Free Porn
Pátek, 21 června, 2024
Home NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NOVINKY Sorosovo impérium ‚ušlechtilého kapitálu‘ vrací Maďarsku úder

Sorosovo impérium ‚ušlechtilého kapitálu‘ vrací Maďarsku úder

Všechnu pozornost na sebe strhávají miliardáři rokující ve švýcarském Davosu, ale za scénou rozvíjí Hluboký stát Evropské unie s velkým nasazením batalionů právníků svoji ofenzivu k podvrácení národně-konzervativní vlády Maďarska.

Globalisté v Davosu se technicky vzato účastní Světového ekonomického fóra, kde 21. ledna prezident Trump ve svém vystoupení přednesl své převážně jimi nevítané národovecké poselství, neboť oni samozřejmě zbožňují svoji naději, že národovecké vlády bude možno dokopat k poslušnosti a přinutit, aby se podvolily Korporativistickému kapitálu. Samozřejmě, že to tak dopadnout nemusí, běžní lidé ve svých zemích by pořád ještě mohli ve svém boji proti korporátním kmotrům vyhrát. A i tak, jestli se podaří Davos odrazit, budou muset národovci znát své cesty vpřed.

Ve skutečnosti v činnosti Hlubokého státu Evropské unie vidíme stejné taktiky, jaké Virgil od roku 2016 pozoruje u amerického Hlubokého státu. Pokud si budou Američané přát uhájit tu demokracii s malým „d“ a ten republikanismus s malým „r“ před Hlubokým státem, musíme těm taktikám, které proti nám používají, porozumět. Neboť, jak se říká, znalost znamená moc. K taktikám Hlubokého státu patří zneužívání justičních a kvazijustičních rozhodnutí, která vypadávají od soudů a od byrokratů a která prohlašují, že musí proběhnout X, Y nebo Z. Jde jim o to, že tato „právní“ rozhodnutí musí převážit nad suverenitou lidu. Jde o to, aby nevolení právníci a byrokraté mohli vzít moc politickým vůdcům a samozřejmě těm lidem, kteří je zvolili.

K tomuto nadřazování právnických výšplechtů dochází celou dobu na obou stranách Atlantiku. Např. tady v USA je to za příběhem, jak vznikl školní business – byly to soudy a byrokraté, nikoliv volení činitelé, kdo tuto politiku vynutili.

Soudy s byrokraty podobně také spolupracují na tom, aby vynutily nové (a obvykle příšerně drahé) politiky týkající se všeho od škol, přes vězení až po bezdomovce. Opravdu v 70. letech se nejvyšší soud státu New Jersey pokoušel vládu a legislativu donutit, aby zavedla kromě federální daně z příjmu, ještě státní daň z příjmu.

Dnes se byrokratura Hlubokého státu pořád po všem sápe a jejím novým a mocným spojencem je také George Soros se svou spoustou miliard. Samozřejmě, že Soros v těchto aktivitách velmožů není žádný unikát, ale i tak představuje úplnou ikonu ohromného jevu, zvaného „Ušlechtilý kapitál“, který se snaží koupit si politiky a politické programy jako že pro jejich záležitosti hodné sociální spravedlnosti.

Lidé vystupují z tramvaje vedle billboardu s portréty šéfa Evropské komise Jean-Claude Junckera a v Maďarsku zrozeného amerického miliardáře George Sorose se sloganem – „I ty máš právo vědět, co na tebe v Bruselu pečou,“ z 22. února 2019 v Budapešti. (Laszlo Balogh/Getty images)

V nedávném případě, teď ze 14. ledna, takto rozhodl vrcholný právník Evropské unie, Manuel Campos Sánchez-Bordona, který nese titul generálního advokáta pro Evropský soudní dvůr, který sídlí v Lucemburku. A z Lucemburku Sánchez-Bordona vydal právní posouzení, že Maďarsko porušilo právo EU, když si schválilo svůj vlastní zákon, vztahující se jen na Maďarsko, který od neziskových organizací chce, aby se registrovaly a zveřejnily své financování.

Maďarsko, které se před třemi desetiletími vymanilo z komunismu, je svobodnou a demokratickou zemí a přitom navíc i národoveckou a konzervativní. A tak mnohé zahraniční neziskovky protlačující liberální politické a kulturní agendy Maďarský lid svými hodnotami spíš uráží.

Ty největší z takovýchto neziskovek financoval George Soros (narozený v Maďarsku, co si zvláště dává záležet, aby tuto zemi co nejvíce zlevicovatěl).

Sorosova Nadace otevřené společnosti (OSF) v posledních čtyřech desetiletích vynucovala v Evropě i v Americe ty nejkontroverznější politiky otevřených hranic. A hlavně tento tlak pomohl vyvolat vzedmutí odporu jak v Maďarsku, tak i jinde.

Měli bychom zdůraznit, že OSF je nesmírně bohatá a mocná. Od 80. let OSF utratila 14 miliard $ a jen v roce 2017 oznámil Soros, že jí dává dalších 18 miliard $. Vidíme tedy, že Sorosova OSV může mít všude, včetně Maďarska, ohromný dopad na místní dění. Jak zesnulý velikán mezi konzervativními intelektuály Roger Scruton uvedl ve své eulogii tady na Breitbart News s Allumem Bokharim, tak podle loňských poznatků: „Kdokoliv, kdo si nemyslí, že by v Maďarsku působilo Sorosovo impérium, musí přehlížet fakta.“

Ano, Soros má impérium a je to impérium peněz. Proto je samozřejmě v Davosu tak vítaný, protože plynně ovládá teorii i praxi globalismu, při níž s nadšením využívá svoji dobrodějsnosti čili „filantropii“, aby ještě více prolamoval národní hranice.

Co se týče odvážných Maďarů, se Sorosova OSF ani nesnaží předstírat, že apeluje na demokratickou většinu Maďarů; dobře vědí, že u národovců nedopadá jejich globalistická agenda na úrodnou půdu. A tak místo toho tento Sorosem financovaný spolek vrátil úder tím, že svoji Křížovou výpravu proti Maďarsku zatáhl do vzdálených soudních síní EU. A tam, daleko od Budapešti, už Sorosovy peníze zařídí všechny ty právní aktivisty a Hluboké státisty, kteří prskají svá právní hlediska tak, aby Maďarsku mohli přišít nějaké vyčarované porušení některého z těch obskurních předpisů EU.

Samozřejmě, že takové právní hledisko z vrcholných kuloárů moci zakoupené za těžké prachy není to samé jako nezávislé veřejné mínění. A tudíž se tu rozbíhá boj mezi peněz OSF a hlasy vůle lidu.

Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán byl do úřadu zvolen už čtyřikrát a je zavilým odpůrcem Sorose a jeho OSF a dokonce některé ze svých politických kampaní jako o hlavní pilíř opřel o zlořečení tohoto v New Yorku žijícího finančníka z národoveckých pozic. Řádně zvolený a znovu volený Orbán postupoval podle svého mandátu od svých voličů, aby uvalil na Sorosův aktivismus regulace, a o tom tento boj je.

Viktor Orbán s členy své strany FIDESZ oslavuje z pódia vítězství v parlamentních volbách 8. dubna 2018 v Budapešti. Nápis na pultíku uvádí „Maďarsko je pro nás prvořadé!“ (ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images)

Měli bychom uvést, že maďarské zákony činnost těchto neziskovek nezakazuj; zákon jen vyžaduje, aby se registrovaly a zveřejňovaly zdroje svého financování. A i tak Sánchez-Bordona, právník pro Evropský soudní dvůr, prohlásil, že jakékoliv takové předpisy porušují „svobodný pohyb kapitálu.“ Sánchez-Bordona k tomu ještě dodal, že maďarské zákony jsou „vměšováním do soukromých životů těchto osob, neboť dochází ke zpracování jejich osobních dat.“

Tak vidíte, jak lze zákon v prackách právních harpyií překroutit. Takže přes takové právničení jde dělat politika bez jakékoliv transparentnosti nebo odpovědnosti – což je ovšem samozřejmě tím, po čem Soros, OSF a Hluboký stát EU touží.

Tento právník EU prohlašuje, že Sorosovy miliardy do neziskovek, by měly být považovány za kapitálové investice, což ale v jistém smyslu jsou. Nejde sice o investice do něčeho, co vynáší zisk, protože je po tom tržní poptávka, ale jde o investice do levicové politiky. A ten Eurokratický diktátor zákonů dále říká, že jakékoliv předpisy o zveřejňování této mocenské hry by porušovaly „soukromí“ těch, kdo si za ty peníze skupují vliv.

Podle takto pokřiveného vidění jsou normální obavy, jaké může mít nějaký stát z ochrany své politické integrity a to, že nějaký systém je transparentní a politici nemohou skrývat své malé domů nebo i ani otevřené úplatky za „soukromí“, prohlašovány podle jakéhosi tajemného standardu (asi podle Evropských hodnot) za „ilegální“. Naopak jediným „legálním“ postupem je umožnit Sorosovi, aby měl volnou ruku v utrácení svých peněz za černoty, jak se mu zachce, a zařídit, aby se ho nikdo na nic nemohl ptát. Lze předpokládat, že takoví prachatí američtí finančníci jako Mike Bloomberg a Tom Steyer, kteří si zrovna oba chtějí koupit cestu do Bílého domu, takovouto prospěchářsky překrucující argumentaci bedlivě sledují a pokukují po možnosti, jak takový právní precedens přenést z EU do USA.

Virgil by mohl chtít dodat, že nejde jen o dva miliardáře, co se pokouší pomocí peněz všechny mocensky obehrát, ale i obyčejný Bernie Sanders, tedy ubohý prostý milionáříček, se s radostí přidá k takové hře tajných peněz, za které se lze zaprodat a za které si lze každého koupit. Podívejme se na hlavní titulek ve Washington Post z 21. ledna: „Sanders, ač kritik tajných peněz v politice, odmítá vyzvat skupinu, která jej podporuje, aby zveřejnila své mecenáše.“ Vypadá to, že utajení o penězích ke skupování moci, není zas také špatné ani pro levičáky, když se udrží v tajnosti, komu se ta zaprodaná levice zaprodala.

Takto ten Ušlechtilý kapitál, korporativistů, co mají koupenou levici, funguje. A kromě toho by si každý Bdělý člověk měl povšimnout, že takovýto korporativistický Kapitál představuje něco hodně odlišného od Kapitalismu. Kapitalismus je probíhající proces vytváření věcí a předpokládá, že kapitalisté ze skutečného života se pouští do svobodných podniků, chápou se příležitostí, a když jim to vyjde, udělají z toho zisk – jde o ušlechtilý cyklus rizika a odměny.

Oproti tomu korporátní kapitál je odlišný: Kapitálem se naakumulují peníze a časem přejdou do rukou svěřenců a v přebírajících korporacích, kde ztrácí svůj morální imperativ. Měli bychom správně oslavovat podnikatele, ale není třeba zbožňovat přebírající korporace, trusty, co to shrábnou a ti, co ty vysávače kapitálu představují, neboť ti se přetváří na novou aristokracii. Takovou dědičnou aristokracii nového feudalismu, který je smrtonosný pro jakoukoliv republikánskou vládu s malým „r“. (Už žádná republika, feudální aristokracie.)

Lze souhlasit, že vlastníci kapitálu mají právo na svůj majetek, ale společnost má právo je zdaňovat a regulovat, včetně zařizování, aby jako klíčová fungovala transparentnost při financování neziskovek zařizujících někomu moc, stejně jako se to děje u veškerého ostatního majetku a příjmu.

Navíc ti nejmocnější korporativisté – tj. bankéři a další – mají nejmenší morální právo se do toho cpát, vždyť oni jsou jen operátoři těch fondů, ze kterých se ale stává fiskální ekvivalent v podstatě feudální držby. Potom, když se v jejich rukou z Kapitálu stane cosi tak abstraktního, co je jen hromada nul, a my zíráme na předhánění jeden druhého v žebříčcích Forbesu nebo předhánění se jeden druhého v Ušlechtilosti, tak by měl asi nastat čas, kdy se to všechno rozkryje, než to úplně rozloží společnost oblafnutou PC šílenstvím jimi v síti předváděné pseudo-reality. (Koukám při tom také na tebe, Greto, Královno Davosu.)

Takže ano, je to děsivé vidět všechen ten Korporativistický kapitál zbavující se kapitalismu, jak se slézá v Davosu a na podobných konkláve po celém světě, kde miliardáři plichtí já na bráchu, brácha na mě spolky se zaprodanými vrcholnými politiky, vrcholnými mezinárodními právníky a s šéf-byrokraty, aby tam za svět rozhodli, co si myslí, že by se se světem mělo dále dělat. A co nám vymysleli pro rok 2020? To se brzy dovíme, protože jejich rozhodnutí budou hýbat s námi ostatními – tím zbytkem.

Při kolaboraci demokracii nadřazeného Všemocného zákona s Hlubokým státem a s tím Ušlechtilým kapitálem nových feudálů tam jde o to koupit prodejné, podplácet a také dohnat Maďarsko žalobami, aby se podvolilo a nenarušovalo globální korupci národní demokracií. A pokud s tím tyto prachaté a dobře financované síly uspějí, budou moci uspět všude.

Takže by si ti Američané, kterým záleží na suverenitě, měli uvědomit: Boj za nezávislost Maďarska je i naším bojem za naši nezávislost.

V tomto boji můžeme zvítězit, ale jen když pochopíme, za co vlastně bojujeme.

OLIVIER HOSLET/AFP via Getty Images

VIRGIL

23 Jan 2020

Zdroj:  https://www.breitbart.com/politics/2020/01/23/virgil-the-soros-woke-capital-empire-strikes-back/

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x