Středa, 22 března, 2023
Home NWO Globální oteplování Lidé jsou nadřazeným druhem s plným právem obývat Zemi. Nejsme, jak tvrdí...

Lidé jsou nadřazeným druhem s plným právem obývat Zemi. Nejsme, jak tvrdí ekologisté a vnucuje nám OSN, ‚nepřirození‘.

Dr. Tim Ball

Ekologisté ničí ochranu přírody. Jakožto součást tohoto ničivého počínání falšují tvůrci Mezivládního panelu o klimatické změně (IPCC) vědu k podsouvání tvrzení, že to lidé způsobují globální oteplování. Tato falešná věda způsobila promrhání tisíců miliard dolarů a rozvrátila životy milionům lidí. Je to dost peněz na to, aby se ve všech zemích světa dal zajistit rozvod pitné vody a kanalizační systém.

Ekologistům se povedlo překroutit někdejší snahy o hledání lepších způsobů života na světě na zkázonosnou, ujařmující politickou zbraň. Vyznavači údajného člověkem způsobeného globálního oteplování (AGW) si udělali klimatologii z původní souhrnné disciplíny usilující o porozumění atmosféře, ze které si zkonstruovali politickou lokomotivu k dovlečení společnosti pod kuratelu s kontrolou nad veškerým lidským chováním. Klimatická konference COP24 v Polsku byla v tomto směru posledním pokusem nasadit lidem jho pomocí toho falsifikátu vědy zvaného klimatologie. Celá tato konference vycházela z falešných předpokladů. K těm patří, že věda o klimatu je daná a že produkce CO2 lidstvem je nepřirozená. To druhé je jen součástí obecného zaměření ekologismu jakožto anti-humanistického doktrinářství. Otázkou je, proč by zrovna lidé na rozdíl od všech ostatních druhů neměli mít dovoleno CO2 produkovat.

Pravdou je, že my sice nějaký environmentalismus potřebujeme, ale ne jako politickou zbraň. Tihle ekologističtí uchvatitelé moci zaujímají postoj morálního povýšenectví na základě tvrzení, že jen oni pečují o Zemi. Toho využívají k obvinění všech ostatních, že jsou zhýralí zamořovatelé světa ničící Zemi. Stalo se z toho náboženství se vším postojem nadřazenosti, který podněcuje, a s tou slepou vírou, kterou vyžaduje. Ti, kdo ohledně toho kladou nějaké otázky, je jedno jaké otázky, jsou automaticky nevěřící psi. Je skutečně tragické, jak přitom vzdorují logice, popírají důkazy a hatí provádění skutečných objevů a skutečně přínosné činnosti. Přitom, jak to chodí v dnešním světě, takové prosté obvinění z odporu vůči správňáctví  stačí, aby lidem zničilo životy, rozvrátilo komunity, zničilo podnikání a celá průmyslová odvětví. Bohužel tato zkáza se děje, i když se lidé třeba podřídí těm vnucovaným pseudořešením a platí své výkupné z údajných hříchů.

Ústředním bodem ekologistů a klimatických alarmistů je víra, že nejrychlejším a nejjednodušším řešením je dramatická redukce počtu lidí. Povedlo se jim přesvědčit dokonce i dost rozumných lidí, že největším problémem je přelidnění. S touto falešnou doktrínou začal v roce 1968 Paul Ehrlich ve své knize Populační exploze. V roce 1970 to posílil při vyhlášení prvního Dne země (na 100. narozeniny Lenina) věštbou, že masové hladovění, které je už za dveřmi, je nevyhnutelné. My teď už víme, že to byla zcela falešná doktrína, protože se všechny jeho předpovědi se ukázaly být nesmyslné už za překvapivě krátkou dobu. (Většina lidstva už dávno měla vyhynout hlady, lidstvo na současných počtech by potřebovalo ke svému uživení několik takových planet.) Pomocí klasické logiky důkazů kruhem, jaká je typická pro argumentaci ekologistů a Mezivládního panelu klimatické změny IPCC, vytvořili na pomoc strašákovi zrovna tak realistickému jako čert namalovaný na zdi ještě bubáka lidstva vyvolávajícího globální oteplování. Pak, když spekulativně odhalili problémy, které sami vykonstruovali, tak nabídli všechna ta řešení, která mají vytvořit onen svět, po kterém právě oni touží.

Těžištěm jejich světového názoru je, že lidé jsou zkázou a viníkem všech změn. Římský klub (COR), který Ehrlicha a další podobné podporoval a propagoval, k této falešné ideologii položil základy, když sepsal svoji První globální revoluci.

„Společným nepřítelem lidstva je člověk. Když jsme hledali nového nepřítele, který nás sjednotí, dospěli jsme k řešením zamoření prostředí, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hlad a podobně by mohly tyto požadavky splnit. Všechny tyto hrozby jsou způsobeny intervencemi lidstva a jejich překonání lze dosáhnout jen změnami postojů a chování. Skutečným nepřítelem je tudíž lidstvo samo.“

Přitom vyznávají Darwinovy názory, a přesto jsou jejich postoje tak, jak je vyhlašují, v rozporu s ním a překrucují ho. Kdyby přijali Darwinova tvrzení, že lidé jsou živočichové jako ostatní druhy, tak to, co jsme, a tak, jak se chováme, je přeci normální a přirozené. To si však oni nemyslí. Klasický příklad nám přinesly už počátky klimatické debaty. Zpráva o globálním oteplování od Greenpeace z roku 1990 sestavená Dr. Jeremy Leggetem tvrdila: „Oxid uhličitý se do atmosféry dostává přirozeně a nepřirozeně.“ To prohlášení tvrdí, aniž by to rozvádělo, že ta nepřirozená část pochází od lidí. Takže to vypadá ještě nesmyslněji, pokud nepřijmete předpoklad, že lidé jsou něco nepřirozeného.

Je snad logické říci, nebo i jen naznačit, že lidé jsou sice přirození, ale to, co děláme, je nepřirozené? To je přeci nesmysl, naprostý protimluv vykonstruovaný k použití ekologisty a klimatisty pro politickou agendu. Proč není vše lidské součástí evoluce? Proč není rozvoj, průmysl, ekonomie nebo vše ostatní, co děláme, součástí přírodního řádu?

Odpověď v podstatě začala přicházet v roce 1859, kdy Darwin vydal první vydání O původu druhů. Vydával pak řadu dalších vydání, jelikož se mu dostávalo zpětné vazby. Mnoho komentářů k tomu měl Herbert Spencer, ale jeden z nich podle Darwinova názoru shrnoval jeho teze tak dobře, že ho zařadil do svého šestého vydání z roku 1869. Poněkud rozšířená citace Spencera říká:

„Zákon přežití toho nejadaptovanějšího… Není to zákon přežití toho ‚nejlepšího‘ nebo ‚nejsilnějšího,‘ když do těchto slov vložím něco jako běžný smysl. Je to zákon přežití těch, kteří jsou svou konstitucí nejvíce adaptovaní, aby prosperovali za podmínek, do nichž jsou umístěni; a velice často jsou to takové vlastnosti, které podle lidské mluvy, představují podřadnost, které způsobují přežití.“

To byla ta část, kterou měl Darwin tak rád, a ta přetrvává v pořekadle „přežití těch nejadaptovanějších.“

To, že Darwin do toho zahrnul tuto frázi je nejspíš způsobené také vlivem Alfreda Russela Wallace. Než Darwin vydal svou práci v roce 1859, tak mu Wallace poslal esej o své práci v Asii. V té dospěl ke stejným závěrům jako Darwin. Rozdíl byl v tom, že Darwin, na což později poukazoval Wallace, se ve svém prvním vydání vůbec nezmiňoval o člověku. Wallace říkal, že jakákoliv teorie, která opomene člověka a nevysvětlí, proč jsou lidé natolik odlišní od všech ostatních druhů, nesplní svůj účel.

Ten rozdíl je tak významný, že se věda celou dobu až do dneška vyhýbala zodpovězení tohoto následného kroku. Je ironií, že Darwin mimoděk vytvořil situaci, v níž se věda a společnost minuly, když se jeho teorie začala používat jako zbraň k odstraňování náboženství a Boha. Odstraněním Boha se ale odstranilo i vysvětlení pro tento rozdíl a vytvořilo to výzvu pro vědu. Wallace se, jako mnozí další od té doby, pokusil o určitý kompromis. Nepoužil frázi ‚inteligentní bytost‘, ale naznačoval, že taková nějaká bytost by odpověď mohla poskytnout.

Ten problém ‚rozdílnosti‘ zůstal nezodpovězen. Ekologisté ho neřeší, ale tím, že se mu vyhýbají, vytváří paradox spočívající v tom, že jsme sice živočichové jako zbytek tvorů, ale na rozdíl od nich všech se právě my chováme nepatřičně. Samozřejmě, že o tom, co je patřičné, rozhodují oni. Spoluzakladatelka a prezidentka spolku Lidé za etické zacházení se zvířaty (PETA) Ingrid Newkirk poskytuje krásný příklad takového myšlení, protože je extrémní. Žádné chování není patřičné.

„Lidstvo je rakovina; my jsme největší zkázou na tváři země.“ – „Pokud jste dosud moc o dobrovolném vyhynutí lidstva nepřemýšleli, tak vám může připadat myšlena na svět bez lidí divná. Když ale dáte takovému zamyšlení šanci, tak si myslím, že byste mohli začít souhlasit, že vyhynutí Homo sapiens by znamenalo přežití milionů, pokud ne miliard druhů obývajících Zemi. Útlum lidské rasy vyřeší všechny problémy Země, sociální i ekologické.“

Newkirk nedochází, že pojetí samotné existence Země existuje jen kvůli lidské nadřazenosti. Žádný jiný druh si není vědom, že Země vůbec existuje. Kdybychom odstranili Homo sapiens, jak Newirk navrhuje, tak by už žádný další „Zemi obývající druh“ nevěděl, jestli jsou „všechny problémy Země“ vyřešeny.

Ten ‚útlum lidstva‘ navrhovaný Newkirk znamená postupné odstranění lidí. S tím já souhlasím, pokud začneme s Newkirk a se všemi ekologisty a s oteplovacími alarmisty z IPCC. Jakmile se jich zbavíme, tak už zase jako svobodně myslící lidé můžeme situaci přehodnotit a určit, že ten problém už neexistuje a že se konečně můžeme pustit do své evoluce. Součástí toho evolučního vývoje bude vysvětlení, jak se lidé stali tak radikálně odlišnými od ostatních druhů a tak nadřazenými nad nimi s veškerými právy na svoji existenci.

Zdroj:  https://wattsupwiththat.com/2018/12/23/humans-are-the-superior-species-with-every-right-to-be-on-earth-we-are-not-unnatural-as-environmentalists-claim-and-the-ipcc-assumes/

 

0
0
votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Německá levice protlačuje ‚pokrokový‘ volební zákon: Nejméně 50 % kandidátů strany musí být ženy a volební věk se sníží na 16 let

Německo by mělo vyžadovat „pokrokové“ seznamy kandidátů, na nichž bude nejméně 50 procent žen. Náhledový obrázek: Zákonodárci tleskají na...

EU v rámci Velkého resetu odhlasovala zavedení digitální identity k čínizaci Evropy

Europarlament pro celý blok odhlasoval digitální identitu jakožto poslední krok k „čínizaci Evropy“, říká europoslanec. Poslanec Europarlamentu Cristian Terhes...

Zatykač mezinárodního soudu na Putina komplikuje mír, říká srbský prezident

BELGRADE, Serbia (AP) – Vydání zatykače na ruského prezidenta bude mít negativní dopady a válku na Ukrajině jen prodlouží, řekl v neděli srbský...

Most Popular

Německá levice protlačuje ‚pokrokový‘ volební zákon: Nejméně 50 % kandidátů strany musí být ženy a volební věk se sníží na 16 let

Německo by mělo vyžadovat „pokrokové“ seznamy kandidátů, na nichž bude nejméně 50 procent žen. Náhledový obrázek: Zákonodárci tleskají na...

‚Macron si vzal republiku jako rukojmí‘ – Francie upadá do chaosu a Marine Le Pen slibuje, že stane-li se prezidentkou, sníží důchodový věk

Poté, co Macron vnutil zvednutí důchodového věku z 62 na 64 let, řekla Le Pen, že bude-li zvolena prezidentkou, tak některým pracovníkům umožní...

Odsoudí EU s tím, jak se z Macrona stává plnocenný diktátor, odklon Francie od demokracie? Nepočítejte s tím

Macron sice hlasování o nedůvěře přežil, jeho penzijní reforma možná ale znamená začátek konce. Poté, co francouzský prezident Emmanuel...

Necelých 20 % amerických studentů si vybralo užitečné (STEM) diplomy

Po absolventech v oborech jako věda, technologie, inženýrství a matematika – zkratka STEM – je globální sháňka, obvykle je jich ale nedostatek. Mnohé...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
1
0
Would love your thoughts, please comment.x