Sobota, 13 dubna, 2024
Home EKONOMIKA Kterak to Bill Gates dotáhl od šikovného podnikatele k podloudnému super-zlosynovi

Kterak to Bill Gates dotáhl od šikovného podnikatele k podloudnému super-zlosynovi

Bill Gates lituje věcí, které nechal nedodělané. Gatesovi je líto, že „neudělal více, aby upoutal pozornost k nebezpečí“ pandemie. Gates v interview řekl: „Cítím se hrozně. Veškerý smysl, proč o tom mluvit, spočívá v tom, že bychom mohli začít jednat a ty škody minimalizovat.“

Gates podle jeho kritiků spíše, než že by minimalizoval škody, toho nadělal až moc, aby rozhýbal věci, od nichž lze očekávat katastrofální důsledky. Z filantropického miliardáře Gatese se stal super-zloduch.

Od dubna přes 500 000 lidí podepsalo petici na webové stránce Bílého domu whitehouse.gov vyzývající k vyšetřování Nadace Gatesů za „porušování lékařské etiky a zločiny proti lidskosti.“

Obdivovatelé Gatese obviňují „aktivisty proti očkování a konspiračně naladěné přispěvatele na sociální sítě“ ze šíření „dezinformací“ k poškození reputace Billa Gatese. V květnu jedna esej tvrdila, že vyvrátila tvrzení, že Gates plánuje, že předmětem předběžných testů vakcíny proti COVID-19 budou Jihoafričané. O měsíc později byl tento „mýtus“ odhalen jako pravdivý.

Gates se také pustil do příčin globálního oteplování. Financuje na Harvardu šílený systém geoinženýrství k částečnému zastínění slunečního svitu. Lze si dost dobře přestavit, že tímto „řešením“ uvede do pohybu proces s potenciálem zničit veškerý život na zemi. Gatesova bohorovnost vypadá nekonečná.

K vysvětlení transformace Bila Gatese z podnikatele na super-zlosyna nepotřebujete konspirační teorii. Gates byl vždy bezohledný fanatik. Ovšem pokud byl u Microsoftu, byly jeho nejhorší charakterové vady drženy pod kontrolou požadavky na vedení konkurenceschopného podniku a nutností vyhovět spotřebitelům. Jako filantrop není tlačen k disciplíně tržními silami. Když má možnost využívat vládní donucení, tak už neexistuje nic, co by jeho nebo nás uchránilo před jeho nejhoršími instinkty.

Na zlých úmyslech nezáleží

Gates je nachystán vzdát se většiny svého ohromného majetku, aby jeho slovy „koordinoval globální akce“ k prevenci chorob. Můžete Gatesovi za jeho dobré úmysly dát třeba dobrou známku.

Historie je však plná důvodů, proč bychom neměli důvěřovat těm, co mají dobré úmysly. Standardní protimluv ve filmech a komiksech jsou super-zloduši ochotní obětovat blahobyt mnoha lidí, jen aby ohavně prosazovali to, co vidí jako ušlechtilé.

Milton Friedman ve své knize Kapitalismus a svoboda vysvětlil, proč „koncentrace moci nepřestane být neškodnou jen proto, že ti, co jí dosáhli, mají dobré úmysly.“ Friedman poukazoval na vnitřní hrozby pro svobodu, které je daleko těžší rozpoznat, než vnější hrozby:

„Jsou to vnitřní hrozby pocházející od lidí s dobrými úmysly a dobrou vůlí, kteří touží nás reformovat. Netrpělivost při pomalosti prosazování a příklady při dosahování velkých sociálních změn z jejich vizí, kvůli které prahnou po použití moci státu, aby dosáhli svých cílů, a jsou plni sebedůvěry ve svoji vlastní schopnost to provést.“

Gates v Microsoftu

Když Gates spolu se zesnulým Paulem Allenem založili Microsoft, tak Microsoft nebudoval na dobrých úmyslech. Paul Allen popisoval „bezohlednost“ jako Gatesovu charakterovou vadu. Gates běžně šikanoval a ponižoval ty, s nimiž nesouhlasil. Allen v sobě viděl reálného inovátora, ale Gatese si cenil jako „kontrolora rozumnosti“ jeho nápadů. Allan a Gates se vzájemně, aby Microsoft vybudovali, jeden druhého potřebovali.

I jiní potvrzují Allenovy názory na Gatese. Ed Robersts byl nazýván otcem osobního počítače. James Wallace a Jim Erickson vedl s Robertsem interview kvůli své knize Tvrdá štvanice: Bill Gates a vytvoření impéria Microsoftu. Roberts vzpomíná, jak býval Gates neústupný: „Dospěli jsme k tomu, že jsme ho pak ani nezvali na porady, kde jsme se snažili přijít s nějakým novým softwarovým přístupem nebo s něčím takovým, protože s ním nebylo možné se dohodnout.“

Roberts věřil, že „Paul Allen byl daleko kreativnější než Bill. Bill trávil všechen svůj čas pokusy o hádání a ne snahami přicházet s řešeními. Paul byl pravý opak.“

Esej ve Financial Review líčí Allena „jako intuitivního myslitele, který měl šestý smysl na nové produkty,“ zatímco Gates „to dotahoval jako uvážlivý partner, který Allenovy občas trochu potrhlé nápady dotáhl k úspěšným produktům.“

Synergie mezi Gatesem a Allenem s jejich rozličnými styly vedení spoluvytvářela úspěch. „Gates byl výbušný a hádavý, zatímco Allen byl přemýšlivý a empatický.“ Typicky se hádali: „Ti dva se často dohadovali, přičemž na sebe vzájemně ječeli před zaměstnanci. Ale z těch hádek, říkají kolegové, často vznikala dobrá podnikatelská rozhodnutí.“

A proč vedly ty hádky k dobrým rozhodnutím? Gates i Allen byli v určité míře ochotni nechat se vést potřebami spotřebitelů.

Jim Collins ve své podnětné knize o vůdcovství Od dobrého k ohromnému zjistil, že ve většině úspěšných vůdců se neobvyklým způsobem mísily takové vlastnosti jako „osobní pokora a profesionální vůle.“ Gates tu pokoru postrádal a dost možná by dost mizerně zkrachoval, nebýt partnerství s Allenem.

Zesnulý Harold Geneen býval generální ředitelem u ITT. Ryan Holiday ve své návodné knize, Ego je nepřítel, Geneena cituje, jak srovnává egoismus s alkoholismem: „Egoista se neprodírá k řešení, neshazuje věci ze stolu. Nezakoktává se ani nežvatlá. Naopak začne být více a více arogantní a někteří lidé, kterým nedochází, co je za tímto postojem, si pletou jeho aroganci s projevem síly a sebedůvěry.“

Vůdce s přebujelým egem je nebezpečný, vysvětloval Geneen:

„Ať už je ve středním managementu nebo v tom vrcholném, přebujelá osobní sebestřednost člověka zaslepuje k realitě kolem něj; čím dál více a více začne žít ve světě svých vlastních fantazií; a protože poctivě věří, že se nemůže mýlit, stane se pohromou pro muže a ženy, kteří musí pracovat pod jeho vedením.“

Holiday k tomu dodává: „Je-li ego hlas, který nám říká, že jsme lepší, než opravdu jsme, tak může zadusit skutečný úspěch, neboť zablokujeme přímé a poctivé propojení se světem kolem nás.“

Tržní síly podniky odměňují za to, že si udržují neustálé „přímé a poctivé propojení“ s potřebami spotřebitelů. Ludwig von Mises vysvětlil, proč jsou skutečnými „šéfy“ spotřebitelé.

„Spotřebitelé tím, že si něco kupují, ale u něčeho se zdržují, aby si to kupovali, rozhodnou, kdo by měl vlastnit kapitál a řídit továrny. To oni určí, co by se mělo vyrábět a v jakém množství a kvalitě. Jejich postoje přinesou podnikatelům buď zisk, nebo ztrátu. To oni udělají z chudáků boháče a z boháčů chudáky.

Spotřebitelé jsou nemilosrdní. Ti si nikdy nekupují, aby to bylo ve prospěch méně efektivního výrobce a aby ho to ochránilo před důsledky jeho neschopnosti lepšího managementu. Ti chtějí, aby se jim sloužilo tak dobře, jak je to jen možné. A fungující kapitalistický systém nutí podnikatele, aby poslouchali příkazy vydávané spotřebiteli.“

Gates jako filantrop

Neil Ferguson z Imperial College London měl nepatřičný vliv „jako poradce národních vlád o patogenních epidemiích.“ Ferguson poslouchal Gatese, načež jeho centrum obdrželo „desítky milionů dolarů každoročního financování od Nadace Billa a Melindy Gatesových.“

Model, který Ferguson použil, aby v reakci na COVID-19 poradil drakonické karantény, byl už zcela diskreditován, a to jak teoreticky, tak prakticky. Chybovat je sice lidské, ale tohle nebyla první Fergusonova katastrofická předpověď. Jak poukázal prezident AIER Edward Peter Stringham, „Ferguson se stal proslulý v roce 2005, když předpověděl, že ptačí chřipka by mohla zabít až 200 milionů lidí.“ Skutečná smrtnost byla 50 lidí.

Gates jako businessman by Fergusona od svých prachů odřízl už před dávnými časy. Žádný úspěšný podnikatel nezachovává partnerství přinášející děsné krachy. Ale Gatesovi zjevně na tom, jak si Ferguson vede jako epidemiolog, vůbec nezáleží. To, na čem Gatesovi záleží, je, že Fergusonův světový názor je v souladu s tím jeho vlastním. Oba podporují, aby zdraví lidé byli v karanténě bez ohledu na lidské a ekonomické náklady.

Bill Gates si užíval také partnerství s Dr. Anthony Faucim. Je samozřejmě přirozené se partnersky družit s těmi, kdo sdílí váš světový názor. Problém vznikne, když partnerství vede k použití donucující ruky vlády k realizaci toho, v co věříte, že je nadřazená vize.

Gates ve svém dubnovém příspěvku na blog o vývoji vakcíny na COVID-19 vysvětloval, jak bude ta nová vakcína proti COVID-19, kterou chtějí spěšně nacpat na trh, nejspíš RNA vakcínou. U RNA vakcíny,“ místo aby se do vašeho těla vstřikovaly protilátky proti patogenům, tak vašemu tělu dají genetický kód, který potřebujete, abyste si vyrobili antigen sami.“ Gates přiznává, že je takový proces riskantní. „Je to tak trochu jako stavět svůj počítačový systém a souběžně s tím i váš první kousek softwaru.“

Pro uspěchané vakcíny jsou příznačné bezpečnostní problémy a u RNA vakcín je dobře je přezkoumávat ještě více.  Gates přiznává, že vakcíny vůbec nemusí být bezpečné ani účinné:

„Kdybychom konstruovali perfektní vakcínu, chtěli bychom od ní, aby byla zcela bezpečná a na 100 procent účinná. Měla by to být jediná dávka, která vám poskytne celoživotní ochranu a měla by se snadno skladovat a přepravovat. Doufám, že vakcína COVID-19 má všechny tyto kvality, ale vzhledem k časovému rozvrhu, který na to máme, tomu tak být nemusí.“

I přes důrazná potenciální rizika, jsou vakcíny zaštítěny před vznikem závazků, když se ukáží být nebezpečné. Nikdo nebude brán k odpovědnosti za důsledky za to, že během procesu vývoje na to šli přes zkratky.

Žádná vakcína na COVID-19 vůbec ani nebyla dodána a někteří doktoři už prosazují povinné očkování. Gates sám říká: „Potřebujeme vyrobit a distribuovat nejméně 7 miliard dávek vakcíny.“ S tím, že průzkumy ukazují, že jen 50% obyvatelstva plánuje nechat se na COVID-19 očkovat, tak se dá čekat, že Gates a výrobci vakcín sází na vládu, že udělá z očkování povinnost.

Gates v současnosti aktivně rozdmychává plameny hrůzy. Varuje, že letos na podzim bude „COVID-19 zpátky ve velkých počtech, pokud neomezíme své chování ještě více, než jak to v tomto okamžiku vypadá přiměřené.“ Stěžoval si, že nejsme dost tvrdí „při sledování kontaktů nebo vynucování karantény.“ Krátce řečeno, poslouchejte Gatese a jeho oblíbené „experty“, jinak na nás dopadne zkáza.

Gates trvá na tom, že návrat k normalitě není možný, dokud „nebudeme mít skoro perfektní lék na COVID-19 nebo pokud nebude téměř každý člověk na planetě naočkován proti koronaviru.“ Ovšem smrtnost od viru COVID-19 se propadá. Bez smrtonosného viru se potenciálně nebezpečné vakcíny prodávají těžko.

Laureát Nobelovy ceny Michael Levitt opakovaně varoval, že exponenciální modely dne zkázy, jako ten Fergusonův, jsou chybné. Místo, aby ostatní vědci Levittovu analýzu přezkoumali, dočkal se od nich jen „nadávek“. Je třeba, abyste „s takovými kecy přestal,“ sdělili mu. Další laureát Nobelovy ceny Saul Perlmutter si všiml „tendence k uzavírání za vozovou hradbou a ke skrývání veškerých konverzací, které je třeba, aby proběhly.“

Podnikatelé neskrývají konverzace, které jsou třeba, aby proběhly; to je pro podnikání zlé. Ale ti, co protlačují jednosměrnou agendu, se snaží udržet si kontrolu potlačením konverzace o různých hlediscích.

Rozbor Gatesových filantropických motivů ponechám na jiných. Na jeho dobrých úmyslech nezáleží. To, na čem záleží, je Gatesův přístup ke světovým vůdcům, kteří mají donucující moc. Gates, kterého nedrží na uzdě ani spotřebitelé ani partneři v podnikání, bude páchat chyby. Vzhledem ke svým charakterovým vadám je bude Gates spíš ignorovat, než aby se z nich poučil.

Super-zlosyni donucují a škodí. Úspěšní podnikatelé slouží lidstvu a obohacují jej. Gates by se měl vrátit ke svým podnikatelským kořenům.

Barry Brownstein 

– July 8, 2020

Zdejší článek o Gatesovi na základě rozboru J. F. Kennedyho juniora, za který nám uměle omezili sledovanost na Facebooku:

Zdroj: https://www.aier.org/article/bill-gates-from-entrepreneur-to-supervillain/

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x