Free Porn
Pondělí, 24 června, 2024
Home Nezařazené Jak si z krabice od bot vyrobit klimatologický model?

Jak si z krabice od bot vyrobit klimatologický model?

Klimatické modely nedokáží vysvětlit globální oteplování přirozenými faktory. Protože v nich tyto přírodní faktory chybí. Jak prosté, milý Watsone.

http://www.youtube.com/watch?v=UU8Aq6WG47g

(Pokud nevidíte titulky, klikněte vpravo dole na “watch on Youtube” a titulky se pak zapínají tlačítkem CC vpravo dole)

Humoristické video výše vysvětluje, v jak amatérských podmínkách klimatické oteplovací modely vznikají. Realita od toho není moc daleko.

V e-mailu z 4. června 2008 Phil Jones píše, že jistou studii nemůže jen tak poskytnout, protože mají jen jeden výtisk, nemají to digitalizované a teprve r. 2008 si koupili kopírku. Tomu říkám hi-tech pracoviště. A od Willisovy komise britského parlamentu jsme se  zase dozvěděli, že CRU má jen tři lidi na plný pracovní úvazek. Tři lidi vytvářejí celosvětové grafy, kvůli kterým lidstvo investuje miliardy!

Přesto ještě dnes existují lidé, kteří si myslí, že vědecké základy hypotézy lidmi způsobeného oteplo… klimatické změny jsou správně.

Ve svém blogu “Před plenárním zasedáním IPCC” pan Metelka z ČHMÚ píše:

“Himalayagate“, „Glaciergate“, „Amazongate“, „Netherlandgate“, „Africagate”… tyhle problémy nejsou problémem „klimatologické“ pracovní skupiny WG I (Physical Science Basis), ale hlavně pracovních skupin II (Impacts, Vulnerability, Adaptation) a III (Mitigation). Jinak řečeno, není to problém odborných klimatologických základů pro zprávy IPCC, ale problém aplikace a interpretace klimatologických výstupů…  Zatímco pracovní skupina I vyšla z této analýzy velice dobře, pracovní skupiny II a III na tom byly podstatně hůře.”

Omyl! Hlavní chyby IPCC jsou právě v pracovní skupině č. 1. Tyto chyby jsme znali už před  Climategate. A jsou to daleko závažnější chyby než Himaláje.

TEST INTELIGENCE

Klimatologické modely jsou tak mizerné, že nedokáží vysvětlit vývoj teplot v posledních 100 letech přírodními faktory. Sami tuto svou neschopnost přiznávají:

Čtvrtá zpráva IPCC (Pracovní skupina I, FAQ 9.2) uvádí: „Modely nedokáží reprodukovat pozorované oteplení, pokud aplikují pouze přirozené faktory.“

Zajímavé je, že IPCC to nedovede a my ano. Nabízím autorům IPCC doučování.

Kontrolní otázečka. Na grafu vlevo černá křivka ukazuje vývoj teplot. Který graf je více v souladu s touto křivkou teplot? Modrý graf vlevo (klimatický model IPCC) nebo šedý graf vpravo (geomagnetismus, argument klimaskeptiků)?

model_natural.jpg

thoyaub.jpg

Na vysvětlenou: Geomagnetická aktivita  (aa-index vpravo) odráží sílu slunečního větru. Je to tedy ukazatel vlivu Slunce na klima.

Zdroj:   M.A. El-Borie, S.S. Al-Thoyaib. Can we use the aa geomagnetic activity index to predict partially the variability in global mean temperatures? International Journal of Physical Sciences Vol 1 (2) pp 067-074. 2006. http://www.academicjournals.org/IJPS/PDF/Pdf2006/Oct/El-Borie%20and%20Al-Thoyaib.pdf)

FALEŠNÍ PROROCI

Protože modely nefungují, tak samozřejmě nedokáží ani předpovídat vývoj teplot do budoucna.

Dnešní teploty jsou už o půl stupně Celsia níže, než co předpovídal James Hansen z NASA v roce 1988. Když uvážíme, že za celé 20.století se oteplilo o 3/4 stupně, je to chyba jako Brno.

Ani prognóza IPCC z roku 1990 (FAR) nepředpovídala současné ochlazení. Dnešní teploty jsou asi o půl stupně níže, než prognózovali. Očekávali, že teploty budou růst tempem 0,3°C za deset let.

(Shrnutí pro politiky (str. xxii). First Assessment Report – Work Group I. IPCC 1990. http://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf)

Jenže v letech 1998-2008 teploty nevzrostly vůbec. Hypotéza o silném vlivu uhlíku na teploty byla tedy vyvrácena realitou. Vyvrácena měřením. Řečeno s Popperem, tato hypotéza byla “falsifikována”.

hansen1988.jpg

JEJDA. OPOMNĚLI JSME PŘÍRODNÍ FAKTORY

Proč ty modely nefungují? Protože v nich chybí klíčové klimatické faktory. Skoro všechny. Kdyby takhle postupoval kuchař a zapomněl do polévky dát polovinu přísad, jedli byste to?

IPCC po svém vzniku (1988) vyhodila do koše celou klimatologickou vědu. Vše, co desítky badatelů z celého světa objevili za posledních dvě stě let v klimatologii, astronomii, paleoklimatologii. Věda skončila v odpadkovém koši.

A vědci, kteří protestovali a vědu chtěli bránit, se zlou potázali. Já si však mohu svobodně říkat, co si myslím, protože mě klimatologie neživí.

CVUTA.jpg

(Výklad o chybnosti klimatologických modelů byl i součástí mojí přednášky, kterou jsem měl 7. října 2010 na ČVÚT v rámci cyklu “fyzikální čtvrtky” viz zde. Cením si toho, že moje překlady zahraniční klimatologické literatury si získaly pozornost i na akademické půdě.)

HALŠTAT

Halštatský solární cyklus má asi dva a půl tisíce let. V toto periodě se vrací tzv. malé doby ledové. Ta poslední  (cca 14-18.století) právě skončila, to je příčinou “dlouhodobého trendu globálního oteplování”. V posledních 200 letech sluneční aktivita vzrostla na nejvyšší úroveň za stovky ba tisíce let. Proto se vynořujeme z malé doby ledové a otepluje se, alpské ledovce tají. Je to přírodní cyklus. Ale v IPCC o něm neuslyšíte. Psst.

Viz článek: Příčiny oteplování? A co tohle: Slunce nejaktivnější za tisíce let

SUESS

Suessův solární cyklus má asi dvě stě roků. V této periodě se vrací chladná období jako je Daltonovo minimum či Maunderovo minimum. Příští minimum čekáme v první půli 20.století (tzv. Landscheidtovo minimum). IPCC však přírodní cykly ignoruje nebo je nezná. Proto ochlazení pro roce 1998 nepředpovídala.

Viz Landscheidtův článek “New little ice age instead of global warming” (Energy and Environment 14, 327-350. – 2003)

PDO

Pacifický dekadální cyklus znamená, že se vždy cca 30 let otepluje a  30 let ochlazuje. Kolem roku 2000 končila teplá fáze, tedy logická předpověď by byla, že by se příštích 30 let mělo ochlazovat. IPCC však PDO ignoruje a tak zastavení oteplování nepředpovídala.

Viz článek “Tichý oceán promluvil: Do roku 2030 sebude ochlazovat.”

ENSO

Oceánský cyklus, ve kterém se střídají jevy El Niňo a La Niňa. Cyklus PDO zase určuje, jak silný ENSO je. Scénáře teplot IPCC se ani nepokoušejí napodobit křivku ENSO a mají téměř podobu rovné čáry, jako když střelí.  Reálné teploty sledují ENSO se zpožděním asi půl roku. IPCC to neví, proto nemůže teploty předvídat.

Viz článek: “La Niňa předpovídá ochlazení na půl roku dopředu

SLUNCE

Ve zprávách IPCC nenajdete žádný graf indikátorů, které ukazují, že sluneční aktivita v době globálního –oteplování  (70-90.léta) rostla. Nechtějí slyšet, že oteplení se zřejmě dál vysvětlit Sluncem jako  odjakživa. Rostoucí sluneční činnost indikují grafy: délky solárního cyklu, kosmického záření, geomagnetismu.

IPCC se to nehodilo do předem připraveného závěru. Tak tam tyto grafy prostě nenajdete.

Viz článek “Judithgate: V IPCC byl jen jediný solární fyzik”

IPCC dále vliv Slunce na klima bagatelizuje tím, že neuvádí vodní páru. Ta je ale důležitá. Je to hlavní skleníkový plyn a vliv slunce se tím zesiluje (pozitivní zpětná vazba). Kvůli solárnímu oteplení se více vypařuje vodní pára a sílí tedy sluncem indukovaný skleníkový efekt vodní páry.

Viz článek “Kam se klimatologům vypařila vodní pára.”

SENATA.jpg

(Absencí nepohodlných údajů a grafů o sluneční aktivitě ve zprávách IPCC se zabýval i seminář, kam jsem byl v září 2010 pozván spolu s prof. Kutílkem, p.Tolaszem a p.Metelkou do senátu. Akci organizoval Výbor pro záležitosti Evropské unie)

RECENZE MODELŮ: UROB SI SÁM

IPCC si je dobře vědoma, že jejich modely z krabice od bot by žádnou kontrolou kvality nemohly projít. Proto do křesla recenzentů dosadila… samotné autory modelu, aby hodnotili sami sebe. Tak je zajištěno, že kritika bude shovívavá.

Jeden z autorů IPCC Richard Tol o tom říká: „Lidé kteří vyvinuli SRES scénáře/modely, byli dosazeni, aby řídili kapitolu 3, která má tyto modely nezávisle ohodnotit. Jaké překvapení – ohodnotili sami sebe, že prý odvedli skvělou práci. Bohužel k tomuto závěru mohli dojít jen tím, že ignorovali značnou část odborné literatury… nebo na výtku recenzentů články odpůrců zařadili, ale ve skutečnosti je nepoužili.“ (Richard S.J.Tol. Biased Policy Advice from the IPCC. Energy and Environment. Vol 18 No. 7+8 2007http://www.fnu.zmaw.de/fileadmin/fnu-files/publication/tol/RM7422.pdf)

Pokládám to za důkaz, že IPCC sama nevěří ve správnost těchto modelů. Kdyby věřila, že modely obstojí, připustila by jejich důkladné, přísné a nezávislé posouzení.

Pokud našim klimatogům jde o hledání vědecké pravdy, měli by tyto klimatologické modely odsoudit a požadovat jejich audit. Co vy na to?

PS: K chybám První pracovní skupiny IPCC patří i Hokejkový graf a grafy globálních teplot 20.století (CRUTEM), ale o tom jsme už psali jinde.  Viz články “Spor o hokejku uzavřen” nebo “Globální oteplování sežral pes”.

kam dál:

0
0
votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Liberlend u lobističkim dokumentima SAD, Vojvodina glavni partner te „države“

VESTI Autor:Radio Slobodna Evropa20. jul. 202217:3912 komentara Izvor: N1 Poluostrvo od sedam kvadratnih kilometara na reci Dunav...

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidávají k holandským protestům: „Nejsme otroci“

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidali k holandským sedlákům, aby protestovali proti ‚Zeleným‘ vládním regulacím, které decimují jejich průmysl, když je nutí...

Předurčená k válce?

Přemysl Janýr, Vídeň, březen 2022 Europe: Destined for Conflict? (Evropa: předurčená ke konfliktu?) byl titul referátu, který přednesl George...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
26
0
Would love your thoughts, please comment.x