Pondělí, 20 května, 2024
Home NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NOVINKY ‚Zlobivá‘ čínská viroložka nastupuje na Twitter a publikuje důkazní „kouřící zbraň“, že...

‚Zlobivá‘ čínská viroložka nastupuje na Twitter a publikuje důkazní „kouřící zbraň“, že COVID-19 byl vytvořen v laboratoři

V sobotu jsme referovali, že čínská viroložka (MD, Phd) Dr. L-Meng Yan, která uprchla ze země a zanechala přitom své práce na prestižní Hong Kongské univerzitě, se objevila v britské televizi, kde tvrdila, že virus způsobující COVID-19, tj. SAR-CoV-2, vytvořili čínští vědci v laboratoři.

V neděli se Li-Meng přidala na Twitter a jen před pár hodinami v pondělí tweetla odkaz na článek, jehož je spoluautorkou spolu se třemi dalšími čínskými vědci nazvaný:

Neobvyklé vlastnosti genomu SARS-CoV-2 Poukazující spíše na sofistikovanou laboratorní úpravu než na přirozenou evoluci a rozklad jeho pravděpodobné syntetické trasy vzniku

https://twitter.com/LiMengYAN119/status/1305500268214222848?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1305500268214222848%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fmedical%2Frogue-chinese-virologist-joins-twitter-publishes-evidence-covid-19-created-lab

Rovněž vystavila odkaz na své renomé na ResearchGate, kde odhaluje své předchozí působení na University of Hong Kong a na 13 publikací, které byly 557 krát citovány.

https://twitter.com/LiMengYAN119/status/1305501949513609217?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1305501949513609217%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fmedical%2Frogue-chinese-virologist-joins-twitter-publishes-evidence-covid-19-created-lab

Zkrátíme-li to:

„Důkazy ukazují, že SARS-CoV-2 by mohl být produktem laboratoře vytvořeným pomocí netopýřích koronavirů ZC45 anebo ZXC21 jakožto šablona anebo páteř tohoto výtvoru. Na základě těchto důkazů dále postulujeme, jaká byla syntetická trasa pro vytvoření SARS-CoV-2 a předvádíme, že vytvoření tohoto koronaviru v laboratoři je průchodné a šlo by ho dosáhnout za přibližně šest měsíců.

Zde je pointa v rozšířeném provedení:

Receptor navazující motiv Hrotu SARS-CoV-2 se nemohl zrodit přirozeně a měl by tudíž být vytvořen genetickým inženýrstvím.

Proteiny s Hroty zdobí vnější povrch koronavirových částic. Ty sehrávají důležitou roli při infikaci, jelikož zprostředkovávají interakce s receptory hostitelské buňky a tudíž pomáhají určit rozsah hostitelství a tropismus tkání u tohoto viru. Hrotité proteiny jsou rozděleny do dvou polovin (Obr 3). Přední polovička čili N-terminál se jmenuje S1, a ten je plně odpovědný za vazbu na hostitelský receptor. Jak u SARS-CoV, tak u SARS-CoV-2 je hostitelským buněčným receptorem hACE2. V rámci S1 si vytváří přímý kontakt s hACE2 receptoru hostitelské buňky asi 70 aminokyselin a to koresponduje s motivem vazby jmenovaného receptoru (RBM) – (Obr.  3C). V SARS-CoV a v SARS-CoV-2 určuje RBM plně interakci s hACE2. Protein té půlky vrcholu na C terminálu se jmenuje S2. K hlavním funkcím S2 patří udržet formaci sekačky a následné rýhování proteázy na křižovatce S1/S2 a polohu S2 směřující dolů, čímž se zprostředkuje fúze membrány a viru se umožní, aby vstoupil do buňky.

Obrázek 3 – Struktura protein hrotu SARS a to, jak se váže na receptor hACE2. Obrázky jsou generovány pomocí PDB ID: 6acj37. A) Tři proteiny hrotu, každý skládající se z poloviny S1 a poloviny S2, aby vytvořily takovou sekačku. B) Poloviny S2 (vystínováno modře) odpovídají za formaci sekačky, zatímco část S1 (vystínováno červeně)odpovídá za vazbu na hACE2 (tmavě šedá). C) Podrobnosti vazby mezi S1 a hACE. RBM u S1, která je důležitá pro dostatečnou vazbu, je vybarvená oranžově. Zbytek v rámci RBM, který je důležitý buď pro interakci hACE2 nebo naskládání proteinu jsou vyobrazeny jako hůlky (zbývající členové postupují podle sekvence hrotů  SARS).

Podobně, jako pozorujeme u jiných nakažlivých proteinů, podobá se jim S2 u SARS-CoV-2 vysokou identitou sekvencí (95%) s S2, tj. CZ45/ZXC21. To je v příkrém kontrastu k SARS-CoV-2 a S1 proteinu ZAC45/ZXC21, který diktuje, který hostitel (člověk nebo netopýr) může být tímto virem infikován, což je daleko méně konzervované se sekvencí aminokyselin identickou pouze z 69%.

Obrázek 4 ukazuje seřazení sekvencí hrotových proteinů z šesti β koronavirů. Dva jsou viry izolované od současné pandemie (Wuhan-Hu-1, 2019-nCoV_USA-AZ1); dva jsou podezřelé jako šablony virů (Bat_CoV_ZC45, Bat_CoV_ZXC21); dva jsou koronaviry SARS (SARS_GZ02, SARS). RBM je zdůrazněn mezi dvěma oranžovými čarami. I přes vysokou identitu sekvencí přes celý genom se RBM SARS-CoV-2 značně liší od těch ze ZC45 a ZXC21. Je fascinující, jak RBM SARS-CoV-2 do velké míry připomíná RBM Hrotu SARS. Ač to není „zkopírováno a vloženo“ úplně přesně, tak pečlivé přezkoumání struktur 37 a 38 u Hrotu-hACE2 odhalí, že všechny zbytkové podstatné kousky jsou buď pro navázání hACE2, nebo pro skládání proteinu (oranžové hůlky v Obrázku 3C a v tom, co je zvýrazněno červenými krátkými čarami v Obrázku 4), jsou „zachovány“.

Většina těchto podstatných zbytků je přesně zachována včetně těch, co se zapojují do vazby disulfidové formace (C467, C474) a do elektrostatických interakcí (R444, E452, R453, D454), což je stěžejní pro strukturální integritu RBM (Obrázek 3C a 4). Těch několik změn v rámci skupiny podstatných zbytků je témě výhradně hydrofobických substancí (I142aL, L443aF, F46aY, L472aQ), které by neměly ovlivnit buď skládání proteinů nebo interakce hACE2. Spolu s tím je většina aminokyselinových zbytků, které nejsou podstatné „zmutovaná“ (Obráek 4, zbytky RBM nejsou označeny krátkými červenými čarami). Z této sekvenční analýzy samotné jsme přesvědčeni hned od počátku, že nejenže protein Hrotu SARS-CoV-2 je k vázání hACE2, nýbrž je i k vázání a připomíná přesně originální protein Hrot SARS a hACE223. Nedávné práce na odhalení struktury naše předpovědi potvrdily.

Jak je rozvedeno níže, způsob, jakým SARS-CoV-2 připomíná SARS-CoV RBM a celou tu sekvenci zachování vzoru mezi SARS-CoV-2 a ZC45/ZXC21 je nesmírně neobvyklý. Dohromady to naznačuje, že část genomu SARS-CoV-2 se neodvíjela z přirozené evoluce nakažlivé částice přirozených kvazi-druhů.

Článek pak činí dvě kritická pozorování pro ty, co tvrdí, že SARS-CoV-2 je přirozeného původu: jeho RBM by bylo možno získat jen jednou ze dvou možných cest: 1) událost pradávné rekombinace následovaná konvergentní evolucí, nebo 2) událostí přirozené rekombinace, k níž došlo dost nedávno.

Nejprve se zavrhla možnost 1:

„Takový proces evoluce by rovněž vedl k akumulaci velkého množství mutací v ostatních částech genomu, takže by celková identita sekvencí byla nakonec relativně nízká. Vysoká identita sekvencí mezi SARS-CoV-2 a ZC45/ZXC21 v různých proteinech (94-100% identita) tento scénář nepodporuje, a tudíž jasně poukazuje, že SARS-CoV-2 nesoucí takové RBM nemůže pocházet z ZC45/ZXC21- jako u netopýřího koronaviru z této trasy konvergentní evoluce.“

Pak se zavrhla i možnost 2:

Ve druhém scénáři by se koronaviry jako ZC45/ZXC21 musely nedávno rekombinovat a vyměnit své RMB s jiným koronavirem, který se úspěšně adaptoval k vázání na ACE2 živočichů vysoce homologických s hACE2. Pravděpodobnost takových událostí zčásti závisí na obecných požadavcích na přirozené rekombinace: 1) že ty dva různé viry sdílí značnou podobnost v sekvencích; 2) musí dojít k souběžné infekci a být přítomny ve stejné buňce stejného živočicha; 3) tento rekombinovaný virus nebude hostitelem odstraněn nebo nezpůsobí smrt hostitele; 4) taková rekombinace virů se musí nakonec stabilizovat a stát se přenosnou v rámci hostitelského druhu.

Uvážíme-li tento scénář nedávné rekombinace, tak živočišným rezervoárem by nemohli být netopýři, protože proteiny dostatečně homologické s hACE, a tudíž by taková adaptace, co dá sekvenci RBM, jako je vidět u SARS-CoV-2, není možná. Tím živočišným rezervoárem by také nemohli být lidé, jelikož koronaviry jako ZC45/ZXC21 by lidi nemohly infikovat. Navíc neexistuje žádný důkaz, že nějaké viry typu SARS-CoV-2 nebo SARS-CoV-2 před koncem roku 2019 cirkulovaly v lidské populaci. Je pozoruhodné, že podle posledních bioinformací ze studií, byl SARS-CoV-2 na lidi dobře adaptovaný od samotného počátku epidemie.

Což nám ponechává jen jednu možnost:

Zůstává jen jedna další možnost přirozené evoluce, kterou je, že viry jako ZC45/ZXC21 a koronaviry obsahující RBM  jako SARS by se mohly zrekombinovat na zprostředkovatelském hostiteli, kde by protein ACE2 byl homologický s hACE2. Několik laboratoří hlásilo, že někteří luskouni ostrovní propašovaní do Číny z Malajsie měli koronaviry s receptorem vázajícím (RBD), který je skoro identický s těmi u SAR-Cov-227-29, 31. Ti se uchylovali k poukazům, že luskouni jsou nejspíš mezihostiteli pro SARS-Cov-227-29, 31. Avšak poslední nezávislé studie zjistily značné vady v datech 40-42. Dále v rozporu s těmito zprávami 27-29, 31 u luskounů nebyly v Malajsii a v Sabahu za více než desetiletí mezi lety 2009 až 2019  43 nasbírány žádné koronaviry. Nedávné studie také ukázaly, že RBD, které je sdílené mezi SARS-CoV-2 údajnými koronaviry luskounů se váží na hACE2 desetkrát silněji než luskouní ACE22, což dále zavrhuje luskouna jako možného mezihostitele. Nakonec studie od silico která nejenže potvrzovala tvrzení, že luskouni nejsou mezihostiteli, také poukazovala, že žádné živočišné proteiny ACE22 zkoumané v jejich studiích nevykazovaly přívětivější potenciál vázat se pro protein Hrotu SARS-CoV-2 spíše ne hACE2. Tato poslední studie témě vyřadila z role podezřelých mezihostitelů skoro všechny živočichy, což je v souladu s pozorováními, že SARS-CoV-2 je epidemie dobře adaptovaný právě na lidi. To je důležité, protože tato zjištění kolektivně poukazují, že neexistuje žádný mezihostitel pro SARS-CoV-2, což přinejmenším snižuje možnost, že by ta rekombinace proběhla i na mezihostiteli.

Rychlý postup ke kouřící zbrani:

Vzhledem k tomu, že RBM plně diktuje hACE2 vazby a že pro vazby SARS RBM-hACE2 jsou plně charakteristické struktury s velkým rozlišením (Obrázek 3) 37, 38, tak jediná výměna RBM by nebyla vůbec riskantnější než úplná výměna Hrotu. Ve skutečnosti byla strategie výměny RBM prokázaná. V roce 2008 skupina Dr. Zhengli Shi vyměnila SARS RBM za proteiny Hrotů u několika netopýřích koronavirů jako SARS a restrikční stranu dala do genu hrotu s optimalizovaným kodonem (Obrázek 5C). Pak ověřili vazbu proteinů vzniklého chimérického Hrotu s hACE2. Dále v nedávné publikaci byl RBM SARS-CoV-2 vyměněn do domény vazby na receptor (RBD) od SARSCoV, což vedlo k chimérické plně funkční RBD vazbě hACE2 (Obrázek 5C)39. Je ohromující, že v obou případech manipulované RBM segmenty připomínají téměř přesně RBM definované pozicemi stran EcoRI a BstEII (Obrázek 5C). Ač podrobnosti tohoto klonování v obou publikacích 39, 47 chybí, lze si představit, že skutečné restriktivní strany se mohou lišit v závislosti na genu hrotu, který dostává vklad RBM stejně jako snadností zavedení unikátní restrikční strany do zájmových regionů. Stojí za povšimnutí, že dopisující autor této nedávné publikace Dr. Fanng Li byl aktivní spolupracovník Dr. Zhengli Shi od roku 2010 – publikace 49-53. Dr. Li byl prvním člověkem na světě, co strukturálně osvětlil vazbu mezi SARS-CoV RBD a hACE38 a byl to vůdčí expert při strukturálním pochopení interakcí Hrotů-ACE2. Ty ohromující nálezy restrikčních stran EcoRI BstEII na kterémkoliv konci SARS-CoV-2 RBM, zrovna jako fakt, že stejný region RBM byl vyměněn, jak Dr. Shi, tak jejím dlouhodobým spolupracovníkem pomocí metod restriktivního enzymového trávení, bude těžko náhoda. Spíše je to kouřící zbraň poskytující důkaz, že RBM/Hrot SARS-CoV-2 je produktem genetické manipulace.“

Zlepšuje se to, protože pak čínští vědci trpělivě zkoušeli své stopy zahladit:

Ač může být snadné zkopírovat přesnou sekvenci SARS RBM, byl by to příliš jasný projev umělé konstrukce a manipulace. Rozhodnějším přístupem by bylo změnit několik nikoliv podstatných zbytků, přičemž zachovají ty, co jsou kriticky důležité pro vazby. Takový design by mohl být dobře vedený strukturami s vysokým rozlišením (Obrázek 3) 37, 38. Tímto způsobem, když se objeví celková sekvence RBM, tak bude lépe rozlišitelná od SARS RMB, aktivita vázání hACE-2 bude dobře zachována. Věříme, že všechny kriticky důležité zbytky (zbytky označené na Obrázku 4 červenými hůlkami, což jsou stejné zbytky, jaké jsou zobrazeny v hůlkách na Obrázku 3C) by se měly „zachovat“. Jak bylo popsáno předtím, některé by se měly přímo zachovat, některé by se měly vyměnit se zbytky podobných vlastností, které vazbu hACE-2 nerozvrátí a mohou se dokonce sdružovat s dalšími (ZH: tj. virus byl přeměněn na zbraň a vylepšen). Důležité je, že změny by se mohly záměrně pozměnit na nikoliv kritických stranách, takže už to vypadá méně jako „zkopírované a vložené“ SARS RBM.

Yan rovněž diskutovala tu neblaze proslulou furinovou stranu s rýhou:

Bedlivé přezkoumání nukleotidových sekvencí hrotu strany s furinovou rýhou v SARS-CoV-2 odhalilo, že ty dva po sobě jdoucí zbytky Arg v rámci vložené sekvence (-PRRA-) jsou obě kódované vzácným kodonem CGG (nejméně používaným kodonem pro Arg v SARS-CoV-2). (Obrázek 7).

Uspořádání CGGCGG je ve skutečnosti jedinou instancí nalezenou v genomu SARS-CoV-2, kde se ale tento vzácný kodon používá neustále opakovaně. Toto pozorování silně poukazuje na fakt, že tato strana s furinovou rýhou by měla být z genetického inženýrství. Navíc k těmto podezřením restrikční strany FauI jsou formulované zde vybraným kodonem, což naznačuje možnost, že délkový polymorfismus restrikčních fragmentů, tj. technika, v níž má WIV laboratoř perfektní dovednosti, do toho byla zapojena také. Tudíž fragmentační vzor vzniklý z FauI trávení se mohl používat k monitorování zachování furinové  strany s rýhou v Hrotu, jelikož tato strana Hrotu s furinovou rýhou má in vitro sklony se vymazat. Zvláště RT-PCR na genu hrotu odhalila viry z buněčných kultur nebo z laboratorních zvířat, které lze přenášet, tj. produkty, které by podléhaly trávení FauI. Viry, co si zachovali nebo ztratily stranu s furinovou drážkou, by pak mohly poskytnout rozlišitelné vzory umožňující pohodlné sledování virů, o něž je zájem.

A další kriticky důležitá domněnka: zase, wuhanští výzkumníci dělají vše, co je v jejich silách, aby „ten v laboratoři udělaný koronavirus vystavili více útokům a zvýšili neúčinnost a patogeničnost tohoto výtvoru:

Důkazy souhrnně naznačují, že strana s furinovou rýhou v proteinové hrotu SARS-CoV-2 by nemusela pocházet z přírody a mohla by být výsledkem genetických manipulací. Účelem těchto manipulací mohlo být potenciální posílení neúčinnosti a patogenity v laboratoři zhotoveného koronaviru.

Shrnutí výše uvedeného:

Důkazy předkládaná v této části odhalují, že u určitých aspektů genomu SARS-CoV-2 je extrémně těžké se smířit s tím, že by mohly být výsledkem přirozené evoluce. Teorie, kterou alternativně navrhujeme, je, že virus mohl být vytvořen pomocí netopýřího koronaviru ZC45/ZXC21v opoře nebo šabloně. Protein Hrotu, zvláště RBM v něm, byl nejspíš uměle zmanipulovaný, na základě čehož ten virus získal schopnost vázat se na hACE2 a infikovat lidi. To podporují i nálety unikátních restrikčních enzymů na trávicí straně RBM. Neobvyklá strana s furinovou rýhou mohla být zavedena a vložena na křižovatku Hrotu S1/S2, což přispělo k zvýšení virulence a patogenity viru.

Tyto transformace pak virus SARS CoV-2 nastavily, aby se eventuálně stal vysoce přenosným, jednorázově skrytým, smrtonosným, sekvenčně nejasným a značně rozvratným patogenem.

Evidentně je možnost, že by SARS-CoV-2 mohl být vytvořen přes manipulativní získání funkcí ve WIV, značná a měla by se důkladně a nezávisle vyšetřit.

Nakonec pro ty, co jsou zvědaví, jak mohl být virus vytvořen synteticky ve Wuhanu, je tu diagram navržený Dr. Yan, co vysvětluje potřebné kroky:

Níže (v anglickém originálu) je celý odborný článek:

A pro ty, komu uniklo interview s Li-Meng v britské televizi.

Jen pro připomínku, Zero Hedge bylo na Twitteru 31. ledna zakázáno jen za tuto domněnku po útočném příspěvku údajného pedofila (který byl později vyhozen za plagiátorství) a po nesčetných volání „vědců“ ječících, že náš příspěvek jsou fake news a nic než propaganda. O pět měsíců později Twitter přiznal, že se dopustil chyby s konstatováním: „V tomto případě jsme se v naší vynucující akci dopustili chyby.“

by Tyler Durden

Mon, 09/14/2020 – 11:35

Některé další články k tématu:

Zdroj: https://www.zerohedge.com/medical/rogue-chinese-virologist-joins-twitter-publishes-evidence-covid-19-created-lab

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

Most Popular

Demografické změny v Německu s otevřenými hranicemi vyobrazeny na webu spuštěném europoslancem

Německý poslanec Evropského parlamentu spustil interaktivní web využívající statistik z vládních zdrojů, aby vyobrazil demografické změny, k nimž došlo v jeho domovské zemi.

George Soros předal kontrolu nad svým 25miliardovým $ impériem svému synovi Alexovi

Levicový miliardář a mecenáš Demokratů George Soros předává kontrolu nad svým 25 miliardovým $ finančním impériem svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil,...

Zelenskyj oznámil, že ukrajinská protiofenziva proti Rusku oficiálně začala

KYJEV, Ukrajina (AP) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že protiofenzivní a defenzivní akce proti Ruským silám už probíhají s tvrzením, že...

O to jde: Německý ekonom ‚varuje‘, vzestup populismu brání imigraci

Vůdčí německý ekonom varoval, že nárůst populismu nejspíš přidusí imigraci do země, kdy tímto prohlášením asi voliče neodstraší. Prezident...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
1
0
Would love your thoughts, please comment.x