Free Porn
Úterý, 25 června, 2024
Home Nezařazené Narozeniny Samuela Adamse

Narozeniny Samuela Adamse

Mises.cz: 27. září 2012, Mises.org (přidal Josef Tětek)

Mises.org, 27.9.2004

Dne 27. září 1722 se narodil velký americký patriot, který je dnes ve své rodné zemi znám spíše jako zakladatel známého pivovaru. Samuel Adams byl ovšem také jedním z hlavních aktérů americké revoluce, což dokládá například i událost z cesty Johna Adamse do Paříže, kdy byli tamnější obyvatelé zklamáni, že je nenavštívil „ten slavný Adams“. Samuel Adams pomáhal ustanovení Korespondenčního výboru, který byl pověřen šířením patriotismu. Je autorem spisku „Práva kolonistů“, jenž byl šířen Massachusettským Korespondenčním výborem. Byl zakladatelem sdružení Sons of Liberty a organizátorem Boston Tea Party, čímž si u britské vlády vysloužil status zrádce, a to celý rok před výhlášením nezávislosti. Je autorem hesla „no taxation without representation“. Je jedním ze signatářů Deklarace nezávislosti, účastnil se Prvního a Druhého kontinentálního kongresu a vykonával funkci guvernéra státu Massachusetts.

Největší přínos Samuela Adamse pro americkou kauzu však vystihl John Adams, když napsal, že Samuel Adams byl mužem, který „disponoval hlubokým porozuměním svobody.“ Jeho argumenty tak pomohly vytvořit takzvaný „první stát založený na dobré myšlence.“ Vzhledem k dnešním útokům na naši svobodu je vhodné si připomenout některé z myšlenek tohoto velkého člověka.

 • Mezi přirozená práva kolonistů patří: za prvé, právo na život; za druhé, právo na svobodu; za třetí, právo vlastnit majetek. Nad těmito právy stojí právo je podporovat a bránit, jak nejlépe to jde.
 • Lidská práva jsou evidentní součástí pudu sebezáchovy.
 • Přirozenou lidskou svobodou je svoboda od jakékoli nadvlády, tedy absence nutnosti podřídit se cizí vůli či zákonu, kromě přirozeného práva.
 • Neublížíš svému sousedovi, praví hlas přírody a rozumu… každý člověk má stejné právo nabýt počestným způsobem vlastnictví a dále ho užívat; každý člověk má právo sledovat svou cestu za štěstím a nikdo jej v tom nesmí cíleně omezovat… nezcizitelná přirozená práva jsou posvátná… doktrína svobody a rovnosti je politickým krédem Spojených států… bez svobody a rovnosti [před zákonem] nemůže existovat klid mysli, který je výsledkem vědomí, že osobní bezpečnost a práva každého občana jsou zajištěna… takové jsou cíle všech svobodných a právo následujících vlád.
 • Jelikož je právo na svobodu darem od Boha, nepřísluší člověku tento dar odcizit.
 • …je největší absurditou předpokládat, že by jeden či více lidí měli ztratit svá základní práva či prostředky ochrany svých práv pouze proto, že jsou členy společnosti.
 • Všichni, kdož si váží svobody, mají být svobodní.
 • Svoboda myšlení a právo na soukromé posouzení vlastních záležitostí byly vyhnány z celého světa, aby našly útočiště v této šťastné zemi.
 • Naše věc nespočívá pouze v nárokování vlastní svobody, ale ve vytvoření azylu pro občanskou a náboženskou svobodu těch, kdo jsou na celém světě v těchto otázkách utlačováni.
 • Největší dědictví, jež můžeme odkázat potomkům, je svoboda… Největším zajištěním do budoucna je svoboda!
 • Naše neměnné rozhodnutí je zůstat svobodnými.
 • Rozvolnění principů a zvyků by svrhlo americkou svobodu mnohem jistěji, než celá nepřátelská armáda. Jsou-li lidé ctnostní, nemohou být podmaněni; jakmile však ztratí svou ctnost, budou rovněž připraveni vzdát se své svobody prvnímu vnějšímu či vnitřnímu dobyvateli.
 • …dokud si lidé uchovají smysl pro svobodu… bude moc opovrhována.
 • Lid se nevzdá své svobody, pokud bude ve společnosti vládnout vzdělanost a ctnostné jednání. Naopak, je-li společnost nevzdělaná a zpustlá, sama si kope hrob i bez pomoci zahraničních okupantů.
 • Ani ta nejmoudřejší ústava, ani ty nejmoudřejší zákony nezabezpečí svobodu a štěstí lidí, jejichž jednání je obecně zpustlé.
 • Je třeba pečlivě sledovat jednání všech, kteří mají moc ovlivnit svobodu lidstva. Nemohoucnost těch nejlepších může být stejně ničivá jako podlost těch nejhorších. Lidská slabost může způsobit nastolení tyranie a zotročení milionů.
 • Je nesmírně důležité, aby svéprávní američtí občané byli ve stavu neustálé informovanosti, pozornosti a aktivní obrany vůči jakýmkoli hrozbám individuální svobodě a ochranného systému ústavně omezené vlády.
 • Mám jen jedno přání… aby americké státy zůstaly navždy svobodné a nezávislé.

Zřejmě nejlepší shrnutí Adamsových myšlenek obsahuje jeho esej z roku 1771, kterou napsal pro Boston Gazette pod pseudonymem “Candidus”:

Pokud budou americké svobody někdy zcela zničeny, což nám v této době akutně hrozí, bude se pravděpodobně jednat o důsledek mylně chápané obezřetnosti, která vede lid k podvolení se dlouhodobě destruktivním opatřením v zájmu krátkodobé bezpečnosti. Jedinci, kteří na kolapsu svobodné vlády vystaví svou slávu a bohatství, zapojí veškeré umění k nastolení obecného nezájmu a pocitu bezpečí – které vždy předcházejí následnému zotročení… Nic neděsí tyto jedince tolik, jako snaha zburcovat lid k opatrnosti.

Svobody naší země a naše občanské zřízení jsou hodny ochrany za každou cenu; a je naší povinností je chránit vůči veškerému ohrožení… Přineslo by věčnou hanbu na tuto generaci… kdyby jsme byli okradeni o svou svobodu bez boje, či o ni byli připraveni podvodem falešných a intrikujících lidí… Zvažme odkaz našich předků a budoucnost našich potomků a zachovejme práva odkázaná těmi prvními ve prospěch těch druhých… Pamatujme, že pokud pokojně přijmeme útok na naší svobodu, pak jej sami přivoláváme a násobíme jeho dopady. Je třeba si uvědomit skutečnost, že na základě našich dnešních rozhodnutí mohou trpět miliony zatím nenarozených lidí.

Tragédie americké svobody je, zdá se, téměř naplněna. Tyranie již klepe na dveře. Je zřejmě zbytečné opakovat, jak k tomu došlo; jaké postupné kroky byly přijaty a jaké nástroje byly užity k zničení svobody veřejnosti. Všechny je známe a opovrhujeme jimi. K čemu nám však je taková znalost, když nám chybí odvaha a rozhodnost zabránit dovršení jejich ničemného systému?

V této eseji rovněž Samuel Adams rozvádí svůj nejslavnější citát:

Pokud miluješ bohatství více než svobodu, klid posluhování více než vzrušení z volnosti, pak jdi zpět domů. Nepotřebujeme tvé rady ani tvé zbraně. Ohni hřbet a polib ruku, která tě živí. Ať ti jsou okovy lehké, a ať naši potomci zapomenou, že jsi kdy byl obyvatelem naší země.

Samuel Adams chtěl „renovovat svou dobu, pomocí… poučení [druhých] v umění vlády nad sebou samým“, aby tak Američané mohli „přijmout svobodu myšlení a důstojnost následování vlastní cesty, jak Bůh nastolil…“. V době rychle se zužujících mantinelů, v rámci kterých je nám dovolenou vládnout nad sebou samým, nejsou Adamsovy myšlenky svobody o nic méně aktuální, než byly v době vzniku první svobodné země světa.

Originální článek naleznete zde:

Narozeniny Samuela Adamse

0
0
votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Liberlend u lobističkim dokumentima SAD, Vojvodina glavni partner te „države“

VESTI Autor:Radio Slobodna Evropa20. jul. 202217:3912 komentara Izvor: N1 Poluostrvo od sedam kvadratnih kilometara na reci Dunav...

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidávají k holandským protestům: „Nejsme otroci“

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidali k holandským sedlákům, aby protestovali proti ‚Zeleným‘ vládním regulacím, které decimují jejich průmysl, když je nutí...

Předurčená k válce?

Přemysl Janýr, Vídeň, březen 2022 Europe: Destined for Conflict? (Evropa: předurčená ke konfliktu?) byl titul referátu, který přednesl George...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
12
0
Would love your thoughts, please comment.x