Středa, 30 listopadu, 2022
Home NWO Globální oteplování Lidstvo od října 2014 vypustilo přes 230 miliard tun emisí CO2, ale...

Lidstvo od října 2014 vypustilo přes 230 miliard tun emisí CO2, ale teploty atmosféry nestoupají

Podle „konsensuální“ vědy o klimatických modelech – a podle jejích věrných apoštolů – má onen gigantický oblak emisí CO2 produkovaný civilizací prý zvyšovat globální teploty, a to zejména v nižších vrstvách atmosféry.

Ale za posledních 7 let a 9 měsíců probíhal pravý opak, i když se spalováním fosilních paliv vypustilo asi 230 miliard tun CO2.

Přesněji řečeno, v globální spodní troposféře je od října 2014 patrný velmi mírný trend ochlazování; a v atmosféře nad tropy to trvá asi o rok déle.

Pomocí kombinace průměrů dvou hlavních sad globálních dat (RSS a UAH) zhotovený a níže uvedený graf ukazuje v kontrastu s růstem hladin atmosférického CO2 hlášeným NOAA mírně klesající trend teplot. (Koeficient determinace R2 teplotních odchylek a úrovní CO2 ppm nepřesahuje +0,01, což naznačuje, že CO2 má nanejvýš malý, pokud vůbec nějaký, vliv na nedávné průběhy globálního oteplování a ochlazování.) 

S využitím stejného kombinovaného průměrného souboru dat lze vypočítat pohybující se 5leté klouzavé změny teplotních odchylek, stejně jako 5leté změny v souboru o koncentracích CO2 podle dat NOAA. Níže uvedený graf velmi jasně ukazuje zřetelný klesající trend 5letých klouzavých teplotních změn, zatímco trend 5letých klouzavých změn koncentrací CO2 je rostoucí. (Koeficient determinace R2 pro 5leté změny není příliš robustní +0,20.) 

A konečně, další graf ukazuje jak pro teplotní odchylky, tak pro úrovně CO2 klouzavé 5leté trendy. Teplotní graf v podstatě vykazuje trend, který pokračuje v poklesu po drtivou většinu měsíců od roku 2014. A je velmi zřejmé, že klouzavý se 5letý trend koncentrací CO2 během 7 let a 9 měsíců teplotní trend absolutně neřídí. (Koeficient determinace R2 mezi těmito dvěma veličinami je mizerných +0,05.) 

Nic z výše uvedeného nám neříká, že současné globální ochlazování bude pokračovat. Stejně jako cokoli jiného v globálním klimatu má i tento současný stav vysokou pravděpodobnost, že se změní, neboť tak to vždy chodí.

Ale výše uvedené nám říká, že zeměkoule a civilizace nejsou na nějakém nekontrolovaném nákladním vlaku mířícím k útesu hrozícího soudného dne celo-systémového zhroucení. To, že není šance, aby k něčemu takovému došlo, je sázka na jistotu, aniž by člověk musel držet palce, aby to vyšlo.

Závěr: Politiky a byrokraty, kteří prohlašují, že existuje bezprostřední existenční hrozba globálního oteplování způsobeného CO2, které mění klima, je na základě skutečných vědeckých údajů o klimatu nejlépe považovat za prosté lháře.

Poznámka: Zdroje dat o teplotě jsou RSS a UAH; zdroj údajů o CO2 je NOAA. K výpočtu kombinovaného průměru měsíčních teplotních odchylek RSS/UAH a trendů a k nakreslení grafů z dat se používá Excel.

Další grafy globální teploty.

Zdroj: https://www.c3headlines.com/2022/07/those-stubborn-facts-per-noaa-global-cooling-since-2014-refutes-politicians-cult-of-the-co2-control-.html

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

2 miliony migrantů se přes noc stanou občany, Německo znásobuje úsilí o velkou výměnu obyvatel

Nový německý zákon o občanství radikálně Německo transformuje na generace. Německo se blíží k úplnému přetvoření zákonů o občanství a...

Holandská vláda sedlákům zruší 3 000 farem, aby vyhověla Zeleným předpisům EU

Tato vláda vyčlenila 24,3 miliardy € na kompenzace podnikům za jejich plánované vyvlastnění a zrušení provozu tohoto soukromého vlastnictví.

Bidenův gender-fluidní šéf jaderného úřadu obviněn z trestného činu krádeže

Vedoucí činitel Ministerstva energetiky vedoucí jaderný úřad byl obviněn z trestného činu krádeže, neboť na letišti v Minneapolis v září ukradl zavazadlo a krátce nato...

Most Popular

2 miliony migrantů se přes noc stanou občany, Německo znásobuje úsilí o velkou výměnu obyvatel

Nový německý zákon o občanství radikálně Německo transformuje na generace. Německo se blíží k úplnému přetvoření zákonů o občanství a...

Holandská vláda sedlákům zruší 3 000 farem, aby vyhověla Zeleným předpisům EU

Tato vláda vyčlenila 24,3 miliardy € na kompenzace podnikům za jejich plánované vyvlastnění a zrušení provozu tohoto soukromého vlastnictví.

Bidenův gender-fluidní šéf jaderného úřadu obviněn z trestného činu krádeže

Vedoucí činitel Ministerstva energetiky vedoucí jaderný úřad byl obviněn z trestného činu krádeže, neboť na letišti v Minneapolis v září ukradl zavazadlo a krátce nato...

Školy vyznávající zásluhy, férovost a rovnost by měly zvítězit nad těmi vyznávajícími diverzitu, rovnost a inkluzivitu

Před asi stoletím rozběhli „pokrokoví“ uchvácení amerického vzdělávacího systému. Chtěli vymýtit individualismus, který byl vždy puncem lidského charakteru, aby tak lidé byli...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
1
0
Would love your thoughts, please comment.x