Free Porn
Čtvrtek, 20 června, 2024
Home TECHNOLOGIE Pravda o nCOV-19: zfalšované statistiky, souboj epidemiologů s imunology, mediální hysterie

Pravda o nCOV-19: zfalšované statistiky, souboj epidemiologů s imunology, mediální hysterie

Když propukala krize s novým, Wuchanským coronavirem, věřil jsem epidemiologům udávajícím, že se jedná o onemocnění ca. 20× smrtonosnější než běžná chřipka. Jenže po pár týdnech začala přicházet data nejen zfalšovaná z Číny, a začaly ozývat hlasy jiných odborníků.

Nejprve lékařů z klinik a oddělení infekčních chorob, poté elitních imunologů, virologů a biochemiků. A ukázalo se, že epidemiologové napojení na média naprosto nezvládli práci s daty a počítačovými modely, že vysloveně falšují statistiky, a že vše je o dost jinak.

Primo: nakažených je násobně více než se tvrdí, těžký průběh je přímo úměrný koncentraci vdechnutých vironů

První vlaštovkou byl „manuál boje s nCOV“ od prof. Beneše a prof. Machaly z Kliniky infekčních nemocí 3. Lékařské fakulty UK. Ten jako první výslovně zpochybnil narativ WHO o „příznacích nCOV-19“:

nemoc nemá typické klinické projevy, podle nichž by bylo možné ji aspoň přibližně odlišit od běžných virových infekcí, které jsou v tomto ročním období časté. V oficiálních materiálech evropských i světových autorit (ECDC, WHO) se stále píše, že nemoc se projevuje náhle vzniklou horečkou, suchým kašlem, dušností, slabostí a bolestmi ve svalech. My zdravotníci ale vidíme, že většina nemocných s prokázanou koronavirovou infekcí má jen lehce zvýšenou teplotu a k tomu známky zánětu nosohltanu, čili rýmu, mírné bolesti v krku a někdy i kašel.

Jak totiž píše RnDr. Drbal z Katedry buněčné biologie UK, je podstatné rozlišovat mezi nakažením a onemocněním:

Infekce virem SARS-CoV-2 postihne nakonec velkou část světové populace, a to i v případě těch nejpřísnějších karanténních opatření. (…) Onemocnění jako následek této infekce se nazývá COVID-19. D znamená „disease“, tedy nemoc. V tom případě se už musí projevit klinické příznaky. COVID-19 postihne pouze minimální procento populace a z ní jen velice malá část SARS-CoV-2 pozitivních lidí na toto onemocnění skutečně zemře.

To je absolutně zásadní zjištění, protože z něj plyne, že skutečný počet nakažených nCOV-19 násobně přesahuje odhady epidemiologů a médií. Tuto kauzalitu od té doby doby výslovně potvrdilo mnoho imunologů a biologů – např. RnDr. Hostomský, biochemik a ředitel ÚOCHB Akademie Věd ČR, uvádí, že nakažených je 10x více než se tvrdí, a RnDr. Drbal zmínil, že podle odhadů imunologů je dnes v 11-milionovém Wuchanu nakaženo „kolem 85 % populace“. Hostomský i další biochemici a imunologové se pak shodují, že až 50 % nakažených je zcela bezpříznaková I po skončení inkubační doby, tzn. nikdo neví, že jsou infekční a přesto se u nich nerozvine nemoc.

Toho se držím i v tomto článku, když rozlišuji mezi nCOV-19 (=virus/infekce SARS-CoV-2) a COVID-19 (=onemocnění).

Druhou naprosto klíčovou a přitom médii ignorovanou informací z manuálu bylo, že závažnost průběhu nemoci přímo závisí na množství vironů nCOV-19, které nakažený přijal:

závažnost onemocnění závisí mimo jiné na množství viru, které se dostalo do organismu postiženého člověka. (…) lehký průběh bývá pravidlem u dětí a mladých a jinak zdravých lidí, zejména jestliže infekční dávka nebyla příliš velká. Typicky se tento klinický obraz vyskytoval u jedinců, kteří se nakazili během své lyžařské dovolené.

Kauzalita tedy zní: lehký průběh › méně šířených vironů › lehčí průběh u dalších nakažených.

Protože měli „naši“ lyžaři z Itálie lehký či bezpříznakový průběh (na poloprázdných sjezdovkách byly virony „rozředěné“), proto dál šířili menší množství vironů, a proto má nCOV-19 v ČR málo obětí. „Karanténa“ měla jen omezený efekt, protože se lidé nadále stýkají v přeplněných supermarketech, ačkoli zbytek ekonomiky umírá.

Zato Itálie si „vyžrala“ odvrácenou stranu mince. Není náhoda, že dva regiony Itálie nejvíce decimované nCOV-19 jsou zároveň regiony, které se přímo účastní čínské Nové Hedvábné Stezky a pracují v nich desetitisíce legálních i nelegálních čínských dělníků, kteří tam dovezli maximálně koncentrovaný coronavirus přímo z epicentra ve Wuchanu. A pak už to jede: vysoká koncentrace osob infikovaných vysokou koncentrací nCOV-19 › vysoká koncentrace vironů › těžší průběh pro všechny.

Ale tím tragická kauzalita nekončí! Jakmile vznikla panika, v italských nemocnicích se koncentrovali lidé nakažení nCOV-19 tak explozivně, že nebyli izolováni, ale leželi i na chodbách. To z každé nemocnice udělalo brutální inkubátor co nejkoncentrovanějších vironů nCOV-19 ve vzduchu, a obratem každému nakaženému takřka garantovalo těžší průběh. Opět cituji z „manuálu z Bulovky“:

Při explozivním průběhu lze očekávat, že koncentrace viru v místech, kde se nahromadí větší množství infikovaných lidí, bude velmi vysoká. Osoby, které se do tohoto prostředí dostanou, budou vystaveny mnohem většímu riziku nejen nákazy samotné, ale i těžkého průběhu

Manuál z Bulovky vybízel k dodržování sociálního distancingu s cílem zamezit explozi nemoci, protože ta by přetížila zdravotní systém. To je správné. Otázka je, jak drakonická opatření jsou k tomu třeba. A to není o lékařské vědě, nýbrž o statistice a práci s daty, kterou epidemiologové absolutně nezvládli – a o modelování průběhu infekce. V modelování však vypukla vysloveně válka mezi epidemiology s receptem nikdy nekončící totální karantény, a imunology s receptem stádní imunity.

Secundo: známe-li jen dělitele a nikoli dělenec, nemůžeme počítat podíl

Svět měl z nCOV-19 nahnáno kvůli třem jejím vlastnostem: rychlosti šíření (která byla s R0>2 velmi vysoká), skrytosti šíření jedinci už v inkubační době (která byla bezprecedentní), a smrtnosti (tzn. kolik % z nakažených konkrétní nemocí zemře), která byla údajně též vysoká. Jenže zatímco však čísla o nakažlivosti byla spíše podceněna (protože nikdo nepočítal s šířením infekce lidmi, kteří zůstanou bezpříznakoví pořád, nejen po 5 dnech), čísla o smrtnosti se ukázala být brutálně nadhodnocená a dokonce výslovně zmanipulovaná.

„Smrtnost“ je počet nakažených nemocí (dělenec) ku počtu zesnulých na tuto nemoc (dělitel). Od koronerů známe počet zesnulých (dělitel). Jenže počet nakažených neznáme vůbec – známe jen počet pozitivně testovaných, který je jeho podmnožinou. Abychom věděli skutečný počet nakažených, museli bychom otestovat 100 % populace, a to opakovaně (negativní test je platný jen v daný okamžik, není „potvrzení o bezinfekčnosti“). To pochopitelně nejde.

Proto říká RNDr. Karel Drbal, Ph.D. z Katedry buněčné biologie PF UK:

Hodnota smrtnosti klesá ke 4 %, ale reálně bude již hluboko pod 1 %, protože počet pozitivních je silně podhodnocený.

Vzoreček pro výpočet smrtnosti se tedy komplikuje: potřebujeme počet otestovaných nakažených (dělenec), počet zesnulých (dělitel) – a „Konstantu Neotestovaných Nakažených“ která by nám řekla, kolikanásobně více je v populaci nakažených, než pozitivně otestovaných:

smrtnost [%] = 100 × zemřelých na nCOV ÷ (pozitivně testovaných na nCOV × KNN)

Nejprve jsme měli data o následcích nCOV-19 výhradně z Číny, a to ještě prokazatelně falšovaná účelovými změnami metriky. Údaje skákaly sem a tam podle toho, zda zrovna byli na návštěvě experti z WHO a podle stranických čistek. A většina lidí proto logicky věřila, že závažnost je horší než Číňané prezentují. Jenže Čína totiž absolutně nezvládala testovat, její podvyživený zdravotní systém se zhroutil a lidé začali umírat i na běžné choroby – a aby si režim udržel tvář, udělal dvě protichůdné věci.

Na jedné straně falšoval počet nakažených směrem dolů, aby se mohl chlubit funkčností drakonických policejních karantén – ale tím automaticky falšoval smrtnost směrem nahoru. Což záhy propagandisticky využil druhou manipulací: hromady mrtvol prý nebyly způsobené ani nekompetencí a tutláním Komunistické strany Číny, ani podvyživeným zdravotnictvím, kdepak – mrtvoly připsal údajně supermegasmrtícímu viru, proti kterému se nedalo nic dělat – Force majeure – a naopak čínský totalitní systém sledování byl jediná záchrana.

Podle oficiálních dat z Číny nakonec vycházela smrtnost nCOV-19 na 4,5 %.

WHO následně jako celosvětový průměr smrtnosti na nCOV-19 udávala 3,8 %.

Jenže když se epidemie rozšířila i v Jižní Koreji, smrtnost byla udávána cca. 1 %, a posléze se smrtnost snížila k 0,6 %. A na dokonale promořené lodi Diamond Princess byla smrtnost pouze 0,125 %, což vědci ze Stanfordu aproximovali pro větší populaci na rozptyl smrtnosti 0,025 % až 0,625 %.

Logicky není možné, aby měl ten samý virus nCOV-19 smrtnost v Koreji až 7× nižší a na dokonale promořené lodi až 36× menší, než v Číně. Rozdíl je právě KNN, která bude v Koreji rozhodně pod 2, kdežto v totálně podtestovaném a nezvládnutém Wuchanu mohla KNN>20.

Nejnovější studie z John Hopkins University čínská data částečně napravila: dopočítala konzervativní (=nízký) odhad skutečného počtu nakažených ve Wuchanu a vyšlo jí, že Wuchanská KNN=3,2 a skutečná smrtnost i v epicentru Wuchanu je pouze 1,4 %. Připomínám, že to je – dnes je ve Wuchanu nakaženo patrně přes 80 % populace, což by i při smrtnosti 1,4 % mělo znamenat přes 150,000 mrtvých, kolik však není na celém světě dohromady.

Pokud se tedy „globální smrtnost“ nCOV-19 udává jako 4,5 %, kdežto data z Jižní Koreje i přepočtená data z Číny hovoří o smrtnosti 1,4 % či 0,5 %, vyplývá z toho jediné: oficiální údaj o počtu nakažených nCOV-19 je nutné násobit empiricky prokázanou KNN přinejmenším 4 ale spíše 7, a smrtnost je nutné dělit tou samou konstantou.

Nejnovější zprávou je pak oficiální smrtnost jen 0,37 % v Severním porýní-Vestfálsku, kde místní vláda nechala své odborníky vše prověřit.

Tertio: ale co Itálie a New York? Statistiku falešně zvyšují „běžně ignorovaní“ a místní specifika

Média plní vysílání nářkem vyčerpaných a přetížených lékařů z Itálie či New Yorku, kterým pacienti umírají pod rukama a kteří nespali několik směn. Pumpují do nás titulky typu „je to jako za války“, „je to jako dělat lékaře v Africe“ apod. Zaručeně to vzbudí silné emoce. Ale co říkají objektivní fakta, tvrdá čísla?

Podle studie ve vědeckém periodiku International Journal of Infectious Diseases s titulem „Investigating the impact of influenza on excess mortality in all ages in Italy during recent seasons (2013/14–2016/17 seasons)“ zažila Itálie stoupající trend úmrtí na obyčejnou chřipku, který ve chřipkovém období od 42. týdne 2016 do 17. týdne 2017 kulminoval na 24,981 úmrtí.

Srovnejte si to: za 6 měsíců od října 2016 do dubna 2017 zemřelo 25 tisíc Italů na obyčejnou chřipku. To je průměrně 4,000 mrtvých Italů měsíčně na obyčejnou chřipku!

Jistě, dnes se zdají umírat rychleji – o tom dále. Jenže i když měla ještě Itálie méně než 2,000 mrtvých Italů měsíčně na COVID-19, vláda i média zoufale křičela o totálně přetíženém a kolabujícim zdravotnictví a celonárodní tragédii.

Jak mohli mít v Itálii „totálně přetížené zdravotnictví“ COVID-19 v době, kdy zažívali 2× méně mrtvých měsíčně než na obyčejnou chřipku? Odpověď se nabízí sama: protože oběti „normální“ chřipky „nepřetěžovaly“ nemocnice, nýbrž nepovšimnuty zemřely doma nebo v domově důchodců.

Kdyby se však všech 25,000 Italů, kteří v roce 2016/17 zemřeli na obyčejnou chřipku, nahrnulo do nemocnic tak, jako se do nich pod vlivem mediální paniky a vládních opatření nahrnuli nemocní COVID-19, italské nemocnice by byly úplně stejně přetížené. A jakmile by zafungoval „zákon o těžkém průběhu nemoci díky vyšší koncentraci vironů“, začalo by i umírat výrazně více lidí.

V případě USA je to ještě signifikantnější. Ve státě New York, který nyní plní titulky novin, přes 12% obyvatel vůbec nemá žádné zdravotní pojištění. Pokud tedy onemocní obyčejnou chřipkou, nemohou jít do nemocnice ani kdyby chtěli. Nikoho nezajímají a buď se vykurýrují doma s paralenem, nebo zemřou.

Loni v USA podle údajů ze statistik CDC na obyčejnou chřipku zemřelo přes 80,000 Američanů. Záleželo ale na pitevní zprávě – a myslíte, že koroner bude důsledně zkoumat, jaká byla přesně kauzalita úmrtí u důchodce-bez-důchodu z černošského ghetta nebo „trailer parku“ (20 milionů chudých Američanů celoročně žije v karavanech, jejichž čtvrti tvoří sociálně vyloučené lokality)? Nebo prostě napíše „zápal plic“ či „podchlazení“ a je hotovo? 80,000 mrtvých na obyčejnou chřipku – to je násobně více, než doposud zemřelo na COVID-19 na celém světě – je tedy ještě výrazně podhodnocený údaj.

Jenže s COVID-19 najednou přišla radikální změna: Trump prosadil zákon H.R.6201 – Families First Coronavirus Response Act, díky kterému se i nepojištění mohou nechat zdarma testovat na COVID-19. Pozitivně testovaní na COVID-19 následně mohou být hospitalizováni jen se spoluúčastí v rámci Medicare jakožto prokazatelně akutní případy, nebo za určitých okolností dokonce zdarma v rámci Medicaid.

Přidejte k tomu masivní mediální hysterii, a výsledný efekt je stejný jako v Itálii: i v New Yorku do nemocnic najednou zamířili všichni chudí, staří či sociálně vyloučení, kteří by v předchozích letech na chřipku zemřeli bez povšimnutí doma, v karavanu či na ulici a tudíž by zdravotní systém „nezatěžovali“.

To se navíc slučuje s kvalitativní odlišností nCOV-19, a to sice výrazně vyšší rychlostí šíření, kde R0>>2 – a i tento údaj je ve skutečnosti nejspíše podhodnocený, protože je také ovlivněn KNN. Pokud je totiž ve skutečnosti nakažených 4× až 15× více, i rychlost šíření viru musela být reálně výrazně vyšší, než nejvyšší udávaná R0=3.

COVID nám tedy ukazuje jednu postatnou věc: naše zdravotnictví normálně kapacitně funguje jen proto, že necháme bez povšimnutí zemřít spoustu nemocných doma, a protože jsou případy nakažených rozprostřeny v čase. Pokud cokoli z toho změníme, začnou nám v přetížených nemocnicích umírat stovky lidí – aniž by byli nutně nakaženi smrtonosnější chorobou.

To samozřejmě není vše. Regiony USA a Itálie s obrovskou statistickou odchylkou v počtech obětí mají i jiná specifika. V Itálii má celá země průměrnou oficiální smrtnost (bez korekce KNN) 4,5 %, kdežto nejhůře zasažené regiony 12 % (bez korekce KNN). Vědci z Univerzit v Sieně a Aarhusu za významnou příčinu považují kvalitu ovzduší. Když je špatná, výrazně zhoršuje statistiku počtu jedinců s respiračními potížemi, na které násobně tvrději dopadá COVID-19. Lombardie a New York jsou v tomto ohledu podprůměrné.

Dále je tu věkové složení obyvatelstva – většina italských obětí na COVID-19 zemřela ve věku pouhých 2-3 roky před průměrným věkem dožití.

Nu a potom je tu již zmíněná koncentrace viru: zasažené italské regiony hostují přes 100,000 Číňanů, kteří tam dovezli nejkoncentrovanější formu viru přímo z Wuchanu. Ať žije družba s Čínskou Lidovou Republikou!

Kvarto: falšované statistiky aneb „za všechny mrtvé může COVID, i když za ně nemůže“

Podle Kaisera je v Itálii, Velké Británii, Německu, České republice… nařízeno zapisovat na seznamy obětí COVID-19 každého, u něhož byl virus identifikován, jakkoli ten člověk mohl zemřít na úplně jinou nemoc. Skutečných obětí koronaviru může být výrazně méně, možná řádově.

V Itálii výslovně platí, že se vůbec nezkoumá na co člověk skutečně zemřel – jakmile vyjde pozitivní test RT-PCR, je vykázán jako „oběť COVID“, i kdyby umíral na rakovinu.

V Německu, kde statistiku COVID vede Institut Roberta Kocha pod vedením „ambiciózního mladého politika“ Jense Spahna, IRK „doporučil“ lékařům, aby vůbec neprováděli pitvy zesnulých s indikovaným COVID-19 – bez ohledu na co umřeli mají být vykázáni jako „oběti COVID“ a víc se v tom nikdo nemá co vrtat.

Paní primářka Václava Adámková z antibiotického střediska tak říká:

„vynášíme koronavir nade všechny mnohem vážnější infekce a pandemie, data o počtu nemocných koronavirem jsou prezentována zavádějícím způsobem a špatně, statistiky jsou účelové”.

To je dáno principy epidemiologické práce: epidemiologie vznikla pro „scénáře vymření“, kde není čas zkoumat přesná čísla a jakákoli opatření jsou méně zlá, než dovolit šíření infekce. Proto epidemiologie „by design“ raději násobně nadhodnocuje, než aby podhodnotila hrozbu. Epidemiologie je taková „vodíková bomba“ zdravotních systémů.

To ale pochopitelně vysloveně falšuje statistiky, které pak volají po „více moci epidemiologům“ a „méně pozornosti hnidopichům“ – je to nekonečná smyčka s kladnou zpětnou vazbou.

Dalším podobným falšováním statistik je samotné slovo „pandemie“. WHO totiž po léta užívala definici, kde je jedna z podmínek vyhlášení „pandemie“ aby se jednalo o onemocnění „s enormním počtem mrtvých a nemocných“. Jenže okolo roku 2009 WHO tuto větu o závažnosti onemocnění účelově vypustila a byla vyšetřována komisí EP, že to udělala kvůli konfliktu zájmů od dodavatelů vakcín na ptačí chřipku.

Toto vyšetřování vedl Dr. Wolfgang Wodarg, který od počátku krize nCOV-19 razí stejnou linii, jako řada imunologů i např. epidemiolog : že reálný počet nakažených nCOV-19 je mnohonásobně podhodnocený, a reálná smrtnost je násobně nižší. Vědci razící podobné názory vyhodnotili na základě 100% protestovaných populací smrtnost COVID-19 na něco mezi 0,025 % a 0,625 %.

Kvinto: válka imunologů Vs. epidemiologů s „karanténou navěky“

Obecné odhady epidemiologů hovoří o tom, že ca. 80 % nakažených nCOV-19 mají lehký průběh, 10 % má tak těžký průběh, že potřebuje na JIP, a ca. 10 % z těchto 10 % potřebuje ventilátor.

Epidemiologové a média vzali tato čísla a mechanicky na ně použili matematiku základní školy: „20 % z 10 milionů Čechů je 200,000, a tolik lůžek na JIP nemáme, takže bezprostředně hrozí DOOM“. Nebo je dokonce svévolně zvětšili: světoznámý Neil Ferguson z Imperial College prostě „usoudil“ („assumed“), že hospitalizaci na JIP bude potřebapotřebovat nikoli 10, nýbrž 30 % nakažených. Tímto hausnumerem tiše nakrmil svůj počítačový model jako vstupem, a výstupy modelu pak prezentoval jako Svatou Pravdu.

Jenže jednak je zde Konstanta Neotestovaných Nakažených která nám říká, že při výše uvedeném rozdělení průběhu nemoci ve skutečnosti JIP, resp. ventilátor nepotřebuje 10 %, resp. 1 % nakažených, nýbrž 2,5 % resp. 0,25 % nakažených. Což obratem znamená, že příliv nemocných do nemocnic se zastaví KNN× rychleji, resp. dříve, než očekávají epidemiologové typu Fergusona.

A hlavně se ukázalo, že epidemiologové jsou jen jedni z mnoha vědců – a velký zbytek lékařů a jiných odborníků má na nCOV-19 zcela odlišný názor. Dokonce se k nim kloní i někteří epidemiologové, jako již odkazovaný Dr. Ioannidis ze Standfordské univerzity. A co více: že tito ostatní lékaři, profesorové a vědci kritizují fanatické epidemiology za šíření výslovných lží, manipulace statistiky a „nepochopitelných“ selhání v práci s daty.

Navíc imunologové připomněli klíčový fakt: nedojde-li k imunizaci společnosti, epidemie se bude neustále vracet. To chtě nechtě tiše přiznávají i fanatičtí z epidemiologů – a nemají na to vůbec žádné řešení.

Recept imunologů je proto „zmírnění“ (mitigace) – to je ono „potlačení křivky“, aby nebyl přetížen zdravotní systém, ale zároveň výslovná snaha cíleně „promořit“ virem těch 97 % zdravé populace, která má lehký nebo bezpříznakový průběh, aby vznikla kolektivní imunita která automaticky zastaví šíření viru a tím ochrání i zranitelné staré a oslabené jedince. Je to jediný recept na výhru do budoucna: virus se totiž nezastavitelně vrátí už proto, že je přenositelný na zvířata, která se tak stanou jeho zásobníkem. A jedině pokud bude společnost imunizována, epidemie a krize se zastaví.

Oproti tomu recept fanatických z epidemiologů je namísto budování přirozené imunity zavést brutální karanténu, výslovně zničit ekonomiku… A doufat, že se objeví zázračná vakcína. Jinak žádný plán nemají. Neil Ferguson výslovně napsal, že vylučuje mitigaci jakou navrhují imunologové, čímž pádem je jediné přijatelné řešení totální karanténa neustále opakovaná více než rok, dokud se neobjeví zázračná vakcína:

Hlavní výzva potlačení je, že tento typ intenzivních intervenčních opatření – nebo něčeho stejně efektivního v potlačení přenosu choroby – bude muset být udržován dokud se neobjeví vakcína (potenciálně 18 měsíců či více), jelikož předvídáme že přenosy se rychle vrátí pokud se opatření uvolní. [str.2]

V Nizozemí, Švédsku, Švýcarsku, USA i Británii nejprve uspěli imunologové a vlády se řídily jejich řešením. Jenže pak nastal celosvětově významný mediální puč.

Na scénu nastoupil DOOM dokument epidemiologického týmu Neila Fergusona z londýnské Imperial College, který začal Británii vyhrožovat 500,000 mrtvými a USA 2 miliony mrtvými, pokud kacířsky neposlechnou fanatické epidemiology a jejich počítačové modely. Média jej s gustem přijala jako zprávu dne a začala vykreslovat imunology i jim naslouchající politiky jako krvežíznivé maniaky, kteří chtějí bezmála šířit biologickou zbraň – vždyť slovo „promořit“ zní stejně hrůzně, jako „zamořit“.

Ferguson navíc lhal: ve snaze vyvolat větší hysterii a bezpodmínečnou poslušnost, výslovně prohlásil:

COVID-19, virus smrtnosti srovnatelné s chřipkou H1N1 roku 1918 [str. 3]

To je neodpustitelná lež, protože španělská chřipka by dnes za stejnou dobu, jakou se šíří nCOV-19, měla na kontě desítky milionů mrtvých, nikoli desítky tisíc. Ferguson tedy vědomě 1000× zveličil reálnou smrtnost i počet obětí nCOV-19, aby skrze média donutil politiky odkopnout imunology s receptem stádní imunity!

Totální karanténa čínského, resp. českého typu na více než 18 měsíců – a pokud se vakcína neobjeví, nebo nebude účinná proti zmutovanému viru, pak protažení současných destruktivních karantén na věčné časy. To chtějí epidemiologové od Fergusona až po donedávna Prymulu.

Jenže pravda je nezastavitelná. V poslední době dokonce už i Prymula uznal, že „Fergusonovské“ neřešení typu „několik let v karanténě budeme čekat na vakcínu“ není reálné, a přiklonil se na stranu imunologů se stádní imunitou. Jedině stádní imunita totiž dokáže ochránit rizikové skupiny – funguje stejně, jako plošná proočkovanost populace, která chrání ty, kteří očkováni být nemohou.

Jediná otázka je, jak stádní imunitu zajistit prakticky, aby to zdravotní systém zvládl – a aby média nelynčovala zdravotníky a imunology, že „mají na rukou krev“, protože nejsou dostatečně drakoničtí jako v Číně.

Sexto: média a rozpitvávání každé mrtvoly mimo kontext celkových čísel

Jak trefně řekl ředitel FN Motol, M. Ludvík:

Chtěl bych se vsadit, že to, co se uvádí jako počty mrtvých na Covid, nejsou počty mrtvých na Covid. Tam je tolik lidí, kteří umřeli na něco jiného, pak tam bude spousta lidí, ke kterým se péče nedostala kvůli tomu, že nemocnice byly plné případů s Covidem. Fakt si myslím, že Evropa si v tomto případě dala neuvěřitelný gól do vlastní branky, a nejen Evropa. Vypadá to, že to je celosvětový případ. Tohle bude první virus sociálních sítí.

A RnDr. Hostomský, biochemik a expert na viry:

Média v tomto případě – říká se tomu virová epidemie v přímém přenosu – zde mají negativní roli. Bohužel, světová média – ještě je to amplifikováno sociálními sítěmi -, [fungují] tak, že když předložíte žurnalistovi spoustu možností, jak by to mohlo dopadnout, celkem vždy si vybere tu katastrofickou situaci a tu rozpracuje do detailu. Které potom, protože tito lidé dobře píší, mluví, většina populace bere jako něco strašlivého, děsivého.

Podobně kritizují mediální pokrytí celé krize i další odborníci. Novináři jsou schopni vytvořit „šílenou krizi“ úplně z čehokoli prostě tím, že informují o zdánlivě děsivých číslech a trendech – přičemž záměrně ignorují kontext.

Vytrhávání z kontextu je totiž jednou z nejefektivnějších technik manipulace. Na stránkách NepanikarZbytecne.online je srovnání úmrtí v ČR na COVID-19, běžnou chřipku a rakovinu – kde celoroční statistiky úmrtí na běžnou chřipku a rakovinu jsou rozpočítány tak, aby odpovídaly dosavadní době trvání nCOV-19.

Ke dni vzniku článku máme v ČR od ledna statisticky:

80 úmrtí „na COVID“ – 392 úmrtí na běžnou chřipku – 7350 úmrtí na rakovinu.

Normální chřipka by už běžně zabila 5× více lidí, než COVID-19. Rakovina zabila 90× více lidí, než coronavirus. Jistě, není infekční. Ale dá se jí čelit stejně drakonickými státními opatřeními. Představte si, že by novináři začali s každým jedním mrtvým na běžnou chřipku či rakovinu provozovat stejnou hysterii, jakou předvádějí s nCOV – a pro inspiraci se podívejte na seznam látek, které způsobují rakovinu pokud žijete v Kalifornii (patří mezi ně i ocel, protože „může obsahovat stopy karcinogenního olova“).

Média vystrašila národ tak, že si nejen rád nechal zavřít hranice nejen dovnitř, kde se to dá pochopit, ale i ven aby odsud nikdo nemohl utéci; nejenže zavřela živnostníky a obchody, které dál mustí platit likvidační nájmy; nejen že MP šikanuje lidi za nenošení roušky na liduprázdné ulici; ale ještě si to pochvalují a chtějí to udržet co nejdéle.

Média nahnala lidi s lehkým průběhem COVID-19 do nemocnic, aby je přetížili a vyvolali vyšší koncentraci vironů nCOV-19 ve vzduchu a tím všechny ohrozili.

Média donutila politiky rezignovat na vědecky nejrozumnější epidemiologické řešení řízeným vyvolání stádní imunity, a namísto toho se uchýlit k drakonickým, spektakulárním ale nic neřešícím karanténám a represím dle čínského propagandistického vzoru, které by ovšem museli udržet řadu měsíců až let a které musejí stejně mít tolik výjimek, že se obyvatelé spokojeně promoří v supermarketech.

Média propagují totalitní sledování a koncentrák čínského typu, a razí jim cestu do ČR: sledování skrze mobily a GPS, zákazy hotovosti, analytika finančních operací.

A zdatně jim v tom sekunduje řada občanů s poněkud perverzní zálibou ve vyhlížení konce světa. Tito lidé se jen jen třesou, aby konec světa konečně přišel a dal jim zapravdu. Vyhlížení iminentní apokalypsy je přitom rozšířeno mezi „elitami“ západní „Progresivní levice“ a pokrokové mládeže již od 80. let, akorát jednu očekávanou apokalypsu střídá druhá, od „jaderné zimy“ přes „globální oteplování“ až po „globální pandemii“.

Jenže na druhou stranu to byla právě média – akorát že jiná, tištěná, resp. online deníky -, kdo dal jako jediný prostor imunologům, bakteriologům, virologům a dalším expertům, kteří zpochybňovali dominantní čínský a fergusonovský narativ a zfalšované statistiky. Díky nim obrátil nakonec i Prymula a díky nim vznikl tento článek.

Řešení: zabránit explozivnímu šíření, nedovolit insolvenci 60 % SME už v květnu, pomalu promořovat nízkou koncentrací

Existují tři potenciální řešení nákazy nCOV-19:

1) karanténa
2) vakcinace
3) stádní imunita

Karanténa nemůže uspět proto, že existují „zásobníky“ kde nikdy nebude možné nCOV-19 vyhladit a odkud se bude pořád vracet. Jednak proto, že je nCOV přenositelná na zvířata, která budou jejími „nekonečnými zásobníky“. A jednak proto, že jsou zde slumy, země třetího světa atp., kde není možné karanténu ani vyhlásit, ani dodržet – lidé žijí na ulicích, nemají doma ani pitnou vodu a zemřeli by žízní a hlady. Karanténa tedy není řešení, protože nemá žádné východisko. Musela by se udržovat už donekonečna, což by totálně zlikvidovalo ekonomiku.

Vakcinace (neplést s antivirotikem!) vypadá nadějněji, ale má dvě obrovské „ale“. Podle imunologů trvá vývoj funkční vakcíny 2-3 roky. A hlavně funguje jen velmi „úzkopásmově“, takže jakmile virus zmutuje, umělá vakcína na něj již neplatí. To je důvod, proč si řada lidí stěžuje, že se nechali očkovat proti chřipce – jen aby vzápětí dostali jiný kmen chřipky.

Zbývá tedy stádní imunita – jakási „přirozená přírodní vakcinace“. Tu propagují všichni experti na chování virů, imunity a biochemii. Čím více imunních, tím horší má infekce možnost šířit se společností – to je matematika. Navíc přirozená imunita zřejmě (viz Dr. Hostomský) funguje lépe i proti mutacím, než umělé vakcíny. Imunologové říkají, že by si přáli, aby o rizikovou skupinu pečovali výhradně lidé s přirozenou imunitou proti nCOV-19. A mimo to: když se někdo uzdraví a získá přirozenou imunitu proti nCOV-19, jeho krev funguje jako zázračný lék, který při transplantaci dokáže uzdravit i COVID-19 s těžkým průběhem (tzv. „pasivní imunizace“). Okamžitě, ne až výhledově a po certifikacích.

Klíčové je však nedovolit ani explozivní šíření nákazy, ani šíření vysoce koncentrovaným nCOV-19, které znamená těžký průběh. Oboje by způsobilo přílišné zatížení zdravotního systému a riziko zbytečných smrtí.

Nákaza nCOV-19 je kvalitativně odlišná od běžné chřipky – nikoli smrtností, ale obrovskou, díky KNN podceňovanou rychlostí a zákeřností šíření. Bezpříznakoví nakažení jsou schopni šířit virus s obrovskou efektivitou jako chodící biologické zbraně, namísto aby po pár dnech zalehli do postelí jako klasičtí nemocní s chřipkou a tím se automaticky samoizolovali.

Při vytváření stándí imunity je proto klíčové uměle zbrzdit rychlost šíření ideálně na úroveň běžné chřipky, aby se procento nakažených, u nichž se z infekce nCOV vyvine onemocnění COVID a potřebují lékařskou péči, nekoncentrovalo najednou v čase (a místě) a nepřetížilo zdravotní systém. K tomu skutečně fungují povinné rozestupy 2 metry a roušky proti kapénkám: obojí snižuje „účinný dostřel“ kapének-nosičů virů, a stejně tak i jejich koncentraci. Představte si to jako brokovnici: když vironosič na někoho „vystřelí“ kapénky z úst (ekvivalent broků potřených nakažlivým sajrajtem), rouška funguje jako bariéra která je zpomalí a zkrátí dostřel, a čím dále někdo stojí, tím méně hustý mrak kapének k němu doletí. A jak víme od imunologů z Bulovky: čím menší koncentrace, tím slabší průběh.

Neméně klíčové je však nedržet v karanténě ekonomiku déle než do poloviny dubna. Podotýkám ekonomiku, tzn. zavřené obchody – nikoli omezení „zbytečných“ cest, shromažďování na veřejnosti apod. Malé a střední podniky (SME) dávají práci 50% obyvatel ČR (ve skutečnosti více – statistiku zkreslují korporace, od Škody až po softwarové firmy, u nichž i více jak polovina zaměstnanců jsou cizinci) a pořád musí platit nájmy, dodavatele a mzdy, ale zároveň jim stát zakázal vydělávat, takže podle Hospodářské komory:

Sedmatřicet procent firem se během dubna dostane do platební neschopnosti, v květnu to bude 60 procent.

37% firem v platební neschopnosti v dubnu, 60% v květnu – to je totální likvidace ekonomiky, desítky procent nezaměstnaných!

Proto např. lékař, biochemik a rektor Univerzity Karlovy vyzývá, že

„Volba mezi uvolněním drastických a doufejme krátkodobých opatření a dalším pokračováním karantény není volbou mezi penězi a životy, nýbrž mezi hypotetickými hromadnými oběťmi koronavirové infekce a jistými oběťmi ekonomického úpadku společnosti“.

Prymula prozřel a pochopil, že data o smrtnosti nCOV-19 byla zfalšovaná a naopak stádní imunita je jediné řešení poté, co jsme karanténou zvládli zastavit explozivní šíření. Jak to udělat, to už je otázka pro imunology a epidemiology.

Nyní je největší problém v médiích, která s gustem převzala čínskou propagandu a špatná data a vyvolala poptávku po iracionálních, zato spektakulárních drakonických opatřeních. Část elektorátu vnímá díky médiím nCOV-19 jako hrozbu zvící eboly kombinované s dýmějovým morem a má hrůzu z jakéhokoli „uvolnění šroubů“. A Babiš s Hamáčkem se je bojí zklamat.


13.04.2020 D-FENS

Jan Mrcasik

13.4.2020

Zdroj: http://dfens-cz.com/pravda-o-ncov-19-zfalsovane-statistiky-souboj-epidemiologu-s-imunology-medialni-hysterie/

5 1 vote
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Rusko říká, že má důkazy, že v bio-laboratoři na Ukrajině našlo patogen ptačí chřipky s 40% smrtelností

Rusko obvinilo Spojené státy z experimentování s patogeny ptačí chřipky s 40% smrtností pro lidi v americké bio-laboratoři na Ukrajině. Ruské ministerstvo obrany v pátečním prohlášení tvrdilo,...

Tvořivá společnost a 12000letý cyklus zkázy

Tento článek je navazujícím druhým dílem po následujícím předchozím článku na toto téma: http://reformy.cz/je-tvoriva-spolecnost-kult-zkazy/ Stručné...

Razie na temný web: Europol zatkl skoro 300 podezřelých a zabral 51 milionů € špinavých peněz

Této společné operace se účastnilo devět zemí včetně Německa, Velké Británie a Spojených států. Globální razie na ilegálních obchody...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x