Free Porn
Úterý, 28 května, 2024
Home Nezařazené Megačlánek: Útoky pod falešnou vlajkou, diktátoři, odzbrojování populace, democida a nutná rovnováha...

Megačlánek: Útoky pod falešnou vlajkou, diktátoři, odzbrojování populace, democida a nutná rovnováha sil

Democidou za posledních 100 let zemřelo odhadem 240-260 miliónů lidí. V naprosté většině případů k democidě dochází v případech, kdy se populace nechá odzbrojit. Jen otroci nemají právo nosit zbraně. Skutečným důvodem, proč v americké ústavě figuruje právo na nošení zbraní hned na druhém místě za svobodou projevu nejsou “sportovní” ani “lovecké” účely, jak korporátní média ráda podsouvají svým lehce hypnotizovaným obětem, nýbrž rovnováha sil mezi státem a jeho ustanoviteli – občany. Moje komentáře jsou psány modrou barvou.

Diktátoři a kontrola střelných zbraní


“Svobodný lid by měl být ozbrojen.”
– George Washington

Diktátoři podporují kontrolu střelných zbraní, aby zotročili svoje populace.

Odzbrojená populace = OTROCTVÍ!

Bez zbraní nejste ničím jiným než otrokem!

Tito diktátoři podporovali odzbrojování své populace:

Adolf Hitler – podporoval odzbrojování populace

“Největší pitomost, kterou by jsme vůbec mohli udělat, by bylo, kdyby jsme podřazeným rasám umožnili vlastnit zbraně. Historie ukazuje, že všichni dobyvatelé, kteří dovolili svým subjektům nosit zbraně, si tím připravili svůj vlastní pád. Vskutku, řekl bych dokonce, že umožnění přístupu ke zbraním spodině je sine qua non (nezbytná ingredience) pro svržení jakékoliv suverenity (státního aparátu). Takže nemějme žádnou domorodou milici, žádnou domorodou policii. Němečtí vojáci budou sami nést odpovědnost za udržování zákona a pořádku napříč okupovaným ruským územím, a systém silných vojenských (kontrolních) bodů musí být rozvinut k pokrytí celé okupované země.”
– Adolf Hitler, proslov u večeře, 11. dubna, 1942

Nacistické Německo zavedlo kontrolu zbraní v roce 1938. Mezi lety 1939 a 1945 pak proběhlo vyvraždění 13 000 000 židů a jiných, neschopných se bránit.

Josif Stalin – podporoval odzbrojování populace

“Pokud opozice složí a odevzdá zbraně, bude dobře. Pokud odevzdat zbraně odmítne, vezmeme si je sami.”
– Josif Visarionovič Stalin

V roce 1929 Sovětský svaz zavedl kontrolu zbraní. Od roku 1929 do roku 1953, přibližně 20 milionů disidentů, neschopných se bránit, bylo svezeno a zavražděno. V roce 1987 se to číslo vyšplhalo na 61,911,000.

Benito Mussolini – podporoval odzbrojování populace

“Opatření, která jsou přijata k obnovení veřejného pořádku, jsou: ze všeho nejdříve, eliminace takzvaných subverzivních elementů. … Jsou elementy nepokoje a subverze. Za úsvitu každého konfliktu dávám kategorický rozkaz k zabavení co největšího počtu zbraní všeho druhu. Tato konfiskace, která pokračuje s nejvyšší energií, nám přinesla uspokojivé výsledky.”
– Benito Mussolini, projev před italským senátem, 1931

Mao Tze Tung – podporoval odzbrojování populace

“Veškerá politická moc přichází z hlavně střelné zbraně.Komunistická strana musí ovládat všechny zbraně, aby žádné zbraně nemohly být nikdy použity k přikazování straně.”
– Mao Tze Tung, 6. Listopadu, 1938

Čína zavedla kontrolu zbraní v roce 1935.  Od roku 1948 do roku 1952 bylo 10,076,000 politických disidentů, neschopných se bránit, pod vládou Čínské národní strany nahnáno a vyvražděno. Do roku 1987 bylo vyvražděno dalších 35,236,000 občanů pod vládou komunismu.

Pol Pot – podporoval odzbrojování populace

“Nepřipojil jsem se k odboji, abych zabíjel lidi, abych zabíjel národ. Podívejte se na mě teď? Jsem barbarský člověk? Moje svědomí je čisté.”
– Pol Pot

Kambodža zavedla kontrolu zbraní v roce 1956.  Mezi roky 1975 a 1979 bylo 2,035,000 “vzdělaných” lidí neschopných se bránit nahnáno dohromady a popraveno.

Během svých krátkých čtyř let vládnutí v Kambodži, Pol Potova vláda Rudých Khmerů vyvraždila přes 31% celé Kambodžské populace.

Fidel Castro – podporoval odzbrojování populace

“Armas para que? (“Zbraně, k čemu?”)”
– Fidel Castro

V reakci kubánským občanům, kteří říkali, že by si možná měli nechat své zbraně, poté co Castro oznámil přísnou kontrolu zbraní na Kubě.

Hugo Chavez – podporoval odzbrojování populace

Karl Marx – podporoval odzbrojování populace

Střezte se politiků, kteří souhlasí s těmito diktátory!

Barack Hussein Obama – podporuje odzbrojování populace

Ted Kennedy – podporuje odzbrojování populace

Nancy Pelosi – podporuje odzbrojování populace

Diane Feinstein – podporuje odzbrojování populace

“Senátore, pokud bych je mohla zakázat všechny – ‘Pane a paní Ameriko, odevzdejte svoje zbraně’ – Udělala bych to!”
– Diane Feinstein, prohlášení v televizním pořadu 60 Minut, 5. února, 1995

Kontrola zbraní není o zbraních. Je o kontrole.

Na čí stranu se přikláníte?

Američané podporují právo nosit zbraně k zajištění a udržení SVOBODY.

Zbraně = Svoboda a volnost

Milovníci svobody podporují právo nosit zbraně.

George Washington – pro ozbrojenou populaci

“Svobodný lid by měl být ozbrojen”
– George Washington

Thomas Jefferson – pro ozbrojenou populaci

“Žádnému svobodnému člověku nebude nikdy zabráněno v používání zbraní. Nejsilnějším důvodem pro lid, aby si nenechal vzít právo na nošení zbraní, je to, že se jedná o poslední možnost ochrany před tyranií ve vládě.”
– Thomas Jefferson, 1 Thomas Jefferson Papers, 334

Patrick Henry – pro ozbrojenou populaci

“Braňte civilní svobody se závistivým zapálením. Podezřívejte každého, kdo se k tomuto šperku přiblíží. Naneštěstí ji nic neuchrání – kromě přímé síly. Kdykoliv se té síly vzdáte, jste zničeni. Skvělým prostředkem je situace, kdy je každý ozbrojen. Kdy kdokoliv je schopen zbraň používat si ji může i obstarat.”
– Patrick Henry

John Adams – pro ozbrojenou populaci

“Zbraně v rukou občanů mohou být použity jednotlivcem v osobní sebeobraně.”
– John Adams

George Mason – pro ozbrojenou populaci

“Odzbrojení lidu je nejefektivnější cesta k jeho zotročení.”
– George Mason, 3 Elliot, Debates na straně 380

James Madison – pro ozbrojenou populaci

“Američané mají právo a výhodu v tom, že jsou na rozdíl od lidu jiných zemí, jejichž vůdci se obávají věřit jim se zbraněmi, ozbrojeni.”
– James Madison, Federalist Paper #46

William Pitt – pro ozbrojenou populaci

“Nezbytnost je záminkou pro každé omezení lidské svobody. Je to argument tyranů; je to krédo otroků.”
– William Pitt, 18. listopadu, 1783

Noah Webster – pro ozbrojenou populaci

“Nejvyšší moc v Americe nemůže vymáhat nespravedlivé zákony mečem, protože celé jádro našeho lidu je ozbrojeno, a ustanovuje sílu nadřazenou jakékoliv skupině běžných vojáků.”
– Noah Webster, 1787

George Orwell (Eric Blair) – pro ozbrojenou populaci

“Ta puška na zdi v chatrči pracujících nebo v bytech dělnické třídy je symbolem demokracie. Je naší prací ujistit se o tom, že tam zůstane.”
– George Orwell

Dalajláma – pro ozbrojenou populaci

“Pokud má někdo zbraň a snaží se vás zabít, bylo by rozumné střelbu opětovat se svou zbraní.”
– Dalajláma, 15. května, 2001, The Seattle Times

 

Mohandas K. Gandhi – pro ozbrojenou populaci

“Mezi mnohými přečiny britského vládnutí v Indii, na které bude nahlížet historie, bylo zbavení národa zbraní. Pokud chceme, aby byl zákon o zbraních zrušen, pokud se chceme naučit používat zbraně, máme tu zlatou příležitost. Pokud střední třída poskytne dobrovolně pomocnou ruku vládě v hodině její zkoušky, nedůvěřivost vymizí a zákaz vlastnění zbraní bude odvolán.”
– Mohandas K. Gandhi

Tady je co Richard Henry Lee, iniciátor DEKLARACE NEZÁVISLOSTI, řekl o zbraních:

Richard Henry Lee – pro ozbrojenou populaci

“K zachování svobody je nezbytné, aby celé masy lidí byly vždy ozbrojeny a učily se svými zbraněmi zacházet, obzvlášť dokud jsou ještě mladí.”
– Richard Henry Lee, delegát Virginie pro Kontinentální Kongres, iniciátor Deklarace nezávislosti a člen prvního Senátu, který schválil Listinu práv

Kultura zbraní Kultura násilnictví
Jen jedna z nich plodí zločince

Democida

Democida je termín vytvořený politologem R. J. Rummelem pro „vraždu osoby nebo lidí provedený vládou, zahrnující genocidu, likvidaci politických odpůrců a masovou vraždu“. Rummel vytvořil tento termín, aby zahrnoval i formy vládní vraždy, které nepokrývá definice genocidy. Tento koncept nalezl širokou podporu u odborné veřejnosti. Nezahrnuje vojenské ztráty!

Democidy v 20. století s více jak milionem mrtvých. Rummel, 1987[1].
Země Vláda Roky Počet mrtvých
Kambodža Pol Pot 1975 – 1979 2 035 000
Čína Kuomintang 1928 – 1949 10 075 000
Čína Komunisté 1949 – 1987 77 277 000
Čína Mao Ce-tung 1923 – 1949 3 465 000
Kolonialismus 1900 – nezávislost 50 000 000
Svobodný konžský stát Leopold II. 1885 – 1908 10 000 000
Nacistické Německo NSDAP 1933 – 1945 20 946 000
Japonsko Hirohito 1936 – 1945 5 964 000
Pákistán 1958 – 1987 1 503 000
Polsko 1945 – 1948 1 585 000
Mexiko 1900 – 1920 1 417 000
Severní Korea 1948 – současnost 1 563 000
Ruské impérium 1900 – 1917 1 066 000
Osmanská říše Mladoturci 1909 – 1918 1 883 000
Vietnam 1945 – 1987 1 670 000
Jugoslávie Tito 1944 – 1987 1 072 000
Sovětský svaz Bolševici (Lenin, Stalin) 1917 – 1987 61 911 000
Celkem lidí zavražděných vládami, nepočítaje válečné oběti:
253,432,000


Zde můžete shlédnout celý dokument z Infowars.com od Alexe Jonese: Dokumenty a plány šílenců (40 minut)

Minidokument: Dokumenty a plány šílenců [pouze anglicky – najde se dobrovolník na otitulkování?]

[iframe width=”600″ height=”330″ src=”http://dotsub.com/media/250dd3c5-6b33-4c2f-9163-2fc9fdfa6784/embed/” frameborder=”0″]

Tento dokument začíná krátkým humorným pohledem na současný stav věcí v Americe, a pak se zaryje do závažnosti situace, ve které se nacházíme. Dokument roztříšťuje podvod s globálním terorismem a odhaluje fakt, že největšími vrahy v historii jsou vlády. Nynější korporátní technokratická tyranie 21. století touží po vyhlazení miliard s využitím superzbraní, které vyvinula spolu s kontrolní sítí policejního státu a přivedla k životu skrz model finanční terorismu centrálního bankovnictví. Tento dokument je mocným nástrojem, který vrhá světlo na falešné hrozby, které vládnoucí třída využívá k ovládání nás všech.

 

Útoky pod falešnou vlajkou a trauma jako nástroj pro aktualizaci veřejného (ne)vědomí

Následující text je kompilací několika článků zabývajících se metodou, kterou vlády používají pro ospravedlnění neospravedlnitelného. Útoky pod falešnou vlajkou, zinscenované teroristické útoky a otupující hypnotizující rytmus mainstreamových médií, to jsou hlavní zbraně mocenské struktury pro přetváření naší společnosti a posouvání hranic toho, co si ještě necháme líbit.

 

Eric Holder, gangster a nejvyšší státní zástupce v jedné osobě – klasika

Pokud si někdo myslíte, že by vláda “nikdy nic takového neudělala,” nemusíme chodit pro příklady daleko. Nedávná operace “Rychle a zběsile” dostala Obamu na pokraj obžaloby [a odstranění z funkce] Kongresem, který se však zasekl, když mu bylo připomenuto, že v tom jede taky. Jednalo se o teroristický útok pod falešnou vlajkou proti Mexiku a Spojeným státům, kdy bylo s vědomím nejvyššího státního zástupce Erica Holdera převezeno do Mexika [tamním drogovým gangům] téměř 20 000 zbraní a ručních granátů za účelem rozpoutání pekla na hranicích, které plánovali svést na legální obchody se zbraněmi ve Spojených státech (a pokusili se o to i přesto, že celá operace praskla) za účelem démonizace práva nosit zbraně. Životem za to zaplatili tisíce lidí (jak Američanů, tak Mexičanů). Jednalo se o prokázanou konspiraci proti ústavě Spojených států, která je základním kamenem kdysi svobodné republiky. Dokumenty, které si chtěl vyžádat kongres, aby si alespoň zachoval tvář, byly následně nelegálně zabaveny Obamou skrz takzvané “Exekutivní privilegium,” které se na takovou situaci stahuje jen v jeho vlastní fantazii. Zákony pro ty nahoře již hrají jen obřadní roli. Takže když spáchali (a ne poprvé, 9/11, wink wink) útok pod falešnou vlajkou který zabil tisíce lidí – jen aby měli záminku pro pokus o postupné odzbrojení Američanů, a vcelku nic se jim nestalo – tak proč by to neudělali znovu? Že by něco takového nakonec dotlačilo Ameriku do civilní války? Ale to je přece součástí plánu. Váš život v dnešní době nemá pro vládnoucí třídu nepatrnou hodnotu, jeho hodnota je záporná. Naneštěstí pro estabilishment se však dostavil opačný efekt. Prodeje zbraní raketově stoupají s každou další událostí, která je prezentována jako “důvod, proč pomalu, ale jistě, zrušit právo na nošení zbraně.” Lidé si se k vládou zinscenovanému terorismu buď probouzejí, nebo si alespoň začínají uvědomovat, že vláda je ochránit nemůže a ani neochrání, až to skutečně budou potřebovat. Každý měsíc se v Americe prodají milióny zbraní, a armáda – ačkoliv ve svém volném čase zpravidla nedělá nic jiného, než že nacvičuje konfiskaci zbraní dům od domu (například při hurikánu Katrina, o zahraničních “dobrodružstvích” ani nemluvě) – si jistě také uvědomuje, co by pro ni znamenalo uposlechnout takový protiústavní příkaz, ať už by ho vydal kdokoliv a pod jakoukoliv záminkou.

Civilní válka – je to past! Armáda se zničí navzájem s lidmi, které jste přísahala ochraňovat, a konspirátoři se budou celou tu dobu opalovat na nějakém útulném místě. Příležitostně budou rozdmýchávat plameny na obou stranách skrz své psychologické operace. A pak se svými modrými helmami dorazí zbytek, ať už by „vyhrál“ kdokoliv – i když kouřící kráter pochopitelně není vítězství pro nikoho, kromě vládnoucí třídy, která se chlubí tím, že odhodlaná snížit populaci nevolníků na méně nebezpečnou úroveň.

Po té, co vládnoucí třídě poslední pokusy o protlačení kontroly zbraní vybouchly do tváře, se pokusil magazín Time trochu ubrat plyn se svým článkem, který sice chodí kolem horké kaše, ale v podstatě advokuje pomalejší postup při snaze o odzbrojování Američanů. Autor článku je – to neuhodnete – CFR (člen rady pro mezinárodní vztahy). CFR mimochodem doporučuje využití armády pro vymáhání zákona. A nakonec proč ne, každá banánová republika má armádu na ulicích. Mimochodem, už jste viděli nové logo Armádní divize pro bezpilotní letectví (droni) a útočné zbraně? Že ne? Tak se podívejte!


Ne, to bohužel není vtip. “Anděl smrti” s kosou a démonicky planoucíma očima je nyní oficiálním logem odnože armády, která může pod NDAA statečně vraždit (Obamův “Kill-list”) občany Spojených států bez obvinění a bez soudu. Ostatně, precedens pro to už byl nastaven.

Byla střelba v sikhském chrámu zinscenovaná kvůli zákazu zbraní?

Insideři z Obamova tábora se již veřejně chvástali, že ve svém kolektivním rukávu mají sekeru na politické nepřátele v podobě zinscenovaných masových střeleb, bombových útoků a v dalších útocích pod falešnou vlajkou. Je přeci tak snadné je provést a předvádět se přitom jako hrdina za současné démonizace své opozice. Všechno, co k tomu potřebujete, je zatáhnout do toho nějakého troubu, aby vám to zmáknul. Tato staronová strategie má všechna klasická mateřská znamínka z rodiny prašivé falešné vlajky a načasování je přesně takové, jak tyrani nařídili.

Co na to Rockefeller a Hitler?

„Jsme na prahu globální transformace. Všechno, co potřebujeme, je větší krize, a pak národy přijmou Nový světový řád (New World Order).“David Rockefeller
„Terorismus je nejlepší politickou zbraní, jelikož nic tak důrazně lidi nepohání, jako strach z náhlé smrti.“Adolf Hitler

Video I: Je střelba v sikhském chrámu zinscenovaná kvůli zákazu zbraní? [bez titulků]

[iframe width=”600″ height=”330″ src=”http://www.youtube.com/embed/p4EpZ-qJ-oE?feature=player_detailpage” frameborder=”0″]

 

Přitom to ale byli oni, kdo prováděli akci Rychle a zběsile (Fast and Furious), aby měli co svádět na právo držet a nosit zbraň. Zinscenovali ti samí lumpové i tohle? Byli bychom padlí na hlavu, kdybychom na tuhle sebranku svobodu nenávidící havěti nepohlíželi jako na podezřelé číslo jedna.

Video II: Je střelba v sikhském chrámu zinscenovaná kvůli zákazu zbraní? [české titulky]

[iframe width=”600″ height=”330″ src=”http://dotsub.com/media/fab0e4ac-3205-498e-b980-fd29b3b1e64e/embed/czech” frameborder=”0″]

 

Sikhský střelec, nebo sikhští střelci?

Domnělý střelec ze střelby ze sikhského chrámu ve Wisconsinu je bývalým vojákem, který pracoval ve vojenských psychologických operacích, jak tvrdí korporátní média.

CBS News hlásí, že Wade Michael Page byl v dubnu 1992 zverbován do Armády a v říjnu 1998 byl propuštěn s určitou ztrátou cti. Umístěn byl ve Fort Bragg N.C., kde sloužil v jednotce psychologických operací.

Psychologické operace (Psyops) se neomezují na ozbrojené síly a obvykle se rozprostírají přes mnoho agentur včetně CIA, DIA, NSC, NSA a SAIC.

V roce 2002 spojení náčelníci štábů v Pentagonu definovali psychologické operace jako “integrované nasazení klíčových schopností elektronického válčení, operací v počítačových sítích, psychologických operací, vojenského klamání a bezpečnostních operací v souhře se speciálními podpůrnými a provázanými kapacitami k ovlivňování, rozrušování, korupci a uzurpaci protivníkovy tvorby rozhodnutí jak lidských, tak automatických, při zajištění ochrany těch vlastních. Také se to označuje za IO.“ (zdůraznění doplněna) (viz Joint Publication 1-02: Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms.)

Zapletení 40letého Page s psychologickými operacemi nese jistou podobnost s obviněným kolorádským střelcem Jamesem Holmesem, který byl v péči psychiatričky dr. Lynne Fenton z Kolorádské univerzity , která dříve pracovala pro letectvo Spojených států. Také byla v roce 2005 pokárána Kolorádským panelem lékařských vyšetřujících (Colorado Board of Medical Examiners) za předepisování drog několika pacientů, včetně sebe, bez vkládání patřičného záznamu ve složkách pacientů – pokud si pokládáte otázku proč, odpověď je nasnadě – mimo záznamy můžete předepsat jinak nedovolené množství, které by jinak bylo považováno za předávkování.

Byly vzneseny otázky ohledně typu drog, které byly Holmesovi předepsány, vzhledem k tomu, že psychiatrické drogy jako Ritalin, Paxil, Zoloft, a Prozac jsou u malého množství lidí prokazatelně spojeny s vyvoláváním násilnických tendencí. Vskutku, téměř všechny dobře známé případy střeleckých masakrů za posledních 20 let byly spáchány jedinci, kteří měli předepsány SSRI (Selective serotonin reuptake inhibitor – česky “Selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu”) drogy svými psychiatry, z toho několik z nich bylo napojeno na vojensko-průmyslový komplex Spojených států. Jiní domácí teroristé jako Timothy McVeigh byli také intristicky zapojeni do utajených armádních operací a byli navštěvováni psychiatry napojenými na armádu Spojených států.

Pageovo zapletení s armádními psychologickými operacemi, spolu se svědectvími o několika dalších střelcích naznačují, že incident mohl být nějaký druh cvičení, kterého byla role Page pouze součástí. Jinými slovy, Page si mohl myslet, že jde o cvičení, další střelci v černém ze svědectví však vstoupili do naplánovaného děje a to, co měl Page pouze “hrát” proměnili v krvavou realitu. Skuteční střelci pak odjeli a Page byl zastřelen. Neříkám, že se to tak nutně stalo, ale je to scénář, který by se vzhledem ke všem okolnostem v žádném případě neměl opomenout. Podobně to mohlo být i s “batmanským” střelcem z Koloráda – v jeho případě se jen nadrogovaný motal se zbraní v kině, zatímco profesionálové odvedli svou práci. To by také vysvětlovalo, proč se na místě činu našla druhá plynová maska. Poté se odebral na parkoviště, kde čekal na příjezd policie. Ta pak dostala svého “střelce” a příběh se tím pro veřejnost uzavřel. Pokud jste viděli záběry Holmese ze soudní síně, nebyl ani schopen mluvit a zcela očividně nebyl vůbec duševně přítomen v místnosti. Nebylo by to v historii poprvé, ani naposled, co byl ke zločinu dopraven předem zpracovaný (ve stylu MK Utlra) člověk jen proto, aby nebylo pátráno po skutečných zločincích.

Svědectví očitého svědka, že čtyři muži provedli útok bylo zamítnuto, přestože se jeho příběh byl dosvědčen jinou obětí, která sdělila své rodině, že se útoku účastnilo “několik střelců.” K tomu ještě předseda chrámu prohlásil, že předtím “bylo na půdě chrámu viděno několik podezřelých mužů,” což opět jasně naznačuje zapojení více než jedné osoby. Obcházeli si snad další střelci ze svědectví místo činu před zahájením své psychologické operace? Ať už to bylo jakkoliv, prvním podezřelým by ve všech podobných případech měla být vláda, nebo zběhlá část vlády, chcete-li. Vždy si pokládejme otázku, komu taková věc prospěje, a do jaké agendy zapadá. Pokud ve Vás masové střelby v politicky nejpříhodnější dobu a na nejpříhodnějších místech – a neříkejte, že netoužíte po tom, aby Vám či vaší 10leté dceři pedofily a perverty zamořená TSA před vstupem do kina či do chrámu prováděla zdarma masáž genitálií – nepřijdou podezřelé, tak Vám musím s lítostí oznámit, že jste se pravděpodobně stali obětí mediální lobotomie.

Ovšem údajný střelec, Wade Michael Page, je v současnosti popisován jako vyznavač bílé nadřazenosti a Jižanské centrum práva pro chudé (SPLCSouthern Poverty Law Center) vede informační kampaň, aby jej vykreslilo jako rasistického skinheada. Navíc kromě hraní na „strunu odporu k vyznavačům nenávisti“ objevilo Jižanské centrum práva pro chudé, že „Page rovněž zkoušel nakupovat zboží od neonacistické Národní aliance, což je nejdůležitější americká skupina vyznavačů nenávisti,“ jak tvrdí ministr propagandy SPLC Mark Potok.

CNN: Údajný střelec ze Sikhského chrámu identifikován

[iframe width=”600″ height=”330″ src=”http://www.youtube.com/embed/FSRaqH56NbU?feature=player_detailpage” frameborder=”0″]

 

Národní aliance, jako většina skupin vyznavačů bílé nadřazenosti, je kontrolována FBI.

V roce 2007 předpokládaný vůdce Green Beret David Kellerman řekl, že pracoval pro FBI. Během soudu s obviněními z ozbrojování Kellerman „řekl, že začal s FBI pracovat s rozkazy, aby Národní alianci infiltroval jako neonacistickou skupinu v roce 2000 a zabezpečil špionáž. Zakladatel skupiny napsal knihu, která, jak široce panuje domněnka, byla inspirována bombovým útokem v Oklahoma City z roku 1995,“ hlásí Miami Herald.

Je možné, že SPLC je nějak spojeno s poslední střelbou? V roce 2005 bylo odhaleno v soudních spisech, že tato údajně anti-rasistická organizace v Elohim City před bombovým útokem na Murrah Federal Building v roce 1995 řídila „informátora“ (informátor a agent provokatér jsou často to samé).

„Tento potenciálně explozivní obsah z tohoto tipu mj. poprvé odhalil, že operace informátora vedl celonárodně známý advokát obhajující lidská práva Morris Dees prostřednictvím své organizace Jižanské centrum práva pro chudé SPLC,” napsal J. D. Cash v roce 2005 pro McCurtain Daily Gazette.

U určitých podrobností FBI uznala, že SPLC byla skrytou rolí zapojena do monitorování subjektů, o nichž FBI věřila, že jsou spojeny s popraveným vykonavatelem bombového útoku Timothy McVeighem z areálu vyznavačů bílé nadřazenosti v Elohim City a se záhadným Andreasem Carl Strassmeirem německé národnosti.

Strassmeir byl německý zpravodajský důstojník a vůdce Árijské republikánské armády v Elohim City pod jménem Robert Millar úzce spolupracující s FBI. „Zakladatel Miller opakovaně sdílel informace s činiteli prosazování zákona. Během soudního procesu 31. června 1997 vedoucí agent FBI Peter Rickel svědčil, že Millar byl v pravidelném kontaktu s agenturou už roky před bombovým útokem,“ píše Jim Redden ve své knize Snitch Culture (v překladu “kultura donašečů”).

Jak už jsme psali u případu úderu proti 1. SS Brigádě kavalérie motorkové divize v červenci, FBI kontroluje téměř všechny skupiny vyznavačů bílé nadřazenosti.

Vyšlo to najevo během procesu s údajným rasistou Halem Turnerem, který byl agentem „Národního bezpečnostního zpravodajství“ NSI pracujícího pro Spojené úkolové síly na terorismus FBI. Jeho kódové jméno bylo „Vallhalla“ a „za zprávy o takových skupinách jako Arijské národy a Národní aliance dostal od FBI tisíce dolarů, a byl i členem punkové skinheadské kapely Modroocí ďáblové,“ tvrdí se v Zápise.

FBI vede skupiny holdující rasismu a bílé nadřazenosti už od 60. let. Podle COINTELPRO FBI „dotovala, vyzbrojovala, řídila a chránila Ku Klux Klan a další pravicové skupiny,“ píše Brian Glick. Rasistické skupiny byly využívány k vytváření strategie napětí útočnými skupinami proti tzv. levici včetně aktivistů proti válce, Chicanos a Puerto Rican i nacionalistům.

Teď to vypadá, že vláda vytáhla své psychologické operace na vyšší úroveň. Místo aby se pouze soustředila na krátkodobé údery a démonizování „pravicových extrémistů“ k propagandistickým účelům ve stěžujících si korporátních médiích, rozhodli se doplnit tu povídačku o domácích teroristech i úhlem pohledu na údajnou rasistickou „bílou sílu“.


Svoboda
– ta –
začíná u Vás!

„Vše, co tyranie potřebuje získání opory je, aby lidé s dobrým svědomím zůstali mlčet“

Článek je kompilací z mnoha zdrojů, které zahrnují Infowars.com, AmericaInChains.com a Wikipedia.org (zdroj orientační tabulky democidy)

Kapitola “Byla střelba v sikhském chrámu zinscenovaná kvůli zákazu zbraní?” a “Sikhský střelec, nebo sikhští střelci?” je spojením dvou článků z PrisonPlanet.com, které přeložil Miroslav Pavlíček

Korekturu provedl Jiří Novák

Jiří Bok je člen klubu Reformy.cz

5
1
vote
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Liberlend u lobističkim dokumentima SAD, Vojvodina glavni partner te „države“

VESTI Autor:Radio Slobodna Evropa20. jul. 202217:3912 komentara Izvor: N1 Poluostrvo od sedam kvadratnih kilometara na reci Dunav...

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidávají k holandským protestům: „Nejsme otroci“

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidali k holandským sedlákům, aby protestovali proti ‚Zeleným‘ vládním regulacím, které decimují jejich průmysl, když je nutí...

Předurčená k válce?

Přemysl Janýr, Vídeň, březen 2022 Europe: Destined for Conflict? (Evropa: předurčená ke konfliktu?) byl titul referátu, který přednesl George...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x