Free Porn
Úterý, 23 července, 2024
Home Nezařazené Stav Evropské unie 2013: Plníme plán

Stav Evropské unie 2013: Plníme plán

Letošní výroční projev José Manuela Barrosa byl jedním z nejslabších, které kdy přednesl. Předseda komise byl velmi sebevědomý, vyčetl úspěchy Evropské unie, k neúspěchům připomněl, že Komise a další evropské instituce nemají dostatek pravomocí, a nastínil budoucnost integrace.

O té se vyjádřil také minulý rok, letos stačilo připomenout, že se nic nemění. V bodech jsem se pokusil vytáhnout z jeho řeči to nejpodstatnější a stejně tak i z reakcí předsedů jednotlivých politických frakcí, pokud tak tu drtivou převahu socialistické internacionály můžeme nazvat.

Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, žhavý kandidát na příštího předsedu Komise uvedl:

Lidé ztratili důvěru v instituce EU, naše transparentnost ji pomůže navrátit. Community method prosazuje obecný zájem, nikoli individuální (národní) zájem.

Po pár slovech o víceletém plánu se již ujal slova J. M. Barroso.

Jose Manuel Barroso (předseda Evropské komise)

 • Za osm měsiců voliči zhodnotí, co jsme dokázali.
 • Fundamentálně reformujeme finanční sektor, zlepšili jsme spolupráci s vládami, protože chceme, aby se stabilizovali své finance, pomáháme nejzranitelnějším zemím.
 • Všichni se báli, že Řecko vypadne z eura. Teď však můžeme jasně odpovědět na tyto obavy: Nikdo nebyl nutný opustit euro.
 • Tento rok – my Evropané nedostaneme žádné lekce od zbytku světa, jak na krizi, odolnost EU byla otestována a to, co děláme, vytváří důvěru, že překonáváme krizi.
 • Nutností je se povznést nad národní zájmy a zaijstit skutečný pokrok. Teď je čas na ty, kteří věří v Evropu.
 • Roste výkonnost ekonomiky, daří se lépe, důvera spotřebitelů roste.
 • Nejzranitelnější země teď reformují své ekonomiky, ve Španelsku běží reformy a roste konkurenceschopnost, začíná se znovu půjčovat Portugalsku.
 • Řecko za tři roky opravilo svůj finanční systém a konečně má primární přebytek. Kypr také plní naplánovaný program.
 • Musíme zajistit bankovní unii, abychom prohloubili ekonomickou unii.
 • Jednotný mechanismus dohledu je téměř dokončen.
 • Následujícím krokem je hodnocení bank ze strany ECB, nez tato bude mít dozorčí úlohu.
 • Je to proto, aby občane nebyli těmi prvními, kteří platí za selhání bank. Musíme také zabránit implicitní renacionalizaci.
 • Růst je nutný, aby se vyřešily hlavní problémy a nezaměstnanost. Její současná míra je hospodářsky neuržitelná, politicky neúnosná, společensky nepřijatelná.
 • Musíme zabránit oživeni bez tvorby pracovních míst.
 • Budeme chtít využít potenciálu jednotného trhu, sjednotit/spojit Evropu, vybudovat jednotný telekomunikační trh s ohledem na snížení cen pro spotřebitele.
 • Věda je prostředkem, jak využít kapacity lidského vědění.
 • Musíme využít EP a investovat více do vědy a odborné přípravy, proto připravujeme spoustu programů jako Erasmus plus. Náš program musí odpovídat průmyslu 21. století, Evropa musí být na špici.
 • Usilovat o snížení nákladů a zvyšování zaměstnanosti musíme s ohledem na program boje proti klimatickým změnám EU 2020.
 • Do roku 2015 chceme celosvětově závaznou dohodu v zájmu snížení efektu klimatických změn. To nemůžeme sami, to musí celý svět.
 • Náš rozpočtový plán pro tuto krizi je daleko bohatší než Marshallův plán.
 • Evropa není problémem, Evropa přispívá k řešení. Je čas vyhrnout si rukávy a pracovat dál.
 • Všichni jsme prožili velice náročné období – zátěžovou zkoušku pro EU. Máme strukturální krizi. Reforma je nezbytná a nevyhnutelná a není možné se vrátit k běžné agendě jako před krizí.
 • Evropa je a má být sociálně-tržní ekonomikou.
 • Rozšíření EU je úspěchem v rámci etablování demokracie. Naše politika je nejlepší cestou k zajištění stability a prosperity v Evropě.
 • Každý si vzpomíná, jak Evropa trpěla v minulém století kvůli válkám. Integrace dalším válkám zabránila. Mír není sám sebou, díky Evropě teď bývalí nepřátelé sedí u jednoho stolu. Minulý rok nám to Nobelova cena za mír připomněla. Evropa od vytvoření Evropského společenství nikdy nezažila tak dlouhé období míru.
 • Někteří se chtějí vrátit zpět k národním státům, lidé si to ovšem nepřejí.
 • Neobracejte se k Evropě zády. Jako jakýkoli lidský výtvor není Evropa dokonalá.
 • Chceme ever closer union, která bude bližší občanům. Ne vše potřebuje řešení na evropské úrovni. EU potřebuje být velká u velkých věcí a malá u malých věcí. ”Přebytečné zákony oslabují ty nutné.”
 • Naším politickým horizontem musí být politická unie. Není to jen požadavek vášnivých evropanů, je to cesta, jak posílit pokrok.
 • Evropa musí být projektem pro všechny, nedělit se na sever a jih nebo na eurozónu a ne-eurozónu.
 • Pokud státy poruší základní evropské hodnoty, Komise je zde jako rozhodčí, který může rozhodnout o dočasném pozastavení jejich práv.
 • Budou evropské volby: střetnou se realita a mýty.
 • EU není zahraniční mocností, je výsledkem demokratického rozhodnutí institucí a členských států.
 • Někteří chtějí vždy nacionalizovat úspěch a europeizovat neúspěch.
 • Mámem před sebou mnoho úkolů – víceletý finanční rámec, který je nezbytný pro boj s nezaměstnaností, dále implementace bankovní unie, financování malých a středních podniků pro podporu růstu.
 • Volby nebudou jen o EP nebo o EK nebo o Radě, budou o Evropě, budeme posuzování všichni dohromady, jestli jsme pracovali odhodlaně a pro Evropu.
 • Před sto lety šla Evropa pomalu do války a já doufám, že příští rok, sto let poté, budeme vycházet z krize posíleni.

Pár komentářů z Twitteru:

@nicolazannettos: Βarroso is obviously overconfident and proves that Brussels and Strasbourg still live in a bubble.
@BritInfluence: Barroso: “Things best done as a Union: Environmental standards, womens rights, securing energy, supporting developing countries.”
@maralkon: Funny that Barroso was mentioning realism vs. myth and goes on with myth about public debt as cause of crisis.

Joseph Daul (EPP)

 • Tato rozprava několik měsíců před volbami má svůj speciální význam. Chci také přivítat práci Komise, má velkou odpovědnost.
 • Dokončit jednotný vnitřní trh, to je o jedno procento růstu navíc.
 • Situaci blokuje Rada.
 • Potřebujeme více investovat do průmyslu.
 • Evropa se začíná rozdrobovat, populisté používají jednoduché formulky. Nemůžeme se v integraci vracet zpět, to by vedlo k definitivnímu poklesu.
 • Evropské volby nebudou jen sporem levice a pravice, ale také o budoucnosti kontinentu.
 • Potřebujeme společnou obrannou politiku.
 • Čím méně bude Evropy, tím větší budou neúspěchy.
 • Potřebujeme silnou Evropu a my – EP – budeme budovat budoucnost této Evropy.

 

Hannes Swoboda (S&D)

 • Proč postrádají občané důvěru v Evropu?
 • Ve Španělsku bylo vytvořeno za poslední měsíc jen 31 nových pracovních míst, vždyť to je skandální.
 • V Portugalsku nechodí děti do školky, protože se je tam rodiče stydí posílat v otrhaných šatech.
 • Zvětšují se rozdíly mezi bohatými a chudými, extrémisté to dávají za vinu imigrantům, což je nesprávné.
 • Potřebujeme silnější Evropu, více investic, mnoho podnikatelů chce založit nové podniky a získat úvěry.
 • I v Německu se uzavírají mosty a dálnice, protože nejsou peníze na opravy.
 • Předkládáte bankovní unii, ale jak je možné, že trvalo rok a půl, než jste vůbec něco předložili?
 • Legislativa BOZP, potřebujeme regulaci v oblasti zdraví a bezpečnosti, lidé v práci umírají.
 • Nepřijmeme rozpočet, který nenaplní ambice Evropského parlamentu. Mluvit nestačí, je třeba konat.
 • Finanční sektor musí přispět. Mnoho občanů trpí a finanční instituce nepřispívají na řešení krize.
 • Doufám, že se dožijeme Spojených státu evropských. Musíme se zbavit nacionalismu a bojovat za silnou Evropu.

 

Guy Verhofstadt (ALDE)

 • Já si myslím, že zde dnes není prostor pro shovívavost.
 • Spousta důležitých věcí se teprve musejí udělat, abychom překonali krizi.
 • První oživení je znakem, že už jsme dopadli na dno krize a že jsme postoupili do druhé fáze.
 • Musíme mít důslednou vizi, jak se vyhnout dvěma desetiletím ekonomické stagnace.
 • Potřebujeme skutečnou bankovní unii, to je více než jen jednotný mechanismus dohledu.
 • Potřebujeme integrovanější eurozónu se skutečnou vládou EU, s ministrem financí EU.
 • Bojuje se v rámci frakcí, v Radě, ale lepší by bylo vrátit se v následujících měsících k zásadním otázkám, které poslouží občanům.
 • O bankovní unii je shoda, okamžitě vyjednávejme s Radou a udělejme klidně zrychlené legislativní řízení.
 • Řekněme, že návrh digitální agendy a snížení cen roamingu je dobrý, nevytvářejme k tomu zprávy a nedefinujme si mandát, ale přijměme to ve zrychleném řízení.
 • Chci silné evropské volby, které porazí euroskeptiky.
 • Nemůžu jít do Prahy přemlouvat Čechy, aby byli proevropští. Teď, když není Václav Klaus prezidentem, to snad pro vás bude snazší. [M. Ransdorf hovořil o tom, že Češi vstoupili do EU výsledkem 74 %, ale že teď je jich stejný počet proti členství EU.]

 

Rebecca Harms (Greens)

 • Musela jsem bojovat v posledních letech proti tomu, že lidé nevnímají Evropu jako řešení, ale čím dál více jako problém.
 • Otázka efektivity zdrojů se pořád upozaďuje a připravují se dotace pro uhlí a jádro.
 • Merkelová volá kolegům, že je podpoří, když to pomůže automobilkám v Německu jako například BMW. To jsou přece podniky, které mají vymizet!
 • Zlepšete situaci utečenců a azylantů.

 

Martin Callanan (ECR)

 • Evropa potřebuje nový směr. A ten se nemůže opírat o staré myšlenky. To řekl Barroso minulý rok. Nic z toho nesplnil.
 • Základní chybou EU je, že nevěří lidem a trhům k překonání krize. Stále vymýšlí nové direktivy. Nemohou si sami dohodnout ani pracovní dobu, vše musí řešit a dohlížet EU.
 • Potřebujeme eurorealismus, který tvrdí, že být hrdým Britem či Polákem není na škodu a není to protievropské.
 • Skutečnými nacionalisty jste vy euronacionalisté, socialisté, kteří chcete evropský stát, který nikdo z občanů nechce.
 • Kéž bychom raději znovu našli myšlenky svobody a volného trhu.

 

Takus Hadjigeourgiou (GUE-NGL)

 • Osobně obdivuji odvahu pana Barrosa a jeho důvěru v pozitivní vývoj EU. Zřejmě žije v jiné EU než já.
 • Tedy před Evropským parlamentem jsou žebráci a bezdomovci.
 • Zvyšuje se chudoba a nezaměstnanost.
 • V Kypru rozhodnutí přijaté Troikou zničilo ekonomiku.
 • Odsuzujeme jakýkoli vnější zásah do vnitřních záležitostí Sýrie. Máme zkušenost z Iráku.
 • Evropa má klíčovou roli v odzbrojování a v zajištění celosvětového míru.
 • V Evropě chybí demokracie. Občané nepodpoří evropský projekt, pokud si Kypřané či členové jiných menších zemí nebudou připadat na stejné úrovni jako třeba Němci.

 

NIgel Farage (EFD)

 • Já vás poslouchal už deset let a eurofederalismus se zeleným bláznostvím byl skvělý – ovšem jen pro vás a další úředníky.
 • Euro, které mělo být prvkem stability, se stalo přesným opakem. To si ovšem nikdy nepřiznáte.
 • Stále nám říkáte, že klimatické změny jsou zásadní prioritou. My, kteří jsme skeptičtí, jsme byli za popírače a dělali jste si z nás srandu. Přitom máme evidentně pravdu. Váš komisař sám řekl, že se chystá průmyslový masakr.
 • Američtí vědci tvrdí, že teď nastane doba globálního ochlazování, my tu přitom děláme ohromnou chybu, že pokračujeme v boji proti globálnímu oteplování.

 

Nicole Sinclaire (Nezařazení)

 • Jsem překvapená, že jsme vyslechli State of the Union, že to Merkelová neodložila až po německých volbách.
 • Většina lidí nevěří, že se jejich názory odráží v práci EU.

Jiří Rybář je členem Svobodných, vyšlo na blog.idnes.cz

0
0
votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Liberlend u lobističkim dokumentima SAD, Vojvodina glavni partner te „države“

VESTI Autor:Radio Slobodna Evropa20. jul. 202217:3912 komentara Izvor: N1 Poluostrvo od sedam kvadratnih kilometara na reci Dunav...

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidávají k holandským protestům: „Nejsme otroci“

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidali k holandským sedlákům, aby protestovali proti ‚Zeleným‘ vládním regulacím, které decimují jejich průmysl, když je nutí...

Předurčená k válce?

Přemysl Janýr, Vídeň, březen 2022 Europe: Destined for Conflict? (Evropa: předurčená ke konfliktu?) byl titul referátu, který přednesl George...

Most Popular

Globální průšvih se rozbíhá v České republice, Česko zveřejnilo data vyzrazující smrtonosnost COVID vakcín

Během časů pandemických lockdownů a krátce poté se ozývaly četné hlasy, že se naprosto přehlíží rizika a škody přinesené drakonickými proti-epidemickými opatřeními oproti jejich...

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
94
0
Would love your thoughts, please comment.x