Free Porn
Pátek, 14 června, 2024
Home NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NOVINKY Přichází nám revoluce! – Saxo Bank přišla s pobuřujícími předpověďmi pro nadcházející...

Přichází nám revoluce! – Saxo Bank přišla s pobuřujícími předpověďmi pro nadcházející rok

Saxo Bank dnes zveřejnila svých 10 pobuřujících předpovědí pro rok 2022.

Předpovědi se zaměřují na série nepravděpodobných, ale podceňovaných událostí, které pokud k nim dojde, by mohly vyslat šokové vlny celými finančními trhy:

  1. Plán skončit s fosilními palivy půjde k ledu
  2. Facebook padne na čumák kvůli exodu mládeže
  3. Mezi-termínové volby v USA přinesou ústavní krizi
  4. Americká inflace dosáhne 15% kvůli rostoucímu mzdovému cyklu
  5. Oznámený super-fond EU pro klima, energii a obranu se udělá vytunelováním soukromých penzí
  6. Sdružení žen Reddit Army zaútočí na korporátní patriarchát
  7. Indie vstoupí do Rady pro spolupráci v Zálivu jako nehlasující člen
  8. Stahování hudby aj. na Spotify bude zničeno kvůli digitálním právům NFT
  9. Nové hypersonické technologie vyvolají kosmické závody a novou studenou válku
  10. Medicínské průlomy prodlouží očekávanou délku života o 25 let

S tím, jak napříč světem zuří kulturní války, tak už není otázkou, jestli nás čeká socioekonomická revoluce, nýbrž otázkou je kdy a jak. Kterou revoluční předpověď považujete za nejpravděpodobnější?

CIO Saxo Steen Jakobsen toto téma shrnuje, že ty Pobuřující předpovědi pro rok 2022 vlastně znamenají Revoluci.

V pnutí naší nerovností zamořené společnosti a ekonomice se už nahromadilo moc energie. Přidejte k tomu neschopnost současného systému řešit problémy spolu potřebou výhledu do budoucnosti, ve které v podstatě spatříme nějakou perspektivu, a pak už není otázkou, zda nás čeká revoluce, ale otázkou je spíše kdy a jak. Jako při všech revolucích, někteří vyhrají a někteří prohrají, ale o to nejde, když se současný systém neumí změnit, ale změnit se musí, tak je revoluce jedinou cestou vpřed.

Napříč světem zuří kulturní válka a rozdělení už není jen prostě mezi bohatými a chudými. Je to i mezi mladými versus starými, mezi vzdělanou třídou versus méně vzdělanou pracující třídou, mezi reálným trhem s objevováním ceny versus vládními intervencemi, mezi utrácením za zpětné odkupy akcií ke zvýšení ceny a utrácením za výzkum a vývoj, zvyšující hodnotu, mezi inflací versus deflací, ženami versus muži, progresivní levicí versus centristickou levicí, předváděním se ctností na sociálních médiích versus skutečnými změnami ve společnosti, třídou renteriérů versus námezdníků, fosilními palivy versus zelenou energií, ekologickou sociální správou versus potřebou zásobit svět spolehlivou energií a ten seznam pokračuje.

Pro je mě na těch Pobuřujících předpovědích, jejichž seznam vydávají už dvacet let, nejúchvatnější fakt, že všechny ty výše uvedené průšvihy poukazují spíše na to, že ten cyklus se spíše chýlí ke konci, než aby pokračoval dále tím samým způsobem. Trh doufá (ač jenom převážně), že po pandemii budou věci pokračovat stejně, jako to bývalo předtím, jak mi ale můj starý mentor říkával, když jsem odpovídal na jeho otázky slovy „doufám“: „Poslouchej, synku, nech si naději na neděli v kostele, a vrať se, až budeš mít něco konkrétnějšího.“ Roku 2022 nejspíš spatříme daleko méně toho, v co trhy doufají, a daleko více nestability a revolučních pohybů, které budou narážet do soukolí a zpochybňovat status quo, jelikož tápeme, abychom se došátrali k novému paradigmatu. Něco z toho šátrání nás navádí správně, něco nás dovede k omylům, my ale potřebujeme nějak začít. Všechno se musí dost změnit, pokud máme dosáhnout nulových emisí, menší nerovnosti, stabilní energetiky, a co je důležité, vyšší produktivity.

Rok 2021 byl rok, kdy jsme si mysleli, že bychom mohli nechat Covid za sebou, jak se ale rok 2022 objevuje v dohledu, tak prostě tomu tak ještě není. Byl to rok bezprecedentních fiskálních přesunů, zvláště pro nízkopříjmové rodiny, který vytvořil přemíru poptávky ve světě, který je fragmentovaný jak geopoliticky, tak má zároveň do fragmentů rozbité dodavatelské řetězce. Fyzický svět prostě začal být příliš malý, aby absorboval všechno to dobro, když je klamně zavedeno na scestí záměry politiků a centrálních bank, kteří by chtěli ekonomiku udržet v ještě přímějším směru. Nyní se nám z rukou vymyká energetická krize, se kterou si nevíme rady, a to to není žádný nehorázný pokřik. Ale tím, jak se s tím potýkáme, bychom mohli vyvolat jak politické průšvihy, tak fundamentální změny. Např. i obyčejná studená zima by mohla vyvolat kontrarevoluci proti současné povídačce o alternativní energii vyžadující, abychom re-konfigurovali svá očekávání kolem rychlosti, jak bychom mohli opustit fosilní paliva (To je Pobuřující předpověď číslo jedna pro rok 2022!) a dokonce re-klasifikovat jadernou energii jako Zelenou. Pokud bychom udělali cokoliv jiného, tak to prostě nebude průchodné, chceme-li se vyhnout kolapsu reálné ekonomiky.

Opravdu si uvědomujeme, že téma Revoluce pro plán na roku 2022 může vyvolat negativní asociace. Pro mnoho z nás Revoluce vyvolává představu Francouzské revoluce 1789 s jejím voláním „Svoboda, rovnost, bratrství“, nebo dokonce Ruskou revoluci s jejími principy „rozbití kapitalismu“.

Naším záměrem je ale širší definice revoluce: nikoliv fyzické svrhávání vlád, ale momenty typu „Heuréka“, které vyvolají změny v myšlení, změny v chování a odmítnutí neudržitelného zavedeného systému status quo. Doufejme, že každá ta Pobuřující předpověď odráží obecné téma s pár revolucemi vyvolanými „nedobrovolnými“ důsledky technického pokroku, jako hypersonické zbraně a terapie dlouhověkosti. Potřebujeme v řadě oblastí více svobody od vlád, jako méně tvrdou rukou protlačovaných monetárních politik a morálního hazardu neproduktivně rigidně zafixovaných trhů, které ztratily adaptibilitu, jaké to přináší. A potřebujeme více regulací jiných věcí, jako vyhýbání se nebezpečí hyper-financializované ekonomiky, příliš mocných monopolů a nerovnosti. Nejnaléhavější je to, že potřebujeme pro světovou mládež poskytnout světlejší výhled a lepší spolupráci mezi národy, místo abychom prezentovali skoncování s trendem globalizace a multilaterálních institucí.

V letech 2020 až 2021 jsme globálně spolupracovali na vakcínách na Covid. Teď potřebujme nový Projekt Manhattan – podnik takového typu, který srazí mezní náklady na energie, zaměřený na produktivitu směřující k daleko nižší cenové hladině, který zároveň zaškrtí dopady naší energetické výroby na životní prostředí. To je právě ten krok, který rozpoutá cyklus nejvyšší produktivity v historii, to pak budeme moci odsolovat vodu, moci stavět téměř všude vertikální farmy a umožní nám to poskočit ke kvantovým počítačům a pokračovat v překračování nových hranic v biologii a fyzice.

Nezapomínejte, že svět se vždy vyvíjí různými rychlostmi, přičemž ty hospodářské a politické cykly jsou vždy jen omezené. Sázíme na to, že se tempo vývoje v roce 2022 urychlí a přeřadí o pár rychlostních stupňů výše, abychom se dostali k revoluční situaci a rozběhl se konečně nový cyklus. Je třeba, aby se novou mantrou stalo, ‚Změna je dobrá,‘ nebo přinejmenším jsou dobré „zkoušky a omyly“. Pokusme se přinejmenším trochu více zkoušet a chybovat než navždy zůstat u pokusů bičovat mrtvého koně, který nás už nikam nedotáhne!

Nakonec musíme zdůraznit, že na naše varování pro tento rok, tudíž na tyto Pobuřující předpovědi by se nemělo pohlížet jako na naše oficiální hledisko na trh a politiku. Tento rok více než kdy jindy se pokoušíme vás i sebe vyprovokovat, abyste už začali přemýšlet mimo vytčenou linii a pustili se do diskuse o těch důležitých tématech, která předkládáme. Vezměme to jako zábavu a budoucnost konečně začne.

*  *  *

Plán na skoncování s fosilními palivy půjde k ledu

Stručně: Politici uklidí klima někam, aby nepřekáželo, podpoří investice do fosilních paliv, aby se dalo bojovat s inflací a s riziky sociálních nepokojů, přičemž budou dál fantazírovat o tom, jak nachází cestičku k nízko-uhlíkové budoucnosti.

Facebook  padne na čumák kvůli hromadnému útěku mládeže

Stručně: Mládež uteče z platforem Facebooku na protest proti vysávání jejich osobních informací, aby se z toho hrabal profit a kvůli pokusům rodičovské společnosti Facebooku Meta všechno rozšťourat do metaverzí plných chyb.

Americké mezitermínové volby vyvolají ústavní krizi

Stručně: Americké mezi-termínové volby přinesou patovou situaci v certifikaci uzavření výsledků voleb do Senátu nebo do Sněmovny, což povede k situaci, kdy 118. Kongres nebude schopen na počátku roku 2023 zasednout podle časového rozvrhu.

Americká inflace ve vytočené cenové spirále překročí ohromujících 15%

Stručně: Do čtvrtého kvartálu americká inflace spotřebitelských cen dosáhne ročního přírůstku 15%, neboť společnosti budou nabízet více ve snaze sehnat nějaké kvalifikované lidi ochotné i pracovat, což spustí cenovou spirálu taženou mzdami, jakou jsme od 70. let neviděli.

Ten superfond EU pro klima, energii a obranu se ukáže být financovaný soukromými penzemi

Stručně: EU, aby se ubránila proti nárůstu populismu, více plnila své závazky zpomalit klimatickou změnu a uhájit své hranice, když bezpečnostní štít Ameriky upadá, tak spustí Super-fond 3 bilionů euro, který místo daní bude financovat tím, že do něj nalije penzijní fondy.

Ženská Reddit Armáda zaútočí proti korporátnímu patriarchátu

Stručně: Skupina ženských obchodnic napodobí myšlenku taktiky Reddit Army z roku 2020-21, aby rozpoutala koordinovaný útok na společnosti, za nimiž se táhne slabá historie genderové rovnosti, což povede pro napadené společnosti k ohromným výkyvům cen akcií.

Indie vstoupí do Rady pro spolupráci v Zálivu jako člen bez hlasovacího práva

Stručně: Světové politické aliance upadnou do fáze drastických přeskupování, když tu teď máme ohavný koktejl nových de-globalizačních politik spolu s ohromnými cenami energií.

Spotify bude rozvrácena kvůli platformě digitálních práv NFT

Stručně: Hudebníci se chystají na změnu, jelikož současné paradigma streamování muziky znamená, že platformy štítků a streamování si urvou 75-95 procent výnosů placených za poslech muziky ze streamování. V roce 2022 jim ale nové technologie založené na blockchainech umožní, aby si urvali zpátky svůj někdejší podíl na výnosech z hudebního průmyslu.

Nové hypersonické technologie rozpoutají kosmické závody a novou studenou válku

Stručně: Poslední testy hypersonický střel vyvolávají sílicí pocit ztráty bezpečnosti, neboť tyto technologie dělají z tradiční i jaderné výzbroje zastaralé haraburdí. Roku 2022 se mezi hlavními vojsky rozvinou závody v hypersonickém zbrojení, jelikož žádná země nebude chtít zůstat pozadu.

Průlom v medicíně prodlouží průměrnou délku života o 25 let

Stručně: Navždy mladí nebo přinejmenším o dost déle. Rok 2022 přinese klíčový průlom v biomedicíně a výhled na prodloužení produktivní dospělosti a průměrné délky života až o 25 let, čímž vyvolá následné etické, environmentální a fiskální krize epických proporcí.

BY TYLER DURDEN

THURSDAY, DEC 02, 2021 – 11:45 AM

Zdroj: https://www.zerohedge.com/markets/here-comes-revolution-saxo-bank-unveils-its-outrageous-predictions-year-ahead

5 1 vote
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x