Free Porn
Středa, 19 června, 2024
Home EKONOMIKA Manipulátoři manipulují: Prohlášení Víta Jedličky o vynutitelnosti zavedení eura v České republice...

Manipulátoři manipulují: Prohlášení Víta Jedličky o vynutitelnosti zavedení eura v České republice čistě z vůle Bruselu je pravdivé. Odhalení webu Manipulátoři, že jde o dezinformaci, odhaluje spíš Manipulátory

Náš web a spolky a osoby s ním spjaté se občas stávají oblíbeným terčem odhalovatelů tzv. hoaxů a těch dnes proslulých „fake news“.

Tak např. zdejší občasné informace o nesmyslnosti pavědy o globálním oteplování a na ni navazujících kultů klimatické a ekologické zkázy spolu s celou tou chobotnicí institucí a struktur klimatické hrůzy prorůstající současný establishment, naráží na útoky, v nichž to novodobí Koniášové prohlašují za fake news. Píší k tomu „zasvěcená“ zdůvodnění zakládající se čistě na fatwách kazatelů víry v globální oteplování, které mají čistě dogmatickou argumentaci bez toho, že by se jakkoliv dotýkaly sporů o skutečná fakta a jejich interpretace, kterými klimaskeptici doktrínu člověkem zapříčeného globálního oteplování zpochybňují.

Viz k tomu zdejší článek:

Ovšem kromě klimaskepse tohoto webu a osob v jeho pozadí, zvláště Víta Jedličky prezidenta Liberlandu a kandidáta v Eurovolbách za Svobodné, je tu ještě strašnější prohřešek proti jediné víře pravé, který když je nahlas projeví, tak je to přeci fake news. A tímto prohřeškem je euroskepse.

Odhalovači pravdy pravdoucí tedy zaútočili na Víta Jedličku jako na šiřitele falešných zpráv, když v rámci volební kampaně prohlásil, že za daného stavu věcí může být České republice institucemi EU vnucena jednotná měna euro i proti naší vůli.

O tom, zda tomu tak je, se rozhořely vášnivé diskuse, z nichž ještě více, než jak je to s případnou povinností podrobit se euru jako Mnichovu, vyplynulo, že binec rozhodovacích pravomocí, působností všemožných euro-institucí a výkladu podivných formulací zbytnělé euro-legislativy je takový, že přes veškerou snahu té či oné strany to z těch legislativních hromad nikdo snadno nevyčte. Ta euro-legislativa má totiž povahu jakési mlhoviny a její skutečné významy jsou tak úspěšně zamlženy, že je z toho signálního šumu euro-byrokratických formulací nevyluští ani astrofyzik.

Tak by za tohoto stavu „transparentnosti“ EU nebylo ani tak moc velkou ostudou, kdyby se Vít Jedlička zmýlil. A tak také ti Manipulátoři, věrni svému jménu, brzy přišli s manipulativním prohlášením, že Jedlička šíří hoax.

Ve svém odhalení

přišli na to, že Svobodní šíří o euru dezinformace. Celou tu argumentační linii o procedurách našeho zapojení do eura nezpochybňovali, jen vítězoslavně „našli“ jednu věc, která těm „amatérům“ od Svobodných v jejich pátrání v mlze euro-legislativy unikla, a tou je zapojení instituce EMR II do takového rozhodovacího procesu. A vysvěcený odhalovatel pravdy pravdoucí od Manipulátorů Jan Cemper tudíž z kusých obrysů významů v té mlze euro-legislativy usoudil, že ČR by musela být po dva roky členem EMR II, aby tato instituce mohla podat hodnocení, které by umožnilo nás k zapojení do eura přimět. Na tomto základě tudíž „odhalil“ prohlášení Víta Jedličky a Svobodných za manipulativní fake news, protože případné zapojení se ČR do EMR II je dobrovolné.

Jenže stejně jako je to u toho globálního oteplování, zasvěcenci vědí více. Jednoduché postupy, které by šly uplatnit tam, kde funguje alespoň trochu transparentnost, použité při pátrání po pravdě na jeho počátku sice selhaly, protože transparentnosti je v EU asi tolik co demokracie, mlhovina euro-legislativy ale nakonec svá tajemství přeci jen vydala.

Zpočátku, když se Evropské rady a Evropské komise dožadoval odpovědi na tuto otázku bývalý předseda Svobodných a bývalý europoslanec Petr Mach, tak se samozřejmě dočkal bohorovné odpovědi, že na teoretické otázky odpovídat prostě nebudou. No, vždyť to také bylo naivní, když si prostý smrtelník dovolil klást božskému Olympu otázky, jako by nešlo o sídlo bohů, a byla to demokratická, transparentní a občanům zodpovědná instituce.

Jenže samozřejmě, našli se šťouralové, kteří si dali tu práci a pravdu vyšťourali i přes všechno umné maskování onou kontra-transparentní formulační mlhou, ač obtížnost tohoto úkolu je srovnatelná s nalezením mimozemských signálů v programu SETI.

Odhalení nalezneme na webu Čtvrý Král (Debulvarizátor). Ten v příspěvku Nezvolitelní, kde s analytickou hloubkou kombinovanou s brutální upřímností jak u doktora House rozebírá volební výsledky, programovou prázdnotu zúčastněných stran nalakovanou lákavými bezobsažnými pozlátky aj. chmurná fakta o našich volbách a politických stranách. Věnoval ale také kousek tomu, jak je to s tou vynutitelností eura proti naší vůli a se skutečností za sporem mezi Jedličkou a Cemprem ohledně rozhodnutí o euro pro nás bez nás.

Článek je zde:

Jeho přečtení lze doporučit z mnoha důvodů nejen kvůli této konkrétní otázce.

A v článku je na základě slídění v mnohasetstránkových textech vypátráno, že splněním podmínek ERM II se nerozumí naše participace v této instituci stejně, jako splnění Mnichova nevyžadovalo naši účast. Stačí, že ERM II vyhodnotí stabilitu naší měny jako postačující, tj. splňující v daném období maximálně 15% fluktuaci kurzu vůči euru. Naše účast v tom nehraje vůbec žádnou roli. (Podrobnosti a odkazy viz uvedený článek.)

Takže manipulativní prohlášení odhalovatelů fake news Manipulátoři, v němž Víta Jedličku „odhalili“ jako pachatele dezinformací, je úplně vedle. Ač jsou v tom možná nevinně. Věří jen svým bludům jako Klimatická Greta a složitosti skutečné vědy jsou poněkud nad jejich chápání, a natož pak, když přijde na složitosti evropské legislativy, která je díky své mlžné povaze a celkové transparentnosti čehokoliv s EU spojeného opravdu hůře čitelná než signály ET z hlubin vesmíru.

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x