Free Porn
Čtvrtek, 30 května, 2024
Home NWO Globální oteplování Zavrženíhodné manipulace s úmrtím z horka a chladu

Zavrženíhodné manipulace s úmrtím z horka a chladu

Skupiny kampaňových výzkumníků se komickým, nejapným a skličujícím způsobem pokouší potlačovat fakta.

Blog TL;DR., který se pasuje na ověřovatele faktů nesnáší, když cituji fakta o tom, že stoupající teploty v minulých dvou desetiletích sice způsobily více úmrtí z tepla, ale současně s tím zabránily ještě více úmrtím z chladu. Jelikož je tento nepohodlný fakt pravdivý, tak ignorují jeho ověření. Místo toho fabrikují absurdní citace, které jsou v rozporu s tím samým článkem, který prohlašují za ‚kontrolu faktů‘.

Zabránilo se 166 000 úmrtí

Úmrtí z chladu značně převažují nad úmrtím z horka. Taková je obecná znalost v akademické literatuře např. Lancet zjišťuje, že každý rok globálně téměř 600 000 lidí umře z horka, ale 4,5 milionu z chladu.

Navíc, když výzkumníci zahrnou zvýšení teplot o 0,26°C za desetiletí, tak zjišťují, že úmrtí z horka sice narostou, ale úmrtí z chladu poklesnou oproti tomu více než dvojnásobně:

Čili zde z tohoto článku:

Od 2000-03 do 2016-19 se globální poměr úmrtí změnil o -0,51 procentních bodů (95% spolehlivost v intervalu -0,61 až -0,42) u nízkých teplot a zvýšil o 0,21 procentních bodů (0,13-0,31) pro vysoké teploty, což vedlo k čistému poklesu -0,30 procentních bodů.

Celkový dopad je více než 116 000 úmrtí z horka navíc každý rok a téměř 283 000 méně úmrtí z chladu každý rok až doteď, vzestup teplot od roku 2000 znamená, že co se týče mortality spojené s teplotami, tak jsme zažili každý rok o 166 000 úmrtí méně.

Climate Feedback

To je však zjevně kacířská informace, a tak blog samozvaných inkvizitorů Climate Feedback (Klimatická zpětná vazba) chce proti tomu čistku. Kdybychom byli v době, kdy to jsou jen akademici z řad Zelených kampanistů píšící na internet, tak by to zas tak moc nevadilo. Bohužel ale tato skupina dostala příležitost cenzurovat informace na Facebooku, a tak mi to nějakou dobu trvalo, než jsem vám mohl ukázat jejich nejapnou, často komickou a většinou podlou argumentaci. Uvedená skupina běžně přednáší takovýto typ argumentace založené na nesmyslné víře, kdy zjevně svými obviněními na Facebooku apelují na tu samou skupinu.  Málokdy s tím otřese jakýkoliv argument.

Svá tvrzení nikdy netestují

Climate Feedback zjevně chce ověřovat mé stěžejní tvrzení z článku v Lancet, že globální oteplování teď každý rok zachraňuje 166 000 lidí, uvedené v názorovém článku v New York Post:

Ale podívejme se, co se začalo hned po tvrzení – „Globální oteplování každý rok zachrání 166 000 životů“ – dít. Připojili k tomu cosi, co v New York Post nebylo. Musíte si to přečíst mnohem dále, abyste si uvědomili, že se ve skutečnosti dost neúspěšně pokouší to přilepit k úplně odlišnému příspěvku na Facebook, který řešil úplně jiný vědecký článek.

Vyšlo z toho, že Climate Feedback se ve svém hlavním textu nikdy nezabýval těmi 166 000 zachráněnými lidmi. Jen číslo „166“ se v jejich článku třikrát objevilo: kdy dvakrát uváděli mé tvrzení a jednou až po jejich hlavním textu ve zlořečení jednoho profesora oceánské fyziky, které nebylo ničím jiným než spoustou osobních útoků. Ten profesor přitom nezpochybňoval ten celkový dopad 166 000 na celkovou úmrtnost jako dopad klimatické změny, což je absurdní: kdokoliv můj článek četl, chápe, že v něm mluvím o dopadu na úmrtnost spojenou s teplotami.

Nejvíce o tom asi vypovídá to, že Climate Feedback se ptal jednoho ze spoluautorů studie z Lancet, jak je to s těmi 166 000 (jak ve svém textu také hrdě prohlásili). A ten profesor Antonio Gasparrini nejenže to nezpochybnil, ale ani nediskutoval o mé analýze o 166 000 zabráněných úmrtích.

Climate Feedback nejenže nepřednesl jakýkoliv rozumný argument proti těm 166 000 zabráněných úmrtí. Ve skutečnosti požádali jednoho z hlavních autorů studie o komentář a nedostali z něj nic.

Na závěr ti z Climate Feedback prostě proti těm 166 000 zachráněných lidí neměli žádný dobrý argument, ale i tak ve snaze cenzurovat data, která považovali za nepohodlná, veřejně mou práci pranýřovali. To, že tu šarádu s nimi hráli i akademici, aby to mohli kamuflovat jako ‚kontrolu faktů‘, je zavrženíhodné.

Zbytek tvrzení Climate Feedback je komicky mimoňský

Takže kromě tvrzení o 166 000 Climate Feedback podsouvá, že říkám následující: „Ta tvrzení, že klimatická změna způsobuje s horkem spojená úmrtí, jsou chybná, protože ignorují, že populace roste a stárne.“

To je vyfabrikovaná citace. To jsem nikdy neřekl. Climate Feedback podstrčil toto falešné prohlášení a kamufluje ho jako mou citaci, i když jsem nic takového nikdy netvrdil. To je neuvěřitelné klamání: je komické tvrdit, že bych mohl argumentovat, že je chybou tvrdit, že „klimatická změna nezpůsobuje s horkem spojená úmrtí.“ Já prostě netvrdím, že „klimatická změna nezpůsobuje úmrtí spojená s horkem.“

Jak je uvedeno výše, výslovně jsem tvrdil, že klimatická změna způsobuje více úmrtí z horka. Můj graf ukazuje, že klimatická změna způsobuje více úmrtí z horka.

A také jsem výslovně poukázal, že zvýšení teplot zvyšuje úmrtí z horka ve svém článku v New York Post:

„S tím, jak během minulých dvou desetiletí teploty rostly, tak to způsobilo každý rok 116 000 úmrtí z horka navíc.“ Je mi líto, Climate Feedback, ale i zbytek vašich tvrzení je jasně přeplněn stupiditami.

Hodnocení revize od Climate Feedback

Takže Climate Feedback prostě tvrdí nesmysly, když říká, že jsem nějak tvrdil, že klimatická změna nezpůsobuje s horkem spojená úmrtí, protože jsem tvrdil, že je způsobuje, i ve svém článku v New York Post:

Climate Feedback nikde ve svém hlavním textu na ničem nedokládal, jak by těch 166 000 zabráněných úmrtí mohlo být špatně. Dokonce se ptali jednoho z hlavních autorů té studie, a dotyčný profesor jim o tom neřekl nic.

Závěr

Tak klamná očerňující práce od Climate Feedback je rozvláčné okecávání a mimoňská argumentace (viz pár dalších příkladů níže). Ale přesvědčíte se, když si to sami projdete.

Přednesli dva hlavní argumenty. První, že mé tvrzení – „Globální oteplování každý rok zachrání 166 000 životů“ – je nesprávné. Ovšem nikdy se tím nezabývali ve svém hlavním textu. A ač získali informace od jednoho z hlavních autorů studie Lancet, která je základnou pro to, že 166 000 životů bylo zachráněných, tak nezískali žádnou kritiku této argumentace.

Zadruhé tvrdí, že jsem nějak řekl, že tvrzení, že klimatická změna způsobuje více úmrtí spojených s horkem, je nesprávné, což je komické, protože jsem tuto skutečnost uváděl i ve svém článku v New York Post:

Verdikt: Climate Feedback je od základu mimo v obou svých hlavních tvrzeních.

Dodatečné poukazy: Opravdu to nebylo nutné uvádět, ale nemůžete mít stránku ‚kontroly faktů‘, psát stránku za stránkou nějakých zlořečení a ignorovat přitom hlavní obsah a zpackat vyjádření o mých ostatních tvrzeních a pak doufat, že nakonec si toho nikdo nevšimne a prohlásit mou argumentaci za nesprávnou. Nebo přinejmenším by vám takový nesmysl neměl projít.

Dva příklady nesmyslné argumentace ve zbytku Climatefeedback

Lomborg nemá stroj času

Climate Feedback požádal o vyjádření profesora Gasparriniho, spoluautora výše uvedené studie v Lancet. Ten se nezabýval ničím o těch 166 000 zabráněných úmrtích. Jeho text ve skutečnosti celý diskutoval o článku ve WSJ z roku 2016, kde jsem použil jeho článek z roku 2015, on mě ale kritizoval za to, že jsem necitoval jeho článek z roku 2017:

Důvod, proč jsem během psaní svého článku roku 2016 necitoval jeho článek z roku 2017, je samozřejmě ten, že jsem přitom neměl přístup ke stroji času.

Ve skutečnosti jsem si s profesorem Gasparinim později o jeho článku z roku 2017 několikrát korespondoval. A ano, jeho studie z roku 2017 opravdu ukazuje, že při hodně vysokých emisích ke konci století by přírůstek úmrtí z horka nejspíš převážil nad zabráněnými úmrtími. Ale jeho studie ukazuje, že ve všech regionech vidíme, že dodatečná úmrtí z horka jsou značně převýšena dalšími odvrácenými úmrtími z chladu, jak to bylo od 90. let do desetiletí od 2010 – což jsem tu přesně uvedl.

Seriózní akademici berou v úvahu nárůst a stárnutí populace

V doplňujícím komentáři Climate Feedback požádal Philipa Staddona, docenta životního prostředí a trvalé udržitelnosti z University of Gloucesteshire, aby se do toho také vložil. Ten řekl, že je to špatně, když kritizuji nedostačující standardizaci růstu a stárnutí populace, protože „všichni seriózní akademičtí výzkumníci už berou v úvahu růst populace, demografii a stárnutí“:

Já samozřejmě se Staddonem plně souhlasím, že všichni seriózní akademičtí výzkumníci by to měli dělat. Ale výzkum, který jsem kritizoval, přesně tohle nedělal, což vedlo k nepodloženým tvrzením. Takže např. v příspěvku na Facebooku, o kterém diskutoval Climate Feedback, jsem ukázal, jak CNN věří, že studie ukazuje 74% procentní nárůst úmrtí způsobený klimatickou krizí:

Je to založeno na úpravě podle populace a věku a je to ve skutečnosti z tiskového prohlášení k tomuto vědeckému článku (a v tabulce S6 tohoto článku).

Staddon si podobně mohl všimnout, že úvodníky v takových světových špičkových medicínských žurnálech udělaly uvedenou velice amatérskou chybu. Argumentují, že nárůst teplot v posledních 20 letech zvýšil úmrtnost mezi lidmi ve věku 65 a více let:

Ale citují čísla, která nejsou upravena podle věku či populace, když ale opravdu světová populace lidí ve věku nad 65 narostla až skoro o tolik:

Absolutně souhlasím s docentem Philipem Staddonem ohledně nezbytnosti zajistit, aby dobré argumenty ve veřejné sféře byly upraveny podle populace a stárnutí, než se to začne svalovat na klima. Bohužel tomu ale často tak není.

Zdroj: https://www.lomborg.com/the-heresy-of-heat-and-cold-deaths

5 1 vote
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x