Free Porn
Čtvrtek, 13 června, 2024
Home Nezařazené Zelení vítají jaro: Pryč s elektřinou! Ať žije Lenin!

Zelení vítají jaro: Pryč s elektřinou! Ať žije Lenin!

Proč environmenalisté Hodinu Země slaví vypínáním elektřiny? A má to onen deklarovaný vliv na “ochranu klimatu”? A proč Den Země slaví na Leninovy narozeniny? A jak to vůbec souvisí s ochranou přírody?

Motto: “Kdykoli zapneš elektrické světlo, máš na svědomí další postižené dítě.” (Dr. Helen Caldicott, Unie znepokojených vědců, 1992,viz)

HODINA ZEMĚ (26.března, 20:30 – 21:30)

Víte jak environmentalisté slaví od roku 2007 příchod jara? Tím, že na hodinu vypnou všechna světla. Říkají tomu „Earth Hour“ – hodina Země. Prý abychom symbolicky snížili naši spotřebu energie a méně rabovali přírodní zdroje. Mě se to ale nějak nezdá. Neměli bychom spíše oslavovat, že elektřinu máme? Slavit svátky světla z radosti, že nám slouží tato tajuplná síla a zvyšuje naši “kvalitu života”? Ptám se zvláště lidí, kteří mají kardiostimulátor. Vypnete si ho na hodinu?

http://www.earthhour.org

Na webu českého eko sdružení Veronika je seznam obcí, jejichž starostové se rozhodli, že se do akce zapojí a v tuto dobu na hodinu vypnou veřejné osvětlení. Asi aby si občan vracející se domů po tmě snáze srazil vaz. Čímž se občanovi sníží jeho ekologická stopa.

http://www.veronica.cz/?id=450

Šetření světlem si vzala k srdci i japonská vláda, která v roce 2010 spustila kampaň „Morning Challenge“ (viz) vyzývající občany, aby chodili dříve spát. Aby nesvítili pozdě do noci a snížili tím spotřebu elektřiny. Aby snížili svou uhlíkovou stopu. Mě to připadá divné. To tu nebylo ani za feudalismu – aby vrchnost říkala lidem, v kolik mají jít do hajan.

korea_night.jpg

(Severní Korea: Země kde zítra znamená už včera: Zhasnout a spát).

Celá akce je zřejmě inspirována příkladem pokrokové komunistické Severní Koreje. Tam totiž mají “Hodinu Země” celý rok. Zmatení popírači si myslí, že je to kvůli mizernému řízení hospodářství a zaostalosti. Chyba. Ve skutečnosti je to promyšlený plán ochrany životního prostředí. Kéž bychom to i my dokázali – snad se to ale díky úsilí Evropské komise časem podaří.

Hned v době vydání čtvrté zprávy IPCC (International Panel for Corruption in Climatology) 2007 proto moudří vládcové v Bruselu (Špidla a kolektiv) stanovili závazek 20:20 (viz) – Do roku 2020 pokrývat 20% spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Za každou cenu. Budeme šetřit, i kdyby nás to mělo zruinovat.

Podobá se to v něčem Maově politice “velkého skoku” z komunistické Číny v 50.letech. Z nařízení čínské vlády například každá komuna musela vybudovat vlastní vysoké pece, a zvýšit tím produkci oceli. Přitom však nebyl zabezpečen přísun železné rudy ani paliva, takže obyvatelé byli nuceni tavit své nářadí a oheň v pecích živit dřevěným vybavením svých obydlí, ba pálit i celé domy (wiki).

I nyní vidíme snahu přeskakovat vývojové fáze, avanturismus, neochota počkat, až budou dostupné vhodné technologie, mít vše hned teď. A máme to tady zase – soudruzi zřejmě nic nezapomněli a nic nového se nenaučili. Je to tu zase – komplet včetně pionýrů s mávátky (dnes se tomu říká: klimatičtí aktivisté).

ycp

(Moderní pionýři podporují Maův velký skok číslo dvě)

DEN ZEMĚ (22.dubna)

O pár týdnů později Zelení slaví další svátky jara. Den Země. Je tu ale záhada. Nebylo by logické slavit Den Země 21. dubna v první jarní den – v den jarní rovnodennosti? Jako svátek jara a probouzející se přírody? Místo toho se slaví až o měsíc později. Proč?

Toto datum vybral demokratický (čti: levicový) US senátor Gaylord Nelson už pro první Den Země 22.března 1970. A čirou náhodou to bylo sté výročí Leninova narození.  Prý je to jen náhoda.

Představte si, že by neonacisté slavili v den Hitlerových narozenin třeba “Den hlíny” a pochodovali s hnědými prapory v barvě ornice. A vymlouvali by se, že slaví hlínu. Že den Adolfova narození na ten den spadá jen náhodou. To by byl poprask, že?

Vztah mezi Leninem a vypínáním elektřiny není lehké rozpoznat. Lenin totiž byl pro elektřinu. “Elektrifikace plus kolchozy rovná se komunismus”, říkával. Spojnice je snad jedině v názoru, že máme  mít válečnou (přídělovou) ekonomiku i v době míru.

Zelená totalita: Kvůli oteplování má být jídlo na příděly (NP listopad 2010)

Proč? Výjimečné vměšování se do života občanů se obecně pokládá za omluvitelné jedině v případě války – to je výjimečný stav. Proto autoritářské režimy ke svojí legitimizaci potřebují vést nějakou válku. Jakoukoli.

Lenin tedy přišel s tezí, že prý je jakoby už mír, ale fakticky jsme ve (studené) válce s kapitalistickým táborem. Takže výjimečný stav trvá.

Nyní je také jako mír, ale jsme prý ve (studené) válce s klimatem. Ve válečném stavu projde vládcům ledacos. Vždyť jde o samotné přežití. Každý musí válečnému úsilí přinášet oběti.  Třeba tím, že se vzdá elektřiny.

Obraz nepřítele je tak užitečný, že když nepřítele nemáte, obecně se doporučuje si nějakého vymyslet.  Pak totiž může vláda tvrdit, že její ekonomická neschopnost není nekompetentnost, nýbrž že je součástí chytrého (smart) důmyslného plánu na boj s nepřítelem – plánu, který ovšem vyžaduje, abychom všichni přinášeli oběti.

SMYSL ČERNÉ HODINKY

V březnu 2010 noviny psaly: “Letos poprvé se k akci připojila i Česká republika. V Brně v sobotu večer zhaslo osvětlení největší dominanty města – hradu Špilberk. Brněnská radnice, na jejímž vedení se podílí také Strana zelených, tak chtěla symbolicky vyjádřit podporu aktivitám proti plýtvání energií a změně klimatu.” (viz).

Pomůže nějak Hodina Země v bojí proti klimatu? Těžko. I sami správci energetické sítě říkají, že to na spotřebu energie v republice nemá pozorovatelný vliv.

Earth_Calif.png

(Červená křivka je skutečný vývoj spotřeby proudu v Kalifornii. Šedé pásmo je průběh Hodiny Země 2009)

2010 Earth Hour in California – just as ineffective as last year. WUWT 27. března 2010

Jestliže to ale nemá vliv na spotřebu energie, co je tedy SKUTEČNÝM cílem?

Ve skutečnosti vůbec nejde o klima nebo přírodu. Jde o snahu změnit společnost, řídit lidské životy, změnit lidské zvyky. Tak jako to bylo cílem každého religiozního hnutí v dějinách. Taková hnutí soustřeďují autoritativní jedince, kteří trpí nutkavou potřebou diktovat lidem, co smějí jíst, koho si smějí vzít nebo co si mohou vzít na sebe.

Stejné je to s dalšími recepty na ne-ochranu klimatu jako jsou: ježdění na kole, větrníky, solární panely, emisní povolenky, kompostování, vegetariánství nebo modlitby k lesním skřítkům. Vliv na klima veškerý žádný.

Jelikož v tomto asketickém odříkání (odpírat si elektřinu) lze pozorovat typické náboženské rysy puritánství, navrhuji, aby se tradice “Hodiny Země” doplnily ještě o sebe bičování. Environmentalisté by se v temnotě za mihotavého světla svíček bičovali důtkami, aby tak sami sebe potrestali za hříchy proti Matičce Zemi. Přitom si mohou mumlat Chartu Země, kterou napsal Gorbačov se Strongem a která je uložena v posvátné “Arše naděje”.

Pokud uspořádáte takový noční průvod flagelantů s pochodněmi, rád se přijdu podívat.

candle_altar.jpg

(Černá mše? Osobně mi černá hodinka se svíčkami připadá romantická. Nicméně souvislost s ochranou klimatu či s racionální ochranou přírody nevidím. Spíše to vypadá na jakousi sekularizovanou verzi oněch hnutí duchovní obrody, které se vždy jednou za pár generací vrací jako Halleyova kometa, aby káraly hříšnost smrtelníků neboť Poslední soud se prý blíží).

NEDOBROVOLNÁ ČERNÁ HODINKA

Finský (environ)mentalista Pentti Linkola proslul výrokem: “Vše, co jsme vynalezli za posledních sto let, by mělo být zničeno.” Do toho spadají i elektrické přístroje.

Zakázat elektřinu ze dne na den, to asi hned tak neprojde. Přesto se lidem, kteří milují černou hodinku (alias Hodina Země) zřejmě blýská na lepší časy.

Jsou tu totiž evropské stachanovské plány zvýšit podíl obnovitelných zdrojů, jakkoli jsou dosud primitivní. Už letošní zimu Británie dávala dekadentním změkčilým milovníkům tepla na frak – v největších mrazech větrné elektrárny nevyrobily skoro žádnou energii – zrovna jaksi nefoukal vítr (viz). Tak tak, lid se musí otužovat.

K tomuto tématu 2.března 2011 v The Daily Telegraph vyšel výtah z interview se Steve Hollidayem na Rádiu 4. Pan Holliday je generální ředitel britské energetické sítě (National Grid).

CITUJI:

Doba, kdy elektřina byla k dispozici nonstop, se možná blíží ke konci, řekl včera šéf státní energetické sítě. Rodiny si budou muset zvyknout, že budou elektřinu používat tehdy, kdy je zrovna dostupná, spíše než stále, řekl Steve Holiday, ředitel National Grid.

Pan Holliday odpovídal na otázku, jak chce zajistit, „aby světla svítila“, i když se budeme spoléhat více na větrné elektrárny a dodávka plynu poklesne. Do roku 2020 se dodávky energie z větrných elektráren zvýší šestinásobně, kritici však namítají, že dodává elektřinu, jen za větrných dnů. Pan Holiday řekl v Rádiu 4 v programu „Today“, že rodiny budou muset změnit svoje chování (change their behaviour).

„Energetická síť bude v roce 2020 či 2030 zcela jiný systém než dnes. Dnes stále přemýšlíme ve stylu, jak docílit dodávky energie, aby tu byla stále. V budoucnu budeme muset být daleko chytřejší (smart)… Budeme muset změnit svoje chování a spotřebovávat energii, když je právě k dispozici a když je k dispozici levně.“

national_grid.jpg

The Empire strikes out. WUWT. 24.března 2011

ZÁVĚR

Můj závěr bude překvapivě střízlivý a je určen čtenářům Burzovního zpravodaje. Doporučuji nakupovat. Nakupovat akcie výrobců svíček.

Možná se totiž naplní vize Frederica Bastiata z první půle 19.století. Ve své “Petici výrobců svíček” žertem navrhoval, aby vláda zakázala denní světlo, tak aby se zdvihly zisky této lobby.

Pokud zelená elektřina přivodí hotové hody milovníkům černé hodinky, odbyt svíček půjde zase nahoru.

=========================================

www.klimaskeptik.cz

Diskutovat můžete na: http://www.klimaskeptik.cz/diskuse/ (nyní i bez registrace)

0
0
votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Liberlend u lobističkim dokumentima SAD, Vojvodina glavni partner te „države“

VESTI Autor:Radio Slobodna Evropa20. jul. 202217:3912 komentara Izvor: N1 Poluostrvo od sedam kvadratnih kilometara na reci Dunav...

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidávají k holandským protestům: „Nejsme otroci“

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidali k holandským sedlákům, aby protestovali proti ‚Zeleným‘ vládním regulacím, které decimují jejich průmysl, když je nutí...

Předurčená k válce?

Přemysl Janýr, Vídeň, březen 2022 Europe: Destined for Conflict? (Evropa: předurčená ke konfliktu?) byl titul referátu, který přednesl George...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
15
0
Would love your thoughts, please comment.x