Free Porn
Středa, 19 června, 2024
Home NWO Mezinárodní konflikty Trump nařizuje federálům, aby začali s procesem de-financování New Yorku, Portlandu a...

Trump nařizuje federálům, aby začali s procesem de-financování New Yorku, Portlandu a dalších měst „bez vlády zákona“

Nesmiřitelné nepřátelství mezi Trumpem a liberálními městy, která povzbuzují k protestům a snaží se de-financovat policii, se ve středu prudce vyhrotil, když prezident federální vládě nařídil, aby začala s procesem de-financování New York City, Portlandu, Seattlu a Washingtonu, tj. měst, jejichž představitelé umožnili „nezákonné“ protesty a zkrátili pro policii uprostřed nárůstu násilné zločinnosti rozpočty.

V pětistránkovém memorandu poslaném ve středu federálním orgánům, co „dohlíží na financování příjemců federálních peněz americkým jednotlivým státům a místním správám, že federálních peněz se užívá k umožnění anarchie, násilí a ničení v amerických městech,“ což podepsal Trump, kdy jim prezident nařizuje, aby Kanceláři Bílého domu pro správu a rozpočet nahlásili jakékoliv financování, které lze přesměrovat z New York City, Portlandu, Seattlu a dokonce Washingtonu DC, které jsou mezi počátečními cíli těchto opatření.

„Moje administrativa nedopustí, aby dolary z federálních daní financovaly města, která umožnila, aby se sama zpustošila a upadla do zón nezákonnosti,“ uvádí Trump v memorandu, ve kterém dvakrát jmenovitě zmiňuje starostu New Yorku Billa de Blasio. Abychom zajistili, že federálními penězi se nebude mrhat nebo „se nebudou utrácet způsobem, který přímo porušuje slib vlády chránit životy, svobodu a majetek, tak je povinností federální vlády, aby zrevidovala používání federálních peněz jurisdikcemi, které v amerických městech umožňují anarchii, násilí a zkázu. V tweetu později ve středu navázal Trump na toto memorandum tvrzením, že jeho administrativa „udělá vše, co je v jejích silách, aby slabým starostům a městům bez vlády zákona znemožnila pobírat federální dolary, dokud budou anarchistům umožňovat ubližovat lidem, pálit budovy a ruinovat životy a podniky. Dnes jim to oznámíme.“

Trump v memorandu píše, že město Seattle „anarchistům a řádícím umožnilo, aby si zabrali přes šest čtverečních bloků města, tuto oblast pak nezákonní okupanti přejmenovali na „Autonomní zónu Capitol Hill“ a pak „Capitol Hill okupovali protestujícími.“ A to bez ohledu na skutečnosti, že v oblasti této invaze žijí a pracují zákona dbalí občané, přičemž místní správa v podstatě tuto nezákonnost zabrání majetku schválila, mj. tím, že Policejní útvar Seattlu vyklidil budovu východního areálu a policejním silám zakázala zasahovat k obnově pořádku. Starostka tragicky dovolila trvání této nezákonné okupace, dokud nebyli zabiti dva teenageři a nejméně dvě další osoby utrpěly střelná zranění. 1. července ale prohlásila protestní zónu za rozpuštěnou.“ Rovněž zlořečil „pokleslému vedení“ Seattlu, jehož starostka Jenny Durka tolerovala místní anarchisty, dokud protestující, vedení jedním městským radním, nepřišli až k ní na zápraží.

Memorandum tvrdí, že město podobně jako New York, odmítlo řádící stíhat, zavrhlo nabídku federální pomoci a i přes „nesnesitelný vzestup násilností“ město zkrátilo rozpočet policii.

Představitelé New York City dopustili vzedmutí násilí. Koncem května a počátkem června činitelé tohoto amerického státu a místních správ umožnili, aby přes týden probíhalo loupení, což vedlo k poškození odhadem 450 podniků. K 16. srpnu došlo letos v New Yorku k 896 střelbám v porovnání s 492 střelbami během toho samého období loňského roku. K obětem střelby patří i děti v tak mladém věku jako 1 rok. V posledních týdnech byly střelby ještě na vzestupu a policie za minulý měsíc ohlašuje 244 střeleb v porovnání s 88 červencem 2019 – tj. 177 procentní nárůst. Zatímco násilí se znásobilo, tak počet zatčených se propadl. Během 28 denního období v červnu a červenci se zatčení propadla oproti stejnému období 2019 o 62 procent. A uprostřed narůstajícího násilí starosta Bill de Blasio a radnice New York City odsouhlasili zkrácení rozpočtu pro Policejní útvar New Yorku (NYPD) včetně zrušení najmutí 1 163 policistů.

Memorandum rovněž uvádělo, jak komisařka NYPD v červnu rozpustila jednotky působící v civilním oblečení. „Policisté toto rozhodnutí uváděli jako faktor, který přispěl k vzestupu násilností,“ praví se v memorandu.

V Portlandu v Oregonu „zastupitelé násilným anarchistům umožnili nezákonné bouře a provádění zločinných aktivit v ulicích včetně ničení majetku.“

Ti řádící se ve městě opakovaně pokoušeli o ničení majetku včetně budovy federálního soudu. Napadali federální orgány zákona chránící federální soudní budovu Molotovovými koktejly, ohňostroji ve stylu minometů, omračujících projektilů a laserů, které mohou způsobit trvalé oslepení. Řádící v červenci řadu dnů kolem federálního soudu zakládali požáry. K dnešku bylo v Portlandu zraněno nejméně 140 příslušníků federální ochranky.“

Trump se uchýlil ke zlořečení představitelů státu a místní správy v Portlandu, kteří „přijali nedostatečná opatření k ochraně budovy federálního soudu a zpočátku zavrhovali nabídky pomoci federálních orgánů prosazování zákona,“ dokonce i poté, kdy byl vypálen bytový dům portlandského starosty.

Ani celonárodní hlavní město nebylo ušetřeno Trumpova hněvu, řekl, že „starostka Washingtonu D.C. Muriel Browser řádícím a anarchistům umožnila koncem května a počátkem června rozpoutat násilí a ničení, aby pak ode mě požadovala povolání Národní gardy k obnovení zákona a pořádku v národním hlavním městě.“

Jak se dalo čekat, memorandum kárá demokratické starosty ve všech městech a stejně tak i vedení jednotlivých států.

„V důsledku těchto politik států a místních správ v mnoha amerických městech bez překážek pokračovaly trvalé a zavrženíhodné násilné a destruktivní činnosti, kdy k takovým patřil Portland, Seattle a New York.“

Řediteli OMB Russell Voughtovi, který podle Postu „revizi v prohlášení tleskal,“ řekli, aby do 30 dnů vydal směrnice k „omezení způsobilosti přijímat federální granty či jinak v maximální míře povolené zákonem znevýhodnil anarchistické jurisdikce,“ zatímco Bill Barr z AG dostal 14 dnů k sestavení dalšího seznamu „anarchistických jurisdikcí,“ které „umožnily, aby násilí a ničení majetku pokračovalo, a odmítly přijmout rozumná opatření“ k obnově pořádku.

Vought řekl NY Post, že „američtí daňoví poplatníci, kteří financují ohromné programy, které využívají naše města, si zaslouží ochranu svých představitelů z městských správ.“ Dodal, že vládní administrativa „zkoumá všechny možnosti, aby zajistila, že federální zdroje proudící do měst postrádajících vládu zákona nebudou promrhány.“

„Ta absence zákona a pořádku kolem těchto bouří a chybějící reakce místního vedení je zanedbáním povinnosti. Naši muži a ženy v modrém nemohou být místním vedením spoutáni, aby se nemohli snažit na bouře reagovat a ochránit své spoluobčany.“

Toto memorandum bylo sepsáno před incidentem z minulého týdne po Republikánském národním konventu, kdy běsnící davy napadaly ty, co se ho účastnili, včetně senátora Randa Paula, na čemž měla svůj podíl Bowser, která odmítla dovolit dodatečné bezpečnostní zajištění.

Poté, co média mainstreamu o těch hojných bouřích a loupení referovala jako jen o „mírumilovných protestech“, tak začala z bouří obviňovat Trumpa, když přitom sama přiznala, že teď budou ve volbách Demokraté vypadat dost ošklivě. Demokraty na prezidenta nominovaný Joe Biden tento týden sice „všechny násilnosti“ odsoudil, ale Republikáni jej obviňují, že v podstatě Američanům hrozí ještě většími násilnostmi, pokud nezvolí jeho.

* * *

Guvernér New Yorku Andrew Cuomo v reakci na toto memorandum nemarnil čas a ve středu v noci v sžíravém prohlášení prezidentu Donaldu Trumpovi zlořečil, kdy Cuomo řekl, že z hlediska NYC je prezident Donald Trump s těmi hrozbami de-financovat toto město nejhorším prezidentem v historii.

„Vždyť vidíte, to nejlepší co pro New York City udělal, bylo, že ho opustil,“ řekl Cuomo. „Dobře, že jsme se ho zbavili, ať si odjede na Floridu a dá si bacha, aby nechytil COVID.“

Cuomo během půlhodinového mimořádného tiskového briefingu v sobotu v noci, v němž Trumpa cupoval za jeho nařízení, prezidentu Trumpovi „všemožně hrozil“ jeho bezpečností, kdyby se do New York City vrátil.

„Jestli si myslí, že se projde v New Yorku po ulici, tak bude nejlepší, aby si s sebou vzal armádu. Newyorčané s ním nechtějí mít nic společného,“ řekl tento Demokrat, když v podstatě tomuto vrchnímu veliteli vyhrožoval. Ale Cuomo, který podobně jako Trump kouká, jak se do někoho trefit, tím neskončil. „Nemůže mít tolika body-gardů, aby se procházel po New York City, lidé s ním nechtějí mít nic společného.“

Cuomo řekl, že pochybuje o legálnosti tohoto Trumpova pětistránkového memoranda nařizujícího revizi federálního financování, které jde přesměrovat pryč od New York City, Portlandu, Seattlu a Washingtonu DC: „Je to od něj více toho samého. Je to politikářské, je to neopodstatněné. A je to ilegální. Jenže je to jen další pokus New York City zabít.“

„Prezident Ford o něm řekl, že je to padlé mrtvé město. Prezident Trump se aktivně od svého zvolení snaží New York City zabít,“ řekl.

Cuomo rovněž Trumpa proklínal za zvládání pandemie COVID a řekl, že to on je příčinou koronaviru v New Yorku.

„Je to jeho přezíravost, která ho sem přinesla, a jeho arogance, že neposkytne státu a místním správám financování k zotavení města z pandemie, kterou svojí přezíravostí způsobil,“ řekl Cuomo. Když se Cuoma ptali, co by se mohlo stát, když bude federální financování odkloněno, tak Cuomo řekl, že NYC dostává ročně zhruba 7 miliard $ federální pomoci na bydlení, zdravotnictví, zdravotní a domácí bezpečnost.

„Myslím, že je to kvůli tomu, že je sice z New York City, ale New York City se ho vždy štítilo,“ řekl Cuomo. Vždy byl v New York City zavrhován jako klaun.“

Je to sice možná klaun, ale je to klaun, co kontroluje peníze, pro Cuoma bude lepší, nebude-li Trump znovu zvolen, protože jinak se New York brzy přetvoří na takový pekelný zapadákov, jakým býval v 70. a 80. letech.

by Tyler Durden

Thu, 09/03/2020 – 07:42

Konec formuláře

Zdroj: https://www.zerohedge.com/markets/trump-orders-feds-begin-defunding-new-york-portland-and-other-anarchist-cities

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x