Úterý, 7 února, 2023
Home NWO Mezinárodní konflikty OSN naléhá na vlády, aby propustily ilegální migranty a poskytly jim přístup...

OSN naléhá na vlády, aby propustily ilegální migranty a poskytly jim přístup ke zdravotní péči a bydlení

Spojené národy (OSN) naléhají na země celého světa, aby v reakci na pandemii čínského koronaviru vypustily ilegální migranty z detenčních zařízení s tím, že zdůraznily nutnost kroků, jimiž se jim poskytne přístup „k zdravotní péči, bydlení a k dalším službám.“

OSN, jejíž orgán Světová zdravotní organizace (WHO) je teď středem pozornosti kvůli laxnímu přístupu k čínské Komunistické straně (CCP), teď na sebe asi láká další vlnu kritiky, jelikož této pandemie využívá k protlačování otevřených hranic, když zdůrazňuje „odpovědnost“ států stanovenou ustanoveními Globálního paktu o migraci, jakou jim vymezuje.

„Včera Síť Spojených národů o migraci vydala naléhavě potřebná praktická doporučení s pokyny pro státy a pro zainteresované k prevenci COVID-19 a k plnění povinností států v kontextu imigrace a zadržování ilegálních imigrantů,“ oznámila v oficiálním tiskovém prohlášení Migrační agentura OSN čili Organizace pro migraci (IOM).

„Tyto pokyny zdůrazňují kroky, které několik vlád už pokrokově přijalo, takže rychle vypustily migranty ze zádržných zařízení a poskytly jim přístup ke zdravotní péči, bydlení a k dalším službám bez ohledu na imigrační status nezákonných příchozích,“ pokračovalo to ve chvále.

„Síťová pracovní skupina o alternativách k zadržování, jejíhož vedení se účastní UNICEF, UNHCR a Mezinárodní detenční koalice vypracovala tyto směrnice v partnerství mezi agenturami OSN a občanskou společností… Tato Síť státy vyzývá, aby zavedly moratorium na použití zadržování imigrantů; aby rozvinuly a realizovaly pečovatelské na komunitách založené alternativy, takže aby všechny ty migranty v detenci vypustily do těch alternativ,“ když dodává, ilegální cizinci by se měli zadržovat jedině jako „poslední možnost“.

OSN a její pobočné agentury, které jsou k tomuto druhu aktivismu financovány ohromnými poplatky a dobrovolnými příspěvky z členských zemí – přičemž země jako Spojené státy a Velká Británie jsou v tom zastoupeny značně nad-proporcionálně.

Ale stejně tak jako pokrokoví aktivisté a progresivní liberální politici tlačící na propuštění ilegálních cizinců a vězňů, tak i globální byrokracie opomněla vysvětlit, proč je to pro kontrolu koronaviru lepší, když se kriminálníci z vězení a migranti vypustí do běžné populace, místo aby se drželi v detenci – kde je nižší pravděpodobnost, že se vzájemně infikují, ale je vyšší pravděpodobnost, že se značně infikují od veřejnosti.

Poznámky OSN v jeho tiskovém prohlášení, že „státům připomínají jejich závazky v Globálním paktu o bezpečné, řádné a pravidelné migraci, aby se upřednostnily alternativy k zadržování migrantů pomocí detencí jako opatření poslední možnosti a aby pracovalo na ukončení zadržování imigrujících dětí,“ což už leckoho vyděsilo až tak, že řada vlád ten pakt odmítla podepsat (mezi nimi i ČR).

Mezi takové patří i Trumpova administrativa ve Spojených státech, vláda Austrálie a mnohé populistické nebo populismem ovlivněné vlády v zemích jako Rakousko, Maďarsko a Polsko, které se domnívají, že „právní rámec“ stanovený v tomto údajně „nezávazném“ paktu by vedl k aktivismu využívajícímu právních bitev a dalších mechanismů k vnucování politiky otevřených hranic zadními vrátky.

Drew Angerer/Getty Images

JACK MONTGOMERY

30 Apr 2020

Zdroj: https://www.breitbart.com/europe/2020/04/30/un-urges-govts-release-illegal-migrants-provide-access-healthcare-housing/

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

RELATED ARTICLES

Volební kampaň gmail.com

Přemysl Janýr, Vídeň, únor 2023 18. ledna, několik dní před prezidentskými volbami, jsem z nepolitické skupiny přátel obdržel mail s protibabišovským...

Objektivnost musí pryč, mediální vůdci volají po skoncování s objektivní žurnalistikou

Předtím jsme už diskutovali o hnutí v žurnalistických školách za odstranění principů objektivnosti v žurnalistice. Novým svorníkem médií je agitační žurnalistika, i když průzkumy...

Ukrajinský náměstek ministra zahraničí žádá o Německé ponorky k napadání ruských lodí

Andrij Melnyk chce německé ponorky použít k „vykopání Ruské flotily z Černého moře“. Náhledový obrázek: Německá ponorka typu 212A v přístavu...

Most Popular

Polští konzervativci zlořečí pokusu EU uchvátit kontrolu nad lesy

EU se ve svém posledním uchvacování moci pokouší převzít kontrolu nad lesy všech zemí. Komise Evropského parlamentu pro životní...

Německo uvažuje o přesměrování proti-uhelných ‚Zelených‘ dotací do výroby zbraní

Německo v současnosti uvažuje o nižším zaměření na ten dlouhý humbuk ‚Zelených‘ iniciativ, neboť se chvatně snaží vystupňovat zaostávající obrannou výrobu, když nedávno...

Německá AfD v zemském parlamentu volá po diplomatických hovorech s Ruskem

Vůdce parlamentní skupiny AfD v Sasku Jörg Urban řekl, že tu válku značně financují němečtí daňoví poplatníci. Vůdce parlamentní skupiny...

Rakouská strana FPÖ vyzývá k národnímu referendu o sankcích na Rusko

Dostane-li se FPÖ k moci, bude národní referendum o sankcích na Rusko na stole. Rakouská strana svobodných (FPÖ), tj. v současnosti...

THE EDITORS RECOMMEND

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x