Pondělí, 5 června, 2023
Home Nezařazené Stav Evropské unie 2013: Plníme plán

Stav Evropské unie 2013: Plníme plán

Letošní výroční projev José Manuela Barrosa byl jedním z nejslabších, které kdy přednesl. Předseda komise byl velmi sebevědomý, vyčetl úspěchy Evropské unie, k neúspěchům připomněl, že Komise a další evropské instituce nemají dostatek pravomocí, a nastínil budoucnost integrace.

O té se vyjádřil také minulý rok, letos stačilo připomenout, že se nic nemění. V bodech jsem se pokusil vytáhnout z jeho řeči to nejpodstatnější a stejně tak i z reakcí předsedů jednotlivých politických frakcí, pokud tak tu drtivou převahu socialistické internacionály můžeme nazvat.

Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, žhavý kandidát na příštího předsedu Komise uvedl:

Lidé ztratili důvěru v instituce EU, naše transparentnost ji pomůže navrátit. Community method prosazuje obecný zájem, nikoli individuální (národní) zájem.

Po pár slovech o víceletém plánu se již ujal slova J. M. Barroso.

Jose Manuel Barroso (předseda Evropské komise)

 • Za osm měsiců voliči zhodnotí, co jsme dokázali.
 • Fundamentálně reformujeme finanční sektor, zlepšili jsme spolupráci s vládami, protože chceme, aby se stabilizovali své finance, pomáháme nejzranitelnějším zemím.
 • Všichni se báli, že Řecko vypadne z eura. Teď však můžeme jasně odpovědět na tyto obavy: Nikdo nebyl nutný opustit euro.
 • Tento rok – my Evropané nedostaneme žádné lekce od zbytku světa, jak na krizi, odolnost EU byla otestována a to, co děláme, vytváří důvěru, že překonáváme krizi.
 • Nutností je se povznést nad národní zájmy a zaijstit skutečný pokrok. Teď je čas na ty, kteří věří v Evropu.
 • Roste výkonnost ekonomiky, daří se lépe, důvera spotřebitelů roste.
 • Nejzranitelnější země teď reformují své ekonomiky, ve Španelsku běží reformy a roste konkurenceschopnost, začíná se znovu půjčovat Portugalsku.
 • Řecko za tři roky opravilo svůj finanční systém a konečně má primární přebytek. Kypr také plní naplánovaný program.
 • Musíme zajistit bankovní unii, abychom prohloubili ekonomickou unii.
 • Jednotný mechanismus dohledu je téměř dokončen.
 • Následujícím krokem je hodnocení bank ze strany ECB, nez tato bude mít dozorčí úlohu.
 • Je to proto, aby občane nebyli těmi prvními, kteří platí za selhání bank. Musíme také zabránit implicitní renacionalizaci.
 • Růst je nutný, aby se vyřešily hlavní problémy a nezaměstnanost. Její současná míra je hospodářsky neuržitelná, politicky neúnosná, společensky nepřijatelná.
 • Musíme zabránit oživeni bez tvorby pracovních míst.
 • Budeme chtít využít potenciálu jednotného trhu, sjednotit/spojit Evropu, vybudovat jednotný telekomunikační trh s ohledem na snížení cen pro spotřebitele.
 • Věda je prostředkem, jak využít kapacity lidského vědění.
 • Musíme využít EP a investovat více do vědy a odborné přípravy, proto připravujeme spoustu programů jako Erasmus plus. Náš program musí odpovídat průmyslu 21. století, Evropa musí být na špici.
 • Usilovat o snížení nákladů a zvyšování zaměstnanosti musíme s ohledem na program boje proti klimatickým změnám EU 2020.
 • Do roku 2015 chceme celosvětově závaznou dohodu v zájmu snížení efektu klimatických změn. To nemůžeme sami, to musí celý svět.
 • Náš rozpočtový plán pro tuto krizi je daleko bohatší než Marshallův plán.
 • Evropa není problémem, Evropa přispívá k řešení. Je čas vyhrnout si rukávy a pracovat dál.
 • Všichni jsme prožili velice náročné období – zátěžovou zkoušku pro EU. Máme strukturální krizi. Reforma je nezbytná a nevyhnutelná a není možné se vrátit k běžné agendě jako před krizí.
 • Evropa je a má být sociálně-tržní ekonomikou.
 • Rozšíření EU je úspěchem v rámci etablování demokracie. Naše politika je nejlepší cestou k zajištění stability a prosperity v Evropě.
 • Každý si vzpomíná, jak Evropa trpěla v minulém století kvůli válkám. Integrace dalším válkám zabránila. Mír není sám sebou, díky Evropě teď bývalí nepřátelé sedí u jednoho stolu. Minulý rok nám to Nobelova cena za mír připomněla. Evropa od vytvoření Evropského společenství nikdy nezažila tak dlouhé období míru.
 • Někteří se chtějí vrátit zpět k národním státům, lidé si to ovšem nepřejí.
 • Neobracejte se k Evropě zády. Jako jakýkoli lidský výtvor není Evropa dokonalá.
 • Chceme ever closer union, která bude bližší občanům. Ne vše potřebuje řešení na evropské úrovni. EU potřebuje být velká u velkých věcí a malá u malých věcí. ”Přebytečné zákony oslabují ty nutné.”
 • Naším politickým horizontem musí být politická unie. Není to jen požadavek vášnivých evropanů, je to cesta, jak posílit pokrok.
 • Evropa musí být projektem pro všechny, nedělit se na sever a jih nebo na eurozónu a ne-eurozónu.
 • Pokud státy poruší základní evropské hodnoty, Komise je zde jako rozhodčí, který může rozhodnout o dočasném pozastavení jejich práv.
 • Budou evropské volby: střetnou se realita a mýty.
 • EU není zahraniční mocností, je výsledkem demokratického rozhodnutí institucí a členských států.
 • Někteří chtějí vždy nacionalizovat úspěch a europeizovat neúspěch.
 • Mámem před sebou mnoho úkolů – víceletý finanční rámec, který je nezbytný pro boj s nezaměstnaností, dále implementace bankovní unie, financování malých a středních podniků pro podporu růstu.
 • Volby nebudou jen o EP nebo o EK nebo o Radě, budou o Evropě, budeme posuzování všichni dohromady, jestli jsme pracovali odhodlaně a pro Evropu.
 • Před sto lety šla Evropa pomalu do války a já doufám, že příští rok, sto let poté, budeme vycházet z krize posíleni.

Pár komentářů z Twitteru:

@nicolazannettos: Βarroso is obviously overconfident and proves that Brussels and Strasbourg still live in a bubble.
@BritInfluence: Barroso: “Things best done as a Union: Environmental standards, womens rights, securing energy, supporting developing countries.”
@maralkon: Funny that Barroso was mentioning realism vs. myth and goes on with myth about public debt as cause of crisis.

Joseph Daul (EPP)

 • Tato rozprava několik měsíců před volbami má svůj speciální význam. Chci také přivítat práci Komise, má velkou odpovědnost.
 • Dokončit jednotný vnitřní trh, to je o jedno procento růstu navíc.
 • Situaci blokuje Rada.
 • Potřebujeme více investovat do průmyslu.
 • Evropa se začíná rozdrobovat, populisté používají jednoduché formulky. Nemůžeme se v integraci vracet zpět, to by vedlo k definitivnímu poklesu.
 • Evropské volby nebudou jen sporem levice a pravice, ale také o budoucnosti kontinentu.
 • Potřebujeme společnou obrannou politiku.
 • Čím méně bude Evropy, tím větší budou neúspěchy.
 • Potřebujeme silnou Evropu a my – EP – budeme budovat budoucnost této Evropy.

 

Hannes Swoboda (S&D)

 • Proč postrádají občané důvěru v Evropu?
 • Ve Španělsku bylo vytvořeno za poslední měsíc jen 31 nových pracovních míst, vždyť to je skandální.
 • V Portugalsku nechodí děti do školky, protože se je tam rodiče stydí posílat v otrhaných šatech.
 • Zvětšují se rozdíly mezi bohatými a chudými, extrémisté to dávají za vinu imigrantům, což je nesprávné.
 • Potřebujeme silnější Evropu, více investic, mnoho podnikatelů chce založit nové podniky a získat úvěry.
 • I v Německu se uzavírají mosty a dálnice, protože nejsou peníze na opravy.
 • Předkládáte bankovní unii, ale jak je možné, že trvalo rok a půl, než jste vůbec něco předložili?
 • Legislativa BOZP, potřebujeme regulaci v oblasti zdraví a bezpečnosti, lidé v práci umírají.
 • Nepřijmeme rozpočet, který nenaplní ambice Evropského parlamentu. Mluvit nestačí, je třeba konat.
 • Finanční sektor musí přispět. Mnoho občanů trpí a finanční instituce nepřispívají na řešení krize.
 • Doufám, že se dožijeme Spojených státu evropských. Musíme se zbavit nacionalismu a bojovat za silnou Evropu.

 

Guy Verhofstadt (ALDE)

 • Já si myslím, že zde dnes není prostor pro shovívavost.
 • Spousta důležitých věcí se teprve musejí udělat, abychom překonali krizi.
 • První oživení je znakem, že už jsme dopadli na dno krize a že jsme postoupili do druhé fáze.
 • Musíme mít důslednou vizi, jak se vyhnout dvěma desetiletím ekonomické stagnace.
 • Potřebujeme skutečnou bankovní unii, to je více než jen jednotný mechanismus dohledu.
 • Potřebujeme integrovanější eurozónu se skutečnou vládou EU, s ministrem financí EU.
 • Bojuje se v rámci frakcí, v Radě, ale lepší by bylo vrátit se v následujících měsících k zásadním otázkám, které poslouží občanům.
 • O bankovní unii je shoda, okamžitě vyjednávejme s Radou a udělejme klidně zrychlené legislativní řízení.
 • Řekněme, že návrh digitální agendy a snížení cen roamingu je dobrý, nevytvářejme k tomu zprávy a nedefinujme si mandát, ale přijměme to ve zrychleném řízení.
 • Chci silné evropské volby, které porazí euroskeptiky.
 • Nemůžu jít do Prahy přemlouvat Čechy, aby byli proevropští. Teď, když není Václav Klaus prezidentem, to snad pro vás bude snazší. [M. Ransdorf hovořil o tom, že Češi vstoupili do EU výsledkem 74 %, ale že teď je jich stejný počet proti členství EU.]

 

Rebecca Harms (Greens)

 • Musela jsem bojovat v posledních letech proti tomu, že lidé nevnímají Evropu jako řešení, ale čím dál více jako problém.
 • Otázka efektivity zdrojů se pořád upozaďuje a připravují se dotace pro uhlí a jádro.
 • Merkelová volá kolegům, že je podpoří, když to pomůže automobilkám v Německu jako například BMW. To jsou přece podniky, které mají vymizet!
 • Zlepšete situaci utečenců a azylantů.

 

Martin Callanan (ECR)

 • Evropa potřebuje nový směr. A ten se nemůže opírat o staré myšlenky. To řekl Barroso minulý rok. Nic z toho nesplnil.
 • Základní chybou EU je, že nevěří lidem a trhům k překonání krize. Stále vymýšlí nové direktivy. Nemohou si sami dohodnout ani pracovní dobu, vše musí řešit a dohlížet EU.
 • Potřebujeme eurorealismus, který tvrdí, že být hrdým Britem či Polákem není na škodu a není to protievropské.
 • Skutečnými nacionalisty jste vy euronacionalisté, socialisté, kteří chcete evropský stát, který nikdo z občanů nechce.
 • Kéž bychom raději znovu našli myšlenky svobody a volného trhu.

 

Takus Hadjigeourgiou (GUE-NGL)

 • Osobně obdivuji odvahu pana Barrosa a jeho důvěru v pozitivní vývoj EU. Zřejmě žije v jiné EU než já.
 • Tedy před Evropským parlamentem jsou žebráci a bezdomovci.
 • Zvyšuje se chudoba a nezaměstnanost.
 • V Kypru rozhodnutí přijaté Troikou zničilo ekonomiku.
 • Odsuzujeme jakýkoli vnější zásah do vnitřních záležitostí Sýrie. Máme zkušenost z Iráku.
 • Evropa má klíčovou roli v odzbrojování a v zajištění celosvětového míru.
 • V Evropě chybí demokracie. Občané nepodpoří evropský projekt, pokud si Kypřané či členové jiných menších zemí nebudou připadat na stejné úrovni jako třeba Němci.

 

NIgel Farage (EFD)

 • Já vás poslouchal už deset let a eurofederalismus se zeleným bláznostvím byl skvělý – ovšem jen pro vás a další úředníky.
 • Euro, které mělo být prvkem stability, se stalo přesným opakem. To si ovšem nikdy nepřiznáte.
 • Stále nám říkáte, že klimatické změny jsou zásadní prioritou. My, kteří jsme skeptičtí, jsme byli za popírače a dělali jste si z nás srandu. Přitom máme evidentně pravdu. Váš komisař sám řekl, že se chystá průmyslový masakr.
 • Američtí vědci tvrdí, že teď nastane doba globálního ochlazování, my tu přitom děláme ohromnou chybu, že pokračujeme v boji proti globálnímu oteplování.

 

Nicole Sinclaire (Nezařazení)

 • Jsem překvapená, že jsme vyslechli State of the Union, že to Merkelová neodložila až po německých volbách.
 • Většina lidí nevěří, že se jejich názory odráží v práci EU.

Jiří Rybář je členem Svobodných, vyšlo na blog.idnes.cz

0
0
votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Liberlend u lobističkim dokumentima SAD, Vojvodina glavni partner te „države“

VESTI Autor:Radio Slobodna Evropa20. jul. 202217:3912 komentara Izvor: N1 Poluostrvo od sedam kvadratnih kilometara na reci Dunav...

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidávají k holandským protestům: „Nejsme otroci“

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidali k holandským sedlákům, aby protestovali proti ‚Zeleným‘ vládním regulacím, které decimují jejich průmysl, když je nutí...

Předurčená k válce?

Přemysl Janýr, Vídeň, březen 2022 Europe: Destined for Conflict? (Evropa: předurčená ke konfliktu?) byl titul referátu, který přednesl George...

Most Popular

Brusel zneužívá Ukrajinskou válku k uzurpaci vojenských pravomocí od členských států, varuje europoslanec

Systém EU ke zvýšení dodávek munice Ukrajině je krokem s důsledky „uzurpace vojenských pravomocí“ v tomto bloku, varoval europoslanec. Poslanec zvolený...

Zelenskyj přiznává hrůzu z Trumpa roku 2024 a prosí o více Patriotů

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přiznal, že má strach z možného návratu Donalda Trumpa do Bílého domu roku 2024, než poprosil o více amerických...

Sociální média zakazují na svých stránkách kampaň Roberta F. Kennedyho jr.

Vlastník Twitteru Elon Musk pozval demokratického prezidentského kandidáta Roberta F. Kennedyho jr., aby diskutoval na jeho Twitterových stránkách, neboť Kennedy sdělil, že...

BIS nasadí k monitorování globálních bankovních transakcí AI, prý kvůli „praní peněz“

Spolu s tím, jak MMF momentálně rozbíhá zavádění svého nového systému globální CBDC (digitální měny centrální banky) zvané UMU (též známé jako Unicoin),...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
94
0
Would love your thoughts, please comment.x