Středa, 24 dubna, 2024
Home NWO Cenzura a informační manipulace Komora řídící činnost psychologů požaduje pro Jordana Petersona povinnou převýchovu

Komora řídící činnost psychologů požaduje pro Jordana Petersona povinnou převýchovu

Proslulý psycholog a bývalý držitel profesury Joradan Peterson, je od roku 2016, kdy kritizoval kanadskou ‚Novelu zákona o lidských právech a Trestního zákoníku‘ pod neustálou palbou. Tento zákon tvoří rámec, který do kanadského práva zavádí sledování na základě doktríny genderové ideologie a trans-sexualismu. Peterson pak vystavil série videí, v nichž objasňoval, proč je kritika skupin genderové identity založená na vědě a měla by být chráněna jako svoboda projevu.

Teď Peterson je po letech pronásledování levicovými aktivisty a politicky motivovanými byrokraty opět v ohrožení. Tentokrát mu hrozí ztráta licence k praktikování jako psycholog, pokud nepodstoupí série ‚převýchovných‘ programů nařízených Komorou psychologů Ontaria (CPO).

CPO je kvazi-vládní orgán (převážně se zodpovídající byrokracii) jednající na základě Psychologického zákona 1991, Profesního zákoníku o zdravotních činnostech, Zákona o regulaci zdravotních profesí 1991 a předpisů a vyhlášek této komory. Náhlou agresivní snahu CPO o umlčení Jordana Petersona vyvolalo jeho opětovné vrácení na Twitter v listopadu.

Původně na této stránce dostal ban za to, že o herečce Elliot Page mluvil jejím původním jménem (Ellen Page) a používal jako popisné zájmeno „ona“, což je vědecká skutečnost, ale také za porušování pravidel na levičácké stránce TOS, ještě než to převzal Elon Musk.

Tento psycholog je rovněž znám svou kritikou kanadských drakonických covidových lockdownů a režimů.

Když Peterson znovu získal přístup k širšímu publiku na sociálních médiích, tak mu CPO nařídila, aby podstoupil povinné „Specifické pokračující vzdělání čili Nápravný program“, aby po něm „revidoval svoji profesionalitu, podstoupil reflexi a polepšil se ve veřejném vyjadřování,“ uvádí se v zdlouhavém seznamu požadavků od této komory, který Peterson vystavil na Twitter. Musí chodit k psychologům na výuku koučingu, za kterou musí platit, dokud o něm kouč nevydá konečnou zprávu, která doloží, že o něj už nemusí mít obavy, neboť se „řádně polepšil“.

CPO tvrdí, že Petersonovo působení na sociálních médiích zakládá skutkovou podstatu porušení norem této organizace pro profesionální interakce s veřejností. Jinými slovy, CPO si v podstatě myslí, že je správné kontrolovat mluvu členských psychologů a nutit je, aby se stali kazateli předurčené doktríny, kterou shledávají při styku s veřejností za přijatelnou.

Je třeba poukázat, že ještě nebyl publikován žádný případ, že by nějakému psychologovi hrozili ztrátou jeho licence za kázání levičáckých názorů na sociálních médiích. Tato opatření jsou zjevně konstruována čistě k trestání profesionálů tíhnoucích více konzervativně.

Peterson říká, že se CPO programům nepodvolí, protože jeho komentáře nemají nic společného s jeho rolí jako psychologa. „Každé jednotlivé obvinění nejenže není jakkoliv spojeno s mou klinickou praxí, nýbrž je výslovně politické a nejen to: nikoliv nepřímo otevřeně politické,“ píše Peterson.

O stupňujícím se autoritářství v Kanadě se široce píše a během pandemických lockdownů se úpadek úcty ke svobodě projevu stupňoval. Ač USA za ní tak moc nezaostávají, tak Američané mají svobodu slova alespoň kodifikovánu v ústavě, která je konstruována tak, aby regulovala, co vláda může a co už nemůže. V Kanadě nic takového neexistuje. V Kanadě se k právům přistupuje spíše jako k privilegiím, která vláda může v kterémkoliv okamžiku prostým oznámením zrušit.

Činy CPO nejenže předvádí nepřátelství ke svobodě slova, nýbrž snahu vyvolat vše prostupující strach – Členové profesionální třídy jsou často těmi nejindoktrinovanějšími ze všech lidí a když jeden z nich poruší dogmatiku a promluví proti režimu, tak se to považuje skoro za zradu.

Na Petersona útočí speciální pobočka byrokratického dohledu, protože režim využívá profesionální třídu k přesvědčování obecné veřejnosti a k její kontrole. Tvrzení, že „experti řekli“ je vrcholným nástrojem k manipulování většiny obyvatel a když se některý z těch expertů z té povídačky vymkne, tak ti u moci přistoupí ke konkrétním vyhláškám.

BY TYLER DURDEN

SATURDAY, JAN 07, 2023 – 10:00 PM

Zdroj: https://www.zerohedge.com/markets/ontario-governing-body-psychologists-demands-re-education-jordan-peterson

5 1 vote
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x