná právní opatření se v evropských státech liší a v tom, co se dá určit za zakládající speciální pravomoci, hraje velkou roli sémantika. Francouzská vláda počátkem března protlačila svou spornou reformu penzijního systému a úplně obešla parlament, protože francouzská ústava takové akce dovoluje, pokud vláda ustojí hlasování o důvěře.

Francie vyhlásila nouzový stav také po pařížských teroristických útocích v listopadu 2015, kdy v zemi platila řada omezení občanských svobod, kdy tato opatření trvala celé dva roky až do listopadu 2017.

Je koronavirový zákon ústavní?

Vláda říká, že využívá jí udělených pravomocí na základě „Koronavirového zákona“, aby reagovala tak rychle, jak je jen možné k zajištění zdraví maďarské veřejnosti a k udržení chodu maďarské ekonomiky za mimořádných časů.

Ač ten zákon udílí Orbánovi k dosažení těchto cílů speciální pravomoci, je rovněž zákonně schválen podle maďarské ústavy.

Szánthó píše, že „podle maďarské ústavy může vláda vyhláškami náležejícími k mimořádnému stavu podle zákona vyhlašovat a ukončovat stav ohrožení a může přijímat dekrety způsoby, které mohou suspendovat uplatnění určitých zákonů, zdržet se ustanovení určitých zákonů a přijímat i jiná mimořádná opatření.“

Tyto zvláštní pravomoci k „mimořádným dekretům“ se smí uplatňovat po dobu 15 dnů, pokud parlament tyto dekrety neprodlouží, což parlament 30. března udělal.

Maďarská veřejnost ty nouzové pravomoci vlády podporuje

Průzkum vedený maďarským mozkovým trustem Nézöpont Intézet zjistil, že 90 procent všech Maďarů souhlasí, že řízení ve stavu nouze musí být zachováno a že vláda má v současnosti během koronavirové epidemie u Maďarů 74 procentní schvalování. Krátce Orbán má širokou podporu po použití speciálních pravomocí, aby odpovědně plnil vládní cíle udržet během epidemie veřejné zdraví a pořádek.

editor: Remix News

author: Remix News

Náhledový obrázek: Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán, vlevo, si v pondělí 30. března 2020 během plenárního zasedání parlamentu v maďarské Budapešti povídá s poslancem vládnoucí strany Fidesz Lajosem Kosou. Hned poté poslanci schválili legislativu, která prodlužuje nouzový stav a dává vládě mimořádné pravomoci k zavádění opatření na omezení šíření nového koronaviru.

Zoltan Mathe/MTI via AP

Zdroj: https://rmx.news/article/article/media-makes-false-claims-that-pm-orban-has-unlimited-power-under-state-of-emergency-law

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Žurnalistům během protestů proti Macronovi říkají, že ty skutečné násilnosti ještě neviděli

Francie ty skutečné násilnosti ještě teprve zažije, říká žurnalistům během bouří probíhajících v zemi proti Macronovi francouzský Bernie Sanders. Prominentní...

Padne Macronova vláda?

Macronovo rozhodnutí probourat cestu k penzijní reformě by ho mohlo stát prezidenství. Poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron protlačil...

Maďarsko chce evropskou demokracii sobě rovných národů a ne impérium, jehož demokracie je outsourcována k neziskovkám

Maďarská ministryně spravedlnosti Judit Varga tvrdí, že Brusel svoji demokracii outsourcuje k neziskovkám, které protlačují jeho ideologii. Náhledový obrázek: Maďarská...

Most Popular

Necelých 20 % amerických studentů si vybralo užitečné (STEM) diplomy

Po absolventech v oborech jako věda, technologie, inženýrství a matematika – zkratka STEM – je globální sháňka, obvykle je jich ale nedostatek. Mnohé...

EU v rámci Velkého resetu odhlasovala zavedení digitální identity k čínizaci Evropy

Europarlament pro celý blok odhlasoval digitální identitu jakožto poslední krok k „čínizaci Evropy“, říká europoslanec. Poslanec Europarlamentu Cristian Terhes...

Žurnalistům během protestů proti Macronovi říkají, že ty skutečné násilnosti ještě neviděli

Francie ty skutečné násilnosti ještě teprve zažije, říká žurnalistům během bouří probíhajících v zemi proti Macronovi francouzský Bernie Sanders. Prominentní...

Zatykač mezinárodního soudu na Putina komplikuje mír, říká srbský prezident

BELGRADE, Serbia (AP) – Vydání zatykače na ruského prezidenta bude mít negativní dopady a válku na Ukrajině jen prodlouží, řekl v neděli srbský...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x