Free Porn
Čtvrtek, 20 června, 2024
Home Nezařazené Zlato, finanční trhy a mezinárodní monetární systém jsou jednou nohou na banánové...

Zlato, finanční trhy a mezinárodní monetární systém jsou jednou nohou na banánové slupce … a tou druhou v hrobě!

Podpořme Reformy.cz zakoupením užitkových předmětů včetně oděvních doplňků s tématickou výzdobou, publikací, vlasteneckých samolepek na poznávací značky aj. na eshop.reformy.cz

Nikdy před tím jsem nezažil, že by se mi sešlo tolika střípků informací, co se dají poskládat dohromady, během pouhého jediného týdne. Tento uplynulý týden jsme byli bombardováni tečkami, které se dají propojit čarami do obrázků, jednou za druhou a skoro pokaždé takovou tečkou, jaká by sama o sobě stačila před takovými 30 lety na vyvolání paniky. Říkám „před 30 lety“, protože tehdy došlo ke krachu 1987, a to bylo ještě před tím, než se cokoliv a všechno, ať už něčím podložené nebo ne… začalo stávat zárukou mnohokrát, aby i zaručeným se zase mnohastupňově ručilo v tom, z čeho se nakonec stala inflační orgie. Tehdy před 30 lety ještě nebyla černá bílou, špatnosti nebyly správné a „dluh“ byl pořád ještě nemluvnětem a nevyvinuly se z něj ještě ohromné peníze. Rychle to doběhlo do dnešních dnů a my tu teď máme monetární systém, co je jednou nohou na banánové slupce a tou druhou v hrobě!

Upozornění: V závorkách je vloženo pár redakčních poznámek pro české čtenáře.

Dovolte mi uvést, co jsem v tomto uplynulém týdnu spatřil jako určité velice ošklivé tečky, které se dají propojit, a ač jejich seznam nebude v žádném případě úplný, tak si myslím, že si o tom během čtení uděláte určitou představu. Počátkem toho týdne oznámila Čína změny jejích pravidel záruk pro kvalitní úvěry nezbytné pro korporátní dluhopisy, aby byly přijatelné (teď lze používat už jen obligace AAA a AA). To den poté způsobilo na akciových trzích propad o 5,6%, což rozčeřilo hladinu na akciových trzích celého světa. To je bezpochyby významné a byl to akt k utažení kreditů a ten přímo sníží likviditu dostupnou pro čínskou burzu. To není jednodenní událost, jak by nás CNBC ráda navedla, abychom věřili.

Podpořme Reformy.cz zakoupením užitkových předmětů včetně oděvních doplňků s tématickou výzdobou, publikací, vlasteneckých samolepek na poznávací značky aj. na eshop.reformy.cz

Následně se vyloženě zhroutila cena ropy a tento týden skončila pod donedávna nepředstavitelným číslem 60 $… a odrazy toho teprve začínáme pociťovat. 130 stará firma Phibro oznámila, že zavírají krám, zatímco měny ropných exportérů (včetně rublu) byly rozdrceny. Během posledních týdnů probíhaly diskuse o budoucnosti břidlicového průmyslu, a ta diskuse teď skončila s tím, že to teď nikdo není schopen říci, „jestli je to bude drtit“ ještě déle. Stovky miliard $ nadměrných dluhů jsou teď v ohrožení, a tenhle trh s úvěry se už zhroutil, takže se požadují výnosy přes 10%. Zhroucení cen ropy samo o sobě k zruinování finančního systému stačí, to ale v tomto uplynulém týdnu v žádném případě nebylo samo.

Dalším bodem k propojení byl výdajový balíček schválený Kongresem. Jak o tom referoval Zerohedge Předkládá se 303 bilionů $ v derivátech, které teď mohou spadnout na US daňové poplatníky, US veřejnost tedy pustili po vodě. Jen měsíc poté, kdy Republikáni vybojovali obě komory Kongresu, teď dovolili bankám schovat svá derivátová portfolia pod deštník FDIC. (Poznámka: Státem garantované pojištění vkladů.) O hodnotě více než 300 bilionů $! Před tím FDIC pojišťoval 6 bilionů $ bankovních vkladů pomocí dech beroucích 54 miliard $ rezerv… Jak by pro něco takového mohl kterýkoliv „skutečný Američan“ hlasovat? Z toho pozná i kalkulačka bez baterií, že tohle musí jednoznačně dohnat zemi k bankrotu, avšak takový zákon projde jen něco více než měsíc poté, co americká veřejnost vložila důvěru do Republikánů, že by jako do své „poslední naděje“? Bylo to schváleno omylem nebo si myslíte, že věděli, co činí? Byl zdravotní systém Obamacare schválen omylem? Je komické, že architekt Obamacare vypovídal před Kongresem poté, co nazval americkou veřejnost příliš stupidní, aby to pochopila,… takže zrádce svědčil před zrádci, a ti všichni by měli dostat provaz za ZRADU! Ať už to věděli, nebo ne, i Kongres právě prohlásil americkou veřejnost za stupidní schválením takto zrádcovského zákona. (Poznámka: Tímto se bankéřům v době tetanických tržních křečí státní zárukou pojistily divoce hazardní papíry v hodnotě nahrubo čtyřnásobku hrubého domácího produktu celé planety a skoro 18 násobku hrubého domácího produktu USA.)

Podpořme Reformy.cz zakoupením užitkových předmětů včetně oděvních doplňků s tématickou výzdobou, publikací, vlasteneckých samolepek na poznávací značky aj. na eshop.reformy.cz

Ve výše uvedeném odstavci jsem se ptal, zda vůbec „věděli, co činí?“ Ministerstvo financí v tomto uplynulém týdnu předložilo požadavek na zajištění „záchranných balíčků pro přežití“ pro jejich 3 800 bankovních auditorů. Z jakého myslitelného důvodu by mohli bankovní auditoři potřebovat „něco tak legračního“ jako záchranné balíčky pro přežití? Ví ministerstvo financí něco, co nám neřeknou? Já bych se také rád zeptal, proč Fed v Chicagu „zazdívá“ okna v jejich přízemním patře? Očekávají něco? Třeba nepokoje?

Kdyby vám všechno výše uvedené nestačilo, tak si nedělejte starosti, bude toho více… a ještě významnější novinky! Počátkem týdne Rusko oznámilo, že přistupuje k testování svého nově navrhovaného systému měnového clearingu. Ten je plánován na květen 2015, a testovací fáze byla uspíšena a přistupuje se k ní 15. prosince, ano tohle pondělí! Proč? Proč posunují datum zahájení? Dá se předpokládat, že i oni něco vědí, nebo alespoň vidí jako bezprostředně potřebné, aby byli schopni provádět peněžní clearingy k obchodování mimo systém SWIFT. Když tohle domyslíte, tak Rusko bude mít potom schopnost zařizovat JAKÝKOLIV obchod mezi JAKÝMIKOLIV dvěma či více stranami při vyloučení použití dolarů… a mimo dohled šmírovacího oka Ameriky! To znamená, že jakékoliv sankce na Rusko půjde obcházet, a také to znamená, že SWIFT už není jedinou hernou ve městě. Možná, že pak BRICS a spol. se pak už moc SWIFTem a jeho potřebou trápit nebudou? No, ne „možná“, ale určitě.

Podpořme Reformy.cz zakoupením užitkových předmětů včetně oděvních doplňků s tématickou výzdobou, publikací, vlasteneckých samolepek na poznávací značky aj. na eshop.reformy.cz

Prozatím jsem se vůbec nezmínil o zlatě, ale nedělejte si starosti, máme tu dvě významné zprávy. Pokud jste si toho nevšimli, tak zlato a stříbro byly nejlépe si vedoucími třídami aktiv v tomto vskutku bezútěšném finančním týdnu. Začalo to tím, že Rakousko teď uvažuje o repatriaci všeho svého zlata. Minulý týden jsem se zmínil v článku „Matka všech bankovních panik“, že další na řadě by mohlo být Rakousko, a kdyby k tomu došlo, tak je připravené jeviště pro „severní euro“, které by ponechalo jižanské děravé cedníky, ať se starají o sebe. Mám o tom v plánu napsat zítra, takže tohle nechám na samostatný článek. Ač možné rozvětvení důsledků může být značně široké, tak samotný „záměr“ vypadá jako velice úzký, a ten vysvětlím zítra.

Další velká zlatá zpráva a taková, jakou lze kvalifikovat do kategorie, „myslíte, že něco vědí,“ přišla z tržiště CME/COMEX. Budou začínat s „rozpětími“ u devíti různých kovů, včetně stříbra a zlata. Rozběhne se to v rozpětí, a obchodování se zastaví, pokud by se zlato hnulo o 100 $ nebo stříbro o 3 $ za sezení a s nejzazšími denními rozpětími 400 $ a 12 $. Nebudu vás nudit konkrétnostmi, důležitější je, že se musíme divit „proč?“ a „proč zrovna teď?“. Jak často jsme viděli, aby se zlato hnulo o 100 $ a čím méně pak o 400 $? Myslím, že to bylo jen jednou, kdy se zlato hnulo o 100 $ za den. Pohyby u stříbra o 3 $ jsme už viděli (skoro všechny dolů), ale bylo to vždy výlučně během ranních tradingových sezení a téměř vždy o nedělní noc. Vidí to CME tak, že nadchází pohyby stříbra o 12 $. A zase „očekávají něco?“ o čem my nevíme… nebo mají třeba jen strach, že by stříbro mohlo za necelé dva dny obchodování spadnout na nulu a nechtějí zažít, že by se to stalo, (přičemž já si myslím, že kdyby to bylo možné, tak by to už dávno zařídili)? Nebo, co je pravděpodobnější, očekávají ohromné turbulence a poskoky nahoru, které by nejradši snížili nebo alespoň zpomalili? Přidejte i tohle do kategorie „vědí něco a připravují se na to?“!

Podpořme Reformy.cz zakoupením užitkových předmětů včetně oděvních doplňků s tématickou výzdobou, publikací, vlasteneckých samolepek na poznávací značky aj. na eshop.reformy.cz

Tak to tu máme, měli jsme pro finanční aktiva katastrofický týden a ohromné zprávy, z nichž většina poukazuje, že pro nadcházející události si už vybrali stranu a „oficiální výklad“. Mohl bych dodat, že 6. Hindenburgovu temnou předzvěst bylo možno spatřit ve čtvrtek, který si na akciových trzích vedl velice uboze. Když všemi těmito událostmi proložíme propojovací čáru, tak si budeme moci myslet, že US veřejnost je v dost chmurné náladě. Ale ne, čísla o sentimentu spotřebitelů ohlášená v pátek ukazují ohromný nárůst…, takže buď veřejnost není moc důvtipná, nebo ta ohlášená čísla jsou podvrh, … případně také obojí?

Dovolte mi to uzavřít tvrzením, že akce trhu jasně ukazují, že jsme vstoupili do propadu dosažitelnosti úvěrů. Jakýkoliv propad úvěrů je rozsudkem smrti pro systém, který je přetížen nepřiměřeností záruk a kapitálu a tedy už stojí na banánové slupce. Trhy se to pokouší říci spolu s tím, jak se „oficiálně“ přikračuje k tomu, aby nám to vylíčili, že zrovna teď to běží úžasně. Centrální banky zrovna teď kolektivně v bankovní panice provádí „runy na banky“. Pokud o tom nikdo do tohoto týdne neměl předchozí vědomost, tak jsme se v samotném tomto týdnu dověděli dost, abychom věděli, že se chystá dít něco velice špatného, cosi velice zlého, a že k tomu dojde velice brzy. Navrhl bych vám, že pokud jste své plány dosud nedokončili, tak s tím nečekejte až na nový rok!

Podpořme Reformy.cz zakoupením užitkových předmětů včetně oděvních doplňků s tématickou výzdobou, publikací, vlasteneckých samolepek na poznávací značky aj. na eshop.reformy.cz

Pro Reformy.cz přeložil Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca

Čtěte také:

0
0
votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Liberlend u lobističkim dokumentima SAD, Vojvodina glavni partner te „države“

VESTI Autor:Radio Slobodna Evropa20. jul. 202217:3912 komentara Izvor: N1 Poluostrvo od sedam kvadratnih kilometara na reci Dunav...

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidávají k holandským protestům: „Nejsme otroci“

Sedláci v Itálii, Španělsku a Polsku se přidali k holandským sedlákům, aby protestovali proti ‚Zeleným‘ vládním regulacím, které decimují jejich průmysl, když je nutí...

Předurčená k válce?

Přemysl Janýr, Vídeň, březen 2022 Europe: Destined for Conflict? (Evropa: předurčená ke konfliktu?) byl titul referátu, který přednesl George...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
16
0
Would love your thoughts, please comment.x