Free Porn
Pondělí, 15 července, 2024
Home Nezařazené Tajný plán na "Druhý Izrael" na Ukrajině

Tajný plán na “Druhý Izrael” na Ukrajině

Nezávislé izraelské noviny The Times of Israel, které do svého personálu počítají i mnohé z reportérů izraelského deníku Ha’aretz, vydaly fascinující, avšak převážně přehlíženou zprávu se značkami sepsání v Jeruzalémě a v Žitomiru, na Ukrajině, z 16. března 2014, a tu sepsal jejich uznávaný ruský a jejich ukrajinský korespondent Hirsch Osropoler a I. Z. Grosser-Spass, když v ní citují tajnou zprávu poskytnutou Izraelskou vládou. Tato zpráva sepsaná vybraným panelem židovských historických učenců povolaných z akademie a z dalších výzkumných center, dospívá k závěru, že Evropští Židé jsou ve skutečnosti potomci Chazarů, skupiny války-milovných Mongolo-Tatarů, která kdysi vládla nad Ukrajinou a Jižním Ruskem, jenž v osmém století našeho letopočtu masově konvertovala k Judaismu.

Podpořme Reformy.cz zakoupením užitkových předmětů včetně oděvních doplňků s tématickou výzdobou, publikací, vlasteneckých samolepek na poznávací značky aj. na eshop.reformy.cz

Sionisté dlouho argumentovali, že území, na které si dělal Izrael nárok, je biblickým rodištěm Židovského lidu, který byl opakovaným dobýváním různých impérií vyhnán ze své země do tzv. “diaspory”. Důkaz, že Aškenázští Židé, kteří tvoří většinu židovského obyvatelstva Izraele, nemají žádnou historickou vazbu na Palestinu, by mohl zpochybnit celou premisu Izraele jako historické “5 000 let staré” vlasti Židovského lidu.

Tito izraelští žurnalisté uváděli, že až dosud narážela jakákoliv konverzace o Chazarech a moderním Izraeli u izraelských vůdců na opovržlivé reakce. Ti citovali někdejší izraelskou ministerskou předsedkyni Goldu Meirovou, která kdysi řekla: “Chazaři, Šmézaři. Neexistuje žádný Chazarský lid. Neznám žádné Chazary. Ani v Kyjevě. Ani v Milwaukee. Ukažte mi ty Chazary, o kterých to povídáte.” Teď už důkazy z DNA o migraci chazarského obyvatelstva z Evropy nárokujícího si svůj palestinský původ převážně vyvrátily sionistické nárokování na tento region.

Důkazy, že východoevropští a středoevropští Židé nemají žádný historický nárok na Palestinu, vedly k přívalu aktivit v Izraeli i v zahraničí. Izraelský Knesset bude brzy hlasovat o zákonu předloženém izraelským kabinetem, který Izrael legalizuje jako židovský “národní stát”. Izraelský ministerský předseda Benjamin Netanyahu, který tu tajnou zprávu o Chazarech četl, vyhlásil, že “Izrael je židovským národním státem pro Židovský lid.” S tím, jak je nárok Aškenázů na Izrael nanejvýš chatrný, tak Netanyhu se svou stranou Likud a se svými spojenci Ortodoxními Židy a stranou osadníků ze Západního břehu nemá jinou volbu než agresivně sázet na nacionalistické nároky už nejen na Izrael, ale už i na Západní břeh – o kterém nacionalisté mluví jako o “Judee a Samaree.”

To však nenabízí žádnou šanci pro některé Izraelce, tím méně Židy v zahraničí. Jedním z hlavních důvodů, proč ukrajinský židovský miliardářský magnát Ihor Kolomojskij, guvernér ukrajinské Dněpropetrovské provincie a občan Ukrajiny, Izraele a Kypru utrácí desítky milionů dolarů k rekrutování pravicových ukrajinských nacionalistů a neonacistů z ostatních částí Evropy k boji proti rusky mluvící většině v regionu Donbas na východě Ukrajiny, je strach, že by to mohlo vykolejit plánované přetvoření Ukrajiny na “druhý Izrael”. Ruská opatření k ochraně Donbasu stejně jako jejich přičlenění Krymu referendem, které později ocenili i rebelující nacionalisté Chazarských Židů, ohrožuje transformaci Ukrajiny na druhou domovinu Aškenázských Židů, kteří zjišťují, že jejich držba Izraele přinejmenším není nic moc.

Explozivní příběh o Chazarských kořenech Aškenáziů v Times of Israel také odhalil, že Izrael obeznámený s tím, že Palestinský stát nevyhnutelně zvažuje, jak na ně zvýšit tlak z Evropy, připravuje přesídlení Aškenázských osadníků ze Západního břehu na Ukrajinu. Pokročilý genetický výzkum Izraelců zjistil přímou DNA vazbu mezi izraelskými Aškenázy a Chazary, kteří jsou od vyvrácení Chazarského impéria Ruskem v 11. století rozprostřeni po celé východní a střední Evropě.

Izraelci a jejich sionističtí spojenci po celém světě vždy obviňovali proponenty chazarsko-aškenázské genetické vazby z hluboce zakořeněného anti-semitismu. Avšak výsledky genetického výzkumu obsažené v tajné izraelské zprávě potvrzují to, co odhalil izraelský historik Shlomo Sand ve své knize “Vynález Židovského lidu.” Koncept chazarské pokrevní linie poprvé předložil maďarský historik Arthur Koestler ve svém “Třináckém kmeni” z roku 1976.

Podpořme Reformy.cz zakoupením užitkových předmětů včetně oděvních doplňků s tématickou výzdobou, publikací, vlasteneckých samolepek na poznávací značky aj. na eshop.reformy.cz

Reportéři Times of Israel citovali nejmenovaného Netanyahuova pomocníka, který odhaluje plány na izraelskou emigraci na Ukrajinu: “Nejdříve jsme mysleli, že přiznání, že jsme ve skutečnosti Chazaři, je jedním ze způsobů, jak obejít požadavek palestinského presidenta Mahnoud Abbase, že v Palestinském státě nezůstanou žádní Židé. Možná se ale jen chytáme stébla. Když to ale odmítne akceptovat, tak nás to donutí vymýšlet daleko kreativnější řešení. Ukrajinské pozvání Židům, aby se vraceli, je darem božím. Přemístění všech osadníků dovnitř Izraele během krátké doby by bylo z logistických a ekonomických důvodů obtížné. Určitě nechceme další vyhánění osadníků ve stylu fashlan, jako bylo vykořenění Hitnatkutu v Gaze.”

Ostropoler a Grosser-Spass rovněž citovali anonymní izraelský zpravodajský zdroj uvádějící: “My nemluvíme o návratu všech Aškenázských Židů zpátky na Ukrajinu. To není evidentně praktické. Tisk to jako obvykle přehání a dělá z toho senzaci; a právě proto potřebujeme vojenskou cenzuru.”

Izraelští a ukrajinští Židé plánují přemístit Aškenázce ze Západního břehu do ruské autonomní republiky Krym, jakmile dojde k jimi předjímanému zpětnému převzetí tohoto poloostrova Ukrajinou. Konečným plánem takových ukrajinských Sionistů, jako je Kolomojskij, spolu s takovými americkými spojenci, jako je náměstkyně ministra zahraničí pro evropské a eurasijské záležitosti Victoria Nuland a US velvyslanec na Ukrajině Geoffrey Pyatt je zřídit z Krymu autonomní židovský regionu a obnovit tomuto poloostrovu jeho původní chazarský název Chazaraj. Ač Tataři, kteří dnes žijí na Krymu i jinde jsou převážně muslimové, tak plán na vytvoření Chazarského národa na Ukrajině bude rovněž obsahovat globální náborování Izraelců a Ukrajinců, kteří jsou náchylní k obnově Chazarie jako alternativy k Izraeli. V současnosti probíhá úsilí o nábor Židů mezi “krypto-Židy” mezi katolickými mestizos v Mexiku; křesťany, Hinduisty a Buddhisty v Indii; ruskými pravoslavnými a Buddhisty v Birobidžnu na Sibiři; muslimy v Pákistánu a Afghánistáno; křesťany, muslimy a animisty v Ugandě, Ghaně, Mali, Nigérii, Zimbabwe, Mozambiku a Malawi; i v maličkých enklávách údajných židovských potomků v Číně, Sao Tome a Principe, na Tahiti, v Surinamu, Vietnamu, Brazílii a v Peru za účelem izraelských plánů na zvýšení počtu Židů kvůli osídlení četných lokalit i mimo ilegálně okupovaný Západní břeh a Golandské výšiny. Navíc kromě Ukrajiny, se uvažuje o severním Iráku, východní Libyi, Alexandrii v Egyptě, o částí Turecka, Patagonie v Argentině a o Ugandě jako o potenciálních židovských osadách, které doplní anebo nahradí Západní břeh. Na ty tzv. “Ztracené kmeny izraelské”, čili Bnei Nenashe ze států Mizoram a Manipur v severovýchodní Indii spousta Indů pohlíží spíše než na Židy jako na zoufalé ekonomické migranty, kteří hledají v Izraeli lepší živobytí. Ti izraelští expanzionisté, kteří by zoufale chtěli zvýšit své počty dělají pochybné studie židovské DNA i ve snaze klasifikovat Lužické Srby ve východním Německu jako Židy, nebo lid Bantu Lemba v Zimbabwe, Malawi a v Mozambiku; ale také určité skupiny jižních Italů, Arménců a Řeků a prohlašovat je za “ztracené kmeny” izraelské, aby tak zvýšili počty judaistů i geografické nároky.

Podpořme Reformy.cz zakoupením užitkových předmětů včetně oděvních doplňků s tématickou výzdobou, publikací, vlasteneckých samolepek na poznávací značky aj. na eshop.reformy.cz

Na Ukrajině, čili v tzv. “druhém Izraeli” už Kolomojskij a Kyjev najali četné bývalé členy Izraelských obranných sil do svých dobrovolnických batalionů, včetně batalionu Azov. Jedna z izraelských jednotek ze známá jako “Modré přilby Majdanu” a velí jí Izraelec používající pseudonym “Delta”. Kdyby neměl Izrael vlastní zájmy o rozšíření svého vlivu na Ukrajinu, bylo by snadné, aby zabránil takovýmto jednotkám v odchodu na Ukrajinu.

Na Západním břehu jsou ale i Sefarditští Židé, kteří jsou potomky židovských Marranos z Moorishe pod vládou Španělska, kteří byli vyhnáni z Pyrenejského poloostrova během španělské a portugalské inkvizice v 15. století, kteří nemají žádné vazby na Aškenázie či Chazary. Nedávno v kroku podobném ukrajinskému pozvání Aškenáziů ze Západního břehu k osídlení Ukrajiny zavedlo Španělsko a Portugalsko zákony, které umožňují Sefarditským ŽIdům odkudkoliv na světě, kteří mohou dokázat svůj původ z Marranosů vypovězených za Inkvizice, aby v těchto dvou zemích získali občanství.

Někteří z ruských mluvčích na Donbase mají obavy ze záměrů pro-izraelských přívrženců v Kyjevské vládě. Vypadá dost podivně, když Kolomojskij zrekrutoval spoustu neonacistů ze západní Ukrajiny a z Evropy k boji ve svých batalionech, jejichž pravicové organizaci se vždy připisoval záměr budoucího “epocházlního boje” mezi Ruskem a zbytky Chazarstva v Izraeli, na Ukrajině, v Polsku a v Gruzínské republice v pomstě za porážku Chazarie v 11. století Ruským impériem.

Podpořme Reformy.cz zakoupením užitkových předmětů včetně oděvních doplňků s tématickou výzdobou, publikací, vlasteneckých samolepek na poznávací značky aj. na eshop.reformy.cz

Izrael poskytl gruzínské vládě presidenta Michaila Saakašviliho vojenskou a zpravodajskou pomoci ve válce proti Jižní Osetii a Abcházii v roce 2008 včetně mnoha lidí s dvojím izraelským i gruzínským občanství chazarského původu. Podobně Izraelci navázali úzké vztahy s Ázerbajdžánem, se zemí, která podobně jako Gruzie a Ukrajina má dávné vazby na Chazarii přes domorodou skupinu Azerských Židů známou jako Subotnici.

Žurnalisté Times of Israel rovněž tohoto anonymního Netanyahuova pomocníka citují, když odhaluje, proč izraelská vláda do hry o větší izraelské osídlení na Ukrajině vstupuje: “Jak ministerský předseda řekl, tak nikdo nebude Židům říkat, kde mohou nebo nemohou na svém historickém území své existence jako suverénního lidu žít. Je kvůli míru ochoten i k bolestivým obětem, i kdyby se měly týkat vzdání se části naší biblické domoviny v Judee a Samaree. Pak ale musíte očekávat, že budeme prosazovat svá historická práva někde jinde. A rozhodli jsme se, že to bude pobřeží Černého moře, kde jsme byli autochtonním lidem po více než 2000 let. Dokonce i velký ne-Sionistický historik Simon Dubnow řekl, že máme právo kolonizovat Krym. Vždyť je to ve všech historických knihách. Můžete se do nich podívat.”

Podpořme Reformy.cz zakoupením užitkových předmětů včetně oděvních doplňků s tématickou výzdobou, publikací, vlasteneckých samolepek na poznávací značky aj. na eshop.reformy.cz

Tento pomocník oněm dvěma izraelským žurnalistům také odhalil, že Netanyahu je pyšný na sílu dávných Chazarů a citoval Netanyahua, jak říká: “Jsme hrdý dávný lid, jehož historie se táhne 4000 let do minulosti.” Ten pomocník ale dodal: “To samé platí i o Chazarech. .. v Evropě, ač tam to není až tak dávno. Podívejte se ale na mapu: Chazaři by přeci nemuseli žít jen uvnitř ‘Auschwitzských hranic’.”

Pro ty neinformované, k nimž zjevně patří i president Barack Obama a US ministr zahraničí John Kerry, je tedy současná izraelská touha vytvořit novou národní identitu Izraele přímo spojená s aktivitami ukrajinského vedení Petra Porošenka, Arsenije Jaceňjuka, Kolomojského a a jejich amerických podporovatelů Nuland a Pyatta při vytváření bezpečných útočišť pro aškenázské osadníky, ať už mají být jen dočasná, nebo ne. Děkujeme Times of Israel za odhalení tajné izraelské zprávy o Chazarech a moderním Izraeli, i o machinacích prováděných za zády Američanů a Evropské unie k destabilizaci Ukrajiny, které se tak ukázaly ještě zjevněji.

Jiný český článek zmiňující plány na „druhý Izrael na Ukrajině“ např. zde: Ukrajinský mocenský boj Kolomojskij versus Porošenko

Podpořme Reformy.cz zakoupením užitkových předmětů včetně oděvních doplňků s tématickou výzdobou, publikací, vlasteneckých samolepek na poznávací značky aj. na eshop.reformy.cz

Pro Reformy.cz přeložil Miroslav Pavlíček

Zdroj: http://www.strategic-culture.org/news/2014/12/03/israel-secret-plan-for-second-israel-in-ukraine.html

Čtěte také:

0
0
votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Liberlend u lobističkim dokumentima SAD, Vojvodina glavni partner te „države“

VESTI Autor:Radio Slobodna Evropa20. jul. 202217:3912 komentara Izvor: N1 Poluostrvo od sedam kvadratnih kilometara na reci Dunav...

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidávají k holandským protestům: „Nejsme otroci“

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidali k holandským sedlákům, aby protestovali proti ‚Zeleným‘ vládním regulacím, které decimují jejich průmysl, když je nutí...

Předurčená k válce?

Přemysl Janýr, Vídeň, březen 2022 Europe: Destined for Conflict? (Evropa: předurčená ke konfliktu?) byl titul referátu, který přednesl George...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x