Pátek, 24 května, 2024
Home NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NOVINKY Tvořivá společnost a 12000letý cyklus zkázy

Tvořivá společnost a 12000letý cyklus zkázy

Tento článek je navazujícím druhým dílem po následujícím předchozím článku na toto téma:

Stručné shrnutí: Žádný katastrofický 12000letý cyklus neexistuje. Existuje pouze měnící se klima, kdy se megafauně daří více v teplejších obdobích a nástupem chladných období jí ubývá. Na vymírání živočichů se také podíleli naši předci, kteří lovili zvířata.

Tvořivá společnost ve svém 11hodinovém dokumentu tvrdí, že v roce 2030 či 2036 máme všichni zahynout, protože cyklus právě vrcholí. Toto téma nadcházející katastrofy neustále propagují na své Facebookové stránce, kde např. tvrdí, že:

„Budoucnost lidstva je v nebezpečí. Země se s těmito destruktivními procesy setkává jednou za 12 000 let.“[1]

Nebo v komentářích diskutují o tom, že náhlé změny klimatu jsou zcela jasně způsobované zářením z vesmíru, které každých 12 tisíc let dopadá na celou sluneční soustavu a požadují, aby nejlepší světoví vědci odklonili toto záření.[2]

Nabízí se otázka: Pokud máme tedy v roce 2030 či 2036 všichni zahynout, tak jak je možné, že naši předci nevymřeli v předchozích cyklech a my jsme stále naživu a nyní dosahujeme největšího pokroku? Zjistíme to tak, že si opět ověříme informace tak, jak nás k tomu vyzývá sama Tvořivá společnost.

Ve svém 11hodinovém dokumentu se tento cyklus snaží ukázat na studii, která pojednává o 11tisíciletém cyklu. Nic to ale neznamená, protože studie pojednává pouze o cyklu driftování ledu na moři.[3][4] Dále na tomto snímku prezentace najdete výbuchy super vulkánů, které měly cyklicky decimovat lidstvo. Výbuch super vulkánu Toba před 74000 lety byl nejsilnějším za 2 miliony let a již v roce 2007 bylo vyloučeno, že by tento vulkán naši civilizaci výrazně ochromil, protože byly nalezeny kamenné nástroje spadající do tohoto období a tyto nástroje nezmizely ani v době super erupce a ani se dramaticky nezměnily brzo poté.[5][6][7] V Jižní Africe se lidem během tóbské katastrofy doslova dařilo.[8]

Douglas Vogt poskytl Tvořivé společnosti prezentaci svého výzkumu 12000letého cyklu, kde byl představen jako odborný člen Sdružení Geologů Ameriky (GSA).[9] Mezi členy na webu GSA však Douglas Vogt není uveden.[10] Tvořivá společnost o něm dále tvrdí, že prý objevil přesný počet let mezi přepólováním magnetického pole Země, což má být přesně 12 068 let. Ve skutečnosti k přepólování dochází nepravidelně zhruba každých 450 000 let a naposled k tomu došlo asi před 800 000 lety. Celý proces navíc trvá několik set až tisíc let a dočasný pokles síly pole automaticky neznamená, že k přepólování dojde.[11][12][13]

Ve své prezentaci se snaží ukázat tento cyklus na ledovcových jádrech a tvrdí o obrázku na pravé straně, že stáří černých pruhů v ledu je 12000 let. Identickou fotografii najdete na webu Národní vědecké nadace ledovcových jader, která pro vědce zajišťuje uchovávání těchto jader a ta naopak uvádí, že stáří usazenin vulkanického popela v tomto jádru je 21000 let.[14]

Douglas Vogt dále tvrdí, že druhý způsob jak vědecky objevil tento cyklus bylo tak, že vynásobil 88letý cyklus slunce číslem 138, ale již nevysvětluje, jak získal číslo 138. Dále se cyklus snaží prokázat tím, že pro každý cyklus ukazuje seznam fosilních nálezů datovaných zhruba ke každému údajnému cyklu. To stejně tak nic nedokazuje, protože existují fosilní nálezy datované i mimo tyto údajné cykly. Abychom zjistili, zda živočichové skutečně vymírali každých 12 tisíc let, musíme se podívat na dlouhodobý trend četnosti megafauny.

Ještě předtím je však třeba zmínit, že před 12 tisíci lety živočichové nevymírali všude na Zemi. Například v Africe v období před 50 a 10 tisíci lety většina velkých savců vůbec nevymřela.[15][16][17] Nebo mamuti, kteří vymřeli v Evropě, tak ti na Wrangelově ostrově žili ještě před 4000 lety.[18]

                Trend četnosti megafauny

Radiokarbonová databáze vyhynulé megafauny z Východní Beringie, Spojených států a Jižní Ameriky ukazuje, že kromě vymírání v období před 12 tisíci lety v USA a Jižní Americe, nejen že neexistuje shoda mezi těmito oblastmi, ale ani nejsou v jednotlivých oblastech vidět žádné pravidelné 12 tisícileté cykly.

Ve východní Beringii navíc v období před 35 a 45 tisíci lety a v období před 13 a 25 tisíci lety došlo hned k několika výkyvům. Oba výkyvy v USA, během kterých byly počty megafauny vysoké, souvisely teplejším klimatem:

Dále, před 12000 lety se podle této studie nejednalo o žádnou jednorázovou událost trvající pár let, ale zhruba 1000 let a zároveň je zde souvislost mezi prvotním poklesem megafauny a přítomností člověka. [19]

Studie z Aljašky v období před 10 a 45 tisíci lety nachází až 8 období, kdy počty megafauny byly neobyčejně vysoké:

Z grafu je patrné, že tři tato období, kdy se megafauně dařilo, nastala hned po údajném katastrofickém cyklu před 36 tisíci lety a podobně období před 45 tisíci lety, kdy 3000 předtím mělo opět všechno v rámci cyklu zkázy vyhynout. A dále, před 12 tisíci lety byla četnost nižší, než před 10 tisíci lety.[20]

Co se týče neandrtálců, tak se odhaduje, že ti měli vymřít zhruba před 28000 – 24000 lety. Nicméně, již v roce 2007 vědci vyloučili možnost, že by to mohlo být způsobeno katastrofickou změnou klimatu.[21][22][23]

                Lidský faktor

Kromě toho také existují důkazy o tom, že tato vymírání nelze vysvětlit pouze změnou klimatu, nýbrž podíleli se na tom i naši předci, kteří lovili zvířata. Dočtete se to například ve studii z Hallovy Jeskyně v Texasu:

„Ukazujeme, že místní rostlinná a živočišná diverzita výrazně poklesla během ochlazení mladšího dryasu, ale zatímco rostlinná diverzita se na počátku holocénu obnovila, zvířecí diverzita nikoli… Tato data tedy naznačují, že lidský lov velkých savců, pravděpodobně spolu se změnou klimatu na konci pleistocénu, vedl k vyhynutí megafauny v Severní Americe.“[24]

Studie z Austrálie[25] ukazuje, že to byli hlavně lidé. Na obrázku níže je znázorněn příchod lidí a s tím související kolaps megafauny, který začal před 45 tisíci lety a trval skoro 2000 let:

Jiná studie z Austrálie také dochází ke stejným závěrům, tedy že to s největší pravděpodobností byli hlavně lidé:

„Neexistují žádné podrobné testy dokazující různě načasované série vymírání, ať už během posledního ledového cyklu, nebo během několika ledových cyklů. Místo toho vysoce kvalitní data naznačují synchronní vymírání během několika tisíc let od lidského příchodu.“ [26]

V Jižní Americe byla zjištěna silná souvislost loveckých hrotů s poklesem tamní megafauny, a tedy naši předci-lovci byli hlavní příčinou. Výzkumníci zde pozorují náhlý pokles četnosti megafauny, který začal hned potom, co naši předci-lovci vynalezli lovecké hroty přibližně před 13000 lety a krátce po explozivním nárůstu loveckých šípů se objevil strmý pokles četnosti megafauny. [27]

Pro období posledních 120 000 let bylo pro Austrálii také zjištěno, že člověk byl s největší pravděpodobností hlavním viníkem vymírání živočichů. [28]

Evropský jeskynní medvěd byl také s největší pravděpodobností dohnán k záhubě našimi předky. [29]

Výše uvedené podporuje také odhad z roku 2008 [30], kde je vidět souvislost poklesu megafauny spolu s odhadovanou velikostí lidské populace:

Biblická potopa

Peter Staněk v nedávném rozhovoru řekl, že minerál ringwoodit každých 12000 let proplachuje planetu a způsobuje 1 km vysokou vlnu tsunami a údajně také vysouší jezera za 24 hodin. [31]

Tvrdí, že se běžně nachází v hloubkách 60 – 80 km a prý ho najdeme v Číně a mezi Kanadou a USA. Nicméně, jediný ringwoodit, který byl kdy nalezen, bylo malé zrnko v Brazílii, uvězněné uprostřed diamantu a teď pozor, o velikosti necelých 40 mikrometrů.

Ringwoodit mimo to nedokáže absorbovat vodu v tekuté podobě. Sebastián Grande z univerzity ve Venezuele o něm uvedl, že: “Extrakce této strukturální vody z ringwooditu jistě vyžaduje velmi vysoké teploty, takže i v přechodové zóně pláště je ringwoodit stabilní a neuvolňuje žádnou vodu.”[32][33]

Tvořivá společnost ukazuje záběry jezer, která měla vyschnout za 24 hodin a mezi nimi je jezero Oroville, jehož hladina ve skutečnosti poklesla pouze o 15% během tří mesíců.[34]

Nebo ukazují záběry řeky Slim, která sice vyschnula během 4 dní, nicméně nebylo to ringwooditem, ale mizejícím ledovcem, jenž napájel tuto řeku.[35]

Nebo ukazují záběry vyschlé řeky Rio Grande, která přitom vysychá každoročně.[36]

Zdroje

1. https://www.facebook.com/watch/?v=805196077840267

2. https://www.facebook.com/Creativesociety.cs/posts/pfbid0ftED51MiSjz8nxobm2Bz7Lvsr1d9G88hSAdEPV9F3VVmDmjnXcFkPc3zpc8egZkcl?comment_id=941668730487272

3. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0033589488900579

4. https://www.youtube.com/live/s8JAE2HMzDA?feature=share&t=8740

5. https://www.science.org/doi/10.1126/science.1141564

6. https://www.nature.com/articles/s41467-020-14668-4

7. https://www.sciencealert.com/stone-tools-show-how-humans-survived-a-supervolcano-eruption-74-000-years-ago

8. https://www.nature.com/articles/nature25967

9. https://www.youtube.com/watch?v=WAlyvbt8Nlk

10. https://www.geosociety.org/GSA/About/awards/GSA_Fellows/GSA/Awards/Fellows.aspx

11. https://www.usgs.gov/faqs/are-we-about-have-a-magnetic-reversal

12. https://en.wikipedia.org/wiki/Geomagnetic_reversal

13. https://creativesociety.com/videos/geological-evidence-for-the-12000-year-cycle-of-climate-disasters-douglas-vogt

14. https://icecores.org/about-ice-cores

15. https://www.semanticscholar.org/paper/Late-Quaternary-Extinctions%3A-State-of-the-Debate-Koch-Barnosky/f5a18f2561bb19e6b40d7008f782ee6c59a6e0e9

16. https://www.nature.com/articles/s41467-021-22506-4

17. https://en.wikipedia.org/wiki/Pleistocene_megafauna#Africa_2

18. https://www.researchgate.net/publication/264785182_Patterns_of_Late_Quaternary_megafaunal_extinctions_in_Europe_and_northern_Asia

19. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1504020112

20. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1516573112

21. https://www.nature.com/news/2007/070910/full/news070910-7.html

22. https://www.sciencedaily.com/releases/2008/12/081229105039.htm

23. https://cordis.europa.eu/article/id/28338-climate-change-not-main-cause-of-neanderthals-demise-study-finds

24. https://www.nature.com/articles/s41467-020-16502-3

25. https://www.nature.com/articles/ncomms14142

26. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2015.2399

27. https://www.nature.com/articles/s41467-021-22506-4

28. https://www.researchgate.net/publication/292151774_Climate_change_not_to_blame_for_late_Quaternary_megafauna_extinctions_in_Australia

29. https://www.nature.com/articles/s41598-019-47073-z

30. https://www.researchgate.net/publication/23163838_Colloquium_paper_Megafauna_biomass_tradeoff_as_a_driver_of_Quaternary_and_future_extinctions

31. https://www.youtube.com/shorts/sSsRdohUf3M

32. https://www.researchgate.net/post/Can_water_be_extracted_from_Olivine

33. https://letstalkscience.ca/educational-resources/stem-in-context/ringwoodite-and-deep-water-cycle

34. https://www.kqed.org/news/11882312/lake-oroville-shows-the-shocking-face-of-californias-drought

35. https://www.csmonitor.com/Environment/2017/0418/How-climate-change-dried-up-a-Canadian-glacier-river-in-a-matter-of-days

36. https://earthobservatory.nasa.gov/images/150244/rio-grande-runs-dry-then-wet

Autor: David Petrásek

2.6 5 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x