Přednášky pro školy

Dovolujeme si Vám nabídnout spektrum přednášek pro studenty Vaší školy. Nabízíme Vám fundované přednášející z oboru ekonomie a změn klimatu. Doufáme, že Vás některé z nabízených témat zaujme.

Ing. Petr Mach, PhD.
Nabízená témata na besedy pro školy:

  • Problém státního dluhu
  • Zavedení eura – výhody a nevýhody
  • Hospodářská recese – příčiny a léčba
  • Volný obchod a protekcionismus
  • Ekonomické důsledky globálního oteplování
  • Přednášky mají akademický charakter, nejsou politickou propagací.

V roce 2003 získal na Vysoké škole ekonomické v Praze doktorát v oboru finance. Absolvoval kurz makroekonomie na London School of Economics ve Velké Británii. Na VŠE v Praze získal akademický titul v oboru finance a v oboru statistika ekonometrie. Je autorem řady odborných studií a článků zejm. v oblasti daňové a měnové. Petr Mach pracoval jako poradce prezidenta republiky pro ekonomiku, pracoval jako výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku. Na VŠE přednášel kurz Evropská měnová integrace a Daňová teorie a politika. V roce 2009 založil Stranu svobodných občanů a stal se jejím předsedou.

Mgr. Vítězslav Kremlík
Měli jste už ve škole besedu se zástupci Greenpeace? Výborně. A teď ještě zbývá vyslechnout druhou stranu sporu a porovnat, kdo má lepší argumenty. Teprve pak budou mít studenti všechny informace, aby si mohli na věc utvořit svůj názor. Nabízená témata na besedy pro školy na téma „klimatické změny“:

  • Globální oteplování: Falešný poplach? (45 min): Jsou dnešní teploty bezprecedentní? Přibývá přírodních katastrof? Zrychlují se klimatické změny? Tají ledovce? Bylo ve středověku tepleji?
  • Popírači vlivu Slunce(45 min) : Může za globální oteplování člověk nebo Slunce? Na čem jsou založené výroky, že sluneční aktivita už 50 let neroste? Je kolísání sluneční aktivity tak malé, že nemůže mít na klima vliv? Jak to, že v minulosti pozemské teploty kolísaly podle solárních cyklů?
  • Zpolitizovaná klimatologie (45 min): Politický nátlak na vědce, pronásledování „kacířů“, ekonomické zájmy v pozadí, mafiánské metody v IPCC, zmanipulované peer-review, uhlíková daň, dotace pro solární elektrárny, Climategate, Himaláje 2035.
  • Všechny přednášky obsahují Powerpoint prezentace s grafy i odkazy na odbornou literaturu, takže si naše tvrzení můžete nezávisle ověřit.

Vítězslav Kremlík je zakladatel zábavně vzdělávacího portálu Klimaskeptik.cz. Poradce místopředsedy senátního výboru ODS pro klimatické změny. Na pozvání Evropské komise a Evropského žurnalistického centra se na podzim 2009 zúčastnil v Kodani doprovodných akcí před konferencí o změnách klimatu. Šlo o diskusní soutěž TH!NK About It pro nezávislé publicisty a bloggery z celého světa. Jeho články jsou hlavním (a někdy jediným) zdrojem informací o aféře Climategate. Ať už na jeho blogu iDnes nebo na debatním serveru Ondřeje Neffa „Neviditelný pes“, kde patří ke kmenovým autorům. Promoval v roce 1999 z historie na filosofické fakultě Palackého University v Olomouci. Za studií se věnoval vlivu změn klimatu na lidské migrace. Nyní pracuje jako překladatel a otázkám historie/klimatu se věnuje ve volném čase.

Přednášející nepožadují uhrazení žádných nákladů (ani honorář, ani cestovné). Přednášky jsou nabízeny v rámci osvětové aktivity, kterou občanské sdružení Reformy.cz provozuje.