Free Porn
Pátek, 14 června, 2024
Home EKONOMIKA Kapitalismus nerovná se korporativismus, část 2

Kapitalismus nerovná se korporativismus, část 2

Ve 2. Části „Kapitalismus“ nerovná se „Korporativismus,“ se ponoříme do toho, proč výkupy zkrachovaných korporací podporují korporativismus a jak ten systém napravit.

Kapitalismus nerovná se korporativismus, část 1

Kapitalismus je darwinovský

Pokud se kapitalismu povolí, aby fungoval, je to „Darwinovský systém.“ Stejně jako v Darwinově teorii evoluce má i korporátní evoluce stejně podstatné komponenty jako biologická evoluce: konkurenci, adaptaci, variabilitu, nadprodukci a specializaci. Jinými slovy i v ekonomickém systému se společnosti buď adaptují, vyvinou a přežijí nebo vyhynou.

Roku 2008 vláda a Federální rezervy začaly s procesem „výkupů z dluhů“ společností, kterým by se mělo dovolit „zbankrotovat.“ Místo toho bylo přijato rozhodnutí zabránit „kapitalismu,“ aby přistoupil ke svému „darwinovskému“ procesu. Všechno to začalo počátečním výkupem Bear Stearns z dluhů.

Dodneška napumpovaly Federální rezervy a vláda do ekonomiky, aby ji udržela „nad vodou“, přes 43 bilionů $.

Tvrdím „nad vodou“ místo „v růstu“, protože od roku 2008 je celkový kumulovaný růst ekonomiky pouhých 3,5 bilion u $. Jinými slovy každý dolar ekonomického růstu od roku 2008 vyžadoval 12 $ monetárních stimulů. To by snad mohlo znít OK, dokud si neuvědomíte, že to pochází výlučně ze vzniklého zadlužení.

Obrázek: vládní intervence v porovnání s kumulovaným ekonomickým růstem.

Co se spáchalo, když se nedovolilo kapitalismu fungovat

Abychom pochopili, proč „výkupy z dluhů kapitalismus ruinují,“ tak potřebujeme trochu historie.

„Moderní společnost vypadá, že je v čím dál větší míře řízena k ochraně před většími krizemi. Ať už jde o recese, katastrofy veřejného zdravotnictví nebo jako dnes, bolestivé kombinace obojího. Takové záchrany mají své místo. Málokdo by popřel, že pandemie Covid-19 nevolala po dramatických intervencích. Ale tento reflex k intervencím má i svoji odvrácenou stranu, a ten se v posledních čtyřech desetiletích stal hodně automatický. Naše rostoucí netolerance k ekonomickým rizikům a ztrátám podvrací přirozenou odolnost kapitalismu a teď ohrožuje samotné jeho přežití.“ – Ruchir Sharma

Sharma má pravdu.

Takové bylo i téma nedávné diskuse v „Recese jsou dobrá věc.“ Pro připomenutí:

„Zrovna tak jako špatná správa lesů vede k více požárům, když se nedovolí, aby docházelo ke ‚kreativní destrukci‘ v ekonomickém prostředí a ve finančním systému, tak začnou být větší sklony ke krizím.

Vzhledem ke strukturální křehkosti globálního ekonomického a finančního systému zůstávají tvůrci politik uvázlí v procesu pokusů zabránit vzniku recese kvůli extrémní úrovni zadlužení. Bohužel takové jednostranné myšlení nakonec povede k zaujatým preferencím a zaujaté tvorbě politických rozhodnutí.

Když je tomu tak, potom cykly ‚růstu a propadu‘ budou nadále vznikat s vyšší frekvencí za cenu vyššího dluhu, většího tisku peněz a vyšší nestability finančních trhů.“

Intervence Fedu do „politické flexibility“ rozšířily hospodářský cyklus. Avšak tato rozšíření vedla většímu strukturálnímu rozpočtového deficitu. Rakovinný vedlejší produkt zvýšeného soukromého a veřejného dluhu jsou uměle nízké úrokové sazby, negativní reálné výnosy a nafouknuté ohodnocení finančních aktiv, a ten je dost problematický.

Sharma konkrétně poukazuje:

„Avšak tyto politiky vždy až dosud selhaly. Od ‚ prachů na šrotovné‘ po ‚kvantitativní uvolňování‘ vždy ekonomickou prosperitu jen zhoršily. V dalším průběhu času spotřebitelské trhy či trhy inflačních aktiv vždy jen posílily účinek umělého bohatství. Jako takové vedly spíš k poklesu úspor než k produktivním investicím.“

Obrázek: Ekonomická prosperita byla dříve mizerná a nyní je horší

„Morální hazard“ Fedu

„To je nebezpečná forma popírání. Čím dál větší množství výzkumů ukazuje, že neustálé vládní stimuly byly hlavním přispívatelem k mnoha nejzářnějším příkladům patologií moderního kapitalismu. Ty snadné peníze přiživily růst obrovitých firem a spolu s výkupy z dluhů během krizí udržely naživu těžce zadlužené „zombie“ firmy na úkor startupů, které typicky táhnou inovace. To vše vede k nízké produktivitě – tj. k hlavnímu přispívateli ke zpomalování ekonomického růstu a k tomu, že krajíc pro každého se zmenšuje.“ – Sharma

Tím, že se „recesím“ nedovolí provádět jejich přirozenou „darwinovskou“ funkci „vyplení od slabých,“ tak Sharma poukazuje:

„Zombie jsou firmy, obsluha jejichž dluhů je vyšší než jejich zisky, se ale udržují se naživu neustálým půjčováním.

Tak je to i makroekonomický problém. Zombie firmy jsou méně produktivní a jejich existence snižuje investice do produktivnějších firem a tvorbu pracovních míst v nich. Krátce řečeno vedlejším účinkem toho, že centrální banky drží úrokové sazby dlouhodobě nízké, se udržují neproduktivní firmy naživu. Nakonec to dlouhodobě snižuje tempo růstu ekonomiky.“ – Axios

Pokud by se kapitalismu dovolilo fungovat, tak by ti slabí hráči odpadli. Silnější tržní hráči by získali aktiva zkrachovaných společností. Držitelé dluhopisů by dostali za držbu svých dluhů určité kompenzace. Akcionáři – ti, kteří přijali většinu rizik, by byli smeteni.

Navíc za předpokladu, že by se kapitalismu dovolilo fungovat, dostali by investoři odpovídající kompenzace za rizika, když by půjčovali peníze společnostem. Když je to tak, potom investoři spojení s půjčkami by dostali kompenzace za jejich rizika, místo aby současný stát abnormálně snižoval výnosy kvůli dluhové veteši.

Obrázek: Rozvahy bank vůči znehodnocování výnosnosti aktiv

A proč je to teď tak? Je to přímý důsledek vytváření „morálního hazardu“ Fedem. Kdy jeho definice je:

„Nedostatek pobídek k ochraně před rizikem, když si investoři myslí, že je Fed před jeho účinky ochrání.“

Proč je nerovnost v bohatství dobrá věc

Zrovna nedávno náhodou Aaron Back rozebral, proč bychom měli posilovat „kapitalismus“ místo „socialismu.“

„Zavedení kapitalistických reforem do komunistické Číny vyzdvihlo miliony lidí z chudoby, ale mělo to vedlejší účinek: rostoucí nerovnost příjmů.“

Aaron naskočil na „jeviště her o nerovnosti,“ aby odhalil přínosy kapitalismu. Rozeberme jeho prohlášení:

  1. Zavedení kapitalismu vyzdvihlo miliony lidí z chudoby. (To je dobrá věc)
  2. Ano, kapitalismus vytvořil nerovnost, jelikož ti, kdo využili příležitostí kapitalismu, prosperovali na rozdíl od těch, kdo tak neučinili. (Tak kapitalismus funguje.)
  3. Jestli kapitalismus pomohl vyzdvihnout miliony lidí z chudoby, tak to poukazuje, že předtím za komunismu byli všichni chudí.

Ten bod 3 je nejdůležitější.

„Kapitalismus předvedl svou sílu – a přinesl největší nárůst sociálního blahobytu v historii, když podchytil lidskou vynalézavost a pozitivní síly inovativnosti, otevřené trhy a konkurenci. Snad největší silou svobodných trhů je jejich schopnost se hbitě přizpůsobit novým idejím a situacím a nalézat ty nejefektivnější systémy. Trhy vždy hledají, jak dělat věci lépe. Stejnou logiku můžeme aplikovat i na kapitalismus samotný, abychom kapitalismus ještě zlepšovali tak, aby mohl poskytovat ještě větší sociální blahobyt.“ – Daniel LaCalle

Dovolte mi, abych vám něco objasnil.

Ten ‚Americký sen‘ není o tom, že se zadlužím, abych si koupil dům. ‚Americký sen je o možnosti, aby KTERÝKOLIV člověk, bez ohledu na rasu, náboženství nebo prostředky, mohl dosáhnout úspěchu a v mnoha případech ohromného úspěchu tvrdou prací, oddaností, odhodláním a obětmi.

Kapitalismus je tím nejhorším kromě veškerého zbytku možností

Jedna věc je jistá. Život není férový.

„Bohatí mají vše a vše, co mám já, je ohromný studentský dluh a mizerná práce.“

Kapitalismus není perfektní, jak uvedl Howard Marks:

Kapitalismus ne nedokonalý ekonomický systém, protože odlišný výkon při prosazování ekonomického úspěch – stejně jako štěstí – vedou k tomu, že se objeví určití lidé, kteří jsou méně úspěšní, zrovna jako někteří takoví, kteří jsou úspěšnější a pár takových, kteří jsou zářně úspěšní.

Jsem na 100% přesvědčen, že kapitalistický systém pro naši společnost vytvořil největší agregátní přínosy, výjimečný pokrok a pro většinu lepší život.

Spolu s tím jsem přesvědčen, že kapitalismus je nejhorší ekonomický systém, kromě všech ostatních.

Tady je pro vás tvrdá pravda.

„Kapitalismus je jediný systém, který vám poskytne možnost dosáhnout neomezeného úspěchu.“

Ano, vláda vám může zaplatit vše, co chcete. Problém je ale v tom, že ta pak vyžaduje od těch, kdo jsou úspěšní, aby to zaplatili oni.

Zamyslete se nad tím.

Chcete tvrdě pracovat, obětovat se a přijímat ohromnou spoustu rizika, abyste dosáhli úspěchu, jen abyste platili za ty, kdo tak nečiní?

Proto socialismus vždy selže.

„Většího dobra lze dosáhnout pouze tím, že z dobra se udělá větší.“  – Daniel LaCalle

Napravit, co se pokazilo

Pokazil se snad „kapitalismus“? Ne.

Problém spočívá v neustálých intervencích, aby se zastavila „darwinovská“ funkce „kapitalismu.“ Ten brutální proces musí fungovat, jinak to povede ke „korporativismu“.

Ač existuje spousta stížností na „nerovnost bohatství,“ existuje jen malá „poptávka“ po tom, aby se to změnilo.

Když nám např. dělá starosti monopolní moc společností jako Facebook, Twitter a Google, měli bychom je přestat používat. Tyto společnosti přestanou bez zákazníků fungovat.

My to ale neuděláme, protože si chceme na těchto platformách pohodlně postěžovat na nespravedlnost světa.

Když nás štvou odměny ředitelům, tak bychom měli přestat nakupovat produkty Apple. Kdybychom to ale udělali, jak bychom se ale dostali na ten Twitter a Facebook, abychom si postěžovali na nerovnosti ve světě?

Samozřejmě, že bychom také mohli zastavit obohacování ředitelů. V takovém případě bychom jenom museli přestat investovat do finančních trhů, a co je důležitější, požadovat okamžitý přístup k informacím přes své počítače a sociální média.

Poptávka po bezprostřednosti informací a po decimaci Wall Streetu dohnala společnosti, aby začali používat udělátka na proforma-účetní náhledy a sdílet zpětné odkupy, aby nebylo nutno nechat se šálit odhady Wall Streetu. Ale zeptám se vás, je potřebné, aby společnost zničila své výdělky pomocí jediné penny? Vytvoří taková změna dlouhodobé zhodnocení investic?

Jestli chcete „kapitalismus“ napravit, máte moc to učinit.

Problém je v tom, že vy nejste schopni činit oběti potřebné k vynucení změny.

Vy místo toho chcete, aby za vás ten problém napravila vláda.

Samozřejmě, že to je tou hlavní cestou, jakou přichází „socialismus“ a „komunismus.“

Současný stav „kapitalismu“ může vypadat jako porouchaný, ale všechny ostatní formy ekonomického systému povedou z dlouhodobého hlediska k horším důsledkům pro běžného Američana.

BY TYLER DURDEN

FRIDAY, JUL 02, 2021 – 11:00 AM

Authored by Lance Roberts via RealInvestmentAdvice.com,

Zdroj: https://www.zerohedge.com/markets/capitalism-does-not-equal-corporatism-part-2

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x